นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
งานติดตั้ง เครื่องมือวิจัย 607 0
XRD&XRF 785 3
Multi-Functional Pyrolysis System บนเครื่อง 5977A"leak" 353 0
amino acid 445 0
Akkharawit Kanjana-Opas 1 มีนาคม ใกล้ โลซาน, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 456 0
Vésenaz, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กับAkkharawit Kanjana-Opas 469 0
ปั๊มลมกับการใช้งาน 560 0
regulator สำหรับ flow ต่ำ 408 0
ย้าย เพราะจำเป็น 386 0
Akkharawit Kanjana-Opas เล่าเรื่อง 298 0
ปีใหม่ ดื่มไม่ขับ 447 2
ปอ ปลานั้นหายาก 678 0
ทิศทาง 320 0
Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0 "Akkharawit Kanjana-Opas 367 2
กว่าจะถึงวัน "ฟ้าสาง" 453 3
ปรับความเข้มจอภาพ Spectroquant Pharo 300 653 1
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสาม 743 7
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 2 303 0
บันทึกการเดินทาง Akkharawit Kanjana-Opas 362 0
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 460 2
สวัสดีวันหยุด 309 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสอง 390 0
เปลี่ยน Windows "XRF" ตอนที่ ๑ 365 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องหนึ่ง 466 0
Agilent 6545 Accurate-Mass Q-TOF LC/MS 593 0
ไปพักบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 659 0
ก้าวออกจากบ้าน 479 1
วิกฤติของคนทำงาน 337 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 652 1
scan baseline uv มีปัญหา 537 0
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope, TEM) 668 1
OVP-PQ Test Protocol 506 0
ความชื้นกับเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 596 0
KaiZen ของชาว "SITI" 425 0
จาก"SEC" เป็น "ISIT" 505 0
2888 ช่วย start รถยนต์ได้ 563 0
ใบปะหลังประกอบการเบิกจ่าย 420 0
7890A Flame Not Active 590 0
ดอยแม่สลอง เชียงราย 1028 0
MFU เชียงราย 750 0
โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) 517 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายเรื่อง Corporate Social Responsibility(CSR) และ Sustainable Development (SD) 551 0
Batt. กับ Board อิเล็กทรอนิกส์ 489 0
OES กับกลิ่นไหม้ 731 2
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๒ 475 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๑ 539 0
สรุปการบรรยายเรื่อง Global Leadership & Human Capital Development โดย Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วทต 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 4 ตอนจบ 655 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 3 599 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 2 749 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 1 748 0
Vent-free adapter for GC MS 682 0
8 อันดับ Shinkansen ที่เร็วที่สุด 900 0
Capacitor เสื่อมสภาพ 828 0
Marcro TGA 818 0
Manual Pyrolyser 582 0
ไกลบ้าน 769 0
รังนกหน้าบ้าน 790 1
Mercury low sensitivity 590 1
Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM) 633 1
HPLC Training 619 0
ตลาดนัดบ้านควนหิน จะนะ 685 0
HPLC ไม่มีแรงดัน 617 0
เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด 637 0
GAS Selector"TGA" 751 0
ร้านอาหารในยะหา 698 0
วันเดียว สองจังหวัด 709 0
กาลเวลา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 637 0
ป่าคอนกรีต ม.อ. 601 0
งานปรับแสงสว่างสำหรับห้อง Lab 674 0
Surface area and porosity analyzer (BET) 1682 0
GC-MS Triple Quad 685 0
เลือกเหรียญบาทที่มีพญาครุฑ 1989 4
วันหยุดที่ไม่เหมือนเพื่อน 584 0
โรงงานไบโอดีเซลของพ่อหลวง 578 0
ไปรษณีย์รูปพ่อหลวง 402 0
หลงทิศ 524 1
เหนื่อย 866 0
คิดถึง ธรรมชาติ เมื่อวันเวลาผ่านไป 614 1
Login microplate readers ไม่ได้ 608 0
สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ๒๕๖๐ 699 0
ทฤษฎีกับปฏิบัติมันไม่เหมือนกันหรอก 679 0
เรียนและงาน 789 0
เหตุฉุกเฉินในวันหยุด 775 0
บุคลากรดีเด่น ๒๕๕๙ 875 7
Thermal conductivity / ค่าการนำความร้อน 801 1
เราแพ้อะไร กันแน่ 505 0
“ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ” 649 0
มะยม ไม้มงคล 721 0
มด แมลง กับเครื่องชั่ง 791 2
ธรรมะ สำหรับทางสายกลาง 1029 0
ปรับตั้งค่าช่องรายการจานส้ม ๒ 727 0
เก็บลงกล่องลด 50 % 813 0
ช่องภาพยนต์จานส้ม"หาย" 622 0
เสาวรสปั่น 722 0
ทำไมเราจึงต้องดึงกระดูกหลัง 593 0
เรื่องแปลกที่กลับหลังหันของชีวิต 795 1
การแพทย์ทางเลือก 741 0
ไม่ใช่หน้าที่ แต่ต้องทำ 818 3
เราไม่รู้ว่าวันนี้ กับวันข้างหน้าแตกต่างกันอย่างไร 606 0
เครื่องจำลองสภาวะอากาศเพื่อการเร่งปฏิกิริยาสำหรับทดสอบตัวอย่าง 1410 0