นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 90 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
มหกรรมจิตอาสาภาคใต้ครั้งที่ 1 340 0
100 ปี ธงไตรรงค์ 303 0
50 ปี ศิษย์ได้ดีเพราะมีครู 310 0
วันไหว้ครูปีการศึกษา 2560 429 0
สดุดีและไว้อาลัย......ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองใบ ปุญยานันต์ (ครูป้าใบของศิษย์) 728 0
ความจริงเดียวกัน 506 0
50 ปี ม.อ ต้นไม้ของพ่อ 560 0
๓๐ ปีวันเพื่อนพี่น้อง 659 0
วันสถาปนา:คณะพยาบาลศาสตร์สงขลานครินทร์ (7 ต.ค) 958 2
รอยต่อแห่งยุคในสงขลานครินทร์ 999 4
ชีวิตและเวลาเป็นครูที่ดีที่สุดในโลก 733 0
ค่ายเปิดตาน้อง เปิดโลกเรา 612 1
เทศกาลเดือน 5- 6 567 0
คุณความดีเป็นมรดกตกทอด 471 0
หอประวัติ ม.อ 645 1
สมาชิกชมรมคนไม่มีบัตร 666 0
40 ปี การศึกษาพยาบาลในสงขลานครินทร์ 673 0
เดือนกันยายนในสงขลานครินทร์ (2) 748 1
เดือนกันยายนที่สงขลานครินทร์ 612 0
ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตสงขลานครินทร์ (ม.อ.) 690 0
ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี 1405 3
เทศกาลเดือน ห้า ท้องถิ่นใต้ 890 3
วันจักรีปีนี้ 2557 762 1
จิตวิญญาณผู้เรียน 998 0
วิถีแห่งสุขภาพ วิถีแห่งวัฒนธรรม 663 0
วิถีแห่งสุขภาพ วิถีแห่งวัฒนธรรม 686 1
13 มีนาคม 2557 814 3
อะไรคือจุดหมายที่ต้องการ 610 2
ย้อนรอยวันเด็ก 728 0
๙ มกราคม ๒๕๕๗ 714 0
สะท้อนตน 2556 762 2
สวัสดีปีใหม่จากใจ "ยาดม" 753 2
ฟื้นจิตวิญญาณจากแผ่นดิน 734 0
การพยาบาลคือการปฏิบัติธรรม 748 1
การสืบทอดจิตวิญญาณ 860 1
วิจัย....ที่อยู่ใน...ใจ 788 0
สาเหตุที่กลับเข้า Share 953 6
วันไหว้ครู 2556 1080 1
วิกฤตคือโอกาสสำหรับการเรียนรู้ 885 5
ยินดีต้อนรับศรีตรังช่ิอที่ 46 976 1
ไฟดับได้อะไร 793 2
ทางออกเมื่อจิตตก 883 3
ความภาคภูมิใจที่ร่วม Share .PSU. 896 1
เกิดมาเพื่อตอบแทนบุญคุณ(สวัสดีปีใหม่ 2556) 762 0
วันแสดงกตัญญูของคนท้องถิ่นใต้ 1026 0
วันกตัญญูของสงขลานครินทร์ 1062 0
รองเท้าเสื้อผ้าของลูก 1018 1
34 ปี ในสงขลานครินทร์ (2) 1032 0
34 ปี ในสงขลานครินทร์ 1094 0
วันแม่...2555 959 2
ความสุขในงานที่ได้ทำ 1060 0
ความสุขในที่ทำงาน 1093 0
ความสุขจากงานที่ทำ 1192 1
ของรัก ของหวง (ไม่ได้) 1323 1
การศึกษาที่ได้เลือก 1144 1
ทำบุญวันว่างเดือนห้า 1455 0
บ้านเรียนสีเขียวครอบครัวพานทอง 1271 3
การศึกษาทางเลือก 1028 0
วันเกิด 974 1
วิจัยที่อยู่ในใจ 1528 0
วันครู 1531 2
คุณค่าของความเสียสละ 1419 0
ศุกร์สุดท้ายแห่งปี 2554 1201 0
ปุ๋ยขยะ 1218 1
ศรัทธาในวิสัยทัศน์ 1324 2
ศรัทธา 1287 1
ดอกปีบช่อที่ 36 1241 0
21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ 1350 0
ชีวิตที่สมดุลลงตัว 1448 1
สัปดาห์วิชาการกับความร่วมมือของเครือข่ายสุขภาพพึ่งตนตามแนวเศษฐกิจพอเพียง 1366 2
ดอกปีบช่อที่ 35 1226 3
กิจกรรมนักศึกษา 1096 1
แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ 1127 0
ระบบสุขภาพพึ่งตน 1547 2
สวัสดี ปี ใหม่ ๒๕๕๔ 903 3
30 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ 1864 3
เพลงในชีวิต 1093 0
เพลงในชีวิต 1216 1
วันถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 1105 3
วันศรีตรังคืนถิ่น 1284 3
AAR : กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1222 2
สุดยอดอยู่ที่ไหน???? 1141 4
คิดถึงกัน...... 1151 3
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1(ตอน2) 1218 3
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1399 4
รวมพล Blogger ครั้งที่ 1/2551 1747 18
เพลงในชีวิต(ต่อ) 1497 4
เพลงในชีวิต 1328 4
น้องใหม่ 1281 8
นักศึกษาใหม่ 1162 0