นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2920
ความเห็น: 0

ขอเชิญร่วมงาน โครงการเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2553

 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการเวทีคุณภาพ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่และขยายผลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ที่ได้รับการคัดเลือกจากแนวปฏิบัติที่ดี ปีการศึกษา 2552 ในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2553 ณ ห้อง คอนเฟอเรนซ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

กิจกรรมในงานประกอบด้วย

  1. พิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม  ศิริบำรุงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  2. พิธีมอบ PSU Quality Award ประจำปี 2553
  3. บรรยาย เรื่อง “LEAN Management” โดยบุคลากรคณะแพทยศาสตร์
  4. บรรยายเรื่อง “องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของ สกอ. ปีการศึกษา 2553”  โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อมาได้ที่ สำนักงานประกันคุณภาพ โทร 2940 E-mail : psu-qao@group.psu.ac.th ภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553 นะคะ
สร้าง: 20 กรกฎาคม 2553 14:52 แก้ไข: 30 กรกฎาคม 2553 15:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.61.235
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ