นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 8

อ่าน: 2527
ความเห็น: 0

การบำรุงรักษาเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์

เริ่มกระบวนการดูแลเครื่องมือวิจัยฯก่อนที่จะเสียงบประมาณจำนวนมาก

         การบำรุงรักษาเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์
         เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่จะมีราคาแพง ถ้าหากมีการชำรุดเสียหายเกิดขึ้นแล้วย่อมจะเป็นการเปลืองงบประมาณของสถาน ศึกษาเป็นอย่างมาก
         การบำรุงรักษาเครื่องเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ นับเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ไม่ควรทำการซ่อมแซมต่อเมื่อได้เกิดข้อบกพร่องบางอย่างแก่เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์แล้ว เท่านั้น ควรป้องกันโดยการบำรุงรักษาเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์และเครื่องมือเหล่านั้นให้สามารถใช้งานได้อย่างประสิทธิภาพ

     วัตถุประสงค์ในการบำรุงรักษาเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์
การบำรุงรักษาเครื่องมือวัยทางวิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์หลายๆประการได้แก่
    1.เพื่อชะลอความเสื่อมสภาพของเครื่องมือ และอุปกรณ์
    2.เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ในการซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุด และส่วนที่เกี่ยวข้อง
    3.เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานเนื่องจากอุบัติเหตุจากเครื่องมือฯ
    4.เพื่อลดเวลาสูญเปล่าเนื่องจากต้องหยุดทำงาน เนื่องจากการซ่อมแซม
    5.เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการปฏิบัติงาน(ของที่วางใกล้ๆเครื่องมือหรือความไม่เป็นระเบียบที่อาจทำให้เครื่องมือเสียหาย)

                                    ลักษณะของการบำรุงรักษา
การบำรุงรักษาเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2ลักษณะคือ
    1. การบำรุงรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเสียหาย
    2.การซ่อมบำรุงเมื่อเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์กรณ์อุปกรณ์ชำรุด
หรือเสียหาย

                                 ขั้นตอนการบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน
           การบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน นับว่าเป็นสิ่งสำคัญมากในการรักษาเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานรูปแบบการบำรุงรักษาเพื่อ ป้องกันเป็นปัจจัยที่สำคัญ ในการบำรุงรักษาซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    1.กำหนดนโยบายในการบำรุงรักษา
    2.ทำการเลือกและกำหนด เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ(เราขยับทีละเครื่องสองเครื่องตอนเริ่มงานใหม่ๆ พยายามเลือกที่ตัวเองถนัดก่อนเพื่อไม่ก่อให้เกิดการเสียหายกับตัวเครื่องมือฯ)
    3.ทำการกำหนดมาตรฐาน(เลือกแบบกลางสิ่งที่จะทำอย่างเช่นทำความสะอาดตัวเครื่องและบริเวณโดยรอบๆเครื่องส่วนใหญ่บ้านเราจะเป็นเรื่องของฝุ่นและความชื้น)
    4.การวางแผนบำรุงรักษา(เราต้องมีแผนปีและแผนของต่ละเดือน)
    5.การวางแผนตรวจสอบ(คล้ายกับการตรวจสอบย้อนกลับในสิ่งที่เราได้วางแผนใว้เพื่อความมั่นใจ)
    6.การดำเนินการ(เข้าปฎิบัติการดำเนินการตามแผนรายเดือนที่เราเขียนใว้)
    7.การบันทึก(ทุกครั้งเมื่อผู้ปฎิบัติทำอะไรกับเครื่องจะต้องมีฟอร์มสำหรับบันทึกเพื่อจะได้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา )
    8.การประเมินผล (เป็นการประเมินผลหลังการปฎิบัติงานหรือหัวหน้างานอาจจะเข้าไปตรวจสอบ)

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 25 มีนาคม 2555 15:40 แก้ไข: 26 มีนาคม 2555 09:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.144.31
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ