นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1305
comment: 0

แนวทางการดูแลเครื่องมือ ภาค 1

แนวทางของการดูแลเครื่องมือฯ ราคาแพงที่มีใช้ในหน่วยงานอย่างศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ได้ปฎิบัติเท่าที่ผ่านมา ถือว่ามาถูกทาง นี้! แค่! ตัวเราแค่มองในมุมมอง ด้วยตัวของๆ เราเอง ส่วนว่าท่านใดจะเห็นแย้ง! เราก็ไม่ว่ากัน โดยเท่าที่ผ่านมาเราจัดระบบระเบียบของการดูแลเป็นหมวดหมู่ และยึดหลักตามระบบมาตรฐานสากลตามที่เขาชอบเรียกกันว่าระบบ

ISO - International Organization for Standardization

 

โดยเราแบ่งกลุ่มเครื่องมือเป็นดังนี้

หนึ่ง เครื่องมือวิเคราะห์/วิจัยทางวิทยาศาสตร์

สอง เครื่องมือเตรียมตัวอย่าง

สาม เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐานทั่วไป

ในระบบงานที่เราได้ดำเนินการต่อมาเราแยกแฟ้มประวัติเครื่องมือของกลุ่มเครื่องมือต่างๆ ที่มีให้ได้ใช้งานดังกล่าวไว้ดังนี้

กลุ่มที่หนึ่ง รหัส SEC10XXX คือ เครื่องมือเคราะห์/วิจัยทางวิทยาศาสตร์

กลุ่มที่สอง รหัส SEC20XXX คือ เครื่องมือเตรียมตัวอย่าง

กลุ่มที่สาม รหัส SEC30XXX คือ เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐานทั่วไป

พอเราวางแนวทาง ได้ในเรื่องที่กล่าวมาในตอนต้น งานแยกแบ่งเครื่องมือตามกำลังของช่าง และวิศวกร บวกนักวิทยาศาสตร์ ร่วมกันดู ร่วมแล ในเรื่องของสิ่งที่จะต้องบำรุงรักษา และสอบเทียบ แล้วเขียนลงในแฟ้มประวัติ ก่อนนำมา ทำแผน งานของแต่ละเครื่องมือ โดยเรามีแผนงาน ในเรื่องของการดูแลเครื่องมือเป็น ดังนี้

หนึ่ง แผนงานของการบำรุงรักษาเครื่องมือทั้งหมด ทั้งเพ เราเรียกว่าแผนปี

สอง แผนงานของการสอบเทียบเครื่องมือ เพื่อยืนยันประสิทธิภาพของเครื่องไม้ เครื่องมือว่ามันมีประสิทธิภาพ

พอว่าได้แผนปีำเรื่องขออนุมัติต่อผู้นำระดับสูง เพื่อประกาศให้ได้ใช้งาน เมื่อท่านผู้นำอนุมัติในหลักการเราก็ออกเป็นแผนย่อย ที่เรียกว่า "แผนเดือน" จะมีดังนี้

หนึ่ง แผนเดือนของการบำรุงรักษาเครื่องมือ ที่ช่าง และวิศวกรในฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือจะต้องเข้าไปจัดการให้มันแล้วเสร็จก่อนวันที่ 25 ของเดือนนั้นๆ

หลายๆ ท่านอาจจะถามว่า ว่าทำไมจะต้องวันที่ 25 นี้! คือ! ข้อตกลงของลูกผู้ชายที่ได้ให้คำมั่นสัญญาต่อที่ประชุม ว่าต้องแล้วเสร็จก่อนวันที่ 25 ของเดือนนั้นๆ เพื่อเว้นวรรคให้หัวหน้าทดแทนตรวจสอบ และสรุปรายงานผลการดำเนินงานของฝ่าย เสนอต่อท่านผู้นำ

สอง แผนสอบเทียบ มีนักวิทยาศาสตร์ เป็นตัวยืนในการสอบเทียบ บวกช่างและวิศวกรในบางเครื่องมือ การสอบเทียบก็มีแบ่งเป็น 2 รูปแบบอีกเช่นกัน

  • หนึ่ง สอบเทียบภายในทำด้วยคน ของๆ เราเองไม่ต้องเสียเงินค่าสอบเทียบเสียแต่ค่าสารมาตรฐาน
  • สอง สอบเทียบภายนอก อันนี้! แหละ! เป็นเรื่องใหญ่ เพราะต้องให้เพื่อนมาสอบเทียบให้เรา หรือเราส่งไปที่ ที่เขาสอบเทียบเรื่องนี้! มันเกี่ยวพันกับห้องปฎิบัติการที่อยู่ภายใต้การควบคุมมาตรฐาน ISO/IEC 1705
ดูแล้วชักจะยาวเมื่อได้เล่าความมาก็เยอlะ! เอาเป็นว่า! สำหรับภาคนี้! เราขอหยุด! ไว้แค่นี้! ก่อน! น่ะ! ท่าน น่ะ! ไว้ภายภาคหน้าเรามาว่ากันอีกครั้งสองครั้ง นั้น! ภาคนี้! จบแค่นี้! ก่อนครับ!

เสือ "มีมาตรฐาน"

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 13 พฤษภาคม 2556 20:51 แก้ไข: 14 พฤษภาคม 2556 08:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 DaDa, Ico24 Our Shangri-La, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 34.238.189.171
Message:  
Load Editor
   
Cancel or