นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 2971
comment: 0

ขอเชิญร่วมงานเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2554

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการเวทีคุณภาพ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่และขยายผลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ที่ได้รับการคัดเลือกจากแนวปฏิบัติที่ดี ปีการศึกษา 2553 ในวันพฤหัสบดี ที่ 15  กันยายน 2554 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กิจกรรมในงานมีดังนี้

กำหนดการโครงการเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-09.30 น. กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชิตตระการ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
และพิธีเปิดโดยรองศาสตราจารย์ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09.30-10.15 น. พิธีมอบ PSU Quality Award ประจำปี 2554
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยถ่ายภาพร่วมกับคณะ/หน่วยงานที่ได้รับPSU Quality Award
10.15 -10.30น. รับประทานอาหารว่าง
10.30- 11.00 น. บรรยายเรื่อง “การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระบบ PBL”
โดยบุคลากรจากคณะแพทยศาสตร์
11.00-11.30 น. บรรยายเรื่อง “บูรณาการโครงการการเรียนการสอน กับการวิจัย”
โดยบุคลากรจากคณะการแพทย์แผนไทย
11.30-12.00 น. บรรยายเรื่อง “สุนทรียสนทนา (Dialogue)”
โดยบุคลากรจากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อมาได้ที่ สำนักงานประกันคุณภาพ โทร 2940 E-mail : psu-qao@group.psu.ac.th ภายในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2554 นะคะ

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 12 กันยายน 2554 10:14 แก้ไข: 12 กันยายน 2554 10:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.89.87.12
Message:  
Load Editor
   
Cancel or