นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ยาดม
Ico64
นาง อุดม พานทอง
อาจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

สารบัญหน้า 1 : 88 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
50 ปี ศิษย์ได้ดีเพราะมีครู 71 0
วันไหว้ครูปีการศึกษา 2560 99 0
สดุดีและไว้อาลัย......ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองใบ ปุญยานันต์ (ครูป้าใบของศิษย์) 452 0
ความจริงเดียวกัน 320 0
50 ปี ม.อ ต้นไม้ของพ่อ 389 0
๓๐ ปีวันเพื่อนพี่น้อง 420 0
วันสถาปนา:คณะพยาบาลศาสตร์สงขลานครินทร์ (7 ต.ค) 737 2
รอยต่อแห่งยุคในสงขลานครินทร์ 732 2
ชีวิตและเวลาเป็นครูที่ดีที่สุดในโลก 564 0
ค่ายเปิดตาน้อง เปิดโลกเรา 541 1
เทศกาลเดือน 5- 6 439 0
คุณความดีเป็นมรดกตกทอด 372 0
หอประวัติ ม.อ 559 1
สมาชิกชมรมคนไม่มีบัตร 551 0
40 ปี การศึกษาพยาบาลในสงขลานครินทร์ 577 0
เดือนกันยายนในสงขลานครินทร์ (2) 610 1
เดือนกันยายนที่สงขลานครินทร์ 494 0
ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตสงขลานครินทร์ (ม.อ.) 571 0
ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี 1207 3
เทศกาลเดือน ห้า ท้องถิ่นใต้ 750 3
วันจักรีปีนี้ 2557 614 1
จิตวิญญาณผู้เรียน 829 0
วิถีแห่งสุขภาพ วิถีแห่งวัฒนธรรม 602 0
วิถีแห่งสุขภาพ วิถีแห่งวัฒนธรรม 587 1
13 มีนาคม 2557 689 3
อะไรคือจุดหมายที่ต้องการ 527 2
ย้อนรอยวันเด็ก 644 0
๙ มกราคม ๒๕๕๗ 615 0
สะท้อนตน 2556 654 2
สวัสดีปีใหม่จากใจ "ยาดม" 609 2
ฟื้นจิตวิญญาณจากแผ่นดิน 661 0
การพยาบาลคือการปฏิบัติธรรม 660 1
การสืบทอดจิตวิญญาณ 720 1
วิจัย....ที่อยู่ใน...ใจ 698 0
สาเหตุที่กลับเข้า Share 783 6
วันไหว้ครู 2556 995 1
วิกฤตคือโอกาสสำหรับการเรียนรู้ 799 5
ยินดีต้อนรับศรีตรังช่ิอที่ 46 884 1
ไฟดับได้อะไร 660 2
ทางออกเมื่อจิตตก 754 3
ความภาคภูมิใจที่ร่วม Share .PSU. 811 1
เกิดมาเพื่อตอบแทนบุญคุณ(สวัสดีปีใหม่ 2556) 648 0
วันแสดงกตัญญูของคนท้องถิ่นใต้ 886 0
วันกตัญญูของสงขลานครินทร์ 901 0
รองเท้าเสื้อผ้าของลูก 887 1
34 ปี ในสงขลานครินทร์ (2) 934 0
34 ปี ในสงขลานครินทร์ 971 0
วันแม่...2555 836 2
ความสุขในงานที่ได้ทำ 946 0
ความสุขในที่ทำงาน 1031 0
ความสุขจากงานที่ทำ 1106 1
ของรัก ของหวง (ไม่ได้) 1216 1
การศึกษาที่ได้เลือก 1022 1
ทำบุญวันว่างเดือนห้า 1303 0
บ้านเรียนสีเขียวครอบครัวพานทอง 1172 3
การศึกษาทางเลือก 961 0
วันเกิด 899 1
วิจัยที่อยู่ในใจ 1371 0
วันครู 1417 2
คุณค่าของความเสียสละ 1297 0
ศุกร์สุดท้ายแห่งปี 2554 1143 0
ปุ๋ยขยะ 1141 1
ศรัทธาในวิสัยทัศน์ 1239 2
ศรัทธา 1186 1
ดอกปีบช่อที่ 36 1140 0
21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ 1263 0
ชีวิตที่สมดุลลงตัว 1319 1
สัปดาห์วิชาการกับความร่วมมือของเครือข่ายสุขภาพพึ่งตนตามแนวเศษฐกิจพอเพียง 1221 2
ดอกปีบช่อที่ 35 1151 3
กิจกรรมนักศึกษา 991 1
แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ 1004 0
ระบบสุขภาพพึ่งตน 1438 2
สวัสดี ปี ใหม่ ๒๕๕๔ 813 3
30 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ 1689 3
เพลงในชีวิต 1014 0
เพลงในชีวิต 1103 1
วันถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 1037 3
วันศรีตรังคืนถิ่น 1220 3
AAR : กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1102 2
สุดยอดอยู่ที่ไหน???? 1080 4
คิดถึงกัน...... 1072 3
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1(ตอน2) 1167 3
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1233 4
รวมพล Blogger ครั้งที่ 1/2551 1638 18
เพลงในชีวิต(ต่อ) 1444 4
เพลงในชีวิต 1205 4
น้องใหม่ 1209 8
นักศึกษาใหม่ 1080 0