นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

อ่าน: 876
ความเห็น: 0

Akkharawit Kanjana-Opas เล่าเรื่อง

 วันนี้เป็นการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร ภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี (FoodInnopolis Program Management Office, FIPMO) ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารจำนวน 9 หน่วยงาน โดยในวันนี้ทางสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเพื่อบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน และยังเป็นการเรียนรู้ว่าแต่ละหน่วยงานนั้นมีศักยภาพความพร้อมในเชิงลึกด้านใดบ้าง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

    สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน) นั้นเดิมทีอยู่สังกัดเดียวกับสถาบันวิจัยพลังงานปรมาณุเพื่อสันติ ที่บางเขน แต่เพื่อให้การทำงานนั้นสอดคล้องกันกับมาตรฐานสากลจำเป็นต้องแยกหน่วยงานกำกับดูแลออกจากหน่วยงานวิจัยและพัฒนาและผู้ใช้รังสี ในส่วนของสทน.นั้นนอกจากจะมีการวิจัยและพัฒนาด้านนิวเคลียร์ที่มีเครื่องปฎิกรณ์นิวเคลียร์เป็นที่เดียวในประเทศไทย ที่สามารถผลิตรังสีต่างๆไม่ว่าตจะเป็นนิวตรอน แกมมา ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายเช่นการปรับปรุงพันธุ์พืช เช่นข้าวพันธุ์กข.ต่างๆ ก็ใช้รังสีในการปรับปรุงพันธุ์ หรือการปรับปรุงคุณภาพของอัญมณี การใช้รังสีทางด้านการตรวจสอบโบราณคดีในลักษณะที่ไม่ทำลายวัตถุโบราณ ตลอดจนการวิเคราะหฺ์ธาตุต่างๆ ในชิ้นส่วนต่างๆ โดยการใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์

  ในพื้นที่บริเวณเทคโนธานี ที่คลองห้า นั้นจะเป็นโรงงานอาหารฉายรังสีด้วยโคบอลท์60 เพื่อยืดอายุการเก็บผักผลไม้ และสมุนไพร และกำลังจะมีโรงงานผลิตนวิตรอนเพื่อการฉายรัวสีอาหารในอนาคตอันใกล้นี้

   ในส่วนของพิ้นที่หลักที่ อ.องครักษ์นั้นจะมี facilities ต่างๆมากมาย โดยเฉพาะเครื่องผลิต cyclotron ที่มีประสิทธิภาพที่แตกต่างจาก electron beam เพราะเป็น proton ทำให้สามารถประยุกต์ใช้รังสีดังกล่าวในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมยา อาหาร การเกษตร
เป็นต้น

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

  ดังนั้นจะเห็นว่า สทน. เองมีความพร้อมสูงในการร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 โดยเฉพาะโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร เพราะเทคโนโลยีด้านนิวเคลียร์ที่ สทน.มีนั้น จะช่วยสนับสนุนนวัตกรรมอาหารจของประเทศได้เป็นอย่างดี เช่นหลายๆ ประเทศไม่ว่าจะเป็น สหรัฐ ออสเตรเลีย จะกำหนดว่าการส่งผัก ผลไม้ นั้น จะต้องผ่านการฉายรังสีเพื่อทำลายโรคและแมลงที่อาจจะปนเปื้อนมากับสินค้าดังกล่าว รวมทั้งการฉายรัวสีสมุนไพรเพื่อทำให้มีความปลอดภัยของสมุนไพรมากขึ้น และในปัจจุบันมีเอกชนหลายรายที่ได้มาใช้บริการของการฉายรังสีแล้ว เนื่องจากเป็นการฆ่าเขื้อที่ไม่ก่อให้เกิดความร้อน ทำให้รักษาคุณภาพและสารสำคัญของสมุนไพรต่างๆ ไว้ได้เป็นอย่างดี

   ในส่วนของ สทน.ยังมีห้องปฎิบัติการด้านชีววิทยาและจุลชีววิทยาเพื่อศึกษาผลของการฆ่าเชื้อด้วยรังสีอย่างสมบูรณ์แบบ และเพื่อเป็นการศึกษาว่าการฉายรัวสีมีผลกระทบต่อโครงสร้างหรือองค์ประกอบของอาหารหรือไม่ เพื่อให้เกิดความมั่นใจก่อนที่ผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาด

   เทคนิคทางนิวเคลียร์ยังช่วยในการตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบได้อีกด้วยเนื่องจากปริมาณและสัดส่วนของสารกัมมันตรังสีจากแต่ละแหล่งนั้นแตกต่างกันไป อีกทั้งยังช่วยบ่งบอกถึงการปลอมปนหรือ authenticity ของอาหารได้อีกด้วยว่ามีการเติมอะไรลงไปหรือไม่ เช่นในกรณีของน้ำผลไม้ หรือ น้ำมะพร้าวที่กำลังเป็นที่นิยมมาก ทำให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยการวิเคราะห์โดยเทคนิคทางนิวเคลียร์ (ไม่ได้มีการใช้นิวเคลียร์ในการแปรรูปอาหารนะครับ อย่าเข้าใจผิด)

  ทาง สทน.ยังพัฒนาเทคโนโลยีในการกำจัดแมลงวันทองซึ่งเป็นสาเหตุของการเน่าเสียของผลไม้ในเมืองร้อนหลายชนิด ทำให้เกิดการเป็นหมันของแมลงวันทอง และลดการใช้ยาฆ่าแมลง ทำให้อาหารมีความปอดภัยมากยิ่งขึ้น

   นอกจากนัี้ สทน.ยังทำงานวิจัยทางด้านเภสัชรังสี หรือการใช้นิวเคลียร์เพื่อการตรวจสอบโรค และการวินิจฉัย (รังสีรักษาและรังสีวินิจฉัย) ที่เราอาจจะเคยได้เห็นตามโรงพยาบาลต่างๆ มีประมาณ 30 แห่งที่ใช้เภสัชรังสีที่ผลิตโดย สทน. แล้วเป็นที่เรียบร้อย

   ทั้งนี้ต้องขอบคุณ รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ รองผอ.สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และ น้องเป๊าะ ดร.กนกพร บุญศิริชัย ซึ่งเป้นคนคุ้นเคยกันมาก่อนในสมัยที่เป็นนักศึกษาและทำงานสมาคมนักเรียนไทยด้านวิทยาศาสตร์ด้วยกัน ที่กรุณาให้เกียรติบรรยายแนะนำเกี่ยวกับสถาบันเป็นอย่างดี หวังว่าเราจะได้นำเอาบริการด้าน วทน. ของ สทน. มาให้บริการแก่ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 07 มกราคม 2561 15:55 แก้ไข: 07 มกราคม 2561 15:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.108.191
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ