นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 8

อ่าน: 1719
ความเห็น: 3

คณะทำงานศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

การก่อตั้งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อรวบรวมเครื่องวิจัยชั้นสูงมาไว้เป็นศูนย์เครื่องกลางในการให้บริการกับนักวิจัยและคณาอาจารย์ที่ต้องใช้เพื่อการวิจัยและพัฒนา อีกทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการใช้เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ให้เต็มประสิทธิภาพ หมายความว่าทุก ๆ หน่วย ทุกคณะ รวมทั้งส่วนราชการอื่น และเอกชนสามารถที่จะเข้ามาใช้บริการได้

การมีไว้ของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่เป็นศูนย์กลางของมหาวิทยาลัยจะมีเจ้าภาพแน่นอนในการดูแลเครื่องมือ

นั้นหมายความว่าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เป็นผู้บริหารสูงสุดในการขับเคลื่อนเป้าหมายของการบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งศูนย์เครื่องมือฯ
ซึ่งผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์สามารถคัดเลือกรองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือเพื่อมาช่วยงานบริหาร ได้ถึงสองท่าน คือรองผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือ และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัย หรือเป็นที่ปรึกษา

นอกเหนือจากนี้ ยังมีข้าราชการประจำหรือพนักงานที่อยู่ในตำแหน่งผู้บริหารที่แบ่งส่วนราชการไว้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาดังนี้

  • เลขานุการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
  • หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือ
  • หัวหน้าฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ส่วนการแบ่งย่อยภาระงานระดับต่อมาที่มีระดับหัวหน้างานที่ดูแลกลุ่มงานต่าง ๆ ไว้ดังนี้

  • หัวหน้างานเคมีวิเคราะห์
  • หัวหน้างานวิเคราะห์โครงสร้าง
  • หัวหน้างานชีวโมเลกุล
  • หัวหน้างานยางและวัสดุ
  • หัวหน้างานอิเล็กทรอนิกส์

นี้คือการแบ่งส่วนราชการเพื่อที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการทำงานตามพันธกิจศูนย์เครื่องมือฯ และของมหาวิทยาลัยที่เป็นเป้าหมายสูงสุด

นอกเหนือจากนี้ทางศูนย์เครื่อมือฯ ได้มีคำสั่งให้เพิ่มหัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพเพื่อดูแล ระบบคุณภาพของงานบริการทดสอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งฝ่าย

แต่ภารกิจเหล่านี้จะบรรลุเป้าหมายได้หรือไม่ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคคลใด ๆ บุคคลหนึ่ง แต่ขึ้นอยู่กับบุคคลากรของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ทุก ๆท่าน ที่รวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อเป้าหมายเดียวขององค์กรครับ

เสือ"อธิบายความ"

 

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 05 พฤษภาคม 2559 07:51 แก้ไข: 09 พฤษภาคม 2559 14:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Kanom Phing, Ico24 Monly, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

จับประเด็น

แนวนโยบาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตก ย ยักษ์ค่ะ

Ico48
ทดแทน [IP: 192.168.53.55]
09 พฤษภาคม 2559 15:13
#105041

ขอบคุณครับ พี่โอ๋

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.7.202
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ