นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

อ่าน: 2764
ความเห็น: 2

เครื่องจำลองสภาวะอากาศเพื่อการเร่งปฏิกิริยาสำหรับทดสอบตัวอย่าง

QUV - Weathering Tester

เครื่องมือสำหรับการทดสอบตัวอย่างที่ใช้หลักการของแสงยูวี ซึ่งแสงยูวีในสภาพอากาศปกติ ที่เกิดขึ้นหรือมีขึ้นในชีวิตปัจจุบันบนโลก เมื่อวัตถุใด ๆ ก็ตามโดดรังสีแสงยูวี หรือว่าสภาพอากาศบนพื้นโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจะส่งให้ตัววัตถุต่าง ๆ ที่มนุษย์เราผลิตออกมา ทั้งหมดสลายหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพของวัสดุนั้น ๆ

เมื่อสภาพแวดล้อม และแสงยูวี มีผลต่อการเกิดการเปลี่ยนแปลงในชิ้นงาน ผู้ผลิตชิ้นส่วน หรือชิ้นงาน ต่างก็หันมาใส่ใจต่อการเสื่อมสภาพจึงทำให้เกิดการสร้างเครื่องขึ้นมาเพื่อทำการทดสอบ ปฎิกิริยาดังกล่าว เพื่อให้ทันกับกระบวนการผลิตที่ต้องทำงานแข่งกับเวลา มนุษย์ก็สร้างเครื่องมือสำหรับการทดสอบที่มีชื่อเรียกกันว่า" Weathering Tester"

ซึ่งเครื่อง Weathering Tester จะจำลองสภาพกระบวนการคล้ายกับสภาพบนพื้นโลก โดยกระบวนการดังว่าจะสามารถนำมาทดสอบชิ้นงานต่าง ๆ เพื่อให้ทราบสภาพความคงทนสัมผัสกลางแจ้ง โดยใช้หลอด UV ในการทดสอบจำลอง ที่สำคัญ UV เป็นคลื่นแสงแบบคลื่นสั้น ที่เกิดขึ้นในบรรยากาศของสภาพจริง ๆ และสามารถทำซ้ำได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เห็นความเสียหายของชิ้นตัวอย่าง เพื่อดูผลทางกายภาพที่เกิดจากแสงแดด ประเภทของความเสียหายรวมถึงการเปลี่ยนสี, การสูญเสียเงา ร่องรอยปริแตก crazing การยุบหรือพอง embrittlement การสูญเสียความแข็งแรงและการเกิดออกซิเดชัน

นอกเหนือจากนี้เครื่อง Weathering Tester ยังจำลองสภาพของน้ำค้าง หรือการเกิดฝนตกที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมทั่ว ๆ ไป ในช่วงเวลากลางคืนและกลางวัน ไม่ว่าจะน้ำค้าง หรือไม่ก็ฝนตก ก็มีส่วนทำให้เกิดความชื้นแฉะที่เกิดขึ้นในสภาพของการทดสอบใกล้เคียงกับการทดสอบในสภาพจริงแบบกลางแจ้ง 

เครื่อง Weathering Tester มีระบบควบแน่นที่เปรียบเสมือนห้องทดสอบ UV ยูวี ที่จำลองสภาพน้ำค้างและเร่งผลของการใช้อุณหภูมิสูง มีกระบวนการควบแน่นโดยอัตโนมัติโดยใช้ระบบน้ำหมุนเวียนภายในใช้ในระบบ ซึ่งเป็นกระบวนการของการระเหยและการกลั่นน้ำบนตัวชิ้นงานที่เป็นจริง ระบบน้ำที่ใช้ในกระบวนการกลั่นจะเอาสิ่งสกปรกทั้งหมดก่อนสเปย์ให้กับชิ้นงานทดสอบตัวอย่าง

Image result for quv

ที่มาของมาตรฐานของการทดสอบ  http://www.q-lab.com

มาตรฐานการทดสอบสำหรับ QUV Accelerated Weathering Tester

AAMA 624 ข้อมูลจำเพาะของการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานและวิธีการทดสอบที่มีประสิทธิภาพสูงที่เคลือบ Fiber Reinforced แบบแข็ง ข้อกำหนดนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนการทดสอบและต้องการประสิทธิภาพการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง, สารอินทรีย์, เคลือบนำไปใช้เสริมใยโปรไฟล์แบบแข็งสำหรับ Windows, ประตูและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

AATCC TM186

ทนต่อสภาพอากาศ: แสงยูวีที่ได้รับสารและความชื้นวิธีการทดสอบนี้จะช่วยให้ขั้นตอนการเปิดรับแสงของวัสดุสิ่งทอทุกชนิดรวมถึงเนื้อผ้าเคลือบและผลิตภัณฑ์ที่ทำดังกล่าวในเทียมในห้องปฏิบัติการสภาพดินฟ้าอากาศอุปกรณ์การสัมผัสจ้างโคมไฟยูวีเรืองแสงเป็นแหล่งกำเนิดแสงและการใช้ความชื้นควบแน่นและ / หรือสเปรย์น้ำเปียก .

มาตรฐาน ASTM C1257

วิธีทดสอบมาตรฐานสำหรับการ Weathering เร่งกาวตัวทำละลายชนิดที่วางจำหน่ายวิธีการทดสอบนี้ประกอบด้วยสองห้องปฏิบัติการเร่งขั้นตอนการเปิดรับในการทำนายผลกระทบของรังสีอัลตราไวโอเลตหรือรังสีอัลตราไวโอเลต / มองเห็นความร้อนและความชื้นในสีฝุ่นชอล์กแตกและการยึดเกาะของตัวทำละลายเคลือบหลุมร่องฟันปล่อย

มาตรฐาน ASTM C1442

การปฏิบัติสำหรับการดำเนินการทดสอบในการใช้กาวประดิษฐ์ Weathering เครื่องมือการปฏิบัตินี้ครอบคลุมสามประเภทของขั้นตอนการเปิดรับห้องปฏิบัติการสภาพดินฟ้าอากาศสำหรับการประเมินผลกระทบของรังสี actinic ความร้อนและความชื้นในเคลือบหลุมร่องฟัน

มาตรฐาน ASTM C1501

วิธีทดสอบมาตรฐานสำหรับสีความมั่นคงของอาคาร Sealants ก่อสร้างตามที่กำหนดโดยห้องปฏิบัติการเร่งรัดขั้นตอนการผุกร่อนวิธีการทดสอบนี้จะอธิบายถึงสภาพดินฟ้าอากาศในห้องปฏิบัติการเร่งขั้นตอนการใช้รังสีอัลตราไวโอเลตเรืองแสงหรืออุปกรณ์ทดสอบโค้งซีนอนสำหรับการกำหนดเสถียรภาพของสีเคลือบหลุมร่องฟันก่อสร้างอาคาร

มาตรฐาน ASTM C1519

วิธีทดสอบมาตรฐานสำหรับการประเมินความคงทนของอาคาร Sealants ก่อสร้างโดยห้องปฏิบัติการเร่งรัดขั้นตอนการผุกร่อนวิธีการทดสอบนี้ครอบคลุมถึงวิธีการในการกำหนดความทนทานของเคลือบหลุมร่องฟันที่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำงานในการเคลื่อนไหววงจรการรักษาการยึดเกาะและการทำงานร่วมกันหลังจากการสัมผัสซ้ำไปยังห้องปฏิบัติการเร่งสภาพดินฟ้าอากาศขั้นตอนที่

มาตรฐาน ASTM C732

วิธีทดสอบมาตรฐานสำหรับการ Aging ผลของการประดิษฐ์ Weathering ในซีลยางวิธีการทดสอบนี้ครอบคลุมขั้นตอนการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับความมุ่งมั่นของผลกระทบของสภาพดินฟ้าอากาศริ้วรอยเทียมเคลือบหลุมร่องฟันยาง

มาตรฐาน ASTM C734

วิธีทดสอบมาตรฐานเพื่อความยืดหยุ่นต่ำอุณหภูมิของน้ำยางซีลหลังจากประดิษฐ์ Weatheringวิธีการทดสอบนี้ครอบคลุมขั้นตอนการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับการกำหนดความยืดหยุ่นอุณหภูมิต่ำเคลือบหลุมร่องฟันยางหลัง 500 H สภาพดินฟ้าอากาศเทียม

มาตรฐาน ASTM C793

วิธีทดสอบมาตรฐานสำหรับผลของการตรวจทางห้องปฏิบัติการเร่งตากลมในยางร่วม Sealantsวิธีการทดสอบนี้ครอบคลุมขั้นตอนการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับการกำหนดผลกระทบของสภาพดินฟ้าอากาศเร่งในการเคลือบหลุมร่องฟันร่วมกันรักษาให้หายขาดในสถานที่ยาง (เดียวและหลาย Component) สำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร

มาตรฐาน ASTM D1148

วิธีทดสอบมาตรฐานสำหรับยางเสื่อมสภาพ-เปลี่ยนสีจากรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) และที่ได้รับความร้อนของแสงสีพื้นผิววิธีการทดสอบนี้ครอบคลุมถึงเทคนิคในการประเมินการเปลี่ยนสีพื้นผิวของยางสีขาวหรือสีอ่อนที่อาจเกิดขึ้นเมื่ออยู่ภายใต้ UV หรือรังสียูวี / ระดับแสงที่มองเห็นได้จากแหล่งข้อมูลที่ระบุไว้ภายใต้สภาวะควบคุมความชื้นสัมพัทธ์หรือความชื้นและอุณหภูมิ

มาตรฐาน ASTM D1670

วิธีทดสอบมาตรฐานสำหรับความล้มเหลวจุดสิ้นสุดในการเร่งและ weathering กลางแจ้งของวัสดุ วิธีการทดสอบนี้จะครอบคลุมการใช้งานของอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดประกายไฟสำหรับการกำหนดของความล้มเหลวเนื่องจากการแตกของวัสดุบิทูมินัระหว่างการเร่งหรือกลางแจ้งสภาพดินฟ้าอากาศใน backings นำไฟฟ้า

มาตรฐาน ASTM D3424

มาตรฐานการปฏิบัติสำหรับการประเมินการป้องกันสีซีดและญาติ Weatherability ของสิ่งพิมพ์มาตรฐานนี้อธิบายถึงขั้นตอนในการกำหนดป้องกันสีซีดและญาติ weatherability สิ่งพิมพ์ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสกับแสงธรรมชาติหรือขั้นตอนการเร่งในห้องปฏิบัติการ

มาตรฐาน ASTM D3451

คู่มือมาตรฐานสำหรับการทดสอบการเคลือบผงและผงเคลือบคู่มือนี้จะครอบคลุมถึงการเลือกและการใช้วิธีการทดสอบผงเคลือบผิวและเคลือบผง วิธีการทดสอบรวมถึงมีการระบุไว้ในตารางที่ 1 อยู่ที่ไหนวิธีการทดสอบมากกว่าหนึ่งรายการสำหรับลักษณะเดียวกันไม่พยายามที่จะบ่งบอกถึงความเหนือกว่าของวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งมากกว่าอีก การเลือกวิธีการที่จะปฏิบัติตามจะต้องถูกควบคุมโดยประสบการณ์และความต้องการในแต่ละกรณีร่วมกับข้อตกลงระหว่างซื้อและผู้ขาย

มาตรฐาน ASTM D4101

ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับการฉีดพลาสติกและวัตถุดิบ Extrusionข้อกำหนดนี้จะครอบคลุมวัสดุโพรพิลีนที่เหมาะสำหรับการฉีดขึ้นรูปและการอัดขึ้นรูป โพลีเมอประกอบด้วย homopolymer, copolymers และยางประกอบกับมีหรือไม่มีการเพิ่มขึ้นของการปรับเปลี่ยนผลกระทบ (ยางเอทิลีนโพรพิลีน, ยาง polyisobutylene และยางบิวทิ) สีคงตัวหล่อลื่นหรือเสริม

มาตรฐาน ASTM D4329

มาตรฐานการปฏิบัติสำหรับการสัมผัสรังสียูวีเรืองแสงของพลาสติกการปฏิบัตินี้ครอบคลุมขั้นตอนที่เฉพาะเจาะจงและเงื่อนไขการทดสอบที่มีผลบังคับใช้สำหรับการสัมผัสรังสียูวีเรืองแสงของพลาสติกดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ G151 และ G154

มาตรฐาน ASTM D4434

ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับโพลี (ไวนิลคลอไรด์) แผ่นหลังคาข้อกำหนดนี้ครอบคลุมแผ่นมีความยืดหยุ่นที่ทำจากโพลี (ไวนิลคลอไรด์) เรซินเป็นพอลิเมอหลักที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในเยื่อหุ้มหลังคาชั้นเดียวสัมผัสกับอากาศ

มาตรฐาน ASTM D4587

มาตรฐานการปฏิบัติสำหรับการเรืองแสง UV-ควบแน่น Exposures ของสีและการเคลือบสีที่เกี่ยวข้องการปฏิบัตินี้ครอบคลุมถึงการเลือกเงื่อนไขการทดสอบสำหรับการทดสอบการสัมผัสเร่งของไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการเรืองแสงรังสียูวีและอุปกรณ์ควบแน่นดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ G151 และ G154

มาตรฐาน ASTM D4674

มาตรฐานการปฏิบัติสำหรับการทดสอบสำหรับเร่งสีเสถียรภาพของพลาสติกสัมผัสกับสภาพแวดล้อมภายในอาคารสำนักงานการปฏิบัตินี้ครอบคลุมถึงหลักการพื้นฐานและขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับการใช้แสงไฟเพื่อตรวจสอบความมั่นคงสีของพลาสติกเมื่อวัสดุที่มีการสัมผัสในสภาพแวดล้อมที่สำนักงานทั่วไปที่ค่าใช้จ่ายไฟเรืองแสงและหน้าต่างกรองกลางวันจะใช้สำหรับการส่องสว่างและที่มีอุณหภูมิและความชื้นเงื่อนไขเป็นไปตาม สังคมอเมริกันทำความร้อน, เย็นและวิศวกรปรับอากาศ (ASHRAE) คำแนะนำเพื่อความสะดวกสบายของคนงาน

มาตรฐาน ASTM D4799

มาตรฐานการปฏิบัติสำหรับเงื่อนไข Accelerated Weathering ทดสอบและวิธีการวัสดุบิทูมินัยูวี (UV ฟลูออเรสเปรย์น้ำและวิธีการควบแน่น)การปฏิบัตินี้อธิบายเงื่อนไขการทดสอบและวิธีการเรืองแสงรังสียูวีและความเสี่ยงการควบแน่นดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ G151 และ G154 สำหรับหลังคาและป้องกันการรั่วซึมวัสดุบิทูมินัที่มีจุดอ่อนตัวต่ำสุดประมาณ 95 ° C (200 ° F) ตามที่กำหนดโดยวิธีทดสอบ D36

มาตรฐาน ASTM D4811

ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับแผ่น Nonvulcanized (แห้ง) ยางใช้เป็นหลังคากระพริบข้อกำหนดนี้ครอบคลุม nonvulcanized (แห้ง) ยางแผ่นที่ทำจาก EPDM (เอทิลีนโพรพิลีน-diene terpolymer) หรือ (CR Polychloroprene) วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลังคารั่วกระพริบสัมผัสกับอากาศ

มาตรฐาน ASTM D5208

มาตรฐานการปฏิบัติสำหรับการเรืองแสงอัลตราไวโอเลต (UV) ที่ได้รับสารของ photodegradable พลาสติกการปฏิบัตินี้ครอบคลุมเฉพาะขั้นตอนการบังคับสำหรับอัลตราไวโอเลตเรืองแสงยูวี (UV) การสัมผัสของพลาสติก photodegradable ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ G151 และ G154

มาตรฐาน ASTM D5894

มาตรฐานการปฏิบัติสำหรับ Cyclic เกลือหมอกสัมผัสสาร / ยูวีของโลหะทาสี (สลับการแสดงผลในตู้หมอก / ซักแห้งและรังสียูวี / ควบแน่นคณะรัฐมนตรี)การปฏิบัตินี้ครอบคลุมถึงหลักการพื้นฐานและการปฏิบัติในการดำเนินงานสำหรับการเปิดรับการกัดกร่อน / UV วงจรของสีบนโลหะ โดยใช้ระยะเวลาการสลับจากการสัมผัสในสองตู้ที่แตกต่างกัน: หมอกเกลือขี่จักรยาน / ตู้แห้งและรังสียูวีตู้เรืองแสง / ควบแน่น

มาตรฐาน ASTM D6577

คู่มือมาตรฐานสำหรับการทดสอบอุตสาหกรรมเคลือบป้องกันคู่มือนี้จะครอบคลุมถึงการเลือกและการใช้วิธีการทดสอบและวิธีการทดสอบสารเคลือบป้องกันอุตสาหกรรม

มาตรฐาน ASTM D750

วิธีทดสอบมาตรฐานสำหรับการใช้ยางที่เสื่อมคุณภาพประดิษฐ์ Weathering เครื่องมือวิธีการทดสอบนี้จะครอบคลุมเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขการทดสอบและวิธีการที่จะมีผลบังคับใช้เมื่อการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งบวก G151 G152 ปฏิบัติ G153, G154, G155 หรือมีการจ้างงานสำหรับการเปิดรับของสารประกอบยาง

มาตรฐาน ASTM D882

วิธีทดสอบมาตรฐานสำหรับคุณสมบัติของแรงดึงของแผ่นพลาสติกบาง ๆวิธีการทดสอบนี้ครอบคลุมถึงความมุ่งมั่นของคุณสมบัติแรงดึงของพลาสติกในรูปแบบของแผ่นบางและภาพยนตร์ (น้อยกว่า 1.0 มิลลิเมตร (0.04 in.) ในความหนา)

มาตรฐาน ASTM D904

มาตรฐานการปฏิบัติเพื่อรับของกาวตัวอย่างแสงประดิษฐ์การปฏิบัตินี้ครอบคลุมถึงหลักการพื้นฐานและขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ริ้วรอยแสง (มีหรือไม่มีน้ำ) ของข้อผูกมัดกาวที่มีอย่างน้อยหนึ่งแก้วหรือโปร่งใสยึดติดโดยใช้รังสียูวีเรืองแสง (ดูวิธีการ) หรือแหล่งกำเนิดแสงซีนอน-ARC ( ดูวิธีการ B)

มาตรฐาน ASTM D925

วิธีการตรวจสอบมาตรฐานสมบัติของยางย้อมสีของพื้นผิว (ติดต่อโยกย้ายและการแพร่)วิธีการทดสอบเหล่านี้ครอบคลุมเทคนิคในการประเมินสามประเภทของการย้อมสียางที่อาจทำให้เกิดเมื่ออยู่ในการติดต่อกับหรือในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นผิวที่อาจเป็นแสงสีอื่น

ASTM E3006

ASTM E3006, มาตรฐานการปฏิบัติสำหรับอัลตราไวโอเลตปรับอากาศของแผงเซลล์แสงอาทิตย์หรือมินิโมดูลการใช้ฟลูออเรรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) โคมไฟเครื่องการปฏิบัตินี้ครอบคลุมขั้นตอนที่เฉพาะเจาะจงและเงื่อนไขการทดสอบสำหรับการดำเนินการเปิดรับแสงอัลตราไวโอเลตเครื่องบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์หรือมินิโมดูลโดยใช้โคมไฟเรืองแสงอัลตราไวโอเลต

ASTM F1164

วิธีทดสอบมาตรฐานสำหรับการประเมินพลาสติกใสสัมผัสกับสภาพดินฟ้าอากาศเร่งบวกกับความเครียดแกนวิธีการทดสอบนี้จะครอบคลุมความต้านทานของพลาสติกโปร่งใสสัมผัสกับเครื่องสิ่งแวดล้อม (เร่งสภาพดินฟ้าอากาศ) ภายใต้รัฐความเครียดแกนที่เกิดจากหย่อมความกดอากาศ / การทดสอบการติดตั้ง

ASTM F1945

มาตรฐานการปฏิบัติเพื่อกำหนดป้องกันสีซีดอิงค์เจ็ทพิมพ์สัมผัสกับแสงไฟนีออนในร่มการปฏิบัตินี้ครอบคลุมขั้นตอนการเร่งตรวจสอบจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันสีซีดพิมพ์อิงค์เจ็ทในสภาพแวดล้อมที่สำนักงานที่ไฟเรืองแสงค่าใช้จ่ายที่ใช้สำหรับส่องสว่าง

ASTM G151

การปฏิบัติสำหรับการเปิดเผยวัสดุไม่ใช่โลหะในการทดสอบอุปกรณ์เร่งที่ใช้แหล่งกำเนิดแสงในห้องปฏิบัติการการปฏิบัตินี้ให้วิธีการทั่วไปที่จะใช้เมื่อการเปิดเผยวัสดุอโลหะในอุปกรณ์ทดสอบเร่งที่ใช้แหล่งกำเนิดแสงในห้องปฏิบัติการ

ASTM G154

การปฏิบัติสำหรับเครื่องมือปฏิบัติการเรืองแสงสำหรับการสัมผัสรังสียูวีจากวัสดุที่ไม่ใช่โลหะการปฏิบัตินี้ครอบคลุมถึงหลักการพื้นฐานและขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับการใช้แสงยูวีเรืองแสงและอุปกรณ์น้ำตั้งใจที่จะทำผลสภาพดินฟ้าอากาศที่เกิดขึ้นเมื่อวัสดุที่สัมผัสกับแสงแดด (ทั้งโดยตรงหรือผ่านกระจกหน้าต่าง) และความชื้นเป็นฝนหรือน้ำค้างในการใช้งานจริง

EN 13523-10 (DIN)

ขดลวดเคลือบโลหะ - วิธีการทดสอบบทที่ 10 ความต้านทานต่อการเรืองแสงรังสียูวีและน้ำควบแน่

9125P จีเอ็ม

วิธีการได้รับสารเร่งห้องปฏิบัติการวัสดุยานยนต์ขั้นตอนเหล่านี้จะใช้ในการตรวจสอบความต้านทานต่อการเสื่อมสภาพของวัสดุยานยนต์เมื่ออยู่ภายใต้แหล่งกำเนิดแสงเทียม มันอธิบายการเปิดรับแสงแดดโค้งคาร์บอนโค้งซีนอนแสงอัลตราไวโอเลตเรืองแสงและอุปกรณ์ควบแน่นและโค้งคาร์บอนแฝด

IEC 61215

ผลึกซิลิคอนบก Photovaltalic (PV) โมดูล - การออกแบบผลงานและประเภทการอนุมัติ

IEC 61345

ทดสอบ UV สำหรับ Photovaltalic (PV) โมดูลมาตรฐาน ISO 11507 (En) (DIN)

สีและเคลือบ - ได้รับสารเคลือบของการสัมผัส weathering- ประดิษฐ์โคมไฟยูวีเรืองแสงและน้ำมาตรฐานสากลนี้ระบุเงื่อนไขการเปิดรับสำหรับเคลือบสีสัมผัสกับสภาพดินฟ้าอากาศเทียมในอุปกรณ์รวมทั้งโคมไฟยูวีเรืองแสงและการควบแน่นหรือสเปรย์น้ำ

มาตรฐาน ISO 29664

พลาสติก - สภาพดินฟ้าอากาศเทียมรวมทั้งให้การของพยานที่เป็นกรด

ISO 4892-1 (En) (DIN)

พลาสติก - วิธีการของการสัมผัสกับแหล่งกำเนิดแสงในห้องปฏิบัติการ - ส่วนที่ 1: คำแนะนำทั่วไป

ISO 4892-3 (En) (DIN)

พลาสติก - วิธีการของการสัมผัสกับแหล่งกำเนิดแสงในห้องปฏิบัติการ - ส่วนที่ 3: เรืองแสงโคมไฟยูวี

SAE J2020

งานยานยนต์เกี่ยวข้องกับภายนอก วัสดุที่ต้องสัมผัสหรือโดดแสงยูวี การทดสอบโดยการใช้รังสียูวีเรืองแสงและการควบแน่น

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 30 ตุลาคม 2559 16:55 แก้ไข: 30 ตุลาคม 2559 17:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 pompom, Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
ปภาวริณท์ กล่อมจิต [IP: 49.230.1.115]
25 มิถุนายน 2562 14:14
#109181

ราคาเท่าไหร่คะ?

Ico48
ทดแทน [IP: 172.22.149.46]
26 มิถุนายน 2562 15:52
#109190

ติดต่อเจ้าหน้ารังตัวอย่างตามที่อยู่ด้านล่างนี้ครับ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารบริหารวิชาการรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ 074-286904-7, 074-286910 โทรสาร 074-212813

E-mail : sec-all@group.psu.ac.th

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.10.17
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ