นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3507
ความเห็น: 3

ประชุม QMR : 7/2550

ในวันจันทร์ ที่ 29 ตุลาคม 2550 เวลา 13.30-16.30 น. นี้ จะมีการคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพเข้าร่วมประชุมโดยผ่านระบบประชุมทางไกล(Telemeeting)

   ในวันจันทร์  ที่ 29 ตุลาคม  2550 เวลา 13.30-16.30 น. นี้ จะมีการคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพเข้าร่วมประชุมโดยผ่านระบบประชุมทางไกล(Telemeeting) พร้อมกันทั้ง 2 วิทยาเขต 3 เขตการศึกษา ครั้งที่ 7/2550   โดยวิทยาเขตหาดใหญ่ขอเชิญประชุม ณ ห้องประชุม 215 สำนักงานอธิการบดี สำหรับวิทยาเขต / เขตการศึกษาอื่น ๆ ขอเชิญประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสัญญาณประจำวิทยาเขต / เขตการศึกษานั้น โดยระเบียบวาระการประชุมดังนี้


วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1     รายงานความคืบหน้าการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2549
1.2     รายงานผลการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบูรณาการการประกันคุณภาพ บริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
1.3     การบูรณาการ KPIs กับระบบประกันคุณภาพและกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
1.4      รายงานผลการจัดโครงการบรรยาย เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ”


วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ครั้งที่ 6/2550 วันที่ 17 กันยายน 2550


วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1   การพัฒนาเว็บไซต์การพัฒนาเว็บไซต์ในส่วนของการประกันคุณภาพเพื่อรักษาอันดับใน Webometrics
3.2   การพัฒนาระบบการรวบรวมข้อมูลออนไลน์  เพื่อสนับสนุนการจัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ, ก.พ.ร., การจัดอันดับมหาวิทยาลัย ฯลฯ
3.3   องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประกอบการจัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2550 


วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

  ขอเรียนเชิญท่านที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้นด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

   ขณะนี้ เอกสารประกอบวาระการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ สามารถเข้าไป Download ได้ที่ http://www.qa.psu.ac.th/semi.html ค่ะ

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 12 ตุลาคม 2550 15:33 แก้ไข: 25 ตุลาคม 2550 18:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

แล้วจะประชุมทันเหรอคะ...อ้อ! ไม่ใช่...แล้วจะเตรียมเอกสารทันเหรอคะ...วาระเยอะจัง อิอิ

 

(รู้ ๆ กันอยู่)

หึ หึ ใช่ค่ะ ก็รู้ๆกันอยู่!! (รู้อะไรกันหรอ....*0*)

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.144.31
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ