นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1888
ความเห็น: 6

พัฒนาระบบรวบรวมข้อมูล Online :::. ติดตามความคืบหน้า (2)...18 ธ.ค. 50

   วันนี้เวลา 13.30 น. มีการประชุมเรื่องการพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูล Online ร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อติดตามความคืบหน้าในการจัดทำระบบค่ะ ผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ประกอบด้วย
 • รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
 • สำนักงานประกันคุณภาพ 2 ท่าน
  • นางสาวปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
  • นางสาวอรุณี สุขพัฒนศรีกุล
 • จากกองแผนงาน 1 ท่าน
  • นายชุติเทพ  มะเดื่อ
 • ทีมงานในการพัฒนาาระบบ ฯ จากศูนย์คอมพิวเตอร์ 4 ท่าน
  • นายปรีชา ศรีมนัสรัตน์
  • นายสมชาย วนะธนศิลป์
  • นางสาวสุปราณี เย้าดุสิต
  • นางสาววิไลลักษณ์ ผอมภักดี

   ในวันนี้ทางศูนย์คอพิวเตอร์ได้ทำสไลด์เกี่ยวกับรายละเอียด  ดังนี้

 • แผนการดำเนินงาน

ลักษณะงาน

มค.

กพ.

มีค.

เมย.

พค.

มิย.

 วิเคราะห์ออกแบบระบบ       
 พัฒนาระบบ       
 ทดสอบระบบ       
 อบรมการใช้งาน      
 • แนวทางการกรอก
  • เช็คสิทธิตอนเข้าระบบ
  • แยกการกรอกข้อมูลตามระดับคณะ มหาวิทยาลัย
  • แบ่งฟอร์มการกรอกข้อมูลตามกลุ่ม
  • แบ่งฟอร์มแยกตามช่วงเวลา เดือน เทอม ปี
  • แสดงฟอร์มที่แต่ละกลุ่มต้องกรอกตามช่วงเลาที่เลือก
 • ข้อจำกัด
  • ข้อมูลที่คีย์รายเทอม จะกลับมาดูย่อยเป็นรายเดือนอีกหรือไม่  ถ้าเช่นนั้นจะทำไม่ได้เพราข้อมูลที่กรอกหน่วยใหญ่ แล้วจะมาแยกย่อยไม่ได้
   และทางศูนย์คอมพิวเตอร์ได้มีคำถามต่าง ๆ มาถามในที่ประชุมเพื่อไขข้อข้องใจ ซึ่งทางท่านรองฯ ท่านผช. และผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น ก็ได้ตอบข้อข้องใจแต่ละข้อไปพรอ้ม ๆ กัน เริ่มกันที่คำถามแรกเลยค่ะ
 • มหาวิทยาลัยเวลากรอกข้อมูลต้องกรอกยอดรวมทั้งมหาลัยหรือกรอกแยกให้กับแต่ละคณะ...กรอกรายละเอียดแยกให้แต่ละคณะ 

 • ข้อมูลบางอย่าง เช่น จำนวนนักศึกษาที่ให้คณะคีย์แยกคีย์เป็นคณะหรือไม่ ถ้าคีย์เป็นคณะ ให้คณะคีย์ข้อมูล ข้อมูลจะเร็วกว่า (เสนอแนะ)...ข้อมูลบางตัวยังคงให้ส่วนกลางกรอก เพราะส่วนกลางเป็นผู้ดูแลข้อมูลตัวนั้นทั้งหมด

 • ไม่ดึงข้อมูลจากฐาน MIS  ทั้งหมด ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลจะตรงกว่า เพราะระบบ  MIS ไม่ได้ออกแบบมาให้ support ของ kpi...ยังคงต้องการให้ดึงข้อมูลมาจากระบบฐานข้อมูลตรงกลางได้ เพื่อเป็นการลดภาระของผู้กรอกข้อมูล

 • จะทราบหรือไม่ว่า ฟอร์มไหน ต้องกรอกช่วงเวลาไหน โปรแกรมต้องแบ่งให้หรือไม่ เช่น รายเดือน รายเทอม รายปี...ระบบควรแบ่งฟอร์มที่จะกรอกเป็นช่วงเวลาไว้ เพื่อที่ผู้กรอกข้อมุลจะได้ไม่สับสน และรู้สึกว่าข้อมูลเยอะ ทั้งนี้จะมีการชี้แจงสำหรับผู้กรอกข้อมูลอีกครั้ง

 • รายงานที่แยกโฟลเดอร์มาให้ คณะ กับ มหาวิทยาลัย ต่างกันอย่างไร...รายงานเหมือนกัน เพียงแต่แยกให้เห็นว่า ข้อมุลต้องเอามาจากคณะ / ส่วนกลาง

 • รูปแบบของฟอร์ม เช่น 1/ , 2/,….18/...ไม่กำหนดตัวเลขของข้อมูลย่อยตายตัว สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

   นอกจากคำถามที่ทางศูนย์คอมพิวเตอร์เตรียมมานั้น ก็ยังได้มีการพูดคุยเพิ่มเติมในหลาย ๆ เรื่อง

 • ท่านรองฯ เสนอให้ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ไป Check ภายในระบบฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น MIS-DSS , Load Unit ฯลฯ ว่าแต่ละระบบสามารถดึงข้อมูลมาใช้งานได้มากน้อยเพียงใด ข้อมูลใดที่มีปัญหา และให้นำเสนอข้อมูลเหล่านี้ในการประชุมครั้งหน้าวันพุธ ที่ 23 มกราคม 2550 เวลา 14.00 น.
 • ควรมีการประชุมย่อย ๆ เพื่อทำความเข้าใจเรื่อง องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ต่าง ๆ โดยชี้แจงให้ทางทีมงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ (ทีมงานยังงพอสมควรค่ะ ประติดประต่อไม่ถูก) เพราะเรื่องการทำข้อมูลเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำความเข้าใจที่ยากซักหน่อย ใครที่ไม่ทำ QA ก็จะงงไปตาม ๆ กัน - -ล (คนที่ทำยังงงเลย แหะ ๆ ^^") โดยให้มีการประชุมย่อยระหว่าง อุโยะ น้องกุ่ย และทีมงาน เพื่อจะทำความเข้าใจเรื่องที่มาที่ไป และการได้มาของขององค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ในวันพุธ ที่ 26 ธันวาคม 2550


 

ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
Kon1Kon (Recent Activities)
18 December 2007 19:06
#5250
 • ตามมาเชียร์น้องอุโยะตามเคยจ้ะ
 • แต่ว่าได้ข้อสังเกตว่า อุโยะเขียนบันทึกยังไง ตัวหนังสือเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมาก..เขียนบนแชร์เลย หรือว่าเขียนด้วยโปรแกรมอื่นก่อนหรือป่าวจ๊ะ..

สวัสดีค่ะพี่ P -/\- ขอบคุณสำหรับคำชมค่ะ ^^

เรื่องการเขียนบันทึก

 • อุโยะเขียนลงใน Notepad ก่อนค่ะ  เพราะว่า ไม่มีการจัดรูปแบบใด ๆ ก่อน
 • copy เนื้อหาลงในบันทึก
 • ตกแต่งสี
 • ตกแต่งการเยื้องของข้อความ
 • อาจใส่ตาราง หรือรูป

แค่นี้แหละค่ะ ไม่ได้ทำอะไรมากค่ะ *-*

 • ง่ายๆ แค่นั้นเองเหรอจ๊ะ แต่ออกมาดูดีแฮะ..ของพี่ชอบจัดเยื้องไม่ค่อยได้ ใช้เคาะ spacebar เอา บางทีไม่ค่อยตรงกันแหละ
 • ขอบคุณที่แชร์จ้ะ..
หะๆ...ลองเคาะจำนวนครั้งให้เท่ากันซิค่ะ...ไม่ก็ที่เครื่องมือตกแต่ง มันมีเครื่องหมายให้เราเยื้องข้อความ  Tab เหมือนใน Word อ่ะคร่า...จะได้เยื้องเท่ากัน *-*
Ico48
NP (Recent Activities)
23 December 2007 16:55
#6470
โชคดีที่เข้ามาในshareเลยได้อ่านสรุปรายงานการประชุมที่ทำได้อย่างรวดเร็ว อย่างน่าชื่นชม แต่จะสื่อสารอย่างไร?ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทราบว่าต้องเข้ามาอ่าน หรือจะแจ้งทาง Emai ด้วย?หรือฯลฯ
งืมๆ...- -ล

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.215.22.151
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ