นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
งานติดตั้ง เครื่องมือวิจัย 1780 1
XRD&XRF 3508 3
Multi-Functional Pyrolysis System บนเครื่อง 5977A"leak" 1026 0
amino acid 1072 0
Akkharawit Kanjana-Opas 1 มีนาคม ใกล้ โลซาน, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 994 0
Vésenaz, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กับAkkharawit Kanjana-Opas 1114 0
ปั๊มลมกับการใช้งาน 1335 0
regulator สำหรับ flow ต่ำ 925 0
ย้าย เพราะจำเป็น 829 0
Akkharawit Kanjana-Opas เล่าเรื่อง 716 0
ปีใหม่ ดื่มไม่ขับ 826 2
ปอ ปลานั้นหายาก 1233 0
ทิศทาง 709 0
Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0 "Akkharawit Kanjana-Opas 767 2
กว่าจะถึงวัน "ฟ้าสาง" 876 3
ปรับความเข้มจอภาพ Spectroquant Pharo 300 1294 1
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสาม 1477 7
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 2 620 0
บันทึกการเดินทาง Akkharawit Kanjana-Opas 944 0
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 979 2
สวัสดีวันหยุด 711 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสอง 861 0
เปลี่ยน Windows "XRF" ตอนที่ ๑ 728 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องหนึ่ง 1031 0
Agilent 6545 Accurate-Mass Q-TOF LC/MS 1181 0
ไปพักบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 1259 0
ก้าวออกจากบ้าน 958 1
วิกฤติของคนทำงาน 768 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1127 1
scan baseline uv มีปัญหา 1233 0
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope, TEM) 1171 1
OVP-PQ Test Protocol 911 0
ความชื้นกับเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1098 0
KaiZen ของชาว "SITI" 789 0
จาก"SEC" เป็น "ISIT" 913 0
2888 ช่วย start รถยนต์ได้ 1011 0
ใบปะหลังประกอบการเบิกจ่าย 741 0
7890A Flame Not Active 1039 0
ดอยแม่สลอง เชียงราย 1630 0
MFU เชียงราย 1209 0
โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) 914 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายเรื่อง Corporate Social Responsibility(CSR) และ Sustainable Development (SD) 955 0
Batt. กับ Board อิเล็กทรอนิกส์ 876 0
OES กับกลิ่นไหม้ 1181 2
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๒ 837 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๑ 910 0
สรุปการบรรยายเรื่อง Global Leadership & Human Capital Development โดย Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วทต 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 4 ตอนจบ 1184 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 3 1010 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 2 1264 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 1 1302 0
Vent-free adapter for GC MS 1054 0
8 อันดับ Shinkansen ที่เร็วที่สุด 2003 0
Capacitor เสื่อมสภาพ 1256 0
Marcro TGA 1326 0
Manual Pyrolyser 934 0
ไกลบ้าน 1166 0
รังนกหน้าบ้าน 1268 1
Mercury low sensitivity 988 1
Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM) 1191 1
HPLC Training 1043 0
ตลาดนัดบ้านควนหิน จะนะ 1154 0
HPLC ไม่มีแรงดัน 1228 0
เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด 1048 0
GAS Selector"TGA" 1694 0
ร้านอาหารในยะหา 1111 0
วันเดียว สองจังหวัด 1250 0
กาลเวลา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 1020 0
ป่าคอนกรีต ม.อ. 945 0
งานปรับแสงสว่างสำหรับห้อง Lab 1052 0
Surface area and porosity analyzer (BET) 2674 0
GC-MS Triple Quad 1138 0
เลือกเหรียญบาทที่มีพญาครุฑ 3518 6
วันหยุดที่ไม่เหมือนเพื่อน 911 0
โรงงานไบโอดีเซลของพ่อหลวง 937 0
ไปรษณีย์รูปพ่อหลวง 682 0
หลงทิศ 840 1
เหนื่อย 1389 0
คิดถึง ธรรมชาติ เมื่อวันเวลาผ่านไป 895 1
Login microplate readers ไม่ได้ 1104 0
สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ๒๕๖๐ 1050 0
ทฤษฎีกับปฏิบัติมันไม่เหมือนกันหรอก 1073 0
เรียนและงาน 1163 0
เหตุฉุกเฉินในวันหยุด 1138 0
บุคลากรดีเด่น ๒๕๕๙ 1347 7
Thermal conductivity / ค่าการนำความร้อน 1387 1
เราแพ้อะไร กันแน่ 857 0
“ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ” 1034 0
มะยม ไม้มงคล 1302 0
มด แมลง กับเครื่องชั่ง 1257 2
ธรรมะ สำหรับทางสายกลาง 1779 0
ปรับตั้งค่าช่องรายการจานส้ม ๒ 1066 0
เก็บลงกล่องลด 50 % 1171 0
ช่องภาพยนต์จานส้ม"หาย" 955 0
เสาวรสปั่น 1225 0
ทำไมเราจึงต้องดึงกระดูกหลัง 934 0
เรื่องแปลกที่กลับหลังหันของชีวิต 1054 1
การแพทย์ทางเลือก 1017 0
ไม่ใช่หน้าที่ แต่ต้องทำ 1223 3
เราไม่รู้ว่าวันนี้ กับวันข้างหน้าแตกต่างกันอย่างไร 877 0
เครื่องจำลองสภาวะอากาศเพื่อการเร่งปฏิกิริยาสำหรับทดสอบตัวอย่าง 2432 2