นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
งานติดตั้ง เครื่องมือวิจัย 2120 1
XRD&XRF 3937 3
Multi-Functional Pyrolysis System บนเครื่อง 5977A"leak" 1234 0
amino acid 1312 0
Akkharawit Kanjana-Opas 1 มีนาคม ใกล้ โลซาน, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1189 0
Vésenaz, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กับAkkharawit Kanjana-Opas 1279 0
ปั๊มลมกับการใช้งาน 1543 0
regulator สำหรับ flow ต่ำ 1121 0
ย้าย เพราะจำเป็น 976 0
Akkharawit Kanjana-Opas เล่าเรื่อง 873 0
ปีใหม่ ดื่มไม่ขับ 998 2
ปอ ปลานั้นหายาก 1371 0
ทิศทาง 812 0
Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0 "Akkharawit Kanjana-Opas 928 2
กว่าจะถึงวัน "ฟ้าสาง" 1011 3
ปรับความเข้มจอภาพ Spectroquant Pharo 300 1512 1
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสาม 1664 7
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 2 719 0
บันทึกการเดินทาง Akkharawit Kanjana-Opas 1125 0
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 1142 2
สวัสดีวันหยุด 816 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสอง 1001 0
เปลี่ยน Windows "XRF" ตอนที่ ๑ 809 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องหนึ่ง 1176 0
Agilent 6545 Accurate-Mass Q-TOF LC/MS 1421 0
ไปพักบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 1456 0
ก้าวออกจากบ้าน 1064 1
วิกฤติของคนทำงาน 849 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1267 1
scan baseline uv มีปัญหา 1348 0
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope, TEM) 1351 1
OVP-PQ Test Protocol 1030 0
ความชื้นกับเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1232 0
KaiZen ของชาว "SITI" 915 0
จาก"SEC" เป็น "ISIT" 1025 0
2888 ช่วย start รถยนต์ได้ 1119 0
ใบปะหลังประกอบการเบิกจ่าย 845 0
7890A Flame Not Active 1173 0
ดอยแม่สลอง เชียงราย 1806 0
MFU เชียงราย 1334 0
โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) 1020 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายเรื่อง Corporate Social Responsibility(CSR) และ Sustainable Development (SD) 1056 0
Batt. กับ Board อิเล็กทรอนิกส์ 991 0
OES กับกลิ่นไหม้ 1309 2
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๒ 924 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๑ 1052 0
สรุปการบรรยายเรื่อง Global Leadership & Human Capital Development โดย Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วทต 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 4 ตอนจบ 1302 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 3 1102 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 2 1384 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 1 1418 0
Vent-free adapter for GC MS 1175 0
8 อันดับ Shinkansen ที่เร็วที่สุด 2137 0
Capacitor เสื่อมสภาพ 1371 0
Marcro TGA 1484 0
Manual Pyrolyser 1068 0
ไกลบ้าน 1255 0
รังนกหน้าบ้าน 1386 1
Mercury low sensitivity 1097 1
Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM) 1338 1
HPLC Training 1171 0
ตลาดนัดบ้านควนหิน จะนะ 1303 0
HPLC ไม่มีแรงดัน 1364 0
เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด 1153 0
GAS Selector"TGA" 1834 0
ร้านอาหารในยะหา 1248 0
วันเดียว สองจังหวัด 1373 0
กาลเวลา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 1119 0
ป่าคอนกรีต ม.อ. 1036 0
งานปรับแสงสว่างสำหรับห้อง Lab 1189 0
Surface area and porosity analyzer (BET) 2961 0
GC-MS Triple Quad 1245 0
เลือกเหรียญบาทที่มีพญาครุฑ 3734 6
วันหยุดที่ไม่เหมือนเพื่อน 1053 0
โรงงานไบโอดีเซลของพ่อหลวง 1052 0
ไปรษณีย์รูปพ่อหลวง 800 0
หลงทิศ 953 1
เหนื่อย 1550 0
คิดถึง ธรรมชาติ เมื่อวันเวลาผ่านไป 987 1
Login microplate readers ไม่ได้ 1190 0
สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ๒๕๖๐ 1145 0
ทฤษฎีกับปฏิบัติมันไม่เหมือนกันหรอก 1191 0
เรียนและงาน 1284 0
เหตุฉุกเฉินในวันหยุด 1243 0
บุคลากรดีเด่น ๒๕๕๙ 1478 7
Thermal conductivity / ค่าการนำความร้อน 1538 1
เราแพ้อะไร กันแน่ 947 0
“ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ” 1143 0
มะยม ไม้มงคล 1406 0
มด แมลง กับเครื่องชั่ง 1348 2
ธรรมะ สำหรับทางสายกลาง 1962 0
ปรับตั้งค่าช่องรายการจานส้ม ๒ 1181 0
เก็บลงกล่องลด 50 % 1284 0
ช่องภาพยนต์จานส้ม"หาย" 1070 0
เสาวรสปั่น 1389 0
ทำไมเราจึงต้องดึงกระดูกหลัง 1056 0
เรื่องแปลกที่กลับหลังหันของชีวิต 1150 1
การแพทย์ทางเลือก 1147 0
ไม่ใช่หน้าที่ แต่ต้องทำ 1345 3
เราไม่รู้ว่าวันนี้ กับวันข้างหน้าแตกต่างกันอย่างไร 977 0
เครื่องจำลองสภาวะอากาศเพื่อการเร่งปฏิกิริยาสำหรับทดสอบตัวอย่าง 2677 2