นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(2) วันครู

วันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็นวันครู จำได้ว่า 4 ปีแล้วที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน "วันเชิดชูครูสงขลานครินทร์" โดยปีแรกจัดที่ห้องทองจันทร์เป็นงานช่วงเช้า 2 ปีต่อมาจัดเป็นงานกลางคืนที่หอประชุมนานาชาติ ปีนี้ (2555) รูปแบบงานเปลี่ยนไปเป็นสายๆ เสร็จงานก็บ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ยาดม   สร้าง: 18 มกราคม 2555 14:50 แก้ไข: 18 มกราคม 2555 14:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) คุณค่าของความเสียสละ

เมื่อเราป่วยหรือไม่สบายคนที่อยู่ดูแลป้อนยา ป้อนน้ำ ป้อนข้าว เช็ดต้ว ดูแลให้กินอิ่ม นอนอุ่นร่างกายสุขสบาย ปลอบประโลมอยู่ใกล้ ยอมอดตาหลับ ขับตานอน คือแม่กับพ่อ เมื่อลูกหายป่วยแม่ไม่ได้ดีใจหรือชื่นชมว่าแม่มีฝีมือดีที่ทำให้เราหายป่วย แต่ดีใจเพราะเราส... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: มุมละไม ของใครบางคน
คำสำคัญ (keywords): คุณค่า จิตวิญญาณ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ยาดม   สร้าง: 30 ธันวาคม 2554 11:20 แก้ไข: 30 ธันวาคม 2554 11:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ศุกร์สุดท้ายแห่งปี 2554

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีสถานที่ทำบุญ ไหว้พระ รับศิล ฟังธรรม นั่งสมาธิร่วมกันทุกเช้าวันศุกร์เวลา 8.00-8.30 น. เป็นกิจกรรมที่จัดสืบเนื่องมาตั้งแต่เดือน ก.พ.2543 ในกิจกรรม"ภาวนาหาความสุข" ซึ่งได้รับความเมตตาจาก ดร.พระมหาจรรยา สุทธ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: มุมละไม ของใครบางคน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ยาดม   สร้าง: 30 ธันวาคม 2554 10:37 แก้ไข: 30 ธันวาคม 2554 10:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ปุ๋ยขยะ

ในที่สุดวันที่รอคอยก็มาถึงจากวันที่เริ่มแยกขยะทำป๋ย ปุ๋ยที่ได้แจกบ้าง เททิ้งบ้าง ถึงวันนี้วันที่ได้ลงไปใช้เองในสวน เริ่มได้เก็บเกี่ยวผลผลิต ผักบ้างผลไม้บ้าง ใช่มากมาย แต่ก็ทำให้ได้ชื่นใจ กับความสำเร็จของความพยายามแรมเดือน แรมหลายปี และได้เป็นส่วน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: มุมละไม ของใครบางคน
คำสำคัญ (keywords): แยกขยะ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ยาดม   สร้าง: 28 ธันวาคม 2554 10:34 แก้ไข: 28 ธันวาคม 2554 10:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ศรัทธาในวิสัยทัศน์

สิบกว่าปีล่วงมาแล้ว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการจัดประชุมวิเคราะห์สถานการณ์และ ทิศทางการจัดการศึกษาพยาบาล ทำประชาพิจารณ์พร้อมกับการทำความเข้าใจร่วมกัน จนเกิดเป็นวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะฯ ให้ได้ตระหนักและระลึกถึงอยู่เสมอสำหร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ยาดม   สร้าง: 25 ธันวาคม 2554 13:26 แก้ไข: 25 ธันวาคม 2554 13:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ศรัทธา

อะไรคือสิ่งที่เราเองศรัทธา "ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน" "การมีส่วนร่วม" ลงเอยที่ "ผาสุกที่ตน ทำงานร่วมกับคนที่ศรัทธา" "คนที่ศรัทธา" ศรัทธาในเป้าหมายเดียวกัน ศรัทธาของความเป็นครู "สร้างสังคมให้น่าอยู่" เส้นทางเดิน "เมื่อศิษย์ไม่ได้เป็นไปตามความคาดหวัง ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
คำสำคัญ (keywords): ศรัทธาไม่มีท้อ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ยาดม   สร้าง: 23 ธันวาคม 2554 16:36 แก้ไข: 23 ธันวาคม 2554 16:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ดอกปีบช่อที่ 36

14 ธันวาคมที่ผ่านมา เป็นวันสุดท้ายของการฝึกปฏิบัติงานและสอบลงกองของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 รหัส 51 รุ่นแรกของการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตรในหลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุงปี 51 เป็นโอกาสให้ได้พบปะกับระหว่างนักศึกษา-อาจารย์ที่ปรึกษา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
คำสำคัญ (keywords): ความยินดี ศรัทธา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ยาดม   สร้าง: 22 ธันวาคม 2554 15:06 แก้ไข: 22 ธันวาคม 2554 15:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) 21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ

อีกวันหนึ่งที่เราเหล่าเพื่อนพี่น้องในวงการวิชาชีพพยาบาลได้มารวมตัวกัน เพื่อทำบุญในวันประเพณี"วันพยาบาลแห่งชาติ" 21 ต.ค ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงเลือกศึกษาด้านการพยาบาลและปฏิบัติพระราชภารระกิจในการพัฒ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
คำสำคัญ (keywords): วิชาชีพพยาบาล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ยาดม   สร้าง: 21 ตุลาคม 2554 11:29 แก้ไข: 21 ตุลาคม 2554 12:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ชีวิตที่สมดุลลงตัว

วันนี้ได้มีโอกาสคิดทบทวนชีวิต ด้วยคำถามของทีมวิจัยเรื่อง “การมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต้” เพื่อให้บรรยายหรืออธิบายการรับรู้และประสบการณ์ในประเด็นคำถาม 3 ข้อ 1. ท่านคิดว่า “ชีวิตที่สมดุลลงตัว”คืออะไร และเป็นอย่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): สมดุลใหม่
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ยาดม   สร้าง: 01 กรกฎาคม 2554 15:22 แก้ไข: 20 ธันวาคม 2554 11:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) สัปดาห์วิชาการกับความร่วมมือของเครือข่ายสุขภาพพึ่งตนตามแนวเศษฐกิจพอเพียง

โอกาสให้ได้รำลึกถึง 15 สิงหาคม 2554 เป็นสัปดาห์วิชาการ หากเปิดประวัติศาสตร์ของสงขลานครินทร์จะเห็นได้ว่า เป็นวันครบรอบ 44 ปี ที่คุณหญิงหลง อรรถกวีสุนทร และบุตร 3 คนเข้าเฝ้าละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายโฉนดที่ดินจำนวน 690 ไร่ ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ยาดม   สร้าง: 27 มิถุนายน 2554 13:48 แก้ไข: 28 มิถุนายน 2554 08:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]