นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 8

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
งานติดตั้ง เครื่องมือวิจัย 2474 1
XRD&XRF 4492 3
Multi-Functional Pyrolysis System บนเครื่อง 5977A"leak" 1501 0
amino acid 1576 0
Akkharawit Kanjana-Opas 1 มีนาคม ใกล้ โลซาน, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1370 0
Vésenaz, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กับAkkharawit Kanjana-Opas 1490 0
ปั๊มลมกับการใช้งาน 1775 0
regulator สำหรับ flow ต่ำ 1333 0
ย้าย เพราะจำเป็น 1156 0
Akkharawit Kanjana-Opas เล่าเรื่อง 1040 0
ปีใหม่ ดื่มไม่ขับ 1172 2
ปอ ปลานั้นหายาก 1563 0
ทิศทาง 984 0
Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0 "Akkharawit Kanjana-Opas 1107 2
กว่าจะถึงวัน "ฟ้าสาง" 1197 3
ปรับความเข้มจอภาพ Spectroquant Pharo 300 1777 1
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสาม 1894 7
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 2 906 0
บันทึกการเดินทาง Akkharawit Kanjana-Opas 1332 0
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 1360 2
สวัสดีวันหยุด 979 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสอง 1203 0
เปลี่ยน Windows "XRF" ตอนที่ ๑ 962 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องหนึ่ง 1370 0
Agilent 6545 Accurate-Mass Q-TOF LC/MS 1743 0
ไปพักบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 1711 0
ก้าวออกจากบ้าน 1230 1
วิกฤติของคนทำงาน 1004 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1450 1
scan baseline uv มีปัญหา 1537 0
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope, TEM) 1559 1
OVP-PQ Test Protocol 1206 0
ความชื้นกับเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1412 0
KaiZen ของชาว "SITI" 1073 0
จาก"SEC" เป็น "ISIT" 1180 0
2888 ช่วย start รถยนต์ได้ 1282 0
ใบปะหลังประกอบการเบิกจ่าย 1007 0
7890A Flame Not Active 1350 0
ดอยแม่สลอง เชียงราย 2020 0
MFU เชียงราย 1512 0
โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) 1218 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายเรื่อง Corporate Social Responsibility(CSR) และ Sustainable Development (SD) 1256 0
Batt. กับ Board อิเล็กทรอนิกส์ 1147 0
OES กับกลิ่นไหม้ 1505 2
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๒ 1091 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๑ 1244 0
สรุปการบรรยายเรื่อง Global Leadership & Human Capital Development โดย Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วทต 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 4 ตอนจบ 1483 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 3 1292 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 2 1603 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 1 1610 0
Vent-free adapter for GC MS 1375 0
8 อันดับ Shinkansen ที่เร็วที่สุด 2350 0
Capacitor เสื่อมสภาพ 1571 0
Marcro TGA 1684 0
Manual Pyrolyser 1247 0
ไกลบ้าน 1434 0
รังนกหน้าบ้าน 1589 1
Mercury low sensitivity 1339 1
Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM) 1510 1
HPLC Training 1379 0
ตลาดนัดบ้านควนหิน จะนะ 1525 0
HPLC ไม่มีแรงดัน 1565 0
เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด 1325 0
GAS Selector"TGA" 2029 0
ร้านอาหารในยะหา 1435 0
วันเดียว สองจังหวัด 1526 0
กาลเวลา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 1270 0
ป่าคอนกรีต ม.อ. 1188 0
งานปรับแสงสว่างสำหรับห้อง Lab 1350 0
Surface area and porosity analyzer (BET) 3417 0
GC-MS Triple Quad 1466 0
เลือกเหรียญบาทที่มีพญาครุฑ 4034 6
วันหยุดที่ไม่เหมือนเพื่อน 1218 0
โรงงานไบโอดีเซลของพ่อหลวง 1222 0
ไปรษณีย์รูปพ่อหลวง 966 0
หลงทิศ 1108 1
เหนื่อย 1834 0
คิดถึง ธรรมชาติ เมื่อวันเวลาผ่านไป 1138 1
Login microplate readers ไม่ได้ 1342 0
สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ๒๕๖๐ 1312 0
ทฤษฎีกับปฏิบัติมันไม่เหมือนกันหรอก 1347 0
เรียนและงาน 1439 0
เหตุฉุกเฉินในวันหยุด 1426 0
บุคลากรดีเด่น ๒๕๕๙ 1664 7
Thermal conductivity / ค่าการนำความร้อน 1767 1
เราแพ้อะไร กันแน่ 1104 0
“ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ” 1348 1
มะยม ไม้มงคล 1602 0
มด แมลง กับเครื่องชั่ง 1526 2
ธรรมะ สำหรับทางสายกลาง 2248 0
ปรับตั้งค่าช่องรายการจานส้ม ๒ 1325 0
เก็บลงกล่องลด 50 % 1479 0
ช่องภาพยนต์จานส้ม"หาย" 1249 0
เสาวรสปั่น 1594 0
ทำไมเราจึงต้องดึงกระดูกหลัง 1204 0
เรื่องแปลกที่กลับหลังหันของชีวิต 1323 1
การแพทย์ทางเลือก 1337 0
ไม่ใช่หน้าที่ แต่ต้องทำ 1544 3
เราไม่รู้ว่าวันนี้ กับวันข้างหน้าแตกต่างกันอย่างไร 1152 0
เครื่องจำลองสภาวะอากาศเพื่อการเร่งปฏิกิริยาสำหรับทดสอบตัวอย่าง 3055 2