นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

อ่าน: 931
ความเห็น: 3

เมื่อยามผลัดใบ

วัฏจักรวงเวียนเปลี่ยนแปรผัน ตามคืนวันเดือนปีมีพรรษา แลหลังตามวันเวลาที่ผ่านมา มีการพัฒนาเกิดขึ้นมากมาย มีทั้งที่การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น วันนี้กับวันนั้นช่างแตกต่างกันมากมาย หลาย ๆ สิ่ง หลาย ๆ อย่างได้มาไม่ใช่เพราะโชคช่วย แต่เป็นสิ่งที่ทีม และบุคคลากรร่วมกันกระทำ และมุ่งมั่นสร้างสรรงานตามหน้าที่และบริบทของตัวเองแบบมีเป้าหมายร่วมกัน บางส่วนสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเราเอง

แม้ว่าวันนี้ ถึงคราจำต้องผลัดใบ แต่กิ่งก้านของความแข็งแกร่งก็คงยังอยู่ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ไม่กระทบกับการดำเนินงานภายใต้กิ่งก้านที่แข็งแรงของไม้ใหญ่ได้

แต่การเดินทางบนถนนสายนี้ยังอีกยาวไกล  รอวันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ การคงอยู่ และสถานะของการเป็นแหล่งรวมเครื่องมือที่ทันสมัย และพร้อมรับบริการ

ขอบคุณภาพ Season Change Chiangmai

เราจะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนี้  "S H I P" อันได้แก่

 • S มาจาก Service Mind หมายถึง จิตบริการ
  ใส่ ใจมุ่งเน้นการให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของลูกค้า สร้างสัมพันธภาพกับลูกค้าด้วยบริการที่ดีที่สุด ความพึงพอใจและความสำเร็จของลูกค้าคือ มาตรฐานในการประเมินประสิทธิผลของการบริการ และต้องไม่ลืมที่จะบริการ 'ลูกค้าภายใน' ด้วยจิตบริการด้วยเช่นเดียวกัน
 • H มาจาก Happiness หมายถึง การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
  เรา ต้องร่วมกันสร้างองค์กรที่มีสัมพันธภาพที่ดีภายในองค์กร โดยเกิดจากความจริงใจ เราต้องปฏิบัติดีต่อกันทุกด้าน ทั้งการสื่อสารดี การรับรู้ดี การเข้าใจดี และการตอบสนองดี สัมพันธภาพภายในที่ดีจะทำให้องค์กรและสมาชิกมีความสุข เมื่อสมาชิกมีความสุขแล้วจะทำให้การบริการจะมาจากจิตสำนึกบริการจริงๆ จะทำให้เกิดนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นมาร่วมกัน เราต่างจะช่วยสนับสนุนกันและกันเพื่อมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ
 • I มาจาก Innovation หมายถึง สร้างสรรค์นวัตกรรม
  นวัต กรรมคือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ หรือการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่ง ขึ้น นวัตกรรมคือแนวคิด แนวทางบริการใหม่ๆ หรือการปรับปรุงรูปแบบการบริการที่ทำอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น นวัตกรรมจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นยิ่งกว่าเดิม เราต้องสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ หรือนวัตกรรมที่ดีกว่าที่มีอยู่ เพื่อพัฒนางานและการเรียนรู้เพื่อที่เราจะได้พัฒนาตนเอง
 • P มาจาก Professionalism หมายถึง เชียวชาญอย่างมืออาชีพ
  เรา จะต้องเรียนรู้และฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่องให้มีขีดความสามารถและทักษะที่ โดดเด่น เพิ่มคุณค่าของการให้บริการด้วยความรู้ความชำนาญในวิชาชีพ และการปฏิบัติงานที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ไว้วางใจ เรากล้าและพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพิ่มพูนศักยภาพของตนเองโดยเรียนรู้จากความผิดพลาด หากเราเรียนรู้สิ่งใหม่แล้วนำไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่รู้อยู่แล้ว โอกาสที่จะเกิดนวัตกรรมย่อมมีอยู่ได้ทุกเมื่อ

เสือ"เป็นแค่กิ่งก้าน"

หมวดหมู่บันทึก: มุมละไม ของใครบางคน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 28 กันยายน 2558 20:33 แก้ไข: 28 กันยายน 2558 20:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 LUX, Ico24 Our Shangri-La, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

หมันพันนั้นแล่

อิอิอิ

เราเอง

เห็นขึ้นต้นเป็นกลอน เลยลองขยับช่วย (แต่ไม่จบครับ.. ไม่ต้องอ่านในวงเล็บ)

วัฏจักรวงเวียนเปลี่ยนแปรผัน
ตามคืนวันเดือนปีมีพรรษา
แลหลังตามวันเวลาที่ผ่านมา
การพัฒนาเกิดขึ้นมีมากมาย

มีทั้งที่(การ)เปลี่ยนแปลง(ไปในทิศทาง)ที่ดีขึ้น
วันนี้กับคืน(วัน)นั้นช่างแตกต่างกันมาก(มาย)หลาย
ทุก ๆ สิ่ง (หลาย) ทุก ๆ อย่างได้มา(ไม่)ใช่(เพราะโชคช่วย)สบาย
แต่เป็นสิ่ง(ที่)ทีม มุ่งหมาย(และบุคคลากร)ร่วมกัน(กระ)ทำ
และมุ่งมั่นสร้างสรรงานตามหน้าที่
(และ)บริบทของตัวมี(เองแบบมีเป้า)หมายร่วม(กัน)ฉันท์
บางส่วนที่(สามารถ)มองเห็น(ได้)ด้วยตาเรา(เอง)นั้น
..เหลืออีกบรรทัด ต่อให้ครบจบเองเอย

แต่ "ท้าว" ว่า เสือเป็นราก นา

อิ..อิ...

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.237.183.249
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ