นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
งานติดตั้ง เครื่องมือวิจัย 1354 0
XRD&XRF 2907 3
Multi-Functional Pyrolysis System บนเครื่อง 5977A"leak" 788 0
amino acid 853 0
Akkharawit Kanjana-Opas 1 มีนาคม ใกล้ โลซาน, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 801 0
Vésenaz, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กับAkkharawit Kanjana-Opas 935 0
ปั๊มลมกับการใช้งาน 1100 0
regulator สำหรับ flow ต่ำ 765 0
ย้าย เพราะจำเป็น 682 0
Akkharawit Kanjana-Opas เล่าเรื่อง 555 0
ปีใหม่ ดื่มไม่ขับ 697 2
ปอ ปลานั้นหายาก 1094 0
ทิศทาง 585 0
Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0 "Akkharawit Kanjana-Opas 638 2
กว่าจะถึงวัน "ฟ้าสาง" 753 3
ปรับความเข้มจอภาพ Spectroquant Pharo 300 1109 1
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสาม 1263 7
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 2 520 0
บันทึกการเดินทาง Akkharawit Kanjana-Opas 797 0
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 826 2
สวัสดีวันหยุด 577 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสอง 704 0
เปลี่ยน Windows "XRF" ตอนที่ ๑ 610 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องหนึ่ง 879 0
Agilent 6545 Accurate-Mass Q-TOF LC/MS 981 0
ไปพักบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 1064 0
ก้าวออกจากบ้าน 788 1
วิกฤติของคนทำงาน 628 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 965 1
scan baseline uv มีปัญหา 870 0
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope, TEM) 1003 1
OVP-PQ Test Protocol 775 0
ความชื้นกับเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 947 0
KaiZen ของชาว "SITI" 660 0
จาก"SEC" เป็น "ISIT" 768 0
2888 ช่วย start รถยนต์ได้ 878 0
ใบปะหลังประกอบการเบิกจ่าย 628 0
7890A Flame Not Active 905 0
ดอยแม่สลอง เชียงราย 1457 0
MFU เชียงราย 1066 0
โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) 790 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายเรื่อง Corporate Social Responsibility(CSR) และ Sustainable Development (SD) 822 0
Batt. กับ Board อิเล็กทรอนิกส์ 754 0
OES กับกลิ่นไหม้ 1056 2
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๒ 745 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๑ 786 0
สรุปการบรรยายเรื่อง Global Leadership & Human Capital Development โดย Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วทต 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 4 ตอนจบ 1043 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 3 907 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 2 1139 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 1 1154 0
Vent-free adapter for GC MS 932 0
8 อันดับ Shinkansen ที่เร็วที่สุด 1862 0
Capacitor เสื่อมสภาพ 1134 0
Marcro TGA 1169 0
Manual Pyrolyser 812 0
ไกลบ้าน 1063 0
รังนกหน้าบ้าน 1092 1
Mercury low sensitivity 866 1
Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM) 1021 1
HPLC Training 921 0
ตลาดนัดบ้านควนหิน จะนะ 1015 0
HPLC ไม่มีแรงดัน 1089 0
เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด 940 0
GAS Selector"TGA" 1541 0
ร้านอาหารในยะหา 994 0
วันเดียว สองจังหวัด 1129 0
กาลเวลา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 913 0
ป่าคอนกรีต ม.อ. 855 0
งานปรับแสงสว่างสำหรับห้อง Lab 937 0
Surface area and porosity analyzer (BET) 2395 0
GC-MS Triple Quad 1013 0
เลือกเหรียญบาทที่มีพญาครุฑ 3216 6
วันหยุดที่ไม่เหมือนเพื่อน 814 0
โรงงานไบโอดีเซลของพ่อหลวง 834 0
ไปรษณีย์รูปพ่อหลวง 592 0
หลงทิศ 735 1
เหนื่อย 1251 0
คิดถึง ธรรมชาติ เมื่อวันเวลาผ่านไป 796 1
Login microplate readers ไม่ได้ 1000 0
สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ๒๕๖๐ 942 0
ทฤษฎีกับปฏิบัติมันไม่เหมือนกันหรอก 944 0
เรียนและงาน 1036 0
เหตุฉุกเฉินในวันหยุด 1027 0
บุคลากรดีเด่น ๒๕๕๙ 1202 7
Thermal conductivity / ค่าการนำความร้อน 1243 1
เราแพ้อะไร กันแน่ 780 0
“ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ” 930 0
มะยม ไม้มงคล 1194 0
มด แมลง กับเครื่องชั่ง 1147 2
ธรรมะ สำหรับทางสายกลาง 1559 0
ปรับตั้งค่าช่องรายการจานส้ม ๒ 961 0
เก็บลงกล่องลด 50 % 1073 0
ช่องภาพยนต์จานส้ม"หาย" 854 0
เสาวรสปั่น 1070 0
ทำไมเราจึงต้องดึงกระดูกหลัง 848 0
เรื่องแปลกที่กลับหลังหันของชีวิต 969 1
การแพทย์ทางเลือก 911 0
ไม่ใช่หน้าที่ แต่ต้องทำ 1092 3
เราไม่รู้ว่าวันนี้ กับวันข้างหน้าแตกต่างกันอย่างไร 790 0
เครื่องจำลองสภาวะอากาศเพื่อการเร่งปฏิกิริยาสำหรับทดสอบตัวอย่าง 2126 2