นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อั้ม
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 2727
ความเห็น: 0

การสร้างนวัตกรรม

นวัตกรรมนั้น หมายถึง การนำเสนอสิ่งใหม่ๆ ที่ยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดในอุตสาห กรรมเคยนำเสนอต่อลูกค้ามาก่อน เพื่อสร้างความแตกต่างอันเป็นเอกลักษณ์จากสินค้าและบริการอื่นๆ ในตลาด

การสร้างนวัตกรรม

เรื่องของนวัตกรรมมีบทบาทอย่างมากกับองค์กร ทั้งที่เป็นภาคธุรกิจหวังกำไร หรือเป็นองค์กรที่ไม่หวังกำไรเช่นกัน เนื่องมาจากว่านวัตกรรมนั้น กลายเป็นบ่อเกิดสำคัญของการพัฒนาปัจจัยต่างๆ มากมาย ซึ่งจำเป็นต่อการดำเนินงานทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกิจการที่ต้องมีการแข่งขันและต้องการเอาตัวรอด รวมถึงประสบความสำเร็จจากการแข่งขันดังกล่าวด้วย

โดยคำว่านวัตกรรมนั้น หมายถึง การนำเสนอสิ่งใหม่ๆ ที่ยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดในอุตสาห กรรมเคยนำเสนอต่อลูกค้ามาก่อน เพื่อสร้างความแตกต่างอันเป็นเอกลักษณ์จากสินค้าและบริการอื่นๆ ในตลาด ซึ่งการกระทำดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อคาดหวังว่าผู้บริโภคจะมีความจงรักภักดีในตราสินค้ามากขึ้น และเปลี่ยนไปซื้อสินค้า และบริการของคู่แข่งขันรายอื่นได้ยากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน อันจะนำไปสู่การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนมากกว่า การใช้ราคาเป็นจุดขายแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันล้วนแล้วแต่มุ่งเน้นการแข่งขัน ทางด้านนวัตกรรมใหม่ๆ ในสินค้าและบริการ อาทิ โซนี่ ที่มุ่งเน้นในการคิดค้น และผสมผสานนวัตกรรมในสินค้า และบริการของตนเองเป็นอย่างมาก จนกระทั่งสามารถเป็นผู้นำในสินค้าด้านอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความบันเทิงหลายประเภท เช่น CD Walkman กล้องดิจิทัล เครื่องเล่นเกม Sony Play Station หรือตัวอย่างของ Dell Computer ซึ่งมีการมุ่งเน้น นวัตกรรมทางด้านกระบวนการดำเนินงาน โดยมีการผลิตคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะพิเศษสำหรับเฉพาะรายลูกค้า รวมถึงใช้ระบบการขายตรงในการเข้าถึงตลาด ซึ่งทำให้สร้างเอกลักษณ์และความแตกต่างทางการแข่งขันได้ เป็นต้น

แต่สิ่งที่ได้รับคำถามมากขึ้นทุกวันนี้ก็คือ แล้วกิจการควรมีกลยุทธ์ในการดำเนินงานอย่างไร จึงจะสามารถทำให้ตนเอง กลายเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมในอุตสาหกรรมได้ ดังนั้นจึงได้รวบรวมข้อมูลวิจัยของต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง มาวิเคราะห์เพื่อค้นหากันว่า ปัจจัยใดเป็นสาเหตุที่สำคัญของการสร้างสรรค์นวัตกรรมในกิจการ โดยจะเป็น การรวบรวมจากกิจการที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมของโลก ไม่ว่าจะเป็น พีแอนด์จี โซนี่ เฟ็ดเอ็กซ์ เจเนอรัล อิเล็คทริค หรือเดลล์ฯ เป็นต้น

โดยปัจจัยประการแรกที่สำคัญที่สุดในการพัฒนานวัตกรรมในองค์กรก็คือ นวัตกรรมต้องถูกผลักดันมาจากผู้บริหารระดับสูง กล่าวคือหากนโยบายหรือแนวคิดทางด้านนี้ของซีอีโอไม่ชัดเจนแล้ว ก็ยากที่จะทำให้ลูกน้องเห็นความสำคัญ ของการผลักดันนวัตกรรมได้ โดยเกือบทั้งหมดของบริษัทชั้นนำด้านนวัตกรรมกล่าวว่า วิสัยทัศน์ทางด้านนวัตกรรมของตน ถูกมุ่งเน้นอย่างเด่นชัดมาก และมีการผลักดันทุกๆ จุดในกิจการในการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนหลายกิจการถึงกับกล่าวว่า ตนเองมิได้ขายสินค้า/บริการในธุรกิจของตนเท่านั้น แต่กำลังขาย "นวัตกรรม" ในสินค้าเหล่านั้นต่างหาก เนื่องจากจะทำให้สร้างมูลค่าเพิ่มและความแตกต่างให้กับกิจการของตนอย่างมากในการแข่งขัน

ซึ่งในกรณีนี้พีแอนด์จีเป็นตัวอย่างที่ดี โดยมี การมุ่งเน้นในการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้ดีขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง โดยอย่างน้อยสินค้าของตนจะต้องมีการพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่อย่างน้อยปีละครั้ง เช่น ผ้าอ้อมเด็กที่สามารถดึงเปิดทางด้านบน ยาสีฟันกลิ่นซินนามอน หรืออาหารสุนัขที่เพิ่มสารแอนตี้ออกซิแดนซ์ เป็นต้น ซึ่งถึงแม้ว่านวัตกรรมต่างๆ ที่กล่าวมาอาจจะไม่ถึงกับเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่สั่นสะเทือนไปทั้งวงการ แต่ก็นับว่าทำให้ผู้บริโภครับรู้ถึงมูลค่าเพิ่มของสินค้า สร้างภาพลักษณ์ของความเป็นผู้นำในสินค้าดังกล่าว ในจิตใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม มีข้อควรระวังว่า นวัตกรรมนั้นควรต้องเป็นสิ่งที่อยู่ในความต้องการของลูกค้าและลูกค้าเห็นความสำคัญด้วย มิฉะนั้นจะกลายเป็น การสูญเปล่าทางด้านการลงทุนไป อาทิ บริษัทน้ำตาลแห่งหนึ่งที่ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตน โดยการใส่สี ใส่กลิ่นต่างๆ เพิ่มเติมขึ้น มีทั้งกลิ่นกุหลาบและกลิ่นอื่นๆ อีก นัยว่าเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะด้าน ของลูกค้าแต่ละกลุ่ม แต่นวัตกรรมดังกล่าวก็ไม่ได้รับความสำเร็จจากการนำเสนอสู่ตลาดนัก เนื่องจากไม่สอดรับกับพฤติกรรม และความต้องการในการบริโภคของลูกค้า

ประการถัดมาที่กิจการชั้นนำเหล่านี้ทำเพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม คือ การมีความชัดเจนว่านวัตกรรม จะมีการมุ่งเน้นไปทางด้านใดบ้าง และมีการจัดสรรทรัพยากรให้กับการวิจัยและพัฒนาอย่างเพียงพอ เพื่อที่จะกระตุ้นให้พนักงานมีความตื่นตัวในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ มากขึ้น ดังเช่น ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ ยักษ์ใหญ่จากเกาหลีใต้ ที่มีการกำหนดกลยุทธ์อย่างชัดเจนว่าจะมีการมุ่งเน้นนวัตกรรมไปที่การออกแบบ ดังนั้นสินค้ารุ่นใหม่ๆ ของซัมซุงจะมีการพัฒนาอย่างเด่นชัดทางด้านรูปลักษณ์และการดีไซน์ที่โดดเด่นล้ำสมัย และมีการจัดสรรทรัพยากรมหาศาลเพื่อที่จะทุ่มเทให้เกิดนวัตกรรมด้านนั้นๆ ให้ได้

การกระทำดังกล่าว ทำให้เกิดความชัดเจนต่อผู้ปฏิบัติงานและเป็นทิศทางที่เด่นชัดต่อกิจการด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยที่แสดงว่า บริษัทชั้นนำด้านนวัตกรรมนั้น จะมีการกำหนดแนวทาง ที่ชัดเจน สื่อสารแนวทางเป้าหมายดังกล่าวสู่ พนักงานทั้งหมด รวมถึงมีการยอมรับที่จะทุ่มเททรัพยากรอย่างมาก ไปยังการทำวิจัย และพัฒนาในด้านดังกล่าวด้วย เหมือนกับกิจการซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำแห่งโลกนวัตกรรมอย่างเจเนอรัล อิเล็คทริค กล่าวว่า นวัตกรรมมิได้เกิดขึ้นจากแค่การพูดคุยและฝันถึงเท่านั้น แต่เกิดจากการทุ่มเทและลงทุนมุ่งเน้นอย่างจริงจังในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

นอกจากนั้น บริษัทชั้นนำดังกล่าวยังต้องมีทัศนคติที่มองการลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนระยะยาวอีกด้วย เนื่องจากบ่อยครั้งที่การวิจัยพัฒนาเป็นการลงทุนที่ไม่ได้สร้างผลตอบแทนในระยะสั้นทันทีทันใด มักจะต้องมีผลจากการพัฒนาพร้อมอยู่ในกิจการเพื่อรอคอยการพัฒนาให้เป็นสินค้า/บริการใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอด้วย ดังนั้นจำนวนสิทธิบัตรที่บริษัทคิดค้นขึ้นมาและจดทะเบียนเป็นลิขสิทธิ์ทางปัญญาของตน จึงเป็นอีกลักษณะหนึ่งที่สำคัญของบริษัทที่ประสบความสำเร็จด้านนวัตกรรมเหล่านี้ โดยหากจะพิจารณาให้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกอาจจะต้องพิจารณาไปถึงจำนวนของสิทธิบัตรดังกล่าว ที่มีการพัฒนาขึ้นมาแล้ว สามารถนำไปสู่ความสำเร็จทางการตลาด พูดง่ายๆ ก็คือสินค้าใหม่ๆ แต่ละชนิดเหล่านั้น สามารถสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมายนั่นเอง

ท้ายที่สุด ปัจจัยที่มีความสำคัญในการกระตุ้นนวัตกรรมในกิจการก็คือ การสนับสนุน และสร้างแรงจูงใจ ให้กับบุคลากรของกิจการ ในการสร้าง สรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น โดยการเชื่อมโยงระหว่างความสำเร็จของการพัฒนาสินค้า และบริการดังกล่าวกับผลตอบแทนที่บุคลากรจะได้รับโดยตรง ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของโบนัส เงินรางวัลที่คิดจากเปอร์เซ็นต์ของยอดขายสินค้าใหม่ที่ทำได้ หรือที่นิยมมากก็คือการให้สิทธิในการซื้อหุ้นบางส่วน ของกิจการด้วย อีกทั้งยังควรต้องให้การสนับสนุน กับบุคลากรโดยการที่ไม่มีการลงโทษหรือเอาผิดใดๆ กับผู้ที่พยายามพัฒนานวัตกรรมแล้ว เกิดความล้มเหลวไม่สามารถสร้างยอดขายให้กับกิจการได้ เนื่องจากการลงโทษจะเป็นการสกัดกั้นทำให้บุคลากรไม่กล้าที่จะคิดสิ่งใหม่ๆ ที่แตกต่างจากเดิม ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญมากของนวัตกรรมเลยทีเดียว ผู้บริหารต้องคิดว่าการคิดค้นนวัตกรรม ก็นับว่าเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งด้วยเช่นกัน โดยหากไม่มีความเสี่ยงเลย ก็ยากที่จะสร้างผลตอบ แทนระดับสูงกลับมายังกิจการ ดังคำกล่าวที่ว่า "high risk high return" นั่นเอง

ดังที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้น จะเห็นว่าการจะกระตุ้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมในกิจการนั้น มิใช่ว่าจะมุ่งเน้นที่กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง แต่ต้องอาศัยความสัมพันธ์ที่สอดคล้องลงตัวของกิจกรรมและทรัพยากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรคุณภาพ ระบบในการทำงานที่สนับ สนุนและกระตุ้นจูงใจ วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความกล้าเสี่ยง และสร้างสรรค์ รวมถึงการผลักดันจากผู้บริหารสูงสุดของกิจการ

ที่มา: คอลัมน์ แยบยลกลยุทธ์  โดย ผศ.ดร.ธีรยุส วัฒนาศุภโชค  ประชาชาติธุรกิจ หน้า 7  วันที่ 09 พฤษภาคม 2548  ปีที่ 28 ฉบับที่ 3686 (2886)

created: 09 October 2008 14:15 Modified: 10 October 2008 13:38 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.234.207.100
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ