นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1829
ความเห็น: 6

ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 12 (3/2551)

วันนี้ (5 พฤศจิกายน 2551) กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้ง จากที่ห่างหน้าห่างตาห่างหายกันไปเสียนาน *0*...รูปแบบในวันนี้จะเป็นการบรรยายและพูดคุยกัน (ครึ่งวันเช้า)

เริ่มแรกด้วยการแนะนำตัวของน้องใหม่ที่มาทำงานประชาสัมพันธ์ และกล่าวเปิดงานด้วยกลอนสด (เอ่อ...อุโยะจดไม่ทัน T^T) ของ คุณประพจน์ นันทรามาศ ผอ.กองกลาง

จากนั้นก็เป็นการบรรยายจาก 4 วิทยากร

"ประชาสัมพันธ์ยุคใหม่กับความคาดหวังของผู้บริหาร" โดย รศ.นพ.วรัญ ตันชัยสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร

ก่อนจะเริ่มเข้าเนื้อหา ท่านรองฯ ก็ได้พูดคุยและฝากข้อเตือนใจแก่คนทำงานประชาสัมพันธ์ไว้หลายข้อความเลยทีเดียว

"การประชาสัมพันธ์ควรคำนึงว่า...คนรับสื่อ ควรได้รับข้อเท็จจริงทั้งหมด ไม่ใช่แค่ด้านเดียว"

"การโฆษณาชวนเชื่อ การประชาสัมพันธ์ เป็นสิ่งที่ใกล้กัน ต้องมีความระมัดระวังในการสื่อสารออกไป"

"การจะทำอะไรบางอย่างที่ส่งผลกระทบต่อจิตวิญญาณของชุมชน ต้องสื่อให้เค้าเห็นว่าเราทำไปเพื่ออะไร"

"นำองค์ความรู้ที่มี มาใช้ประชาสัมพันธ์ให้เข้ากัยสถานการณ์ปัจจุบัน"

เริ่มเข้าที่เนื้อหา...ท่านรองฯ ได้พูดถึง

หลักคำสอนจาก กาลามสูตร ว่า...ไม่ให้เชื่องมงาย โดยไม่ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นจริงถึงคุณโทษหรือดีไม่ดีก่อนเชื่อ...ซึ่งมีทั้งหมด 10 ข้อด้วยกัน

 1. อย่าเพิ่งเชื่อตามที่ฟังๆ กันมา
 2. อย่าเพิ่งเชื่อตามที่ทำต่อๆ กันมา
 3. อย่าเพิ่งเชื่อตามคำเล่าลือ
 4. อย่าเพิ่งเชื่อโดยอ้างตำรา
 5. อย่าเพิ่งเชื่อโดยนึกเดา
 6. อย่าเพิ่งเชื่อโดยคาดคะเนเอา
 7. อย่าเพิ่งเชื่อโดยนึกตามแนวเหตุผล
 8. อย่าเพิ่งเชื่อเพราะถูกกับทฤษฎีของตน
 9. อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมีรูปลักษณ์ที่ควรเชื่อได้
 10. อย่าเพิ่งเชื่อเพราะผู้พูดเป็นครูบาอาจารย์ของตน

(เห็นด้วยมั้ยค่ะ...นั่นๆ บางคนเชื่อตามที่อ่านกันแล้ว ใช้ปัญญาพิจรณาก่อนเชื่อรึยังเอ่ย?)

ผู้บริหารคาดหวังอะไรกับงานประชาสัมพันธ์?...สิ่งที่คาดหวังมีดังนี้

 • เมื่อเอ่ยชื่อ ม.อ. คนนอกต้องร้องอ๋อ (การสร้าง Brand)...ต้องประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของ ม.อ. ว่าเรามีอะไรดี
 • คนในไม่เหรอหราเมื่อถูกถามเกี่ยวกับ ม.อ. (Internal Corperate Communication)...คนภายใน ม.อ. รู้เรื่องราวต่างๆ
 • PR ไม่รีรอ กระโจนเข้าหาข่าว (Active Approch)
 • สื่อเรื่องร้ายให้รู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดา สื่อเรื่องธรรมดาให้รู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่น่าสนใจ (Communicate Fact)

ประชาสัมพันธ์ให้ดีได้อย่างไร?...จะเป็นประชาสัมพันธ์ที่ดีได้ ก็ต้องตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้ก่อน

 • วิสัยทัศน์ขององค์กรเขียนไว้ว่าอย่างไร หมายความว่าอย่างไร...
 • องค์กรมีพันธกิจอะไรบ้าง...แปลง่ายๆ ก็คือ กิจที่เป็นพันธะผูกพันที่เราจะต้องทำ ซึ่งจะต้องบ่งบอกว่า ทำอะไร ทำอย่างไร ทำเพื่ออะไร และทำเพื่อใคร...เหมือนดังพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะปกครองแผ่นดินด้วยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”  ของในหลวง
 • Core Competency ขององค์กรคืออะไร...ท่านรองฯ บอกว่า ของ ม.อ. คือ การสร้างปัญญา
 • Core Value ขององค์กรคืออะไร...พระราโชวาทของสมเด็ขพระบรมราชชนก
 • อะไรคืองาน PR...น่าจะทราบกันดี
 • ผู้รับสื่อ (น่าจะ) คาดหวังอะไร...ความเป็นมืออาชีพ การให้ข้อมูลข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน กระชับ และตรงประเด็นในเวลาอันรวดเร็ว
 • นักประชาสัมพันธ์ควร"เป็น"อย่างไร...ใส่ใจผู้รับสื่อ มีทักษะในการสื่อสาร  จิตบริการ หาให้ได้ว่าองค์กรมีข้อดียังไง
 • "เรา" รู้จักผู้รับสื่อดีเพียงใด...ต้องเข้าใจทั้งผู้สื่อข่าว และประชาชนทั่วไป
 • "เรา" รู้จักตัวเราดีเพียงใด
 • "เรา" และ "เขา" ก็คือ...คน ย่อมอยากให้คนอื่นรับรู้ในตัวตนของเรา

ทิ้งท้ายด้วยสิ่งที่ทำให้ชีวิตเต็ม 100...นั่นคือ Attitude...การปรับเปลี่ยนทัศนคติของเราต่อชีวิตและงาน..."เราทำได้"

สุดท้ายได้ฟังเพลงเพราะๆ ความหมายดีๆ ด้วยค่ะ...If we hold on together.

"แผนประชาสัมพันธื แผนพัฒนามหาวิทยาลัยปี 2550-2554 และการมีส่วนร่วมของเครือข่าย" โดย คุณทวาทศ สุวรรโณ นักประชาสัมพันธ์ 6

พี่จ้อยได้มาบรรยายให้ทราบถึงแผนของงานประชาสัมพันธ์ ที่สอดคล้องกับแผน 10 ของมหาวิทยาลัย โดยมีกลยุทธ์หลัก 4 ข้อ

 • เน้นเครือข่ายวิจัยของมหาวิทยาลัย และสาขาความเป็นเลิศ 8 สาขา...เผยแพร่ผลงานต่างๆ ผ่านสื่อ
 • สร้างกลไกในการพัฒนาระบบ PSU System...เชื่อมโยงข่าวสารให้เป็นระบบ ให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม สร้างความเข็มแข็งเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงการเผยแพร่ข่าวสาร
 • เสนอความเป็นมหาวิทยาลัยที่เอื้ออาทรต่อการพัฒนาชุมชน...สร้างความสัมพันธ์ และเข้าถึงชุมชน
 • สร้างความตระหนักในการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม...สื่อถึงคุณค่า สื่อให้เกิดการรับรู้ และเตรียมพร้อมในการอยู่ร่วมกันในสังคมหลากหลายวัฒนธรรม

นอกจากนี้พี่จ้อยนำเสนอการจัดกิจกรรม Road Show ของนักศึกษา ม.อ. ที่มาจากต่างภูมิภาค...เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลยด้วยการให้รุ่นพี่บอกต่อรุ่นน้อง ซึ่งคิดว่าเป็นสิ่งที่ดี เหมือนเป็นการเล่าประสบการณ์ตรง ทำให้มีความน่าสนใจมากขึ้น อีกทั้งได้รับการตอบรับจากโรงเรียนที่ไปจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี

"การจัดการความรู้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์" โดย คุณชนัดดา ศิรเศรษฐบุตร นักวิชาการอุดมศึกษา

พี่เบียร์มาแนะนำการเข้าใช้งานระบบ KMPR-PSU หรือ ระบบการจัดการความรู้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั่นเอง สามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ http://www.kmpr.psu.ac.th/ โดยในระบบนี้จะรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ข่าวสาร การแลกเปลี่ยนความรู้ เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ไว้ เปรียบเสมือเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายประชาสัมพันธ์อีกพื้นที่หนึ่ง...ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า น่าจะมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้า หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการติดต่อ สื่อสารงานด้านนี้

นอกจากนี้พี่เบียร์ได้มาประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเกี่ยวเว็บไซต์ของ ม.อ. รูปแบบใหม่ ที่จะมีการเริ่มใช้งานในเดือนมกราคม 2552 ...รูปแบบใหม่นี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นตา และอาจจะใช้งานยากซักนิด คงต้องใช้เวลาในการศึกษา

"การนำเสนอข่าวที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กับการเพิ่มจำนวนข่าวของคณะ/หน่วยงาน" โดย คุณวราภรณ์ ชวพงษ์ นักประชาสัมพันธ์ 6

พี่เง็กนำเสนอข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการสำรวจความพึงพอใจในการรับรู้ข่าวสารของ ม.อ. ซึ่งมีคนรับรู้ถึงร้อยละ 94 มีความพึงพอใจที่ร้อยละ 70 โดยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ...การประชาสัมพันธ์คณะ/หน่วยงานที่ไม่ค่อยมีโอกาสเผยแพร่ผลงาน ภาพ/กิจกรรม/ผลงาน/ข่าวให้แก่สื่อมวลชน ผลงาน/กิจกรรมช่วยเหลือชุมชน ความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ต่างๆ

และข่าวสารของแต่ละคณะ/หน่วยงานที่ได้ตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆ รวมทั้งสิ้น 234 ข่าว ซึ่งนับมาจากข่าวหลักๆ จากหนังสือพิมพ์ที่รับ ทำให้จำนวนน้อย (ซึ่งในความเป็นจริงมีหลายข่าวที่มีเนื้อหาภายในที่กล่าวถึง ม.อ. ด้วย)

มีการทิ้งคำคมไว้ว่า "ถ้าเอาหน้าไปแนบปัญหา ปัญหาจะใหญ่เท่ากำแพงเมืองจีน ผู้ประสบความสำเร็จ เอากำแพงหรือปัญหานั้นเป็นบันไดสู่ความสำเร็จ"

ช่วงสุดท้ายของการประชุมในวันนี้ได้มีการแนะนำตัวสมาชิกเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั้งหมด และต่างคนต่างก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหน่วยงานตนเองอย่างเต็มที่ *-*

แหะๆ แต่ถึงแนะนำเป็นสิบรอบอุโยะก็จำไม่ได้หรอกค่ะ (คนเยอะ) ถ้ามีโอกาสก็น่าจะจัดกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อเพิ่มความสนิทสนมกลมเกลียวกันมากกว่านี้ ถ้าเป็นไปได้ก็จะดีมากเลยค่ะ ^^"

คนทำGIS ได้แบ่งปันรูปถ่ายที่ ภาพบรรยากาศประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 (3/2551)


หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 05 พฤศจิกายน 2551 15:07 แก้ไข: 10 พฤศจิกายน 2551 19:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

สวัสดีค่ะ 

       สรุปประเด็นได้ดีมากเลยค่ะ  ขนาดไม่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ พลอยเข้าใจแบบทะลุปุโปร่ง

       จริง ๆ  แล้ว การ ปชส.ม.อ. บุคลากรใน ม.อ.ทุกคน มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยทั้งหมด อาจจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม  แต่อย่างไรก็แล้วแต่ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ ของ ม.อ.ทั้งสิ้น

      ขอบคุณนะคะ ที่นำเรื่องราวดี ๆ มาแบ่งปัน ทำให้มองเห็นภาพว่า ในบทบาทของบุคลากร ม.อ.เราจะมีส่วนช่วย ปชส.ภาพลักษณ์ ของ ม.อ.ได้อย่างไรบ้าง

รัตติยา เขียวแป้น ...มาไวติดจรวดเชียว ^^"
ขอลงชื่อเข้าประชุมด้วย
ขอบคุณ อุโยะจัง  น้องเราสรุปให้เรียบร้อยเลย ทุกคนจะได้รับรู้ช่วยกันทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ มอ. ของพวกเรา ให้อยู่ในพื้นที่ข่าวสารให้มากที่สุด

น้องอุโยะรายงานได้ทันเหตุการณ์ และได้สาระ สมเป็นประชาสัมพันธ์ของสำนักงานฯ

จากจุดอ่อนของสำนักงานฯปีที่แล้วว่า ผู้รับผิดชอบงานปชส.จบไม่ตรงสาขา แต่ผลงานของหนูแสดงให้เห็นว่า แม้ไม่ตรงสาขา แต่ทุกอย่างบนโลกใบนี้ก็เขียนรู้กันได้ 

สรุปว่าที่พูดมาเนี่ย คือ จุดอ่อนของสำนักงานฯข้อนี้ถูกกำจัดออกไปแล้ว 5555 ดีใจจัง  

อุโยะเป็นคนคุณภาพที่ QA ต้องหวงแหนและรักษาไว้เป็นอย่างดี (พร้อม ๆ กับงานที่หนักอึ้ง)

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.33.158
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ