นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
งานติดตั้ง เครื่องมือวิจัย 1909 1
XRD&XRF 3680 3
Multi-Functional Pyrolysis System บนเครื่อง 5977A"leak" 1105 0
amino acid 1176 0
Akkharawit Kanjana-Opas 1 มีนาคม ใกล้ โลซาน, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1089 0
Vésenaz, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กับAkkharawit Kanjana-Opas 1172 0
ปั๊มลมกับการใช้งาน 1412 0
regulator สำหรับ flow ต่ำ 983 0
ย้าย เพราะจำเป็น 875 0
Akkharawit Kanjana-Opas เล่าเรื่อง 771 0
ปีใหม่ ดื่มไม่ขับ 901 2
ปอ ปลานั้นหายาก 1274 0
ทิศทาง 738 0
Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0 "Akkharawit Kanjana-Opas 835 2
กว่าจะถึงวัน "ฟ้าสาง" 914 3
ปรับความเข้มจอภาพ Spectroquant Pharo 300 1368 1
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสาม 1544 7
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 2 644 0
บันทึกการเดินทาง Akkharawit Kanjana-Opas 1016 0
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 1051 2
สวัสดีวันหยุด 749 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสอง 926 0
เปลี่ยน Windows "XRF" ตอนที่ ๑ 756 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องหนึ่ง 1083 0
Agilent 6545 Accurate-Mass Q-TOF LC/MS 1253 0
ไปพักบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 1336 0
ก้าวออกจากบ้าน 993 1
วิกฤติของคนทำงาน 797 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1172 1
scan baseline uv มีปัญหา 1281 0
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope, TEM) 1236 1
OVP-PQ Test Protocol 945 0
ความชื้นกับเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1139 0
KaiZen ของชาว "SITI" 836 0
จาก"SEC" เป็น "ISIT" 953 0
2888 ช่วย start รถยนต์ได้ 1043 0
ใบปะหลังประกอบการเบิกจ่าย 772 0
7890A Flame Not Active 1075 0
ดอยแม่สลอง เชียงราย 1691 0
MFU เชียงราย 1265 0
โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) 947 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายเรื่อง Corporate Social Responsibility(CSR) และ Sustainable Development (SD) 991 0
Batt. กับ Board อิเล็กทรอนิกส์ 914 0
OES กับกลิ่นไหม้ 1217 2
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๒ 866 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๑ 951 0
สรุปการบรรยายเรื่อง Global Leadership & Human Capital Development โดย Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วทต 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 4 ตอนจบ 1228 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 3 1038 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 2 1293 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 1 1346 0
Vent-free adapter for GC MS 1084 0
8 อันดับ Shinkansen ที่เร็วที่สุด 2054 0
Capacitor เสื่อมสภาพ 1297 0
Marcro TGA 1370 0
Manual Pyrolyser 991 0
ไกลบ้าน 1195 0
รังนกหน้าบ้าน 1310 1
Mercury low sensitivity 1017 1
Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM) 1239 1
HPLC Training 1073 0
ตลาดนัดบ้านควนหิน จะนะ 1200 0
HPLC ไม่มีแรงดัน 1283 0
เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด 1079 0
GAS Selector"TGA" 1746 0
ร้านอาหารในยะหา 1157 0
วันเดียว สองจังหวัด 1291 0
กาลเวลา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 1054 0
ป่าคอนกรีต ม.อ. 969 0
งานปรับแสงสว่างสำหรับห้อง Lab 1098 0
Surface area and porosity analyzer (BET) 2750 0
GC-MS Triple Quad 1170 0
เลือกเหรียญบาทที่มีพญาครุฑ 3581 6
วันหยุดที่ไม่เหมือนเพื่อน 972 0
โรงงานไบโอดีเซลของพ่อหลวง 967 0
ไปรษณีย์รูปพ่อหลวง 713 0
หลงทิศ 881 1
เหนื่อย 1432 0
คิดถึง ธรรมชาติ เมื่อวันเวลาผ่านไป 921 1
Login microplate readers ไม่ได้ 1119 0
สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ๒๕๖๐ 1071 0
ทฤษฎีกับปฏิบัติมันไม่เหมือนกันหรอก 1097 0
เรียนและงาน 1195 0
เหตุฉุกเฉินในวันหยุด 1162 0
บุคลากรดีเด่น ๒๕๕๙ 1395 7
Thermal conductivity / ค่าการนำความร้อน 1435 1
เราแพ้อะไร กันแน่ 879 0
“ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ” 1068 0
มะยม ไม้มงคล 1326 0
มด แมลง กับเครื่องชั่ง 1282 2
ธรรมะ สำหรับทางสายกลาง 1829 0
ปรับตั้งค่าช่องรายการจานส้ม ๒ 1111 0
เก็บลงกล่องลด 50 % 1195 0
ช่องภาพยนต์จานส้ม"หาย" 981 0
เสาวรสปั่น 1269 0
ทำไมเราจึงต้องดึงกระดูกหลัง 978 0
เรื่องแปลกที่กลับหลังหันของชีวิต 1073 1
การแพทย์ทางเลือก 1063 0
ไม่ใช่หน้าที่ แต่ต้องทำ 1254 3
เราไม่รู้ว่าวันนี้ กับวันข้างหน้าแตกต่างกันอย่างไร 905 0
เครื่องจำลองสภาวะอากาศเพื่อการเร่งปฏิกิริยาสำหรับทดสอบตัวอย่าง 2521 2