นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1989
ความเห็น: 8

หายเหนื่อยเลย *-*

ถึงแม้จะเป็นเสียงของคนกลุ่มน้อย แต่อย่างน้อยก็ยังเป็นคำชมที่ทำให้เรามีกำลังใจในการทำงานต่อไป

หึหึ...วันนี้ประชุมคณะ/หน่วยงานนำร่องในการใช้งานระบบรวบรวมข้อมูล Online มาค่ะ

ตามที่เคยเล่ามาตั้งแต่แรกๆว่ามหาวิทยาลัยกำลังพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูล Online ...วันนี้ระบบพร้อมที่จะให้คณะ/หน่วยงานนำร่องได้ทดลองใช้งานระบบแล้วค่ะ...ซึ่งก่อนหน้านี้สำนักงานประกันคุณภาพก็ได้ลองใช้งาน และแก้ไขระบบมาบ้างแล้ว

แรกๆ ก็เครียดนะคะ เพราะก่อนหน้านี้ได้เคยมีการประชุมเกี่ยวกับระบบระหว่างคณะที่เค้ามีฐานข้อมูลอยู่แล้ว ทีมพัฒนาระบบ และผู้รวบรวมข้อมูลส่วนกลาง (เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2552)...ผลออกมาก็ไม่ค่อยสู้ดีนักค่ะ เนื่องจากคณะเหล่านั้น ต้องการให้เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกลางที่มีอยู่เข้ากับระบบกรอกข้อมูล Online เพื่อที่จะไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำซ้อน และลดภาระงาน...ก็ท้อเหมือนกันนะคะ เพราะเราใช้เวลากับตรงนี้เยอะมาก แค่กว่าจะได้ข้อมูลทั้งหมดของทั้ง สมศ. สกอ. ก.พ.ร. Ranking และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ก็แทบจะวายปราณ T^T...แต่ก็เข้าใจค่ะ ในเมื่อมีระบบอยู่แล้ว เราก็น่าจะเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน...แต่มันเป็นไปได้ยากค่ะ เพราะระบบพัฒนากันคนละทีสองที ภาษาที่ใช้พัฒนาระบบก็ต่างกัน ไม่รู้ต้องใช้ระยะเวลา และกำลังคนอีกเท่าไหร่ถึงจะทำได้ -*-...แต่ตอนนี้ทีมพัฒนาระบบเค้าก็กำลังวิเคราะห์ในส่วนนี้อยู่ค่ะ ก็ต้องคอยดูต่อไปว่าจะเป็นยังไง

มาคุยถึงเรื่องวันนี้ดีกว่า หิหิ *-*

จากการที่ได้มีการทาบทามหน่วยงานนำร่อง 4 คณะ 4 หน่วยงานสนับสนุน ให้มาลองใช้งานระบบในวันนี้ ตั้งแต่เริ่มติดตั้งระบบ ติดตั้งใบรับรองดิจิตอล และการใช้งานระบบ ซึ่งประกอบด้วย

 • คณะ
  • คณะวิทยาการจัดการ
  • คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  • วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
  • คณะศึกษาศาสตร์
 • หน่วยงานสนับสนุน
  • สำนักวิทยบริการ
  • สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ อรรถกระวีสุนทร
  • สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
  • สำนักงานประกันคุณภาพ

ติดตั้งระบบ

ตรงนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรค่ะ ผู้นำร่องบอกว่าไม่ได้ยุ่งยากอะไร เพียงแต่จะเสียเวลาซักหน่อยค่ะในช่วงของการติดตั้ง .NET Framework เนื่องจากขึ้นอยู่กับความเร็วของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆ ด้วย

ติดตั้งใบรับรองดิจิตอล

ตรงนี้มีปัญหาบางเครื่องค่ะ ที่ติดตั้งไม่ได้ แต่ทางทีมพัฒนาระบบก็เข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้ค่ะ...เค้าบอกว่าสำหรับ Windows Vista ต้องทำแบบ Manual (แล้วมันยังไง -*-ล)...ไว้คราวหน้าค่อยบอกละกันค่ะ

การใช้งานระบบ

อุโยะก็เล่าถึงหน้าตาระบบคร่าวๆ ก่อน ว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง ต้องกรอกตัวเลขยังไง ที่สำคัญที่ต้องย้ำคือ ทุกครั้งที่กรอกข้อมูลต้องเลือกปีให้ถูก และกดบันทึกทุกครั้ง

จากนั้นเราก็ไล่ในแต่ละเรื่อง ทั้ง 18 เรื่องจนครบ...โดยในแต่ละเรื่องก็ไล่ไปทีละตัว ตัวไหนที่สงสัย/มีปัญหาก็สอบถาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ว่าจะต้องทำยังไง มีข้อสรุปยังไง ยังขาดส่วนไหน ต้องเพิ่มข้อมูลอะไรบ้าง...ซึ่งบรรยายกาศในวันนี้เป็นไปอย่างสนุกสนาน ไม่ตึงเครียด เป็นกันเอง...สรุปข้อเสนอแนะมาคร่าวๆ ได้ดังนี้ค่ะ

ข้อมูล

 • จำนวนบุคลากร ประเภทพนักงานเงินรายได้ จะรวมอยู่ในประเภทสัญญาจ้าง
 • จำนวนบุคลากร ประเภทพนักงาน จะหมายถึงพนักงานมหาวิทยาลัย (ทั้งเงินรายได้ และเงินงบประมาณ)
 • ตำแหน่งครู จะหมายถึงบุคลากรสายสนับสนุน ไม่นับรวมเป็นอาจารย์
 • การกรอกข้อมูล ถ้าหากต้องมีการดำเนินงานแต่ไม่มีผลการดำเนินงานให้กรอก 0 แต่ถ้าไม่ต้องมีการดำเนินงาน ไม่ต้องกรอกตัวเลข
 • กิจกรรม/โครงการต่างๆ ให้นับต่อเมื่อสิ้นสุดโครงการ และหากมีคนนอกเข้าร่วมก็ให้ไปนับเป็นโครงการบรอการวิชาการด้วย
 • จำนวนเงินในโครงการวิจัยแบ่งตามสัดส่วน และจำนวนโครงการวิจัยต่างคนต่างนับ...ตรงนี้จากมติที่ประชุมคณบดี
 • จำนวนชั่วโมงที่ให้บริการห้องสมุด/คอมพิวเตอร์ ให้กรอกเป็น จำนวนชั่วโมงต่อวัน...เมื่อครบรอบค่อยรวมกันแล้วหารเฉลี่ย 12 เดือน
 • การนับจำนวนผลงานตีพิมพ์ควรจะนับเมื่อ Reciept หรือ Accept ...อันนี้ต้องรอถามสำนักวิจัยอีกทีค่ะ แหะๆ ^^"

ระบบ

 • ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน ต้องเพิ่มประเภทพนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ...เนื่องจากบางวิทยาเขตยังมีประเภทเหล่านี้อยู่
 • ควรจะ Lock ระบบในส่วนที่หน่วยงานกลางกรอกให้ เพื่อไม่ให้คณะ/หน่วยงานแก้ไขเองได้ หากต้องการแก้ไขต้องแจ้งมายังหน่วยงานกลางนั้นๆ...ส่วนนี้คงจะพัฒนาใน Version ถัดไปค่ะ
 • เรื่องการเงิน ควรแยกให้กรอกเป็นเงินงบประมาณและเงินรายได้...เพื่อประโยชน์ในการใช้งานอื่นๆ
 • ในส่วนของการ Upload-Download เอกสารหลักฐานอ้างอิง น่าจะเพิ่มในส่วนของการ Delete ให้สามารถลบไฟล์เอกสารได้ และแสดงนามสกุลของไฟล์นั้นๆ เวลา Download เอกสารมาใช้งาน
 • น่าจะกรอกข้อมูลติดลบได้
 • งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ต้องแยกเป็นระดับชาติและระดับนานาชาติ
 • เพิ่มฟอร์มหลักฐานในอีกหลายข้อมูล

ณ วันนี้มีแค่นี้ค่ะ...สุดท้ายอุโยะก็ถามผู้เข้าทดลองใช้ระบบว่า "ระบบเป็นยังไงบ้างคะ ใช้งานยากมั้ย?"...และเสียงตอบรับก็บอกว่า "ใช้ดีมากเลยค่ะ ช่วยทำให้งานเค้าง่ายขึ้น เป็นกำลังใจให้"...โอ้โหว แม่เจ้า *0* หายเหนื่อยเลย ถึงแม้จะเป็นเสียงของคนกลุ่มน้อย แต่อย่างน้อยก็ยังเป็นคำชมที่ทำให้เรา (สำนักงานประกันคุณภาพ และทีมพัฒนาระบบของศูนย์คอมพิวเตอร์) มีกำลังใจ (มากๆ) ในการทำงานต่อไป \*-*/ เย้ๆ

ต่อไปทางทีมพัฒนาระบบก็ต้องแก้ไขระบบต่อไป เพื่อให้คณะ/หน่วยงานได้ Download ไปติดตั้งระบบได้ทันการชี้แจงการรวบรวมข้อมูลวันที่ 8-10 เมษายน 2552...สู้ๆ ^^v

ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

เป็นกำลังใจให้เช่นกัน สู้ๆนะค้าบ
เป็นกำลังใจ(ตัวเอง)ด้วยเช่นกันค๊าบบบ v*0*v
Ico48
CHAIN OF LOVE (Recent Activities)
27 March 2009 14:51
#42855

ว้าววววว...กะจะเข้ามาเขียนถ่ายทอดให้สาธารณะชนได้รับรู้ถึงความภาคภูมิใจที่คน QA ได้รับ อูโยะเขียนไว้อย่างละเอียดและดีมากอยู่แล้ว คงไม่ต้องเขียนแล้วล่ะ  เดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์ต่อให้น่ะค่ะ  ดีจังโดยเฉพาะที่วิทยาเขตสุราษฎร์ฯ ยังไม่มีการ online ข้อมูลแบบนี้  ก็ถือเป็นข่าวดีค่ะ สู้สู้ 

ศิลปกรรมฯ อยากไปบ้างจังเลยค่ะ

คิดถึงหน่อยดิ....

รักน้อยๆ แต่รักนานๆๆๆๆๆ

Ico48
janewadee [IP: 118.173.157.20]
30 March 2009 20:19
#42969

ถึงแม้ไม่ได้มาร่วมเป็นคณะนำร่อง..ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะคะ... 

เชื่อว่า ทุกคนมองเห็นเป้าหมายเดียวกัน แต่วิธีการเดินไปถึงเป้าหมายนั้น อาจแตกต่างกันตามปัจจัยที่มี ที่สำคัญ..เจตนาดี คิดดี ทำดี ทำเต็มที่ และที่สุดของที่สุดคือ ทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด เพราะหลายเรื่อง..เราไม่ได้เป็นผู้ตัดสินใจหรือเลือกว่าจะทำอย่างไร แบบไหน..ใช่ไหมคะ

บางเรื่อง ถูกต้องแต่ไม่ถูกใจ แต่บางเรื่องก็ถูกใจแต่ไม่ถูกต้อง ให้ดีคือหาทางทำให้ ทั้งถูกต้องและถูกใจ..แม่นบ่ ?...

สู้ต่อไปทาเคชิ !! เอ๊ย..อุโยะจัง ^O^

 • น้องยามฯ ...ขอบคุณคราฟที่เป็นกำลังใจให้ -/\-
 • อิมจัง ...ถูกต้อง เราต้องเป็นกำลังใจให้ตัวเองก่อน คิคิ ^^"
 • สุธิษา ...แหมๆตะเอง เขียนซักนิดก็ดีนะ มุมมองคนเรามันต่างกัน เผื่อตะเองเห็นอะไรที่น่าเอามาเล่าก็มาบอกเค้ามั่งจิ
 • สุกัญญา มุกดามนต์ ...ไม่เป็นไร เด๋ววันีท่ 8-10 เมษา เราก็เจอกันแล้ว (ขอข้าวเกรียบด้วย ฮ่าๆล้อเล่น)
 • janewadee ..."หลายเรื่อง..เราไม่ได้เป็นผู้ตัดสินใจหรือเลือกว่าจะทำอย่างไร แบบไหน"...อันนี้ถูกเผงเลย...กินใจทุกประโยค จะสู้ต่อไปคร้าฟ ^^v

เป็นกะลังใจให้อีกคนค้าบ สู้ๆ^ ^

ขอบคุณมากค่ะ ที่เล่าบรรยากาศให้ประชาคม มอ.ได้รับทราบ...

พอดีไม่ได้อยู่....แต่ยังติดใจในบรรยากาศวันที่ 19 และ 23 มีค. อยู่...ทุกคนมีความคาดหวัง...แต่เสมือนว่า QA ยังต้องใช้แรงอีกมากกว่าจะไปให้ถึงความหวังนั้น

 

ดีใจที่มีมุมมองดี ๆ และกำลังใจดี ๆ จากทุกฝ่ายค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.234.97.53
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ