นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ปั๊มลมกับการใช้งาน 119 0
regulator สำหรับ flow ต่ำ 107 0
ย้าย เพราะจำเป็น 122 0
Akkharawit Kanjana-Opas เล่าเรื่อง 95 0
ปีใหม่ ดื่มไม่ขับ 189 2
ปอ ปลานั้นหายาก 196 0
ทิศทาง 130 0
Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0 "Akkharawit Kanjana-Opas 143 2
กว่าจะถึงวัน "ฟ้าสาง" 174 3
ปรับความเข้มจอภาพ Spectroquant Pharo 300 193 1
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสาม 217 7
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 2 118 0
บันทึกการเดินทาง Akkharawit Kanjana-Opas 114 0
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 162 2
สวัสดีวันหยุด 125 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสอง 169 0
เปลี่ยน Windows "XRF" ตอนที่ ๑ 155 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องหนึ่ง 207 0
Agilent 6545 Accurate-Mass Q-TOF LC/MS 167 0
ไปพักบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 147 0
ก้าวออกจากบ้าน 198 1
วิกฤติของคนทำงาน 151 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 333 1
scan baseline uv มีปัญหา 287 0
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope, TEM) 371 1
OVP-PQ Test Protocol 304 0
ความชื้นกับเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 281 0
KaiZen ของชาว "SITI" 219 0
จาก"SEC" เป็น "ISIT" 300 0
2888 ช่วย start รถยนต์ได้ 355 0
ใบปะหลังประกอบการเบิกจ่าย 274 0
7890A Flame Not Active 368 0
ดอยแม่สลอง เชียงราย 693 0
MFU เชียงราย 495 0
โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) 309 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายเรื่อง Corporate Social Responsibility(CSR) และ Sustainable Development (SD) 332 0
Batt. กับ Board อิเล็กทรอนิกส์ 313 0
OES กับกลิ่นไหม้ 473 2
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๒ 310 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๑ 382 0
สรุปการบรรยายเรื่อง Global Leadership & Human Capital Development โดย Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วทต 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 4 ตอนจบ 421 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 3 414 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 2 486 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 1 518 0
Vent-free adapter for GC MS 465 0
8 อันดับ Shinkansen ที่เร็วที่สุด 590 0
Capacitor เสื่อมสภาพ 391 0
Marcro TGA 519 0
Manual Pyrolyser 362 0
ไกลบ้าน 539 0
รังนกหน้าบ้าน 526 1
Mercury low sensitivity 433 1
Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM) 430 1
HPLC Training 406 0
ตลาดนัดบ้านควนหิน จะนะ 456 0
HPLC ไม่มีแรงดัน 359 0
เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด 431 0
GAS Selector"TGA" 466 0
ร้านอาหารในยะหา 485 0
วันเดียว สองจังหวัด 405 0
กาลเวลา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 449 0
ป่าคอนกรีต ม.อ. 397 0
งานปรับแสงสว่างสำหรับห้อง Lab 403 0
Surface area and porosity analyzer (BET) 852 0
GC-MS Triple Quad 407 0
เลือกเหรียญบาทที่มีพญาครุฑ 995 4
วันหยุดที่ไม่เหมือนเพื่อน 403 0
โรงงานไบโอดีเซลของพ่อหลวง 361 0
ไปรษณีย์รูปพ่อหลวง 249 0
หลงทิศ 388 1
เหนื่อย 561 0
คิดถึง ธรรมชาติ เมื่อวันเวลาผ่านไป 433 1
Login microplate readers ไม่ได้ 380 0
สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ๒๕๖๐ 482 0
ทฤษฎีกับปฏิบัติมันไม่เหมือนกันหรอก 541 0
เรียนและงาน 640 0
เหตุฉุกเฉินในวันหยุด 526 0
บุคลากรดีเด่น ๒๕๕๙ 608 7
Thermal conductivity / ค่าการนำความร้อน 478 1
เราแพ้อะไร กันแน่ 338 0
“ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ” 453 0
มะยม ไม้มงคล 435 0
มด แมลง กับเครื่องชั่ง 486 2
ธรรมะ สำหรับทางสายกลาง 447 0
ปรับตั้งค่าช่องรายการจานส้ม ๒ 505 0
เก็บลงกล่องลด 50 % 540 0
ช่องภาพยนต์จานส้ม"หาย" 399 0
เสาวรสปั่น 446 0
ทำไมเราจึงต้องดึงกระดูกหลัง 429 0
เรื่องแปลกที่กลับหลังหันของชีวิต 641 1
การแพทย์ทางเลือก 576 0
ไม่ใช่หน้าที่ แต่ต้องทำ 604 3
เราไม่รู้ว่าวันนี้ กับวันข้างหน้าแตกต่างกันอย่างไร 450 0
เครื่องจำลองสภาวะอากาศเพื่อการเร่งปฏิกิริยาสำหรับทดสอบตัวอย่าง 870 0
ครั้งหนึ่ง..ได้ถวายงานรับใช้พระองค์ท่าน กับการมีส่วนร่วมในการสร้างโรงงานไบโอดีเซล ๑ 672 1
WeChat สำหรับเมืองเซียงไฮ้ 829 0
อ่างปลาหน้าบ้านกับการแก้ปัญหาน้ำข้น 696 0
C.I.Q สำหรับคนเดินทาง 751 1
ระบบไม้บรรทัด 551 0
ปลายแสงตะวัน 473 0