นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) ป่าคอนกรีต ม.อ.

อยู่มาเนิ่นนานกับสถาบันการศึกษาแห่งนี้ เห็นการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุเยอะ พอ ๆ กับจำนวนอายุที่เพิ่มขึ้น มีหลาย ๆ การเปลี่ยแปลง มีเรื่องเดียวที่พอพูดคุยได้คือตึกเยอะขึ้น ส่วนว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นไม่ยากพูดถึง "กลัว"ครับ สิ่งแรกที่เห็นชัดป่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ทดแทน   สร้าง: 19 กุมภาพันธ์ 2560 20:48 แก้ไข: 19 กุมภาพันธ์ 2560 20:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) งานปรับแสงสว่างสำหรับห้อง Lab

ในมาตรฐาน ESPReL มีพูดถึงเรื่องของแสงสว่างห้องปฏิบัติการคือ 300-500 Lux นี้คือสิ่งที่เขาเขียนบอกไว้ หากจะเริ่มออกแบบอาคารห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ยิ่งว่าจะต้องวางเครื่องมือวิจัยชั้นสูงด้วยแล้วแสงสว่างที่เหมาะสมกับการปฎิบัตงานเป็นสิ่งที่ต้องก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ทดแทน   สร้าง: 19 กุมภาพันธ์ 2560 20:32 แก้ไข: 19 กุมภาพันธ์ 2560 20:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) Surface area and porosity analyzer (BET)

Surface area and porosity analyzer (BET)หรือชุดวิเคราะห์คุณลักษณะพื้นที่ผิวเป็นเครื่องมือศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์หาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรูพรุน (Pore size diameter) พื้นที่ผิวของผงตัวอย่าง (Surface area) ปริมาต... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ทดแทน   สร้าง: 13 กุมภาพันธ์ 2560 15:03 แก้ไข: 13 กุมภาพันธ์ 2560 15:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) GC-MS Triple Quad

GC-MS Triple Quad เป็น tandem MS/MS จาก Single quad เป็น Triple quad – ทำให้เพิ่ม sensitivity มากขึ้น ระบุได้ถูกต้องมากขึ้น ความสามารถแยก (selectivity) ได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้วิเคราะห์สารในกลุ่มเป้าหมายที่ปนกันหลายชนิด ได้ระดับต่ำกว่า เช่นเ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ทดแทน   สร้าง: 13 กุมภาพันธ์ 2560 08:49 แก้ไข: 13 กุมภาพันธ์ 2560 08:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เลือกเหรียญบาทที่มีพญาครุฑ

ตามรอยพ่อหลวง ว่าคนไทยต้องอยู่แบบ “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ที่พระราชทานมานานกว่า ๓๐ ปี ... มีหลายสิ่งที่พระองค์ท่านทำไว้เป็นแบบอย่าง เพื่อให้คนไทยนำไปเป็นแนวปฎิบัติ ที่เห็นโด่งดังแ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: มุมละไม ของใครบางคน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ทดแทน   สร้าง: 05 กุมภาพันธ์ 2560 19:05 แก้ไข: 05 กุมภาพันธ์ 2560 19:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) วันหยุดที่ไม่เหมือนเพื่อน

อย่างที่ทราบกันดีว่าในเขตพื้นที่พิเศษ ๔ จังหวัดชายแดนใต้มีวันหยุดพิเศษเพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากวันหยุดทางราชการปกติ ที่ทั่วประเทศเขาหยุดกัน ส่วนวันหยุดที่ว่าคือวันสำคัญทางศาสนาของคนเชื้อสายจีน"ตรุษจีน" และวันสำคัญทางศาสนาของคนไทยมุสลิม"ลายอ" ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ทดแทน   สร้าง: 01 กุมภาพันธ์ 2560 05:00 แก้ไข: 01 กุมภาพันธ์ 2560 05:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) โรงงานไบโอดีเซลของพ่อหลวง

หนึ่งในโครงการพระราชดำริของพ่อหลวง ที่คนไทยได้รับรู้ คือไบโอดีเซลของพ่อหลวง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก็ริเริ่มงานวิจัยเกี่ยวกับไบโอดีเชลมาอย่างช้านาน จนเกิดเป็นรูปมธรรมอย่างชัดเจนในการสร้างโรงงานต้นแบบที่สุราษฎร์ธานี ตัวเราโชคดีที่ได้มีโอกาสในก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ทดแทน   สร้าง: 31 มกราคม 2560 21:36 แก้ไข: 31 มกราคม 2560 21:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ไปรษณีย์รูปพ่อหลวง

มีเรื่องราวมากมายในผืนแผนดินไทย กับช่วงเวลาที่ผ่านมาในอดีตกับการเก็บเกี่ยว สิ่งดี ๆ ไว้ในความทรงจำว่าตัวเราเกิดในยุคสมัยของรัชกาลที่ ๙ การทำความดีหลาย ๆ ความดีที่ทุกท่านมักกล่าวกันว่า จะทำดีเพื่อพ่อหลวง หากทุกท่านยึดเส้นทางสายนี้ ประเทศไทยของเร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ทดแทน   สร้าง: 31 มกราคม 2560 21:15 แก้ไข: 31 มกราคม 2560 21:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) หลงทิศ

อาการหลงทิศ หลายท่านคงเจอะเจออาการแบบนี้ หากเข้าไปในเมืองใหญ่ อย่าง กทม. ยิ่งว่าเราคนพื้นเพ เป็นคนต่างจังหวัด นาน ๆ ทีที่จะเข้าเมือง หากไม่มีเหตุจำเป็นจริง ๆ ก็ไม่อยากที่จะเข้าไป เพราะกลัวการหลงทิศ ทำให้สับสนมองไปทิศทางใด ๆ มันก็ใกล้เคียงกัน เพื... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ทดแทน   สร้าง: 28 มกราคม 2560 07:03 แก้ไข: 28 มกราคม 2560 17:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เหนื่อย

การเปลี่ยนแปลงทุกเรื่องราวมักเป็นของคู่กันกับชีวิตของคนเรา เปลี่ยนได้ทุก ๆ รูปแบบเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีกว่า เปลี่ยนไปในทิศทางที่พอจะไปกันได้ เปลี่ยนแบบพลิกฝามือ เปลี่ยนแบบค่อยเป็นค่อยไป บางองค์กร เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร จนเสียศูนย์ เปลี่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: มุมละไม ของใครบางคน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ทดแทน   สร้าง: 22 มกราคม 2560 14:47 แก้ไข: 22 มกราคม 2560 18:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]