นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
งานติดตั้ง เครื่องมือวิจัย 1602 0
XRD&XRF 3286 3
Multi-Functional Pyrolysis System บนเครื่อง 5977A"leak" 936 0
amino acid 994 0
Akkharawit Kanjana-Opas 1 มีนาคม ใกล้ โลซาน, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 908 0
Vésenaz, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กับAkkharawit Kanjana-Opas 1039 0
ปั๊มลมกับการใช้งาน 1238 0
regulator สำหรับ flow ต่ำ 862 0
ย้าย เพราะจำเป็น 777 0
Akkharawit Kanjana-Opas เล่าเรื่อง 657 0
ปีใหม่ ดื่มไม่ขับ 778 2
ปอ ปลานั้นหายาก 1191 0
ทิศทาง 657 0
Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0 "Akkharawit Kanjana-Opas 711 2
กว่าจะถึงวัน "ฟ้าสาง" 831 3
ปรับความเข้มจอภาพ Spectroquant Pharo 300 1215 1
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสาม 1399 7
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 2 580 0
บันทึกการเดินทาง Akkharawit Kanjana-Opas 890 0
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 920 2
สวัสดีวันหยุด 667 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสอง 790 0
เปลี่ยน Windows "XRF" ตอนที่ ๑ 683 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องหนึ่ง 975 0
Agilent 6545 Accurate-Mass Q-TOF LC/MS 1085 0
ไปพักบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 1205 0
ก้าวออกจากบ้าน 899 1
วิกฤติของคนทำงาน 715 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1068 1
scan baseline uv มีปัญหา 1082 0
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope, TEM) 1102 1
OVP-PQ Test Protocol 864 0
ความชื้นกับเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1042 0
KaiZen ของชาว "SITI" 742 0
จาก"SEC" เป็น "ISIT" 853 0
2888 ช่วย start รถยนต์ได้ 960 0
ใบปะหลังประกอบการเบิกจ่าย 697 0
7890A Flame Not Active 989 0
ดอยแม่สลอง เชียงราย 1561 0
MFU เชียงราย 1155 0
โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) 866 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายเรื่อง Corporate Social Responsibility(CSR) และ Sustainable Development (SD) 907 0
Batt. กับ Board อิเล็กทรอนิกส์ 833 0
OES กับกลิ่นไหม้ 1126 2
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๒ 802 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๑ 865 0
สรุปการบรรยายเรื่อง Global Leadership & Human Capital Development โดย Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วทต 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 4 ตอนจบ 1138 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 3 974 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 2 1210 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 1 1255 0
Vent-free adapter for GC MS 1008 0
8 อันดับ Shinkansen ที่เร็วที่สุด 1955 0
Capacitor เสื่อมสภาพ 1213 0
Marcro TGA 1277 0
Manual Pyrolyser 892 0
ไกลบ้าน 1131 0
รังนกหน้าบ้าน 1207 1
Mercury low sensitivity 944 1
Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM) 1124 1
HPLC Training 989 0
ตลาดนัดบ้านควนหิน จะนะ 1100 0
HPLC ไม่มีแรงดัน 1184 0
เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด 1013 0
GAS Selector"TGA" 1633 0
ร้านอาหารในยะหา 1060 0
วันเดียว สองจังหวัด 1198 0
กาลเวลา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 978 0
ป่าคอนกรีต ม.อ. 910 0
งานปรับแสงสว่างสำหรับห้อง Lab 1014 0
Surface area and porosity analyzer (BET) 2572 0
GC-MS Triple Quad 1100 0
เลือกเหรียญบาทที่มีพญาครุฑ 3416 6
วันหยุดที่ไม่เหมือนเพื่อน 876 0
โรงงานไบโอดีเซลของพ่อหลวง 897 0
ไปรษณีย์รูปพ่อหลวง 653 0
หลงทิศ 807 1
เหนื่อย 1336 0
คิดถึง ธรรมชาติ เมื่อวันเวลาผ่านไป 860 1
Login microplate readers ไม่ได้ 1070 0
สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ๒๕๖๐ 1008 0
ทฤษฎีกับปฏิบัติมันไม่เหมือนกันหรอก 1021 0
เรียนและงาน 1115 0
เหตุฉุกเฉินในวันหยุด 1097 0
บุคลากรดีเด่น ๒๕๕๙ 1286 7
Thermal conductivity / ค่าการนำความร้อน 1337 1
เราแพ้อะไร กันแน่ 827 0
“ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ” 995 0
มะยม ไม้มงคล 1265 0
มด แมลง กับเครื่องชั่ง 1217 2
ธรรมะ สำหรับทางสายกลาง 1706 0
ปรับตั้งค่าช่องรายการจานส้ม ๒ 1027 0
เก็บลงกล่องลด 50 % 1141 0
ช่องภาพยนต์จานส้ม"หาย" 921 0
เสาวรสปั่น 1173 0
ทำไมเราจึงต้องดึงกระดูกหลัง 898 0
เรื่องแปลกที่กลับหลังหันของชีวิต 1015 1
การแพทย์ทางเลือก 979 0
ไม่ใช่หน้าที่ แต่ต้องทำ 1181 3
เราไม่รู้ว่าวันนี้ กับวันข้างหน้าแตกต่างกันอย่างไร 846 0
เครื่องจำลองสภาวะอากาศเพื่อการเร่งปฏิกิริยาสำหรับทดสอบตัวอย่าง 2336 2