นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 89 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
100 ปี ธงไตรรงค์ 167 0
50 ปี ศิษย์ได้ดีเพราะมีครู 207 0
วันไหว้ครูปีการศึกษา 2560 292 0
สดุดีและไว้อาลัย......ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองใบ ปุญยานันต์ (ครูป้าใบของศิษย์) 615 0
ความจริงเดียวกัน 446 0
50 ปี ม.อ ต้นไม้ของพ่อ 500 0
๓๐ ปีวันเพื่อนพี่น้อง 589 0
วันสถาปนา:คณะพยาบาลศาสตร์สงขลานครินทร์ (7 ต.ค) 884 2
รอยต่อแห่งยุคในสงขลานครินทร์ 866 4
ชีวิตและเวลาเป็นครูที่ดีที่สุดในโลก 685 0
ค่ายเปิดตาน้อง เปิดโลกเรา 581 1
เทศกาลเดือน 5- 6 493 0
คุณความดีเป็นมรดกตกทอด 428 0
หอประวัติ ม.อ 612 1
สมาชิกชมรมคนไม่มีบัตร 620 0
40 ปี การศึกษาพยาบาลในสงขลานครินทร์ 648 0
เดือนกันยายนในสงขลานครินทร์ (2) 686 1
เดือนกันยายนที่สงขลานครินทร์ 569 0
ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตสงขลานครินทร์ (ม.อ.) 619 0
ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี 1341 3
เทศกาลเดือน ห้า ท้องถิ่นใต้ 854 3
วันจักรีปีนี้ 2557 714 1
จิตวิญญาณผู้เรียน 932 0
วิถีแห่งสุขภาพ วิถีแห่งวัฒนธรรม 645 0
วิถีแห่งสุขภาพ วิถีแห่งวัฒนธรรม 645 1
13 มีนาคม 2557 763 3
อะไรคือจุดหมายที่ต้องการ 578 2
ย้อนรอยวันเด็ก 705 0
๙ มกราคม ๒๕๕๗ 682 0
สะท้อนตน 2556 716 2
สวัสดีปีใหม่จากใจ "ยาดม" 704 2
ฟื้นจิตวิญญาณจากแผ่นดิน 710 0
การพยาบาลคือการปฏิบัติธรรม 707 1
การสืบทอดจิตวิญญาณ 817 1
วิจัย....ที่อยู่ใน...ใจ 760 0
สาเหตุที่กลับเข้า Share 892 6
วันไหว้ครู 2556 1044 1
วิกฤตคือโอกาสสำหรับการเรียนรู้ 862 5
ยินดีต้อนรับศรีตรังช่ิอที่ 46 935 1
ไฟดับได้อะไร 754 2
ทางออกเมื่อจิตตก 841 3
ความภาคภูมิใจที่ร่วม Share .PSU. 858 1
เกิดมาเพื่อตอบแทนบุญคุณ(สวัสดีปีใหม่ 2556) 716 0
วันแสดงกตัญญูของคนท้องถิ่นใต้ 977 0
วันกตัญญูของสงขลานครินทร์ 996 0
รองเท้าเสื้อผ้าของลูก 963 1
34 ปี ในสงขลานครินทร์ (2) 993 0
34 ปี ในสงขลานครินทร์ 1042 0
วันแม่...2555 920 2
ความสุขในงานที่ได้ทำ 1000 0
ความสุขในที่ทำงาน 1066 0
ความสุขจากงานที่ทำ 1149 1
ของรัก ของหวง (ไม่ได้) 1290 1
การศึกษาที่ได้เลือก 1106 1
ทำบุญวันว่างเดือนห้า 1408 0
บ้านเรียนสีเขียวครอบครัวพานทอง 1222 3
การศึกษาทางเลือก 1005 0
วันเกิด 950 1
วิจัยที่อยู่ในใจ 1464 0
วันครู 1485 2
คุณค่าของความเสียสละ 1374 0
ศุกร์สุดท้ายแห่งปี 2554 1174 0
ปุ๋ยขยะ 1193 1
ศรัทธาในวิสัยทัศน์ 1297 2
ศรัทธา 1236 1
ดอกปีบช่อที่ 36 1202 0
21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ 1314 0
ชีวิตที่สมดุลลงตัว 1390 1
สัปดาห์วิชาการกับความร่วมมือของเครือข่ายสุขภาพพึ่งตนตามแนวเศษฐกิจพอเพียง 1314 2
ดอกปีบช่อที่ 35 1205 3
กิจกรรมนักศึกษา 1044 1
แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ 1081 0
ระบบสุขภาพพึ่งตน 1487 2
สวัสดี ปี ใหม่ ๒๕๕๔ 863 3
30 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ 1780 3
เพลงในชีวิต 1063 0
เพลงในชีวิต 1174 1
วันถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 1076 3
วันศรีตรังคืนถิ่น 1254 3
AAR : กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1163 2
สุดยอดอยู่ที่ไหน???? 1110 4
คิดถึงกัน...... 1125 3
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1(ตอน2) 1197 3
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1348 4
รวมพล Blogger ครั้งที่ 1/2551 1698 18
เพลงในชีวิต(ต่อ) 1482 4
เพลงในชีวิต 1282 4
น้องใหม่ 1249 8
นักศึกษาใหม่ 1124 0