นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 90 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
มหกรรมจิตอาสาภาคใต้ครั้งที่ 1 1603 0
100 ปี ธงไตรรงค์ 1018 0
50 ปี ศิษย์ได้ดีเพราะมีครู 1017 0
วันไหว้ครูปีการศึกษา 2560 1256 0
สดุดีและไว้อาลัย......ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองใบ ปุญยานันต์ (ครูป้าใบของศิษย์) 1605 0
ความจริงเดียวกัน 1206 0
50 ปี ม.อ ต้นไม้ของพ่อ 1221 0
๓๐ ปีวันเพื่อนพี่น้อง 1322 0
วันสถาปนา:คณะพยาบาลศาสตร์สงขลานครินทร์ (7 ต.ค) 1508 2
รอยต่อแห่งยุคในสงขลานครินทร์ 1706 4
ชีวิตและเวลาเป็นครูที่ดีที่สุดในโลก 1205 0
ค่ายเปิดตาน้อง เปิดโลกเรา 927 1
เทศกาลเดือน 5- 6 984 0
คุณความดีเป็นมรดกตกทอด 881 0
หอประวัติ ม.อ 1001 1
สมาชิกชมรมคนไม่มีบัตร 1032 0
40 ปี การศึกษาพยาบาลในสงขลานครินทร์ 952 0
เดือนกันยายนในสงขลานครินทร์ (2) 1299 1
เดือนกันยายนที่สงขลานครินทร์ 982 0
ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตสงขลานครินทร์ (ม.อ.) 1090 0
ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี 1837 3
เทศกาลเดือน ห้า ท้องถิ่นใต้ 1262 3
วันจักรีปีนี้ 2557 1295 1
จิตวิญญาณผู้เรียน 1823 0
วิถีแห่งสุขภาพ วิถีแห่งวัฒนธรรม 995 0
วิถีแห่งสุขภาพ วิถีแห่งวัฒนธรรม 964 1
13 มีนาคม 2557 1145 3
อะไรคือจุดหมายที่ต้องการ 871 2
ย้อนรอยวันเด็ก 1414 0
๙ มกราคม ๒๕๕๗ 1045 0
สะท้อนตน 2556 1021 2
สวัสดีปีใหม่จากใจ "ยาดม" 1295 2
ฟื้นจิตวิญญาณจากแผ่นดิน 1009 0
การพยาบาลคือการปฏิบัติธรรม 1010 1
การสืบทอดจิตวิญญาณ 1202 1
วิจัย....ที่อยู่ใน...ใจ 1076 0
สาเหตุที่กลับเข้า Share 1338 6
วันไหว้ครู 2556 1490 1
วิกฤตคือโอกาสสำหรับการเรียนรู้ 1244 5
ยินดีต้อนรับศรีตรังช่ิอที่ 46 1392 1
ไฟดับได้อะไร 1121 2
ทางออกเมื่อจิตตก 1255 3
ความภาคภูมิใจที่ร่วม Share .PSU. 1185 1
เกิดมาเพื่อตอบแทนบุญคุณ(สวัสดีปีใหม่ 2556) 1049 0
วันแสดงกตัญญูของคนท้องถิ่นใต้ 1389 0
วันกตัญญูของสงขลานครินทร์ 1347 0
รองเท้าเสื้อผ้าของลูก 1480 1
34 ปี ในสงขลานครินทร์ (2) 1441 0
34 ปี ในสงขลานครินทร์ 1538 0
วันแม่...2555 1211 2
ความสุขในงานที่ได้ทำ 1350 0
ความสุขในที่ทำงาน 1483 0
ความสุขจากงานที่ทำ 1462 1
ของรัก ของหวง (ไม่ได้) 1724 1
การศึกษาที่ได้เลือก 1401 1
ทำบุญวันว่างเดือนห้า 1896 0
บ้านเรียนสีเขียวครอบครัวพานทอง 2020 3
การศึกษาทางเลือก 1456 0
วันเกิด 1241 1
วิจัยที่อยู่ในใจ 2079 0
วันครู 1830 2
คุณค่าของความเสียสละ 1801 0
ศุกร์สุดท้ายแห่งปี 2554 1496 0
ปุ๋ยขยะ 1725 1
ศรัทธาในวิสัยทัศน์ 1683 2
ศรัทธา 1749 1
ดอกปีบช่อที่ 36 1674 0
21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ 1780 0
ชีวิตที่สมดุลลงตัว 1848 1
สัปดาห์วิชาการกับความร่วมมือของเครือข่ายสุขภาพพึ่งตนตามแนวเศษฐกิจพอเพียง 1856 2
ดอกปีบช่อที่ 35 1621 3
กิจกรรมนักศึกษา 1516 1
แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ 1411 0
ระบบสุขภาพพึ่งตน 2005 2
สวัสดี ปี ใหม่ ๒๕๕๔ 1330 3
30 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ 2334 3
เพลงในชีวิต 1257 0
เพลงในชีวิต 1449 1
วันถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 1355 3
วันศรีตรังคืนถิ่น 1501 3
AAR : กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1513 2
สุดยอดอยู่ที่ไหน???? 1380 4
คิดถึงกัน...... 1428 3
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1(ตอน2) 1407 3
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1762 4
รวมพล Blogger ครั้งที่ 1/2551 2104 18
เพลงในชีวิต(ต่อ) 1836 4
เพลงในชีวิต 1664 4
น้องใหม่ 1574 8
นักศึกษาใหม่ 1369 0