นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

มิร่าซัง
Ico64
นาง จารุพรรณ์ รัศมีสุรวุฒิคุณ
นักวิชาการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 1301
ความเห็น: 1

การค้าเสรีกับการเตรียมตัวของไทย ภาคเอกชน และประเทศ

การบรรยายพิเศษ

                     เมื่อวันที่  27  พฤศจิกายน  2552    คณะทรัพยากรธรรมชาติได้จัดให้มี     โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้  เรื่อง   มาตรฐานการผลิต  (Good  Agricultural  Practices)    การตลาด   Logistic     คณะทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนาการเกษตรไทยในอนาคต     ตลอดจนคุณสมบัติของบัณฑิตที่สถานประกอบการพึงประสงค์      

                      วิทยากรบรรยาย  :   ดร.พรศรี  เหล่ารุจิสวัสดิ์  รองกรรมการผู้จัดการ  สำนักที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ     เครือเจริญโภคภัณฑ์    มีคณาจารย์  นักศึกษาเข้าร่วมฟังในครั้งนี้จำนวน  223 คน  เป็นการเพิ่มพูนความรู้    ความเข้าใจ    และเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสำหรับไปปฏิบัติงานในองค์กรและหน่วยงานต่างๆ 

                         เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาคณะฯ  มีความรู้  และเข้าใจเพิ่มเติม  ในสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าโลกในยุคปัจจุบันนี้มากยิ่งขึ้น   เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงและก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลา   หลายประเทศ

ทั่วโลกเปิดเสรีทางการค้า   ประเทศไทยเช่นเดียวกัน  จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อก้าวตามให้ทัน  และสามารถแข่งขันในเวทีการค้าโลกได้   แนวทางหนึ่ง   คือ  การจัดทำเขตการค้าเสรี  หรือ  FTA (Free Trade Area      

                           ดังนั้น    คณะฯ    จึงกำหนดจัดโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้    เรื่อง   การค้าเสรีกับการเตรียมตัวของไทยทั้งภาคเอกชน   และประเทศ   ในวันศุกร์ที่    29   มกราคม   2553   นี้    เวลา   18.00-20.00   น.   

  ห้อง  3305   อาคาร  3    คณะทรัพยากรธรรมชาติ      โดย   ดร.มนตรี   คงตระกูลเทียน   ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม     เครือเจริญโภคภัณฑ์     เป็นวิทยากรบรรยาย

                         หากนักศึกษา  คณาจารย์  และผู้สนใจท่านใดประสงค์เข้าร่วมฟัง   สามารถแจ้งชื่อเพิ่มเติมได้ที่หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา     ภายในวันที่  26  มกราคม  2553                         

                         อนึ่ง  มีผู้สนใจจากต่างคณะ  แจ้งความประสงค์เข้าร่วมฟังในครั้งนี้ด้วย     ซึ่งคณะฯ   ขอต้อนรับ    และเรียนเชิญท่าน    คณะฯ  ละ  2  ท่าน    ด้วยความยินดีค่ะ 

สร้าง: 23 มกราคม 2553 20:41 แก้ไข: 23 มกราคม 2553 21:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

  • มิราซัง สู้ ๆ  ๆ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.247.17
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ