นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
งานติดตั้ง เครื่องมือวิจัย 365 0
XRD&XRF 483 3
Multi-Functional Pyrolysis System บนเครื่อง 5977A"leak" 230 0
amino acid 326 0
Akkharawit Kanjana-Opas 1 มีนาคม ใกล้ โลซาน, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 354 0
Vésenaz, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กับAkkharawit Kanjana-Opas 346 0
ปั๊มลมกับการใช้งาน 394 0
regulator สำหรับ flow ต่ำ 295 0
ย้าย เพราะจำเป็น 297 0
Akkharawit Kanjana-Opas เล่าเรื่อง 226 0
ปีใหม่ ดื่มไม่ขับ 362 2
ปอ ปลานั้นหายาก 569 0
ทิศทาง 252 0
Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0 "Akkharawit Kanjana-Opas 278 2
กว่าจะถึงวัน "ฟ้าสาง" 355 3
ปรับความเข้มจอภาพ Spectroquant Pharo 300 489 1
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสาม 606 7
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 2 243 0
บันทึกการเดินทาง Akkharawit Kanjana-Opas 232 0
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 361 2
สวัสดีวันหยุด 232 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสอง 313 0
เปลี่ยน Windows "XRF" ตอนที่ ๑ 287 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องหนึ่ง 358 0
Agilent 6545 Accurate-Mass Q-TOF LC/MS 333 0
ไปพักบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 321 0
ก้าวออกจากบ้าน 353 1
วิกฤติของคนทำงาน 263 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 535 1
scan baseline uv มีปัญหา 450 0
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope, TEM) 562 1
OVP-PQ Test Protocol 446 0
ความชื้นกับเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 460 0
KaiZen ของชาว "SITI" 354 0
จาก"SEC" เป็น "ISIT" 450 0
2888 ช่วย start รถยนต์ได้ 483 0
ใบปะหลังประกอบการเบิกจ่าย 365 0
7890A Flame Not Active 506 0
ดอยแม่สลอง เชียงราย 889 0
MFU เชียงราย 660 0
โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) 431 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายเรื่อง Corporate Social Responsibility(CSR) และ Sustainable Development (SD) 476 0
Batt. กับ Board อิเล็กทรอนิกส์ 421 0
OES กับกลิ่นไหม้ 655 2
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๒ 414 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๑ 470 0
สรุปการบรรยายเรื่อง Global Leadership & Human Capital Development โดย Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วทต 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 4 ตอนจบ 569 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 3 525 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 2 648 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 1 642 0
Vent-free adapter for GC MS 608 0
8 อันดับ Shinkansen ที่เร็วที่สุด 784 0
Capacitor เสื่อมสภาพ 547 0
Marcro TGA 636 0
Manual Pyrolyser 514 0
ไกลบ้าน 695 0
รังนกหน้าบ้าน 681 1
Mercury low sensitivity 532 1
Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM) 536 1
HPLC Training 541 0
ตลาดนัดบ้านควนหิน จะนะ 601 0
HPLC ไม่มีแรงดัน 488 0
เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด 552 0
GAS Selector"TGA" 628 0
ร้านอาหารในยะหา 615 0
วันเดียว สองจังหวัด 550 0
กาลเวลา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 582 0
ป่าคอนกรีต ม.อ. 539 0
งานปรับแสงสว่างสำหรับห้อง Lab 576 0
Surface area and porosity analyzer (BET) 1274 0
GC-MS Triple Quad 591 0
เลือกเหรียญบาทที่มีพญาครุฑ 1478 4
วันหยุดที่ไม่เหมือนเพื่อน 527 0
โรงงานไบโอดีเซลของพ่อหลวง 504 0
ไปรษณีย์รูปพ่อหลวง 346 0
หลงทิศ 480 1
เหนื่อย 739 0
คิดถึง ธรรมชาติ เมื่อวันเวลาผ่านไป 542 1
Login microplate readers ไม่ได้ 526 0
สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ๒๕๖๐ 622 0
ทฤษฎีกับปฏิบัติมันไม่เหมือนกันหรอก 630 0
เรียนและงาน 754 0
เหตุฉุกเฉินในวันหยุด 666 0
บุคลากรดีเด่น ๒๕๕๙ 787 7
Thermal conductivity / ค่าการนำความร้อน 683 1
เราแพ้อะไร กันแน่ 455 0
“ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ” 575 0
มะยม ไม้มงคล 558 0
มด แมลง กับเครื่องชั่ง 654 2
ธรรมะ สำหรับทางสายกลาง 633 0
ปรับตั้งค่าช่องรายการจานส้ม ๒ 646 0
เก็บลงกล่องลด 50 % 693 0
ช่องภาพยนต์จานส้ม"หาย" 538 0
เสาวรสปั่น 587 0
ทำไมเราจึงต้องดึงกระดูกหลัง 531 0
เรื่องแปลกที่กลับหลังหันของชีวิต 759 1
การแพทย์ทางเลือก 686 0
ไม่ใช่หน้าที่ แต่ต้องทำ 735 3
เราไม่รู้ว่าวันนี้ กับวันข้างหน้าแตกต่างกันอย่างไร 561 0
เครื่องจำลองสภาวะอากาศเพื่อการเร่งปฏิกิริยาสำหรับทดสอบตัวอย่าง 1218 0