นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
งานติดตั้ง เครื่องมือวิจัย 817 0
XRD&XRF 1522 3
Multi-Functional Pyrolysis System บนเครื่อง 5977A"leak" 471 0
amino acid 555 0
Akkharawit Kanjana-Opas 1 มีนาคม ใกล้ โลซาน, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 560 0
Vésenaz, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กับAkkharawit Kanjana-Opas 627 0
ปั๊มลมกับการใช้งาน 766 0
regulator สำหรับ flow ต่ำ 494 0
ย้าย เพราะจำเป็น 456 0
Akkharawit Kanjana-Opas เล่าเรื่อง 359 0
ปีใหม่ ดื่มไม่ขับ 504 2
ปอ ปลานั้นหายาก 789 0
ทิศทาง 382 0
Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0 "Akkharawit Kanjana-Opas 449 2
กว่าจะถึงวัน "ฟ้าสาง" 548 3
ปรับความเข้มจอภาพ Spectroquant Pharo 300 768 1
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสาม 890 7
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 2 359 0
บันทึกการเดินทาง Akkharawit Kanjana-Opas 527 0
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 560 2
สวัสดีวันหยุด 390 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสอง 470 0
เปลี่ยน Windows "XRF" ตอนที่ ๑ 432 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องหนึ่ง 580 0
Agilent 6545 Accurate-Mass Q-TOF LC/MS 725 0
ไปพักบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 787 0
ก้าวออกจากบ้าน 565 1
วิกฤติของคนทำงาน 425 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 730 1
scan baseline uv มีปัญหา 616 0
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope, TEM) 770 1
OVP-PQ Test Protocol 580 0
ความชื้นกับเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 688 0
KaiZen ของชาว "SITI" 483 0
จาก"SEC" เป็น "ISIT" 573 0
2888 ช่วย start รถยนต์ได้ 653 0
ใบปะหลังประกอบการเบิกจ่าย 470 0
7890A Flame Not Active 712 0
ดอยแม่สลอง เชียงราย 1171 0
MFU เชียงราย 836 0
โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) 592 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายเรื่อง Corporate Social Responsibility(CSR) และ Sustainable Development (SD) 620 0
Batt. กับ Board อิเล็กทรอนิกส์ 551 0
OES กับกลิ่นไหม้ 818 2
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๒ 558 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๑ 605 0
สรุปการบรรยายเรื่อง Global Leadership & Human Capital Development โดย Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วทต 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 4 ตอนจบ 788 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 3 681 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 2 866 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 1 917 0
Vent-free adapter for GC MS 754 0
8 อันดับ Shinkansen ที่เร็วที่สุด 1025 0
Capacitor เสื่อมสภาพ 905 0
Marcro TGA 940 0
Manual Pyrolyser 643 0
ไกลบ้าน 866 0
รังนกหน้าบ้าน 862 1
Mercury low sensitivity 699 1
Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM) 763 1
HPLC Training 696 0
ตลาดนัดบ้านควนหิน จะนะ 747 0
HPLC ไม่มีแรงดัน 814 0
เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด 709 0
GAS Selector"TGA" 853 0
ร้านอาหารในยะหา 771 0
วันเดียว สองจังหวัด 877 0
กาลเวลา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 719 0
ป่าคอนกรีต ม.อ. 669 0
งานปรับแสงสว่างสำหรับห้อง Lab 759 0
Surface area and porosity analyzer (BET) 1888 0
GC-MS Triple Quad 755 0
เลือกเหรียญบาทที่มีพญาครุฑ 2372 5
วันหยุดที่ไม่เหมือนเพื่อน 638 0
โรงงานไบโอดีเซลของพ่อหลวง 639 0
ไปรษณีย์รูปพ่อหลวง 449 0
หลงทิศ 576 1
เหนื่อย 1007 0
คิดถึง ธรรมชาติ เมื่อวันเวลาผ่านไป 661 1
Login microplate readers ไม่ได้ 781 0
สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ๒๕๖๐ 766 0
ทฤษฎีกับปฏิบัติมันไม่เหมือนกันหรอก 754 0
เรียนและงาน 844 0
เหตุฉุกเฉินในวันหยุด 845 0
บุคลากรดีเด่น ๒๕๕๙ 972 7
Thermal conductivity / ค่าการนำความร้อน 967 1
เราแพ้อะไร กันแน่ 593 0
“ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ” 743 0
มะยม ไม้มงคล 944 0
มด แมลง กับเครื่องชั่ง 935 2
ธรรมะ สำหรับทางสายกลาง 1212 0
ปรับตั้งค่าช่องรายการจานส้ม ๒ 826 0
เก็บลงกล่องลด 50 % 902 0
ช่องภาพยนต์จานส้ม"หาย" 693 0
เสาวรสปั่น 842 0
ทำไมเราจึงต้องดึงกระดูกหลัง 672 0
เรื่องแปลกที่กลับหลังหันของชีวิต 846 1
การแพทย์ทางเลือก 792 0
ไม่ใช่หน้าที่ แต่ต้องทำ 905 3
เราไม่รู้ว่าวันนี้ กับวันข้างหน้าแตกต่างกันอย่างไร 656 0
เครื่องจำลองสภาวะอากาศเพื่อการเร่งปฏิกิริยาสำหรับทดสอบตัวอย่าง 1594 0