นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 4150
ความเห็น: 2

เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง

เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้างตามระเบียบพัสดุ

เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้างตามระเบียบพัสดุ

การควบคุมงานก่อสร้าง หลังจากที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว เป็นหน้าที่ของผู้ควบคุมงานที่จะต้องรับผิดชอบ และปฏิบัติตามลักษณะงานและขั้นตอน ดังต่อไปนี้
          1.  ตรวจสอบขนาดความกว้าง ยาวของพื้นที่ ผังอาคาร ทิศทาง และตำแหน่งที่ตั้งตัวอาคาร

ภาพที่ 1 แสดงการตรวจสอบความกว้าง ความยาวของพื้นที่

2.  ตรวจสอบดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญา

ภาพที่ 2 แสดงการตรวจสอบขนาดความกว้างของแบบให้เป็นไปตามที่กำหนด

3.  จัดทำบันทึกรายงานประจำวัน รายงานประจำสัปดาห์ การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง เสนอคณะกรรมการตรวจการจ้าง

ภาพที่ 3 แสดงบันทึกรายงานประจำวัน และประจำสัปดาห์

4.  ตรวจสอบวัสดุที่จะทำการก่อสร้างให้ถูกต้องตามสัญญาและตามตัวอย่างที่ขออนุมัติ

ภาพที่ 4 แสดงการตรวจสอบขนาดฐานราก และขนาดเหล็กเสริม

ภาพที่ 5 แสดงขนาดและการจัดวางเหล็กก่อนเทคอนกรีต

ภาพที่ 6 แสดงขนาดและจำนวนเหล็กเสริมตามที่กำหนด

5.  ควบคุมดูแลวัสดุก่อสร้าง โดยให้ผู้รับจ้างจัดเก็บให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

ภาพที่ 7 แสดงการจัดวางวัสดุที่ถูกต้อง

6.  เมื่อผู้รับจ้างนำวัสดุอุปกรณ์มาขออนุมัติใช้ จะต้องเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยเร็ว (ไม่ควรเกิน 3 วันทำการ) โดยให้ประสานกับเจ้าหน้าที่พัสดุ


7.  ควบคุมดูแลฝีมือช่างฯ คนงาน ให้ทำงานตามหลักวิชาการ และถูกต้องตามสัญญา


8.  ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามขั้นตอนก่อน – หลัง หรือระยะเวลาที่กำหนด

9.  ตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้างให้ก่อสร้างตามงวดงาน งวดเงินในสัญญา และรายงานต่อกรรมการตรวจการจ้าง


10. วันกำหนดลงมือทำการของผู้รับจ้างตามสัญญา และวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวด ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ว่าเป็นไปตามสัญญาจ้างหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันถึงกำหนดนั้น ๆ


11. เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน ผู้ควบคุมงานต้องรายงานผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือไม่เสนอต่อประธานกรรมการตรวจการจ้าง ภายใน 3 วัน


12. หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ ให้นำเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาโดยเร็ว มิให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการโดยไม่ได้เสนอคณะกรรมการตรวจการจ้าง(ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่พัสดุ) ทั้งนี้จะต้องมีรูปแบบรายการและประมาณราคากลางเปรียบเทียบราคาที่แก้ไขด้วย


13.  ตรวจสอบข้อขัดแย้งของรูปแบบรายการในขณะทำการก่อสร้าง และรายงานปัญหาข้อขัดแย้งให้ผู้ออกแบบแก้ไข ก่อนนำเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณา

ภาพที่ 8 แสดงการตรวจสอบข้อขัดแย้งของรูปแบบ

14.  ตรวจสอบและบันทึกจำนวนช่างและคนงานที่เข้าปฏิบัติงานก่อสร้างในสถานที่ก่อสร้าง


15.  รายงานข้อบกพร่อง และรายงานผลการก่อสร้างในกรณีพิเศษนอกเหนือจากรายงานประจำวันประจำสัปดาห์ต่อประธานกรรมการตรวจการจ้าง

16.  ชี้แจงปัญหาอุปสรรค และสรุปผลงานก่อสร้างเสนอในที่ประชุมกรรมการตรวจการจ้าง หรือทุกครั้งที่กรรมการตรวจการจ้างมีข้อสงสัย

17.  ควบคุมดูแลการใช้ระบบสาธารณูปโภคของผู้รับจ้าง ในการก่อสร้างที่ทำการชั่วคราว และที่พักคนงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา

ภาพที่ 9 แสดงการดูแลการใช้ระบบสาธารณูปโภค

18.  ให้คำแนะนำด้านเทคนิคในการทำงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และให้มีประสิทธิภาพสูงแก่ผู้รับจ้าง

ภาพที่ 10 แสดงการให้คำแนะนำด้านเทคนิค

19.  ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างของผู้รับจ้างทุกขั้นตอน

ภาพที่ 11 แสดงการตรวจสอบหน้าตัดของเหล็ก

20.  ควบคุมการทำตัวอย่างเหล็กชนิดต่างๆ และตัวอย่างแท่งคอนกรีต เพื่อนำผลไปทดสอบ และตัวอย่างเหล็กชนิดต่างๆ


21.  รายงานผลงานก่อสร้างที่ผู้รับจ้างกระทำผิดสัญญาจ้าง ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 07 กุมภาพันธ์ 2557 10:07 แก้ไข: 07 กุมภาพันธ์ 2557 10:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เยี่ยมครับ

Ico48
Monly (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
07 กุมภาพันธ์ 2557 16:20
#95754
  • บันทึกแบบนี้จะมาแบบรายปักษ์ รายเดือน ก็ได้นะค่ะ หนูช๊อบ..ชอบ อิ อิ
  • นาน ๆ จะได้อ่านบันทึกพี่อุทิศ  ได้ความรู้เยอะค่ะ
  • ขอเทคนิคการดูเหล็กว่า กี่หุน  เช่น 3 หุน, 4 หุน  เหล็กเต็มไม่เต็ม  เขาจะดูกันตรงไหนค่ะพี่  เป็นความรู้รอบตัวนะค่ะ 

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.107.166
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ