นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2357
ความเห็น: 0

ร่วมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2552/ปีงบประมาณ 2552

 

 

ใกล้เข้ามาแล้วค่ะ สำหรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2552/ปีงบประมาณ 2552
ซึ่งในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมที่ผ่านมาก็เป็นมหกรรมแห่งการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน ซึ่งก็ได้เสร็จสิ้นไปทั้งหมดแล้วเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2553

สำหรับการประเมินฯ ในปีนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2553 โดยคณะกรรมการประกอบไปด้วย

 
ศ.ดร.กิตติชัย  วัฒนานิกร ประธานกรรมการ
 รศ.เกศินี วิฑูรชาติกรรมการ
 รศ.กมลพรรณ นามวงศ์พรหมกรรมการ
 
รศ. ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์กรรมการ
 
รศ.ทวีศักดิ์  สูทกวาทิน 
กรรมการ
 
ผศ.นพ.ไชยวิทย์   ธนไพศาล กรรมการ
 รศ.อิ่มจิต  เลิศพงษ์สมบัติ กรรมการและเลขานุการ
 นางสาวปรีญาภรณ์  สุขจันทร์ เลขานุการ
 นางสาวกิตติยา  แสะอาหลี
เลขานุการ
 นางสาวอิศวรี  ทุมรัตน์
เลขานุการ

ก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะคะที่จะประเมินฯ ดังนั้น

สำนักงานประกันคุณภาพก็ขอความร่วมมือกับทุกคณะ/หน่วยงานในการเผยแพร่รายงานประจำปี (SAR) และรายงานผลฯ บนเว็บไซต์ของตนเอง พร้อมส่งรายงานทั้ง 2 ฉบับมายังสำนักงานฯ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ด้วยนะคะ เพื่อเป็นการเตรียมเอกสารไว้สำหรับคณะกรรมการฯ เข้าไปศึกษาข้อมูลก่อนมาประเมินค่ะ

และสำหรับผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย ทางสำนักงานฯ ก็ขอความร่วมมือให้ท่านจัดทำหลักฐานอ้างอิงในรูปแบบเอกสารส่งมายังสำนักงานฯ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ค่ะ เพื่อทางสำนักงานฯ ได้รวบรวม และจัดหมวดหมู่ของเอกสารทั้งหมด สำหรับการตรวจสอบหลักฐานฯ ของคณะกรรมการฯ ค่ะ

กิจกรรมในช่วงของวันประเมินฯ มีดังนี้

  • วันที่ 6 กันยายน 2553
    • เวลา 09.00-10.30 น. ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน (Opening Meeting)
    • เวลา 13.00-15.00 น. ณ สำนักงานอธิการบดี สัมภาษณ์ผู้บริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการส่งเสริมฯ กรรมการสภาวิชาการ ตัวแทนนักศึกษา ตัวแทนศิษย์เก่า ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต ตัวแทนคณบดี ประธานสภาอาจารย์ ตัวแทนอาจารย์ ประธานสภาข้าราชการ ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน
    • เวลา 15.00-16.30 น. ตรวจเยี่ยมคณะนิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะการแพทย์แผนไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  • วันที่ 7 กันยายน 2553
    • เวลา 15.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี รับฟังการนำเสนอผลการตรวจเยี่ยมด้วยวาจา (Closing Meeting)

มีการถ่ายทอดช่วงของการ Opening-Closing ผ่านระบบ Tele-meeting ไปยังห้องถ่ายทอดสัญญาณของทุกวิทยาเขตด้วยค่ะ


ทั้งนี้ สำนักงานฯ ก็ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับความร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่ายมา ณ ที่นี้ ด้วยนะคะ...สู้ๆ ค่ะ

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 25 สิงหาคม 2553 09:12 แก้ไข: 25 สิงหาคม 2553 11:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.61.235
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ