นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ยาดม
Ico64
นาง อุดม พานทอง
อาจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

สารบัญหน้า 1 : 90 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
มหกรรมจิตอาสาภาคใต้ครั้งที่ 1 591 0
100 ปี ธงไตรรงค์ 343 0
50 ปี ศิษย์ได้ดีเพราะมีครู 349 0
วันไหว้ครูปีการศึกษา 2560 476 0
สดุดีและไว้อาลัย......ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองใบ ปุญยานันต์ (ครูป้าใบของศิษย์) 772 0
ความจริงเดียวกัน 534 0
50 ปี ม.อ ต้นไม้ของพ่อ 604 0
๓๐ ปีวันเพื่อนพี่น้อง 693 0
วันสถาปนา:คณะพยาบาลศาสตร์สงขลานครินทร์ (7 ต.ค) 988 2
รอยต่อแห่งยุคในสงขลานครินทร์ 1031 4
ชีวิตและเวลาเป็นครูที่ดีที่สุดในโลก 749 0
ค่ายเปิดตาน้อง เปิดโลกเรา 633 1
เทศกาลเดือน 5- 6 581 0
คุณความดีเป็นมรดกตกทอด 488 0
หอประวัติ ม.อ 661 1
สมาชิกชมรมคนไม่มีบัตร 686 0
40 ปี การศึกษาพยาบาลในสงขลานครินทร์ 689 0
เดือนกันยายนในสงขลานครินทร์ (2) 772 1
เดือนกันยายนที่สงขลานครินทร์ 632 0
ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตสงขลานครินทร์ (ม.อ.) 722 0
ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี 1425 3
เทศกาลเดือน ห้า ท้องถิ่นใต้ 900 3
วันจักรีปีนี้ 2557 796 1
จิตวิญญาณผู้เรียน 1027 0
วิถีแห่งสุขภาพ วิถีแห่งวัฒนธรรม 680 0
วิถีแห่งสุขภาพ วิถีแห่งวัฒนธรรม 699 1
13 มีนาคม 2557 840 3
อะไรคือจุดหมายที่ต้องการ 625 2
ย้อนรอยวันเด็ก 749 0
๙ มกราคม ๒๕๕๗ 730 0
สะท้อนตน 2556 775 2
สวัสดีปีใหม่จากใจ "ยาดม" 771 2
ฟื้นจิตวิญญาณจากแผ่นดิน 750 0
การพยาบาลคือการปฏิบัติธรรม 768 1
การสืบทอดจิตวิญญาณ 881 1
วิจัย....ที่อยู่ใน...ใจ 802 0
สาเหตุที่กลับเข้า Share 990 6
วันไหว้ครู 2556 1094 1
วิกฤตคือโอกาสสำหรับการเรียนรู้ 899 5
ยินดีต้อนรับศรีตรังช่ิอที่ 46 1036 1
ไฟดับได้อะไร 809 2
ทางออกเมื่อจิตตก 901 3
ความภาคภูมิใจที่ร่วม Share .PSU. 915 1
เกิดมาเพื่อตอบแทนบุญคุณ(สวัสดีปีใหม่ 2556) 789 0
วันแสดงกตัญญูของคนท้องถิ่นใต้ 1050 0
วันกตัญญูของสงขลานครินทร์ 1093 0
รองเท้าเสื้อผ้าของลูก 1043 1
34 ปี ในสงขลานครินทร์ (2) 1064 0
34 ปี ในสงขลานครินทร์ 1116 0
วันแม่...2555 977 2
ความสุขในงานที่ได้ทำ 1093 0
ความสุขในที่ทำงาน 1106 0
ความสุขจากงานที่ทำ 1217 1
ของรัก ของหวง (ไม่ได้) 1352 1
การศึกษาที่ได้เลือก 1152 1
ทำบุญวันว่างเดือนห้า 1479 0
บ้านเรียนสีเขียวครอบครัวพานทอง 1295 3
การศึกษาทางเลือก 1047 0
วันเกิด 985 1
วิจัยที่อยู่ในใจ 1574 0
วันครู 1552 2
คุณค่าของความเสียสละ 1439 0
ศุกร์สุดท้ายแห่งปี 2554 1220 0
ปุ๋ยขยะ 1231 1
ศรัทธาในวิสัยทัศน์ 1338 2
ศรัทธา 1311 1
ดอกปีบช่อที่ 36 1257 0
21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ 1366 0
ชีวิตที่สมดุลลงตัว 1489 1
สัปดาห์วิชาการกับความร่วมมือของเครือข่ายสุขภาพพึ่งตนตามแนวเศษฐกิจพอเพียง 1398 2
ดอกปีบช่อที่ 35 1239 3
กิจกรรมนักศึกษา 1119 1
แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ 1147 0
ระบบสุขภาพพึ่งตน 1572 2
สวัสดี ปี ใหม่ ๒๕๕๔ 923 3
30 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ 1898 3
เพลงในชีวิต 1107 0
เพลงในชีวิต 1237 1
วันถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 1121 3
วันศรีตรังคืนถิ่น 1298 3
AAR : กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1241 2
สุดยอดอยู่ที่ไหน???? 1154 4
คิดถึงกัน...... 1168 3
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1(ตอน2) 1229 3
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1421 4
รวมพล Blogger ครั้งที่ 1/2551 1765 18
เพลงในชีวิต(ต่อ) 1504 4
เพลงในชีวิต 1353 4
น้องใหม่ 1297 8
นักศึกษาใหม่ 1172 0