นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 182 1
scan baseline uv มีปัญหา 178 0
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope, TEM) 243 1
OVP-PQ Test Protocol 195 0
ความชื้นกับเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 180 0
KaiZen ของชาว "SITI" 169 0
จาก"SEC" เป็น "ISIT" 213 0
2888 ช่วย start รถยนต์ได้ 249 0
ใบปะหลังประกอบการเบิกจ่าย 195 0
7890A Flame Not Active 263 0
ดอยแม่สลอง เชียงราย 545 0
MFU เชียงราย 433 0
โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) 223 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายเรื่อง Corporate Social Responsibility(CSR) และ Sustainable Development (SD) 248 0
Batt. กับ Board อิเล็กทรอนิกส์ 266 0
OES กับกลิ่นไหม้ 366 2
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๒ 230 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๑ 310 0
สรุปการบรรยายเรื่อง Global Leadership & Human Capital Development โดย Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วทต 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 4 ตอนจบ 329 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 3 352 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 2 417 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 1 458 0
Vent-free adapter for GC MS 379 0
8 อันดับ Shinkansen ที่เร็วที่สุด 462 0
Capacitor เสื่อมสภาพ 295 0
Marcro TGA 443 0
Manual Pyrolyser 300 0
ไกลบ้าน 457 0
รังนกหน้าบ้าน 434 1
Mercury low sensitivity 311 1
Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM) 382 1
HPLC Training 357 0
ตลาดนัดบ้านควนหิน จะนะ 391 0
HPLC ไม่มีแรงดัน 296 0
เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด 375 0
GAS Selector"TGA" 369 0
ร้านอาหารในยะหา 412 0
วันเดียว สองจังหวัด 353 0
กาลเวลา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 378 0
ป่าคอนกรีต ม.อ. 328 0
งานปรับแสงสว่างสำหรับห้อง Lab 335 0
Surface area and porosity analyzer (BET) 708 0
GC-MS Triple Quad 319 0
เลือกเหรียญบาทที่มีพญาครุฑ 768 2
วันหยุดที่ไม่เหมือนเพื่อน 321 0
โรงงานไบโอดีเซลของพ่อหลวง 272 0
ไปรษณีย์รูปพ่อหลวง 201 0
หลงทิศ 345 1
เหนื่อย 460 0
คิดถึง ธรรมชาติ เมื่อวันเวลาผ่านไป 360 1
Login microplate readers ไม่ได้ 292 0
สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ๒๕๖๐ 373 0
ทฤษฎีกับปฏิบัติมันไม่เหมือนกันหรอก 466 0
เรียนและงาน 510 0
เหตุฉุกเฉินในวันหยุด 405 0
บุคลากรดีเด่น ๒๕๕๙ 481 7
Thermal conductivity / ค่าการนำความร้อน 383 1
เราแพ้อะไร กันแน่ 292 0
“ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ” 414 0
มะยม ไม้มงคล 358 0
มด แมลง กับเครื่องชั่ง 400 2
ธรรมะ สำหรับทางสายกลาง 351 0
ปรับตั้งค่าช่องรายการจานส้ม ๒ 399 0
เก็บลงกล่องลด 50 % 440 0
ช่องภาพยนต์จานส้ม"หาย" 330 0
เสาวรสปั่น 382 0
ทำไมเราจึงต้องดึงกระดูกหลัง 363 0
เรื่องแปลกที่กลับหลังหันของชีวิต 531 1
การแพทย์ทางเลือก 469 0
ไม่ใช่หน้าที่ แต่ต้องทำ 527 3
เราไม่รู้ว่าวันนี้ กับวันข้างหน้าแตกต่างกันอย่างไร 386 0
เครื่องจำลองสภาวะอากาศเพื่อการเร่งปฏิกิริยาสำหรับทดสอบตัวอย่าง 664 0
ครั้งหนึ่ง..ได้ถวายงานรับใช้พระองค์ท่าน กับการมีส่วนร่วมในการสร้างโรงงานไบโอดีเซล ๑ 594 1
WeChat สำหรับเมืองเซียงไฮ้ 727 0
อ่างปลาหน้าบ้านกับการแก้ปัญหาน้ำข้น 551 0
C.I.Q สำหรับคนเดินทาง 649 1
ระบบไม้บรรทัด 524 0
ปลายแสงตะวัน 420 0
ปุ่ม Home ใน iPhone หาย 661 3
บุญเดือนสิบ บ้านเรา 416 0
เทศกาลกินเจ เมืองตรัง 409 0
ความกังวลในฐานะผู้ซื้อเครื่องมือวิจัย 370 0
Thailand Lab 2016 สาม 410 0
นับถอยหลังชีวิตราชการ 477 1
Thailand Lab 2016 สอง 382 0
Thailand Lab 2016 หนึ่ง 413 0
วันมหิดล 24 กันยายน วันมหิดล 352 0
กระชายปั่นน้ำผึ้งมะนาว 389 3
ความชื้น...กับเชื้อรา 348 0
งานกับการเดินทาง ๒ 449 0
พัฒนางาน พัฒนาคน กับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 466 0
การกายภาพบำบัด กระตุ้นด้วยไฟฟ้ากล้ามเนื้อ 471 0
SolarCell พลังงานทางเลือก 379 0
เครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 477 0
ถอยเพื่อก้าวไปข้างหน้า 533 3
แผ่นกรองฝุ่นในเครื่องมือวิจัย 402 0
รัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ เยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 408 0
ภูผาและลำธาร รีสอร์ท, Surat Thani 589 2
ขนมจีนน้ำยาปู ร้าน ซุ้มกระดังงา 587 2
Montien House Resort 575 2