นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ยาดม
Ico64
นาง อุดม พานทอง
อาจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

สารบัญหน้า 1 : 90 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
มหกรรมจิตอาสาภาคใต้ครั้งที่ 1 782 0
100 ปี ธงไตรรงค์ 421 0
50 ปี ศิษย์ได้ดีเพราะมีครู 421 0
วันไหว้ครูปีการศึกษา 2560 555 0
สดุดีและไว้อาลัย......ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองใบ ปุญยานันต์ (ครูป้าใบของศิษย์) 861 0
ความจริงเดียวกัน 588 0
50 ปี ม.อ ต้นไม้ของพ่อ 664 0
๓๐ ปีวันเพื่อนพี่น้อง 750 0
วันสถาปนา:คณะพยาบาลศาสตร์สงขลานครินทร์ (7 ต.ค) 1031 2
รอยต่อแห่งยุคในสงขลานครินทร์ 1089 4
ชีวิตและเวลาเป็นครูที่ดีที่สุดในโลก 788 0
ค่ายเปิดตาน้อง เปิดโลกเรา 669 1
เทศกาลเดือน 5- 6 624 0
คุณความดีเป็นมรดกตกทอด 522 0
หอประวัติ ม.อ 682 1
สมาชิกชมรมคนไม่มีบัตร 730 0
40 ปี การศึกษาพยาบาลในสงขลานครินทร์ 701 0
เดือนกันยายนในสงขลานครินทร์ (2) 837 1
เดือนกันยายนที่สงขลานครินทร์ 645 0
ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตสงขลานครินทร์ (ม.อ.) 750 0
ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี 1452 3
เทศกาลเดือน ห้า ท้องถิ่นใต้ 927 3
วันจักรีปีนี้ 2557 834 1
จิตวิญญาณผู้เรียน 1091 0
วิถีแห่งสุขภาพ วิถีแห่งวัฒนธรรม 710 0
วิถีแห่งสุขภาพ วิถีแห่งวัฒนธรรม 729 1
13 มีนาคม 2557 875 3
อะไรคือจุดหมายที่ต้องการ 646 2
ย้อนรอยวันเด็ก 780 0
๙ มกราคม ๒๕๕๗ 754 0
สะท้อนตน 2556 789 2
สวัสดีปีใหม่จากใจ "ยาดม" 820 2
ฟื้นจิตวิญญาณจากแผ่นดิน 771 0
การพยาบาลคือการปฏิบัติธรรม 782 1
การสืบทอดจิตวิญญาณ 928 1
วิจัย....ที่อยู่ใน...ใจ 827 0
สาเหตุที่กลับเข้า Share 1031 6
วันไหว้ครู 2556 1134 1
วิกฤตคือโอกาสสำหรับการเรียนรู้ 925 5
ยินดีต้อนรับศรีตรังช่ิอที่ 46 1065 1
ไฟดับได้อะไร 841 2
ทางออกเมื่อจิตตก 941 3
ความภาคภูมิใจที่ร่วม Share .PSU. 935 1
เกิดมาเพื่อตอบแทนบุญคุณ(สวัสดีปีใหม่ 2556) 811 0
วันแสดงกตัญญูของคนท้องถิ่นใต้ 1075 0
วันกตัญญูของสงขลานครินทร์ 1128 0
รองเท้าเสื้อผ้าของลูก 1100 1
34 ปี ในสงขลานครินทร์ (2) 1090 0
34 ปี ในสงขลานครินทร์ 1142 0
วันแม่...2555 998 2
ความสุขในงานที่ได้ทำ 1110 0
ความสุขในที่ทำงาน 1150 0
ความสุขจากงานที่ทำ 1235 1
ของรัก ของหวง (ไม่ได้) 1384 1
การศึกษาที่ได้เลือก 1174 1
ทำบุญวันว่างเดือนห้า 1531 0
บ้านเรียนสีเขียวครอบครัวพานทอง 1327 3
การศึกษาทางเลือก 1085 0
วันเกิด 1010 1
วิจัยที่อยู่ในใจ 1626 0
วันครู 1577 2
คุณค่าของความเสียสละ 1471 0
ศุกร์สุดท้ายแห่งปี 2554 1249 0
ปุ๋ยขยะ 1293 1
ศรัทธาในวิสัยทัศน์ 1367 2
ศรัทธา 1363 1
ดอกปีบช่อที่ 36 1301 0
21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ 1399 0
ชีวิตที่สมดุลลงตัว 1519 1
สัปดาห์วิชาการกับความร่วมมือของเครือข่ายสุขภาพพึ่งตนตามแนวเศษฐกิจพอเพียง 1438 2
ดอกปีบช่อที่ 35 1281 3
กิจกรรมนักศึกษา 1167 1
แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ 1177 0
ระบบสุขภาพพึ่งตน 1634 2
สวัสดี ปี ใหม่ ๒๕๕๔ 991 3
30 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ 1972 3
เพลงในชีวิต 1119 0
เพลงในชีวิต 1263 1
วันถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 1137 3
วันศรีตรังคืนถิ่น 1319 3
AAR : กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1276 2
สุดยอดอยู่ที่ไหน???? 1176 4
คิดถึงกัน...... 1209 3
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1(ตอน2) 1243 3
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1458 4
รวมพล Blogger ครั้งที่ 1/2551 1809 18
เพลงในชีวิต(ต่อ) 1540 4
เพลงในชีวิต 1382 4
น้องใหม่ 1322 8
นักศึกษาใหม่ 1187 0