นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ยาดม
Ico64
นาง อุดม พานทอง
อาจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

สารบัญหน้า 1 : 90 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
มหกรรมจิตอาสาภาคใต้ครั้งที่ 1 921 0
100 ปี ธงไตรรงค์ 506 0
50 ปี ศิษย์ได้ดีเพราะมีครู 492 0
วันไหว้ครูปีการศึกษา 2560 678 0
สดุดีและไว้อาลัย......ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองใบ ปุญยานันต์ (ครูป้าใบของศิษย์) 1029 0
ความจริงเดียวกัน 734 0
50 ปี ม.อ ต้นไม้ของพ่อ 777 0
๓๐ ปีวันเพื่อนพี่น้อง 873 0
วันสถาปนา:คณะพยาบาลศาสตร์สงขลานครินทร์ (7 ต.ค) 1094 2
รอยต่อแห่งยุคในสงขลานครินทร์ 1232 4
ชีวิตและเวลาเป็นครูที่ดีที่สุดในโลก 879 0
ค่ายเปิดตาน้อง เปิดโลกเรา 720 1
เทศกาลเดือน 5- 6 750 0
คุณความดีเป็นมรดกตกทอด 618 0
หอประวัติ ม.อ 741 1
สมาชิกชมรมคนไม่มีบัตร 803 0
40 ปี การศึกษาพยาบาลในสงขลานครินทร์ 733 0
เดือนกันยายนในสงขลานครินทร์ (2) 1012 1
เดือนกันยายนที่สงขลานครินทร์ 713 0
ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตสงขลานครินทร์ (ม.อ.) 806 0
ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี 1524 3
เทศกาลเดือน ห้า ท้องถิ่นใต้ 972 3
วันจักรีปีนี้ 2557 960 1
จิตวิญญาณผู้เรียน 1316 0
วิถีแห่งสุขภาพ วิถีแห่งวัฒนธรรม 753 0
วิถีแห่งสุขภาพ วิถีแห่งวัฒนธรรม 773 1
13 มีนาคม 2557 930 3
อะไรคือจุดหมายที่ต้องการ 673 2
ย้อนรอยวันเด็ก 858 0
๙ มกราคม ๒๕๕๗ 794 0
สะท้อนตน 2556 822 2
สวัสดีปีใหม่จากใจ "ยาดม" 971 2
ฟื้นจิตวิญญาณจากแผ่นดิน 820 0
การพยาบาลคือการปฏิบัติธรรม 825 1
การสืบทอดจิตวิญญาณ 1011 1
วิจัย....ที่อยู่ใน...ใจ 891 0
สาเหตุที่กลับเข้า Share 1067 6
วันไหว้ครู 2556 1229 1
วิกฤตคือโอกาสสำหรับการเรียนรู้ 990 5
ยินดีต้อนรับศรีตรังช่ิอที่ 46 1137 1
ไฟดับได้อะไร 892 2
ทางออกเมื่อจิตตก 1024 3
ความภาคภูมิใจที่ร่วม Share .PSU. 968 1
เกิดมาเพื่อตอบแทนบุญคุณ(สวัสดีปีใหม่ 2556) 846 0
วันแสดงกตัญญูของคนท้องถิ่นใต้ 1146 0
วันกตัญญูของสงขลานครินทร์ 1157 0
รองเท้าเสื้อผ้าของลูก 1204 1
34 ปี ในสงขลานครินทร์ (2) 1178 0
34 ปี ในสงขลานครินทร์ 1208 0
วันแม่...2555 1037 2
ความสุขในงานที่ได้ทำ 1158 0
ความสุขในที่ทำงาน 1274 0
ความสุขจากงานที่ทำ 1264 1
ของรัก ของหวง (ไม่ได้) 1467 1
การศึกษาที่ได้เลือก 1204 1
ทำบุญวันว่างเดือนห้า 1636 0
บ้านเรียนสีเขียวครอบครัวพานทอง 1388 3
การศึกษาทางเลือก 1195 0
วันเกิด 1037 1
วิจัยที่อยู่ในใจ 1731 0
วันครู 1611 2
คุณค่าของความเสียสละ 1561 0
ศุกร์สุดท้ายแห่งปี 2554 1290 0
ปุ๋ยขยะ 1448 1
ศรัทธาในวิสัยทัศน์ 1420 2
ศรัทธา 1456 1
ดอกปีบช่อที่ 36 1381 0
21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ 1497 0
ชีวิตที่สมดุลลงตัว 1567 1
สัปดาห์วิชาการกับความร่วมมือของเครือข่ายสุขภาพพึ่งตนตามแนวเศษฐกิจพอเพียง 1526 2
ดอกปีบช่อที่ 35 1397 3
กิจกรรมนักศึกษา 1284 1
แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ 1233 0
ระบบสุขภาพพึ่งตน 1778 2
สวัสดี ปี ใหม่ ๒๕๕๔ 1139 3
30 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ 2076 3
เพลงในชีวิต 1140 0
เพลงในชีวิต 1299 1
วันถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 1171 3
วันศรีตรังคืนถิ่น 1354 3
AAR : กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1332 2
สุดยอดอยู่ที่ไหน???? 1222 4
คิดถึงกัน...... 1252 3
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1(ตอน2) 1262 3
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1528 4
รวมพล Blogger ครั้งที่ 1/2551 1908 18
เพลงในชีวิต(ต่อ) 1625 4
เพลงในชีวิต 1456 4
น้องใหม่ 1398 8
นักศึกษาใหม่ 1216 0