นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1790
ความเห็น: 5

เย้ๆ...เสร็จซะที...\(*0*)/

ถ้าเมื่อใดที่มีงานอื่น ๆ ที่เร่งเข้ามา เราต้องวางมือจากตรงนี้ก่อน เพื่อไปทำงานที่เร่งกว่า

   หะๆ ^^" ...งงล่ะซิคะว่าอะไรเสร็จ?...ก็วารสารข่าวประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน ยังไงละคะ...

   ก็แหม ดูซิคะ ของเดือนกันยายน แต่เอาเข้าจริงเสร็จซะเดือนพฤศจิกายน...(ใจจริงก็อยากให้เสร็จตั้งแต่เดือนกันยายนนั่นแหละค่ะ แต่ทำไงได้ งานนู่นก็เร่งงานนี้ก็รีบ ต้องวางมือจากการทำวารสารข่าวก่อน  กว่าจะได้ทำจริง ๆ ก็เข้ามาเดือนตุลาคมแล้ว)

   เอ้า!!!...ไหนบอกว่าได้ทำตุลาคม ทำไมไม่เสร็จภายในเดือน ไหงมาเสร็จเดือนพฤศจิกายนได้?...- -ล...โหย...วารสารข่าว 1 ฉบับไม่ใช่ว่าจะได้มาง่าย ๆ เลยนะคะ มีหลายขั้นตอน และระยะเวลาทำนานเหมือนกันค่ะ - -" อีกอย่าง อุโยะเองก็ไม่ได้เรียนมาทางด้านนี้ด้วย ก็เลยหลำ ๆ -*- (มั่ว ๆ) ไม่ชำนาญอย่างมืออาชีพ (ของอย่างนี้ก็ต้องฝึกต้องทำไป จริงมั้ยคะ ไม่มีใครทำเป็นมาตั้งแต่เกิดหรอก)...มาดูกันดีกว่าค่ะ ว่า กว่าจะได้วารสารข่าวซักเล่ม อุโยะต้องทำอะไรบ้าง ^^

 1. คิดหัวข้อของเนื้อหาข่าวที่จะลงในวารสาร เนื้อหาหลัก ๆ ที่ต้องมีก็คือ 
  • กิจกรรมของสำนักงานประกันคุณภาพ ที่ได้ทำผ่านไปในรอบ 3 เดือน (กรกฎาคม - กันยายน)
  • บทความของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ (รศ.นวลจิรา  ภัทรรังรอง) อย่างน้อย 1 เรื่อง
  • บทความของผู้รู้ในด้านต่าง  ๆ ฉบับละประมาณ 2-3 เรื่อง...ซึ่งบทความในส่วนนี้ ผช.นวลจิรา ท่านติดต่อทาบทามผู้ที่จะมาเขียนบทความให้ค่ะ
 2. เมื่อได้หัวข้อที่จะทำข่าวแล้ว ก็แบ่งหน้าที่ในการเขียนข่าวโดยส่วนที่จะแบ่งกันนั้น จะเป็นในส่วนของกิจกรรมของสำนักงานประกันคุณภาพ ซึ่งใครที่เป็นคนหลักในการจัดกิจกรรมก็จะเป็นผู้เขียนข่าวนั้น ๆ เพราะว่าจะรู้ลึก เขียนครอบคลุมและตรงประเด็นมากกว่า
 3. เมื่อแบ่งหน้าที่กันแล้ว ก็จะกำหนด Date Line เพื่อส่งเนื้อหาที่ตนเองไปทำมายังอุโยะ
 4. แต่ละคนก็จัดทำเนื้อหาข่าวในส่วนของตนเอง
 5. เมื่อถึงกำหนดวัน (หรืออาจจะก่อนนั้น) ส่งไฟล์เนื้อหาข่าวมายังอุโยะ
 6. อุโยะรวบรวมไฟล์ทั้งหมดของแต่ละคน มาร่างเป็นต้นฉบับวารสารข่าว 
  • ปก
  • บทบรรณาธิการ (เขียนโดย ผช.นวลจิรา)
  • สารบัญ
  • บทความต่าง ๆ
  • กิจกรรมสำนักงานประกันคุณภาพ
 7. พิมพ์ (ร่าง) วารสารข่าวออกมา 1 เล่ม---เสร็จสิ้นขั้นตอนนี้ประมาณ 1-2สัปดาห์
 8. ทุกคนในสำนักงานประกันคุณภาพตรวจสอบความถูกต้องของ (ร่าง) วารสารข่าวทั้งเล่ม...เน้นในส่วนเนื้อหาข่าวที่ตนเองเขียน
 9. แก้ไขความถูกต้อง
 10. ทำซ้ำในขั้นตอนที่ 7-9 จนกว่าจะถูกต้อง และเป็นที่พอใจ...(จำนวนรอบไม่สามารถกำหนดได้...ถึงแม้ในใจไม่อยากจะแก็ไข หรือแก็อย่างน้อยแค่ 1 ครั้ง T_T)---เสร็จสิ้นขั้นตอนนี้ประมาณ 1สัปดาห์
 11. ติดต่อสำนักพิมพ์เพื่อจัดพิมพ์วารสารข่าว
 12. ให้ทางสำนักพิมพ์ดู (ร่าง)วารสารข่าว พร้อมเสนอราคาแบบคร่าว ๆ
 13. ต่อรองราคา...(หน้าที่นี้ต้องยกให้ "หญิงพลอย" ของเรา...มีความสามารถในการต่อรองราคาเหลือหลาย ^^")...หากได้ราคาเป็นที่พอใจ ก็ให้ทางสำนักพิมพ์ทำใบเสนอราคามาให้(หากไม่พอใจก็หาที่ใหม่ค่ะ ^^")
 14. สำนักพิมพ์เอาไฟล์ที่อุโยะร่างไว้ไปดำเนินการจัดพิมพ์รูปเล่ม...(ออกแบบปก และรูปเล่มของเนื้อหาด้านใน)---ประมาณ 3-4 วัน
 15. ตรวจสอบความถูกต้อง (ร่าง)วารสารข่าว ที่สำนักพิมพ์จัดทำ
 16. สำนักพิมพ์แก้ไขความถูกต้อง---ประมาณ 2-3 วัน
 17. ทำซ้ำในขั้นตอนที่ 14-16 จนกว่าจะถูกต้อง และเป็นที่พอใจ...มักจะไปเกิน 1-2 ครั้ง---เสร็จสิ้นขั้นตอนนี้ประมาณ 1-2สัปดาห์
 18. สำนักพิมพ์จัดพิมพ์วารสารข่าวจำนวน 1,000 เล่ม พร้อมจัดส่งมายังสำนักงานประกันคุณภาพ---หลังจากตรวจสอบครั้งสุดท้าย 3-4 วัน
 19. ขณะที่วารสารข่าวอยู่ในช่วงของการแก้ไข / จัดพิมพ์นั้น อุโยะต้อง
  • จัดทำรายชื่อ และที่อยู่ ที่จะจัดส่งวารสารข่าว Print ลงสติ๊กเกอร์ เพื่อสะดวกในการติดชื่อ และที่อยู่ ซึ่งจะส่งข่าวไปยัง คณะ / หน่วยงานทั้งหมดในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , สภา / สมาคมต่าง ๆ ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , คระกรรมการสภามหาวิทยาลัย , QMR , QAC , ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ผู้เขียน , สถาบันอุดมศึกษาภายนอก , คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก , หอการค้า , สภาอุตสาหกรรม , ศาลากลางจังหวัด , เทศบาลเมือง , สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา , สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา , สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , กรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , หอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์---ประมาณ 1 สัปดาห์
  • เตรียมซอง
 20. สำนักพิมพ์จัดส่งวารสารข่าวทั้งหมดมายังสำนักงานประกันคุณภาพ
 21. ตรวจสอบความครบถ้วน
 22. ดำเนินการส่งวารสารข่าวไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดทำรายชื่อและที่อยู่ไว้
  • ภายในมหาวิทยาลัย---ประมาณ 1-2 วัน
  • ภายนอกมหาวิทยาลัย---ประมาณ 1-2วัน
 23. สรุปจำนวนที่ส่งทั้งหมดพร้อมทั้งจำนวนซอง จำนวนสติ๊กเกอร์ที่ใช้สำหรับการส่งวารสารข่าว

   เสร็จสิ้นขั้นตอนของวารสารข่าว 1 ฉบับค่ะ...เยอะใช่มั้ย T_T...ส่วนใหญ่จะใช้เวลามากในขั้นตอนของการทำ (ร่าง)ต้นฉบับข่าว และ ช่วงการส่งวารสารข่าว เพราะ ถ้าเมื่อใดที่มีงานอื่น ๆ ที่เร่งเข้ามา เราต้องวางมือจากตรงนี้ก่อน เพื่อไปทำงานที่เร่งกว่า เมื่อเสร็จงานนั้น ก็ต้องกลับมาเร่งทำข่าวต่อ...ก็มีหัวปั่นบ้างเหมือนกันนะค่ะ -*-...เพราะว่าบางทีไม่รู้จะทำอะไรก่อนดี (สับสนกับตัวเอง - -ล)

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 01 พฤศจิกายน 2550 21:56 แก้ไข: 02 พฤศจิกายน 2550 09:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ใช่ๆๆๆ T_T แต่ในที่สุดเราก็ทำเสร็จจนได้ ฉบับต่อไปเค้าเขียนให้เสดแล้วนะตะเองอิอิ
 • จริงดิ?...ดีมากเพื่อน
 • แปะ ๆ ประมือให้...^^

ประมวลเนื้องานได้อย่างยอดเยี่ยม

เอาจากบลอกหนูมาทำ work instruction ได้เลย

อนาคต...บรรณาธิการหญ่ายนะเนี่ย

Ico48
เจนวดี [IP: 172.28.90.27]
03 พฤศจิกายน 2550 13:30
#948
เห็นด้วยอย่างยิ่งกับพี่หยกค่ะ  ...
ไม่คิดว่าอุโย๊ะทำงานได้(สาระ)ขนาดนี้เลยนะเนี่ย ^o^
 • เอ!!!...- -ล...อ่านแล้วเหทือนจะแหม่ง ๆ (ได้สาระ?)
 • 555..แต่ก็ถือว่าเป็นคำชมคร่า...-/\-...-ขอบคุณหลาย

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.221.159.255
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ