นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(3) ดอกปีบช่อที่ 35

8 มี.ค 54 วันสตรีสากล ช่างตรงกับวันปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาล รหัส 50 พยาบาลรุ่นที่ 35 ของสงขลานครินทร์ ปีนี้มีอะไรที่แตกต่างจาก 34 ปีที่ผ่านมา นั้นคือคณะกรรมการกิจการนักศึกษาได้เรียนเชิญผู้ปกครองเข้าร่วม โดยให้ได้ร่วมติดขีดหมวก ซึ่งแสดงถึงความพร้... more »
By ยาดม   created: 08 March 2011 19:10 Modified: 08 March 2011 19:28 [ Report Abuse ]

(1) กิจกรรมนักศึกษา

เมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสเข้าร่วม 2 กิจกรรมเสาร์ PSU open ครั้งที่ 31 โดยชมรมเทนิสที่สนามจิรนคร จ่ายค่าสมัคร 500 บาท ได้เสื้อคอกลมสีขาวมา 1 ตัว ราคา 100 บาทและได้ซื้อเพิ่มอีก 2 ต้วเป็นการสนับสนุนกิจรรมนักศึกษาส่วนใหญ่คนที่เข้... more »
By ยาดม   created: 24 January 2011 09:55 Modified: 24 January 2011 09:55 [ Report Abuse ]

(0) แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์

สังคมเรายังมีทางออกสำหรับการศึกษาอาจไม่สำเร็จในวันนี้ หากเราจะกลับมาทบทวน เป้าหมายของการศึกษาและหน้าที่ของครูกันอีกครั้ง ดังคำขวัญวันครูปีไหนจำไม่ได้ "ครู สร้างคน สร้างชาติด้วยศาสตร์และศิลป์" กลับมาทบทวน"หลักคำ" THEM 40 ปี มหา... more »
By ยาดม   created: 21 January 2011 17:01 Modified: 21 January 2011 17:01 [ Report Abuse ]

(2) ระบบสุขภาพพึ่งตน

ได้มีโอกาสเข้าร่วมค่าย เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บางครั้งอาจเรียกการแพทย์ทางเลือกวิถีพุทธ ปัจจุบันคงลงตัวเป็นการแพทย์วิถีธรรมเพื่อสุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของหมอเขียว (อาจารย์ใจเพชร กล้าจน) นักวิชาการสาธารณสุขของโรงพยาบาลอ... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By ยาดม   created: 19 January 2011 16:28 Modified: 19 January 2011 16:28 [ Report Abuse ]

(3) สวัสดี ปี ใหม่ ๒๕๕๔

ปีใหม่นี้มาฝึกทำขนมไว้แบ่งปันให้กันเมื่อพบหน้ากันปีหน้าดีไหมค่ะ ส่วนประกอบ ความหวังดี ๑ ถ้วย รอยยิ้มสดใส ๑/๒ ถ้วย ความจริงใจ ๒/๔ ถ้วย ความรัก ๒/๓ ถ้วย ความอ่อนโยน ๑/๒ ถ้วยความโอบอ้อมอารี ๑ ถ้วย ความเห็นใจ ๑/๒ ถ้วย วจีไพเราะพอประมาณ ความเชื่อมั่น ... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By ยาดม   created: 30 December 2010 17:33 Modified: 30 December 2010 17:33 [ Report Abuse ]

(3) 30 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์

วันนี้ตอนเช้าได้เข้าร่วมวิ่งครบรอบ 30 ปีคณะพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ ทำให้ได้ทบทวนพัฒนาการของคณะฯ ท่านอาจารย์ทองใบ ปุณยานันต์ ผู้วางเสาเข็มโรงเรียนพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินร์ ซึ่งก็คือคณะพยาบาลศาสตร์ในปัจจุบัน ด้วยเจตนารมณ์ คือ... more »
By ยาดม   created: 18 July 2010 15:05 Modified: 18 July 2010 15:07 [ Report Abuse ]

(0) เพลงในชีวิต

เพลงที่ได้ฟังเมื่อครั้งเป็นน้องใหม่ได้เคลื่อนเข้ามาในความตรงจำ ขอโอกาสบันทึกไว้อีกเพลง มหาวิทยาลัย ช่างกว้างใหญ่สดใสโสภา หลายคนดั้นด้นอดทนมา กี่คนเล่าหนาฝ่าหลุดพ้นจนได้ชัย น้องจ๋า น้องมาจากไหน เป็นผู้ใดก็ไม่สำคัญ จากวัยเรียนที่ต้องพากเพียรแข่งขัน... more »
By ยาดม   created: 06 June 2010 12:08 Modified: 06 June 2010 12:08 [ Report Abuse ]

(1) เพลงในชีวิต

ขอใช้ชื่อบันทึกนี้ต่อเนื่องกับบันทึกครั้งแรกที่ทำให้เกิดความกล้าในการเขียนแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นบรรยากาศเมื่อสิ้นปีการศึกษา วันนี้เป็นช่วงของบรรยากาศการรับน้องใหม่ เริ่มต้นปีการศึกษา ย้อนคิดถึงตนเองเมื่อ 32 ปีที่ผ่านมา สิ่งที่ช่วยเสริมพลังชีวิตและท้า... more »
By ยาดม   created: 06 June 2010 11:51 Modified: 06 June 2010 11:51 [ Report Abuse ]

(3) วันถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

๒๔ กันยายน ๒๕๕๒ ขอมีส่วนร่วมในการสร้างวันแห่งประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ "วันมหิดล" ที่เพิ่มเติมเป็น"วันถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" เช้าตรู่เดินรับอรุณไปพบลูกศิษย์ซึ่งนัดกันไว้ที่ลานพระรูปว่าจะมาร่วมใส่บ... more »
By ยาดม   created: 28 September 2009 16:53 Modified: 13 September 2010 11:42 [ Report Abuse ]

(3) วันศรีตรังคืนถิ่น

๒๒-๒๓ กันยายน ๒๕๕๒ เป็นกำหนดการกลับคืนสู้ถิ่นศรีตรังของลูกสงขลานครินทร์ เมื่อ ๓๐ ปีที่ผ่านมา วันที่ได้ก้าวย่างเข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัย อ่านแผ่นป้ายที่เห็นแล้วเกิดอาการสะดุดคิด “ฉันเยาว์ ฉันเขลา ฉันทึ่ง ฉันจึง มาหา ความหมายฉันหวัง เก็บอะไร ไป... more »
By ยาดม   created: 23 September 2009 14:16 Modified: 23 September 2009 14:30 [ Report Abuse ]