นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

มิร่าซัง
Ico64
นาง จารุพรรณ์ รัศมีสุรวุฒิคุณ
นักวิชาการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 2177
ความเห็น: 1

การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรม

                                เดิมคณะทรัพยากรธรรมชาติกำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตร 

การจัดการเรียนการสอนแบบ   Active  Learning”  ในวันเสาร์ที่  28  พฤศจิกายน   2552 (ปีที่ผ่านมา  ^_^  )    แต่มีเหตุขัดข้อง    เนื่องจากขณะนั้น   หลายแห่งประสบภาวะน้ำท่วม     

                               ขณะนี้   เหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว    ประกอบด้วย    ตามมติที่ประชุมคณบดี     ในคราวประชุม  ครั้งที่   16/2552    เมื่อวันที่   3   ธันวาคม   2552  มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการดูแลการพัฒนา

การเรียนการสอนเสนอรูปแบบการดำเนินการ    บทบาทหน้าที่     ตลอดจนกิจกรรมที่จะดำเนินการในการพัฒนาการเรียนการสอน     และหนึ่งในกิจกรรมที่คณะกรรมการดูแลฯ     จะดำเนินการนั้น    คือ     ประกาศนโยบายให้อาจารย์ทุกท่านรับทราบเรื่องการจัดการเรียนการสอนให้เป็น  Active  Learning”    

                              ดังนั้น    เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนแบบ    Active  Learning   เป็นอีกแนวทางหนึ่ง    

ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ       จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์     และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมฯ  ในวันพฤหัสบดีที่  18 กุมภาพันธ์  2553  เวลา   13.30-16.30  น.  ณ  ห้อง  102  อาคาร  1  คณะฯ          

โดยมี    รองศาสตราจารย์ ดร.  สุวิมล    เขี้ยวแก้ว     ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตตรัง     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้         

                            หากคณาจารย์    และผู้สนใจท่านใดประสงค์เข้าร่วมฟัง        สามารถแจ้งชื่อเพิ่มเติมได้ที่หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา   ภายในวันที่   1   กุมภาพันธ์   2553                           

                           อนึ่ง    มีผู้สนใจจากต่างคณะ      แจ้งความประสงค์เข้าร่วมฟังในครั้งนี้ด้วย     ซึ่งคณะฯ   ขอต้อนรับ    และเรียนเชิญท่าน    คณะฯ   ละ   2   ท่าน    ด้วยความยินดีค่ะ 

สร้าง: 23 มกราคม 2553 22:12 แก้ไข: 23 มกราคม 2553 22:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

  • ขณะนี้ ไม่สามารถหยุด มิราซังได้แล้ว? เริ่มรายงานความเคลื่อนไหวให้ทราบเป็นระยะ ๆ นะเนี่ย!  สู้ ๆ ๆ ๆ จะรออ่านอีกค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.237.124.210
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ