นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(2) สะท้อนตน 2556

วันเวลาที่ผ่านไปในปี 2556 ได้ร่วมเรียนรู้จากงานที่ทำทั้งที่ต่อเนื่องและร่วมความสัมพันธ์ใหม่ ที่สัมพันธ์กับฐานของครอบครัวและชีวิต 1.การสร้างพยาบาลชุมชนโดยชุมชน เพื่อชุมชน นักศึกษาในโครงการ 5 คน จบการศึกษาไปแล้วในปีที่ผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมายโคร... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ยาดม   created: 06 January 2014 12:06 Modified: 07 January 2014 10:21 [ Report Abuse ]

(2) สวัสดีปีใหม่จากใจ "ยาดม"

ความเปลี่ยนแปลงเป็นนิรันดร์ ร่วมสร้างสรรค์สังคมได้ สุขและทุกข์อยู่ที่ใจ เริ่มต้นได้อยู่ที่เรา... ความสมดุล...ของความเป็นเลิศและความเป็นธรรม...นำสู่ความเป็นปกติ เป็นสุขจากการเรียนรู้ร่วมกันในชานชาลาแห่งการเรียนรู้ Share.PSU.ค่ะ สวัสดี ... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ยาดม   created: 06 January 2014 10:25 Modified: 06 January 2014 10:25 [ Report Abuse ]

(0) ฟื้นจิตวิญญาณจากแผ่นดิน

ในที่สุดวันเวลาที่ต้องแสดงตัวตนก็มาถึง การเลือกข้างทางสังคม การรักษาสมดุลภายในตัว ในยามบ้านเมืองสงบเราต่างแยกย้ายกันทำหน้าที่ของตนด้วยความพยายามครองธรรมแห่งอาชีพให้บริสุทธิ์ ด้วยหวังว่าแต่ละคนโดยเฉพาะผู้นำจะทำหน้าที่ปกครองอย่าเป็นธรรมเพื่อช่ว... more »
Sections: ประวัติศาสตร์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ยาดม   created: 26 November 2013 14:47 Modified: 26 November 2013 15:06 [ Report Abuse ]

(1) การพยาบาลคือการปฏิบัติธรรม

ภายหลังการรับหมวกนักศึกษาก็ขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยในขณะเดียวกันก็เรียนรู้ตนเองในการปรับพฤติกรรมตนเองเพื่อการดูแลสุขภาพตนเองในรายวิชาการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพเพื่อจะร่วมกันทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาสุขภาพอันเป็นอุดมกา... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ยาดม   created: 14 November 2013 09:45 Modified: 14 November 2013 14:24 [ Report Abuse ]

(1) การสืบทอดจิตวิญญาณ

เมื่ิอวันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา เป็นวันรับหมวกของนักศึกษาคณะพยาบาลศาตร์ชั้นปีที่ 2 รหัส 55....รุ่นที่ 40 ซึ่งตนเองเป้นอาจารย์ประจำชั้นปี ในการจัดกิจกรรมวันนี้มีการประกวดเรียงความเกี่ยวกับ"พยาบาลในดวงใจ" มีนักศึกษาส่งเรื่องราวของตนเองมา 15 คน 15... more »
Sections: ประวัติศาสตร์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ยาดม   created: 31 October 2013 15:44 Modified: 04 November 2013 12:56 [ Report Abuse ]

(0) วิจัย....ที่อยู่ใน...ใจ

วันนี้มีภาระกิจหลายอย่างที่ต้องทำในบทบาท แม่บ้านสำหรับความเป็นครอบครัว แม่ของลูก พี่สาวที่ต้องดูแลน้องชายซึ่งกำลังนอนรับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล ลูกของแม่ซึ่งเป็นห่วงลูกชายคนเล็กที่ป่วยและเกรงในลูกสาวคนโตที่ต้องดูแลน้องชายกลัวลูกจะทุกข์จากงานที... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ยาดม   created: 01 September 2013 14:48 Modified: 02 September 2013 16:42 [ Report Abuse ]

(6) สาเหตุที่กลับเข้า Share

เห็นใบตอบรับการให้บริการวิชาการ ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ถามว่าขัดข้องหรือไม่ที่จะรับหน้าที่ ตามคำเชิญภายในมหาวิทยาลัย เกิดอาการงงยังไม่มีใครส่งข่าว หรือทาบทาม ให้ไปทำหน้าที่ที่ไหน ดูรายละเอียดเป็นบันทึกข้อความจากงานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้... more »
Sections: มุมละไม ของใครบางคน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ยาดม   created: 26 August 2013 18:29 Modified: 26 August 2013 18:29 [ Report Abuse ]

(1) วันไหว้ครู 2556

ดูชื่อบันทึกแล้วน่าจะเป็นหมวดเรื่องของวัฒนธรรมแต่จะจัดเป็นประวัติศาสตร์ก็คงจะได้ ปี- สองปีที่ผ่านมานี้ งานในเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ามาในวิถีชีวิตบ่อยขึ้นตั้งแต่หล่อพระประธาน ถอดกฐินสามัคคีสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ทอดผ้าป่าสามัคคี ไหว้ครูหมอมโนราห์ ... more »
Sections: ประวัติศาสตร์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ยาดม   created: 13 June 2013 15:19 Modified: 13 June 2013 15:27 [ Report Abuse ]

(5) วิกฤตคือโอกาสสำหรับการเรียนรู้

ไม่ใช่ครั้งแรกของปรากฎการณ์ไม่มีน้ำใช้ แต่เป็นครั้งแรกที่เห็นอ่างน้ำใน ม.อ. แห้ง ไม่ใช่ครั้งแรกสำหรับคนพักใน ม.อ.ที่ต้องเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ แต่เป็นครั้งแรกสำหรับนักศึกษาที่ต้องมีถังเก็บน้ำสำรอง และช่วยกันขนน้ำเก็บไว้ใช้ เป็นโอกาสให้ได้คุยกับเพ... more »
Sections: ประวัติศาสตร์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ยาดม   created: 07 June 2013 11:47 Modified: 07 June 2013 11:47 [ Report Abuse ]

(1) ยินดีต้อนรับศรีตรังช่ิอที่ 46

ฉันก้าวเข้ามาสงขลานครินทร์เพราะฉันรักตัวเอง ต้องการมีความสามารถเพื่อเป็นงานในการหล่อเลี้ยงชีวิตตามที่ฉันต้องการและเป็นเป้าหมายของพ่อแม่คือลูกมีอาชีพพึ่งตนเองได้ บทสรุป 35 ปี สำหรับตนเอง ฉันเยาว์ฉันเขลาฉันพุ่ง ฉันมุ่งมาหาความหมาย ฉันหวังเป็... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ยาดม   created: 28 May 2013 11:57 Modified: 28 May 2013 11:59 [ Report Abuse ]