นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 8

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
งานติดตั้ง เครื่องมือวิจัย 2739 2
XRD&XRF 4799 3
Multi-Functional Pyrolysis System บนเครื่อง 5977A"leak" 1687 0
amino acid 1764 0
Akkharawit Kanjana-Opas 1 มีนาคม ใกล้ โลซาน, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1496 0
Vésenaz, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กับAkkharawit Kanjana-Opas 1643 0
ปั๊มลมกับการใช้งาน 1929 0
regulator สำหรับ flow ต่ำ 1447 0
ย้าย เพราะจำเป็น 1261 0
Akkharawit Kanjana-Opas เล่าเรื่อง 1134 0
ปีใหม่ ดื่มไม่ขับ 1276 2
ปอ ปลานั้นหายาก 1667 0
ทิศทาง 1086 0
Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0 "Akkharawit Kanjana-Opas 1237 2
กว่าจะถึงวัน "ฟ้าสาง" 1338 3
ปรับความเข้มจอภาพ Spectroquant Pharo 300 1950 1
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสาม 2020 7
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 2 1000 0
บันทึกการเดินทาง Akkharawit Kanjana-Opas 1445 0
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 1519 2
สวัสดีวันหยุด 1062 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสอง 1288 0
เปลี่ยน Windows "XRF" ตอนที่ ๑ 1078 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องหนึ่ง 1485 0
Agilent 6545 Accurate-Mass Q-TOF LC/MS 1944 0
ไปพักบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 1820 0
ก้าวออกจากบ้าน 1353 1
วิกฤติของคนทำงาน 1090 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1543 1
scan baseline uv มีปัญหา 1642 0
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope, TEM) 1663 1
OVP-PQ Test Protocol 1331 0
ความชื้นกับเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1491 0
KaiZen ของชาว "SITI" 1152 0
จาก"SEC" เป็น "ISIT" 1259 0
2888 ช่วย start รถยนต์ได้ 1381 0
ใบปะหลังประกอบการเบิกจ่าย 1103 0
7890A Flame Not Active 1451 0
ดอยแม่สลอง เชียงราย 2130 0
MFU เชียงราย 1606 0
โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) 1314 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายเรื่อง Corporate Social Responsibility(CSR) และ Sustainable Development (SD) 1400 0
Batt. กับ Board อิเล็กทรอนิกส์ 1234 0
OES กับกลิ่นไหม้ 1610 2
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๒ 1173 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๑ 1339 0
สรุปการบรรยายเรื่อง Global Leadership & Human Capital Development โดย Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วทต 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 4 ตอนจบ 1589 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 3 1380 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 2 1728 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 1 1713 0
Vent-free adapter for GC MS 1476 0
8 อันดับ Shinkansen ที่เร็วที่สุด 2467 0
Capacitor เสื่อมสภาพ 1673 0
Marcro TGA 1800 0
Manual Pyrolyser 1356 0
ไกลบ้าน 1517 0
รังนกหน้าบ้าน 1690 1
Mercury low sensitivity 1464 1
Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM) 1602 1
HPLC Training 1533 0
ตลาดนัดบ้านควนหิน จะนะ 1624 0
HPLC ไม่มีแรงดัน 1669 0
เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด 1418 0
GAS Selector"TGA" 2149 0
ร้านอาหารในยะหา 1532 0
วันเดียว สองจังหวัด 1625 0
กาลเวลา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 1356 0
ป่าคอนกรีต ม.อ. 1268 0
งานปรับแสงสว่างสำหรับห้อง Lab 1456 0
Surface area and porosity analyzer (BET) 3666 0
GC-MS Triple Quad 1572 0
เลือกเหรียญบาทที่มีพญาครุฑ 4192 6
วันหยุดที่ไม่เหมือนเพื่อน 1310 0
โรงงานไบโอดีเซลของพ่อหลวง 1322 0
ไปรษณีย์รูปพ่อหลวง 1044 0
หลงทิศ 1184 1
เหนื่อย 1975 0
คิดถึง ธรรมชาติ เมื่อวันเวลาผ่านไป 1221 1
Login microplate readers ไม่ได้ 1411 0
สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ๒๕๖๐ 1397 0
ทฤษฎีกับปฏิบัติมันไม่เหมือนกันหรอก 1413 0
เรียนและงาน 1533 0
เหตุฉุกเฉินในวันหยุด 1508 0
บุคลากรดีเด่น ๒๕๕๙ 1756 7
Thermal conductivity / ค่าการนำความร้อน 1898 1
เราแพ้อะไร กันแน่ 1200 0
“ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ” 1470 2
มะยม ไม้มงคล 1739 0
มด แมลง กับเครื่องชั่ง 1608 2
ธรรมะ สำหรับทางสายกลาง 2380 0
ปรับตั้งค่าช่องรายการจานส้ม ๒ 1394 0
เก็บลงกล่องลด 50 % 1580 0
ช่องภาพยนต์จานส้ม"หาย" 1343 0
เสาวรสปั่น 1725 0
ทำไมเราจึงต้องดึงกระดูกหลัง 1277 0
เรื่องแปลกที่กลับหลังหันของชีวิต 1418 1
การแพทย์ทางเลือก 1463 0
ไม่ใช่หน้าที่ แต่ต้องทำ 1657 3
เราไม่รู้ว่าวันนี้ กับวันข้างหน้าแตกต่างกันอย่างไร 1257 0
เครื่องจำลองสภาวะอากาศเพื่อการเร่งปฏิกิริยาสำหรับทดสอบตัวอย่าง 3312 2