นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
งานติดตั้ง เครื่องมือวิจัย 1215 0
XRD&XRF 2551 3
Multi-Functional Pyrolysis System บนเครื่อง 5977A"leak" 689 0
amino acid 768 0
Akkharawit Kanjana-Opas 1 มีนาคม ใกล้ โลซาน, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 735 0
Vésenaz, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กับAkkharawit Kanjana-Opas 855 0
ปั๊มลมกับการใช้งาน 1010 0
regulator สำหรับ flow ต่ำ 683 0
ย้าย เพราะจำเป็น 624 0
Akkharawit Kanjana-Opas เล่าเรื่อง 504 0
ปีใหม่ ดื่มไม่ขับ 645 2
ปอ ปลานั้นหายาก 1026 0
ทิศทาง 537 0
Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0 "Akkharawit Kanjana-Opas 589 2
กว่าจะถึงวัน "ฟ้าสาง" 707 3
ปรับความเข้มจอภาพ Spectroquant Pharo 300 1006 1
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสาม 1155 7
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 2 478 0
บันทึกการเดินทาง Akkharawit Kanjana-Opas 737 0
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 748 2
สวัสดีวันหยุด 529 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสอง 651 0
เปลี่ยน Windows "XRF" ตอนที่ ๑ 563 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องหนึ่ง 815 0
Agilent 6545 Accurate-Mass Q-TOF LC/MS 910 0
ไปพักบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 989 0
ก้าวออกจากบ้าน 730 1
วิกฤติของคนทำงาน 572 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 902 1
scan baseline uv มีปัญหา 803 0
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope, TEM) 942 1
OVP-PQ Test Protocol 730 0
ความชื้นกับเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 872 0
KaiZen ของชาว "SITI" 609 0
จาก"SEC" เป็น "ISIT" 726 0
2888 ช่วย start รถยนต์ได้ 824 0
ใบปะหลังประกอบการเบิกจ่าย 582 0
7890A Flame Not Active 854 0
ดอยแม่สลอง เชียงราย 1384 0
MFU เชียงราย 1006 0
โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) 735 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายเรื่อง Corporate Social Responsibility(CSR) และ Sustainable Development (SD) 749 0
Batt. กับ Board อิเล็กทรอนิกส์ 694 0
OES กับกลิ่นไหม้ 993 2
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๒ 701 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๑ 737 0
สรุปการบรรยายเรื่อง Global Leadership & Human Capital Development โดย Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วทต 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 4 ตอนจบ 971 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 3 832 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 2 1043 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 1 1088 0
Vent-free adapter for GC MS 885 0
8 อันดับ Shinkansen ที่เร็วที่สุด 1213 0
Capacitor เสื่อมสภาพ 1072 0
Marcro TGA 1102 0
Manual Pyrolyser 773 0
ไกลบ้าน 1022 0
รังนกหน้าบ้าน 1041 1
Mercury low sensitivity 824 1
Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM) 957 1
HPLC Training 865 0
ตลาดนัดบ้านควนหิน จะนะ 943 0
HPLC ไม่มีแรงดัน 1037 0
เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด 892 0
GAS Selector"TGA" 1010 0
ร้านอาหารในยะหา 956 0
วันเดียว สองจังหวัด 1086 0
กาลเวลา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 861 0
ป่าคอนกรีต ม.อ. 810 0
งานปรับแสงสว่างสำหรับห้อง Lab 900 0
Surface area and porosity analyzer (BET) 2252 0
GC-MS Triple Quad 940 0
เลือกเหรียญบาทที่มีพญาครุฑ 2977 6
วันหยุดที่ไม่เหมือนเพื่อน 772 0
โรงงานไบโอดีเซลของพ่อหลวง 782 0
ไปรษณีย์รูปพ่อหลวง 554 0
หลงทิศ 680 1
เหนื่อย 1192 0
คิดถึง ธรรมชาติ เมื่อวันเวลาผ่านไป 761 1
Login microplate readers ไม่ได้ 963 0
สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ๒๕๖๐ 903 0
ทฤษฎีกับปฏิบัติมันไม่เหมือนกันหรอก 890 0
เรียนและงาน 989 0
เหตุฉุกเฉินในวันหยุด 992 0
บุคลากรดีเด่น ๒๕๕๙ 1131 7
Thermal conductivity / ค่าการนำความร้อน 1175 1
เราแพ้อะไร กันแน่ 737 0
“ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ” 885 0
มะยม ไม้มงคล 1143 0
มด แมลง กับเครื่องชั่ง 1112 2
ธรรมะ สำหรับทางสายกลาง 1478 0
ปรับตั้งค่าช่องรายการจานส้ม ๒ 928 0
เก็บลงกล่องลด 50 % 1032 0
ช่องภาพยนต์จานส้ม"หาย" 814 0
เสาวรสปั่น 1015 0
ทำไมเราจึงต้องดึงกระดูกหลัง 800 0
เรื่องแปลกที่กลับหลังหันของชีวิต 939 1
การแพทย์ทางเลือก 880 0
ไม่ใช่หน้าที่ แต่ต้องทำ 1046 3
เราไม่รู้ว่าวันนี้ กับวันข้างหน้าแตกต่างกันอย่างไร 756 0
เครื่องจำลองสภาวะอากาศเพื่อการเร่งปฏิกิริยาสำหรับทดสอบตัวอย่าง 1976 2