นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 90 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
มหกรรมจิตอาสาภาคใต้ครั้งที่ 1 1294 0
100 ปี ธงไตรรงค์ 817 0
50 ปี ศิษย์ได้ดีเพราะมีครู 815 0
วันไหว้ครูปีการศึกษา 2560 1049 0
สดุดีและไว้อาลัย......ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองใบ ปุญยานันต์ (ครูป้าใบของศิษย์) 1380 0
ความจริงเดียวกัน 1025 0
50 ปี ม.อ ต้นไม้ของพ่อ 1032 0
๓๐ ปีวันเพื่อนพี่น้อง 1130 0
วันสถาปนา:คณะพยาบาลศาสตร์สงขลานครินทร์ (7 ต.ค) 1354 2
รอยต่อแห่งยุคในสงขลานครินทร์ 1564 4
ชีวิตและเวลาเป็นครูที่ดีที่สุดในโลก 1095 0
ค่ายเปิดตาน้อง เปิดโลกเรา 824 1
เทศกาลเดือน 5- 6 901 0
คุณความดีเป็นมรดกตกทอด 768 0
หอประวัติ ม.อ 906 1
สมาชิกชมรมคนไม่มีบัตร 936 0
40 ปี การศึกษาพยาบาลในสงขลานครินทร์ 850 0
เดือนกันยายนในสงขลานครินทร์ (2) 1189 1
เดือนกันยายนที่สงขลานครินทร์ 854 0
ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตสงขลานครินทร์ (ม.อ.) 943 0
ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี 1701 3
เทศกาลเดือน ห้า ท้องถิ่นใต้ 1126 3
วันจักรีปีนี้ 2557 1172 1
จิตวิญญาณผู้เรียน 1654 0
วิถีแห่งสุขภาพ วิถีแห่งวัฒนธรรม 862 0
วิถีแห่งสุขภาพ วิถีแห่งวัฒนธรรม 876 1
13 มีนาคม 2557 1039 3
อะไรคือจุดหมายที่ต้องการ 776 2
ย้อนรอยวันเด็ก 1295 0
๙ มกราคม ๒๕๕๗ 932 0
สะท้อนตน 2556 919 2
สวัสดีปีใหม่จากใจ "ยาดม" 1172 2
ฟื้นจิตวิญญาณจากแผ่นดิน 930 0
การพยาบาลคือการปฏิบัติธรรม 927 1
การสืบทอดจิตวิญญาณ 1114 1
วิจัย....ที่อยู่ใน...ใจ 987 0
สาเหตุที่กลับเข้า Share 1250 6
วันไหว้ครู 2556 1371 1
วิกฤตคือโอกาสสำหรับการเรียนรู้ 1141 5
ยินดีต้อนรับศรีตรังช่ิอที่ 46 1271 1
ไฟดับได้อะไร 1023 2
ทางออกเมื่อจิตตก 1170 3
ความภาคภูมิใจที่ร่วม Share .PSU. 1100 1
เกิดมาเพื่อตอบแทนบุญคุณ(สวัสดีปีใหม่ 2556) 965 0
วันแสดงกตัญญูของคนท้องถิ่นใต้ 1283 0
วันกตัญญูของสงขลานครินทร์ 1270 0
รองเท้าเสื้อผ้าของลูก 1371 1
34 ปี ในสงขลานครินทร์ (2) 1323 0
34 ปี ในสงขลานครินทร์ 1416 0
วันแม่...2555 1139 2
ความสุขในงานที่ได้ทำ 1259 0
ความสุขในที่ทำงาน 1392 0
ความสุขจากงานที่ทำ 1368 1
ของรัก ของหวง (ไม่ได้) 1621 1
การศึกษาที่ได้เลือก 1319 1
ทำบุญวันว่างเดือนห้า 1793 0
บ้านเรียนสีเขียวครอบครัวพานทอง 1781 3
การศึกษาทางเลือก 1335 0
วันเกิด 1134 1
วิจัยที่อยู่ในใจ 1936 0
วันครู 1726 2
คุณค่าของความเสียสละ 1703 0
ศุกร์สุดท้ายแห่งปี 2554 1404 0
ปุ๋ยขยะ 1635 1
ศรัทธาในวิสัยทัศน์ 1585 2
ศรัทธา 1639 1
ดอกปีบช่อที่ 36 1558 0
21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ 1681 0
ชีวิตที่สมดุลลงตัว 1718 1
สัปดาห์วิชาการกับความร่วมมือของเครือข่ายสุขภาพพึ่งตนตามแนวเศษฐกิจพอเพียง 1736 2
ดอกปีบช่อที่ 35 1544 3
กิจกรรมนักศึกษา 1446 1
แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ 1359 0
ระบบสุขภาพพึ่งตน 1945 2
สวัสดี ปี ใหม่ ๒๕๕๔ 1281 3
30 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ 2252 3
เพลงในชีวิต 1209 0
เพลงในชีวิต 1406 1
วันถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 1291 3
วันศรีตรังคืนถิ่น 1458 3
AAR : กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1463 2
สุดยอดอยู่ที่ไหน???? 1327 4
คิดถึงกัน...... 1364 3
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1(ตอน2) 1353 3
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1675 4
รวมพล Blogger ครั้งที่ 1/2551 2033 18
เพลงในชีวิต(ต่อ) 1751 4
เพลงในชีวิต 1586 4
น้องใหม่ 1515 8
นักศึกษาใหม่ 1302 0