นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 397
comment: 0

scan baseline uv มีปัญหา

UV-Visible Spectrophotometer (UV-Vis)

 

UV-Visible Spectrophotometer (UV-Vis)

ใช้วัดค่าการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 190 - 1100 นาโนเมตร ของสารเคมีที่ละลายได้ในตัวทำละลาย

UV-Vis is used for detecting light absorption value on the wave length of 190-1100 nanometer of chemical substance which is soluble in the solvent.

การเฝ้าระวัง หรือการยืนยันความใช้ได้ขอเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ที่มีใช้งานกันทุกห้อง Lab

UV-Visible Spectrophotometer (UV-Vis) ถือว่าเป็นเครื่องมือพื้นฐานมากสำหรับการมีไว้ใช้งาน

แต่การใช้งานก็ต้องมีการบำรุงรักษา และการสอบเทียบ ครั้งนี้ถึงคิวของการสอบเทียบ ปัญหา Peak แปลก ก็โผล่มา

แต่จะโผล่มาในช่วงความยาวคลื่นที่ตำแหน่งใด ไม่สามารถมองได้จากหน้าจอของเครื่อง UV ได้

ทางออกก็คือ ใช้โปรแกรมการควบคุมจากคอมพิวเตอร์ช่วย พอประมาณการได้ว่าอยู่ที่ 1024 nm. ซึ่งเครื่อง UV ที่ใช้งานความยาวคลื่นครอบคลุมตั้งแต่ 190-1100 nanometer

ซึ่งในการใช้งานเราก็ไม่ได้ใช้งานในช่วงความยาวคลื่นดังกล่าว แต่เมื่อก่อนใช้งานได้ไม่มี peak โผล่มา สิ่งที่ควรจะเป็น...

ถึงแม้ว่าเครื่องจะอายุมากกว่า 10  ปี อย่างไรเสียมันก็ต้องหาสาเหตุของปัญหา ซึงผมจะกลับมาอธิบายความในบันทึกหน้าครับ

 

created: 03 September 2017 21:29 Modified: 03 September 2017 21:30 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 23.20.236.61
Message:  
Load Editor
   
Cancel or