นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
งานติดตั้ง เครื่องมือวิจัย 1472 0
XRD&XRF 3085 3
Multi-Functional Pyrolysis System บนเครื่อง 5977A"leak" 856 0
amino acid 915 0
Akkharawit Kanjana-Opas 1 มีนาคม ใกล้ โลซาน, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 843 0
Vésenaz, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กับAkkharawit Kanjana-Opas 981 0
ปั๊มลมกับการใช้งาน 1160 0
regulator สำหรับ flow ต่ำ 806 0
ย้าย เพราะจำเป็น 720 0
Akkharawit Kanjana-Opas เล่าเรื่อง 604 0
ปีใหม่ ดื่มไม่ขับ 731 2
ปอ ปลานั้นหายาก 1132 0
ทิศทาง 616 0
Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0 "Akkharawit Kanjana-Opas 674 2
กว่าจะถึงวัน "ฟ้าสาง" 785 3
ปรับความเข้มจอภาพ Spectroquant Pharo 300 1152 1
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสาม 1328 7
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 2 548 0
บันทึกการเดินทาง Akkharawit Kanjana-Opas 845 0
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 869 2
สวัสดีวันหยุด 615 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสอง 744 0
เปลี่ยน Windows "XRF" ตอนที่ ๑ 644 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องหนึ่ง 918 0
Agilent 6545 Accurate-Mass Q-TOF LC/MS 1025 0
ไปพักบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 1111 0
ก้าวออกจากบ้าน 838 1
วิกฤติของคนทำงาน 670 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1002 1
scan baseline uv มีปัญหา 924 0
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope, TEM) 1049 1
OVP-PQ Test Protocol 814 0
ความชื้นกับเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 982 0
KaiZen ของชาว "SITI" 694 0
จาก"SEC" เป็น "ISIT" 804 0
2888 ช่วย start รถยนต์ได้ 921 0
ใบปะหลังประกอบการเบิกจ่าย 661 0
7890A Flame Not Active 945 0
ดอยแม่สลอง เชียงราย 1498 0
MFU เชียงราย 1108 0
โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) 826 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายเรื่อง Corporate Social Responsibility(CSR) และ Sustainable Development (SD) 860 0
Batt. กับ Board อิเล็กทรอนิกส์ 790 0
OES กับกลิ่นไหม้ 1082 2
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๒ 771 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๑ 825 0
สรุปการบรรยายเรื่อง Global Leadership & Human Capital Development โดย Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วทต 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 4 ตอนจบ 1088 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 3 936 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 2 1160 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 1 1205 0
Vent-free adapter for GC MS 966 0
8 อันดับ Shinkansen ที่เร็วที่สุด 1897 0
Capacitor เสื่อมสภาพ 1167 0
Marcro TGA 1210 0
Manual Pyrolyser 845 0
ไกลบ้าน 1090 0
รังนกหน้าบ้าน 1132 1
Mercury low sensitivity 905 1
Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM) 1056 1
HPLC Training 949 0
ตลาดนัดบ้านควนหิน จะนะ 1053 0
HPLC ไม่มีแรงดัน 1123 0
เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด 973 0
GAS Selector"TGA" 1577 0
ร้านอาหารในยะหา 1018 0
วันเดียว สองจังหวัด 1163 0
กาลเวลา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 942 0
ป่าคอนกรีต ม.อ. 883 0
งานปรับแสงสว่างสำหรับห้อง Lab 969 0
Surface area and porosity analyzer (BET) 2481 0
GC-MS Triple Quad 1052 0
เลือกเหรียญบาทที่มีพญาครุฑ 3301 6
วันหยุดที่ไม่เหมือนเพื่อน 836 0
โรงงานไบโอดีเซลของพ่อหลวง 865 0
ไปรษณีย์รูปพ่อหลวง 627 0
หลงทิศ 764 1
เหนื่อย 1285 0
คิดถึง ธรรมชาติ เมื่อวันเวลาผ่านไป 821 1
Login microplate readers ไม่ได้ 1034 0
สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ๒๕๖๐ 971 0
ทฤษฎีกับปฏิบัติมันไม่เหมือนกันหรอก 978 0
เรียนและงาน 1066 0
เหตุฉุกเฉินในวันหยุด 1057 0
บุคลากรดีเด่น ๒๕๕๙ 1234 7
Thermal conductivity / ค่าการนำความร้อน 1282 1
เราแพ้อะไร กันแน่ 800 0
“ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ” 955 0
มะยม ไม้มงคล 1227 0
มด แมลง กับเครื่องชั่ง 1177 2
ธรรมะ สำหรับทางสายกลาง 1614 0
ปรับตั้งค่าช่องรายการจานส้ม ๒ 991 0
เก็บลงกล่องลด 50 % 1109 0
ช่องภาพยนต์จานส้ม"หาย" 878 0
เสาวรสปั่น 1113 0
ทำไมเราจึงต้องดึงกระดูกหลัง 868 0
เรื่องแปลกที่กลับหลังหันของชีวิต 990 1
การแพทย์ทางเลือก 939 0
ไม่ใช่หน้าที่ แต่ต้องทำ 1121 3
เราไม่รู้ว่าวันนี้ กับวันข้างหน้าแตกต่างกันอย่างไร 815 0
เครื่องจำลองสภาวะอากาศเพื่อการเร่งปฏิกิริยาสำหรับทดสอบตัวอย่าง 2223 2