นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1831
ความเห็น: 6

ประชุมคณบดีวาระพิเศษ : commit KPIs ปีการศึกษา 2550

   ในวันอังคาร ที่ 29 เมษายน 2551 จะมีการประชุมคณบดีวาระพิเศษค่ะ...นั่นคือ การต่อรองแผนการดำเนินงานของ KPIs ประจำปีการศึกษา 2550 (ซึ่งเกี่ยวโยงกับการได้โบนัสของคณะ) แต่ก่อนจะถึงวันนั้นเราต้องเตรียม / ทำอะไรบ้าง (ไม่ใช่น้อยๆเลย - -")

   สำนักงานประกันคุณภาพได้รับมอบหมายหน้าที่นี้เต็ม ๆ ในการเตรียมข้อมูลแผนการดำเนินงานของทุกคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะ เพื่อนำเสนอ และต่อรอง (บางตัว/บางคณะ) มีขั้นตอนคร่าว ๆ ดังนี้

 • ขอข้อมูลจากคณะ / หน่วยงานเทียบเท่าคณะ
 • รวบรวมข้อมูลลงตาราง Excel เพื่อนำเสนอ + ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
 • วิเคราะห์ข้อมูล (ต่อรอง / ไม่ต่อรอง)
 • ทำ Power Point เพื่อนำเสนอ

เรามาดูทีละขั้นตอนเลยค่ะ

ขอข้อมูลจากคณะ / หน่วยงานเทียบเท่าคณะ

 • แผนการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2550 - 2554 ที่ต้องการ Commit KPIs ทั้งหมด 104 ตัวบ่งชี้ (ตัวที่ต้องตั้งเป้าหมาย 80 ตัว)
 • ตัวบ่งชี้ที่ต้องการ Commit KPIs ทั้งหมด 15 ตัวบ่งชี้  รายละเอียด  ซึ่ง
  • 10 ตัวบ่งชี้หลัก เหมือนของมหาวิทยาลัย...แต่สำหรับคณะที่ไม่มีการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ให้เลือกตัวบ่งชี้อื่นที่สอดคล้องกับภารกิจขึ้นมาแทน
  • 5 ตัวบ่งชี้เลือก ตามภารกิจของคณะ...ซึ่งบางคณะจะมีการบังคับเลือก 1 ตัวบ่งชี้ คือ 2.26 ร้อยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพต่อจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์

   โดยข้อมูลที่ขอไปนั้น ให้ส่งมายังสำนักงานประกันคุณภาพภายในวันที่ 17 มีนาคม 2551 (เลยมานานมาแล้ว ก็ยังไม่ครบเลย -*-)...ก็ทะยอยโทรศัพท์ (ทวง) ไปยังคณะ/หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง  T^T

รวบรวมข้อมูลลงตาราง Excel เพื่อนำเสนอ + ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

   สำหรับข้อมูลได้รับมาก็มอบหมายหน้าที่ให้น้องกุ่ยทำหน้าที่ในการรวมแผนทั้งหมดของทุกคณะลงตาราง Excel เพื่อง่ายต่อการนำเสนอ (ตอนแรกจะแบ่งให้ทุกคนในสำนักฯ ทำ แต่...แหะๆ...กุ่ยบอกว่าทำคนเดียวเลย ไม่ต้องแยกกันหลายไฟล์ ^^") ส่วนอุโยะรับในส่วนของหน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะมาทำค่ะ *-*

   ไม่ใช่จะรวมแล้วก็เสร็จนะคะ...ปัญหาตามมามากมาย -*- ได้แก่

 • ส่งมาแต่แผนที่ commit ไม่ส่งตัวบ่งชี้ที่ต้องการนำเสนอ (10 ตัวหลักน่ะ เราเอามาจากแผนที่ส่งมาได้ แต่ 5 ตัวที่เลือกนี่จิค่ะ ไม่ทราบได้ค่ะ ว่าคณะจะเอาตัวไหน)
 • ส่งมาแต่แผนของตัวบ่งชี้ที่นำเสนอ 15 ตัว แต่ไม่ส่งแผนของตัวที่เหลือมาให้
 • ส่งมาแต่ชื่อตัวบ่งชี้ที่นำเสนอ 15 ตัว แต่ไม่ส่งแผนอะไรมาให้เลย
 • ส่งแผนมาแต่ไม่มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี
 • ส่งแผนมาแค่ 1 ปี เฉพาะปี 2550 (ยังขาดของปี 2551-2554)
 • ส่งมาแต่ของคณะ ไม่ส่งของภาควิชา
 • ส่งมาแต่ของภาควิชา แตะไม่ส่งของคณะ
 • กระจายค่าน้ำหนักผิด
 • ไม่รู้ว่าต้อง commit อะไรบ้าง
 • แก้ไขตลอดเวลา ส่งไฟล์ใหม่ตลอดเวลา (เช้า 1 ไฟล์ บ่าย 1ไฟล์ หรือทุกๆ 10 นาทีโดยเฉลี่ย)
 • ไม่ส่งอะไรมาเลย เพราะไม่รู้ว่าตัวเองต้อง commit ...(อันนี้หนักเข้าขั้น)
 • ฯลฯ

   หึหึ...ไงละคะ เยอะแยะมากมาย ยังมีอีกนะคะ แต่คิดไม่ออก - -ล...ณ บัดนี้ก็ยังรวมไม่เสร็จเลยค่ะ ทะยอยทำเรื่อย ๆ ทะยอยทวงในส่วนที่มีปัญหาเรื่อย ๆ -*-

วิเคราะห์ข้อมูล (ต่อรอง / ไม่ต่อรอง)

   เราวิเคราะห์ข้อมูลโดยประชุมบุคลากรภายในสำนักฯ เพื่อดูว่าแผนที่แต่ละคณะ/หน่วยงานตั้งมานั้น ต่ำเกินไปรึปล่าว? ท้าทายมั้ย? ถ้าต่ำเกินไปก็ต้องมีการต่อรอง...ไม่ใช่ว่าเราจะดูมั่วๆนะคะ เราต้องมีฐานในการวิเคราะห์นั่นคือ เราจะเปรียบเทียบแผนกับ

 • ผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา
 • ผลการดำเนินงานเฉลี่ยของ 3 ปี
 • แนวโน้มของผลการดำเนินงาน
 • แผนในระดับมหาวิทยาลัย
 • ความเข็มแข็งภายในคณะ

   หึหึ...ประชุมกันเป็นวัน ๆ เลยค่ะ...-*-...ได้ข้อมูลเหล่านี้ก็ต้องนำเสนอรองฝ่ายวางแผนและพัฒนาด้วยค่ะ ซึ่งมีบุคลากรจากกองแผนงานเข้ามาร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน...ครั้งแรกผ่านไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2551 กำลังจะนำเสนอครั้งสุดท้ายในวันศุกร์ ที่ 11 เมษายน 2551 ค่ะ (เพราะหลังจากนี้ท่านรองฯไม่ว่าง T^T)...ข้อมูลจะครบ จะเสร็จทันมั้ยเนี่ยะ!!!

ทำ Power Point เพื่อนำเสนอ

   ส่วนนี้อุโยะกับอิมช่วยกันทำค่ะ...อิมเตรียมข้อมูลเพื่อให้อุโยะออกแบบ และทำรูปแบบการนำเสนอให้สวยงาม และดูดี เนื้อหาหลักๆ ก็จะประกอบด้วย

 • การนำเสนอของกองแผนงาน
 • เกณฑ์การพิจารณาเพื่อรับรางวัลผลการดำเนินงานของ KPIs
 • จำนวนคณะ  / หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่ commit KPIs
 • รายชื่อคณะ (จำนวน/รายชื่อภาควิชา) / หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่ commit KPIs และจำนวน KPIs ที่ commit
 • การต่อรองแผนการดำเนินงาน (เชื่อมโยงไปยังไฟล์ที่น้องกุ่ยทำ)
 • แผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณา KPIs  ประจำปีการศึกษา 2551

   โฮะๆ...เหมือนจะง่ายเลยนะคะ (เหรอ?)...อันนี้แค่คร่าว ๆ ...ไว้ดูกันต่อไปว่า วันประชุมจะเป็นยังไงบ้าง หึหึ -*-...ตอนนี้ขอไปทำต่อละคะ เดี่ยวเสร็จไม่ทัน T^T

สร้าง: 09 เมษายน 2551 14:50 แก้ไข: 09 เมษายน 2551 15:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

สู้ ๆ แล้วไว้เจอกัน อิอิ

Ico48
เจนวดี [IP: 192.168.100.112]
10 เมษายน 2551 09:28
#26692

เห็นภาพเลยค่ะ

กว่าคณะฯ จะสามารถรวบรวม ต่อรอง KPIs จาก 11 ภาควิชา 5 หลักสูตร ( ซึ่งไม่ได้ทำแค่ 15 ตัวบ่งชี้ แต่เป็น 104 ตัวบ่งชี้ ) มาได้ ก็ทำไม่ต่างกันกับที่อุโยะทำเหมือนกันค่ะ ดังนั้น การที่จะถูกขอให้ทำอะไรเพิ่มหรือกลับไปต่อรองกับภาควิชาใหม่ จึงเป็นเรื่องใหญ่ (มาก) สำหรับ QAC ของคณะฯ เพราะเท่ากับต้องทำอย่างที่อุโยะเขียนมาใหม่อีกไม่รู้กี่รอบค่ะ

(เหมือนจะขอความเห็นใจหรือเปล่าเนี่ย)

 • ตามมาเชียร์นะ
 • กองยังไม่ได้ทำปี 50 เลยน้อง
Ico48
พี่กา [IP: 192.168.100.112]
25 เมษายน 2551 10:48
#27958
อุโยะ+อิมจังสู้สู้  งานนี้มีเจอกันที่ประชุม  เพราะพี่กาถูกส่งตัวไปเจรจาค่ะ
โหว *0*...ภาระใหญ่หลวงนะนั่น?...แล้วเจอกันคร้าฟ >"<

ขอเสนอความเห็นส่วนตัวนะคะ ต่อรอง 29 เมษา ดูเหมือนจะช้าไปนิด เรื่องต่อรองแผนน่าจะอยู่ในช่วงแรกๆ หวังว่าปีหน้าจะมีการ plan กันใหม่ โดยให้ตั้งแผนตั้งแต่ต้นปีการศึกษา และต่อรองให้เสร็จสิ้นจนได้ข้อยุติภายใน 1-2 สัปดาห์ เพื่อให้คณะได้กลับไปต่อรองกับภาควิชาค่ะ ถ้าปลายปีแบบนี้ คงไม่มีภาคใหนยอมต่อรองกับคณะแล้วมั๊งคะ.. ^_^

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.175.108
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ