นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
งานติดตั้ง เครื่องมือวิจัย 151 0
XRD&XRF 199 3
Multi-Functional Pyrolysis System บนเครื่อง 5977A"leak" 151 0
amino acid 232 0
Akkharawit Kanjana-Opas 1 มีนาคม ใกล้ โลซาน, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 253 0
Vésenaz, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กับAkkharawit Kanjana-Opas 258 0
ปั๊มลมกับการใช้งาน 298 0
regulator สำหรับ flow ต่ำ 225 0
ย้าย เพราะจำเป็น 236 0
Akkharawit Kanjana-Opas เล่าเรื่อง 171 0
ปีใหม่ ดื่มไม่ขับ 304 2
ปอ ปลานั้นหายาก 496 0
ทิศทาง 201 0
Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0 "Akkharawit Kanjana-Opas 227 2
กว่าจะถึงวัน "ฟ้าสาง" 277 3
ปรับความเข้มจอภาพ Spectroquant Pharo 300 347 1
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสาม 456 7
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 2 191 0
บันทึกการเดินทาง Akkharawit Kanjana-Opas 184 0
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 273 2
สวัสดีวันหยุด 176 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสอง 253 0
เปลี่ยน Windows "XRF" ตอนที่ ๑ 232 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องหนึ่ง 295 0
Agilent 6545 Accurate-Mass Q-TOF LC/MS 253 0
ไปพักบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 251 0
ก้าวออกจากบ้าน 295 1
วิกฤติของคนทำงาน 216 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 463 1
scan baseline uv มีปัญหา 366 0
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope, TEM) 476 1
OVP-PQ Test Protocol 391 0
ความชื้นกับเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 377 0
KaiZen ของชาว "SITI" 276 0
จาก"SEC" เป็น "ISIT" 381 0
2888 ช่วย start รถยนต์ได้ 425 0
ใบปะหลังประกอบการเบิกจ่าย 320 0
7890A Flame Not Active 446 0
ดอยแม่สลอง เชียงราย 807 0
MFU เชียงราย 590 0
โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) 373 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายเรื่อง Corporate Social Responsibility(CSR) และ Sustainable Development (SD) 401 0
Batt. กับ Board อิเล็กทรอนิกส์ 365 0
OES กับกลิ่นไหม้ 568 2
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๒ 362 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๑ 421 0
สรุปการบรรยายเรื่อง Global Leadership & Human Capital Development โดย Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วทต 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 4 ตอนจบ 485 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 3 481 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 2 579 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 1 577 0
Vent-free adapter for GC MS 547 0
8 อันดับ Shinkansen ที่เร็วที่สุด 698 0
Capacitor เสื่อมสภาพ 473 0
Marcro TGA 574 0
Manual Pyrolyser 440 0
ไกลบ้าน 636 0
รังนกหน้าบ้าน 604 1
Mercury low sensitivity 473 1
Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM) 481 1
HPLC Training 488 0
ตลาดนัดบ้านควนหิน จะนะ 538 0
HPLC ไม่มีแรงดัน 433 0
เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด 491 0
GAS Selector"TGA" 549 0
ร้านอาหารในยะหา 554 0
วันเดียว สองจังหวัด 497 0
กาลเวลา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 513 0
ป่าคอนกรีต ม.อ. 480 0
งานปรับแสงสว่างสำหรับห้อง Lab 512 0
Surface area and porosity analyzer (BET) 1171 0
GC-MS Triple Quad 494 0
เลือกเหรียญบาทที่มีพญาครุฑ 1325 4
วันหยุดที่ไม่เหมือนเพื่อน 474 0
โรงงานไบโอดีเซลของพ่อหลวง 445 0
ไปรษณีย์รูปพ่อหลวง 307 0
หลงทิศ 441 1
เหนื่อย 656 0
คิดถึง ธรรมชาติ เมื่อวันเวลาผ่านไป 492 1
Login microplate readers ไม่ได้ 429 0
สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ๒๕๖๐ 555 0
ทฤษฎีกับปฏิบัติมันไม่เหมือนกันหรอก 586 0
เรียนและงาน 700 0
เหตุฉุกเฉินในวันหยุด 606 0
บุคลากรดีเด่น ๒๕๕๙ 704 7
Thermal conductivity / ค่าการนำความร้อน 581 1
เราแพ้อะไร กันแน่ 409 0
“ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ” 523 0
มะยม ไม้มงคล 505 0
มด แมลง กับเครื่องชั่ง 577 2
ธรรมะ สำหรับทางสายกลาง 541 0
ปรับตั้งค่าช่องรายการจานส้ม ๒ 582 0
เก็บลงกล่องลด 50 % 608 0
ช่องภาพยนต์จานส้ม"หาย" 474 0
เสาวรสปั่น 523 0
ทำไมเราจึงต้องดึงกระดูกหลัง 486 0
เรื่องแปลกที่กลับหลังหันของชีวิต 711 1
การแพทย์ทางเลือก 638 0
ไม่ใช่หน้าที่ แต่ต้องทำ 668 3
เราไม่รู้ว่าวันนี้ กับวันข้างหน้าแตกต่างกันอย่างไร 498 0
เครื่องจำลองสภาวะอากาศเพื่อการเร่งปฏิกิริยาสำหรับทดสอบตัวอย่าง 1067 0