นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
งานติดตั้ง เครื่องมือวิจัย 999 0
XRD&XRF 1998 3
Multi-Functional Pyrolysis System บนเครื่อง 5977A"leak" 567 0
amino acid 633 0
Akkharawit Kanjana-Opas 1 มีนาคม ใกล้ โลซาน, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 626 0
Vésenaz, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กับAkkharawit Kanjana-Opas 723 0
ปั๊มลมกับการใช้งาน 876 0
regulator สำหรับ flow ต่ำ 575 0
ย้าย เพราะจำเป็น 509 0
Akkharawit Kanjana-Opas เล่าเรื่อง 411 0
ปีใหม่ ดื่มไม่ขับ 550 2
ปอ ปลานั้นหายาก 894 0
ทิศทาง 441 0
Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0 "Akkharawit Kanjana-Opas 505 2
กว่าจะถึงวัน "ฟ้าสาง" 615 3
ปรับความเข้มจอภาพ Spectroquant Pharo 300 855 1
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสาม 986 7
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 2 419 0
บันทึกการเดินทาง Akkharawit Kanjana-Opas 625 0
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 646 2
สวัสดีวันหยุด 458 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสอง 538 0
เปลี่ยน Windows "XRF" ตอนที่ ๑ 485 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องหนึ่ง 678 0
Agilent 6545 Accurate-Mass Q-TOF LC/MS 785 0
ไปพักบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 871 0
ก้าวออกจากบ้าน 637 1
วิกฤติของคนทำงาน 498 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 807 1
scan baseline uv มีปัญหา 697 0
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope, TEM) 859 1
OVP-PQ Test Protocol 652 0
ความชื้นกับเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 768 0
KaiZen ของชาว "SITI" 532 0
จาก"SEC" เป็น "ISIT" 640 0
2888 ช่วย start รถยนต์ได้ 726 0
ใบปะหลังประกอบการเบิกจ่าย 507 0
7890A Flame Not Active 770 0
ดอยแม่สลอง เชียงราย 1260 0
MFU เชียงราย 899 0
โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) 652 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายเรื่อง Corporate Social Responsibility(CSR) และ Sustainable Development (SD) 669 0
Batt. กับ Board อิเล็กทรอนิกส์ 606 0
OES กับกลิ่นไหม้ 890 2
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๒ 620 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๑ 665 0
สรุปการบรรยายเรื่อง Global Leadership & Human Capital Development โดย Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วทต 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 4 ตอนจบ 863 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 3 736 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 2 938 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 1 1000 0
Vent-free adapter for GC MS 805 0
8 อันดับ Shinkansen ที่เร็วที่สุด 1104 0
Capacitor เสื่อมสภาพ 973 0
Marcro TGA 1009 0
Manual Pyrolyser 693 0
ไกลบ้าน 939 0
รังนกหน้าบ้าน 935 1
Mercury low sensitivity 765 1
Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM) 840 1
HPLC Training 771 0
ตลาดนัดบ้านควนหิน จะนะ 815 0
HPLC ไม่มีแรงดัน 922 0
เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด 776 0
GAS Selector"TGA" 922 0
ร้านอาหารในยะหา 842 0
วันเดียว สองจังหวัด 973 0
กาลเวลา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 775 0
ป่าคอนกรีต ม.อ. 726 0
งานปรับแสงสว่างสำหรับห้อง Lab 813 0
Surface area and porosity analyzer (BET) 2047 0
GC-MS Triple Quad 828 0
เลือกเหรียญบาทที่มีพญาครุฑ 2598 6
วันหยุดที่ไม่เหมือนเพื่อน 700 0
โรงงานไบโอดีเซลของพ่อหลวง 696 0
ไปรษณีย์รูปพ่อหลวง 486 0
หลงทิศ 611 1
เหนื่อย 1088 0
คิดถึง ธรรมชาติ เมื่อวันเวลาผ่านไป 703 1
Login microplate readers ไม่ได้ 865 0
สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ๒๕๖๐ 830 0
ทฤษฎีกับปฏิบัติมันไม่เหมือนกันหรอก 807 0
เรียนและงาน 900 0
เหตุฉุกเฉินในวันหยุด 907 0
บุคลากรดีเด่น ๒๕๕๙ 1031 7
Thermal conductivity / ค่าการนำความร้อน 1062 1
เราแพ้อะไร กันแน่ 658 0
“ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ” 803 0
มะยม ไม้มงคล 1047 0
มด แมลง กับเครื่องชั่ง 1012 2
ธรรมะ สำหรับทางสายกลาง 1329 0
ปรับตั้งค่าช่องรายการจานส้ม ๒ 876 0
เก็บลงกล่องลด 50 % 971 0
ช่องภาพยนต์จานส้ม"หาย" 745 0
เสาวรสปั่น 930 0
ทำไมเราจึงต้องดึงกระดูกหลัง 725 0
เรื่องแปลกที่กลับหลังหันของชีวิต 880 1
การแพทย์ทางเลือก 831 0
ไม่ใช่หน้าที่ แต่ต้องทำ 966 3
เราไม่รู้ว่าวันนี้ กับวันข้างหน้าแตกต่างกันอย่างไร 686 0
เครื่องจำลองสภาวะอากาศเพื่อการเร่งปฏิกิริยาสำหรับทดสอบตัวอย่าง 1729 0