นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 90 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
มหกรรมจิตอาสาภาคใต้ครั้งที่ 1 1755 0
100 ปี ธงไตรรงค์ 1123 0
50 ปี ศิษย์ได้ดีเพราะมีครู 1129 0
วันไหว้ครูปีการศึกษา 2560 1372 0
สดุดีและไว้อาลัย......ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองใบ ปุญยานันต์ (ครูป้าใบของศิษย์) 1731 0
ความจริงเดียวกัน 1317 0
50 ปี ม.อ ต้นไม้ของพ่อ 1331 0
๓๐ ปีวันเพื่อนพี่น้อง 1422 0
วันสถาปนา:คณะพยาบาลศาสตร์สงขลานครินทร์ (7 ต.ค) 1608 2
รอยต่อแห่งยุคในสงขลานครินทร์ 1818 4
ชีวิตและเวลาเป็นครูที่ดีที่สุดในโลก 1286 0
ค่ายเปิดตาน้อง เปิดโลกเรา 1018 1
เทศกาลเดือน 5- 6 1035 0
คุณความดีเป็นมรดกตกทอด 959 0
หอประวัติ ม.อ 1094 1
สมาชิกชมรมคนไม่มีบัตร 1107 0
40 ปี การศึกษาพยาบาลในสงขลานครินทร์ 1033 0
เดือนกันยายนในสงขลานครินทร์ (2) 1375 1
เดือนกันยายนที่สงขลานครินทร์ 1075 0
ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตสงขลานครินทร์ (ม.อ.) 1178 0
ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี 1921 3
เทศกาลเดือน ห้า ท้องถิ่นใต้ 1348 3
วันจักรีปีนี้ 2557 1371 1
จิตวิญญาณผู้เรียน 1946 0
วิถีแห่งสุขภาพ วิถีแห่งวัฒนธรรม 1089 0
วิถีแห่งสุขภาพ วิถีแห่งวัฒนธรรม 1039 1
13 มีนาคม 2557 1233 3
อะไรคือจุดหมายที่ต้องการ 939 2
ย้อนรอยวันเด็ก 1495 0
๙ มกราคม ๒๕๕๗ 1122 0
สะท้อนตน 2556 1107 2
สวัสดีปีใหม่จากใจ "ยาดม" 1390 2
ฟื้นจิตวิญญาณจากแผ่นดิน 1080 0
การพยาบาลคือการปฏิบัติธรรม 1080 1
การสืบทอดจิตวิญญาณ 1288 1
วิจัย....ที่อยู่ใน...ใจ 1150 0
สาเหตุที่กลับเข้า Share 1426 6
วันไหว้ครู 2556 1583 1
วิกฤตคือโอกาสสำหรับการเรียนรู้ 1326 5
ยินดีต้อนรับศรีตรังช่ิอที่ 46 1478 1
ไฟดับได้อะไร 1196 2
ทางออกเมื่อจิตตก 1338 3
ความภาคภูมิใจที่ร่วม Share .PSU. 1255 1
เกิดมาเพื่อตอบแทนบุญคุณ(สวัสดีปีใหม่ 2556) 1119 0
วันแสดงกตัญญูของคนท้องถิ่นใต้ 1449 0
วันกตัญญูของสงขลานครินทร์ 1416 0
รองเท้าเสื้อผ้าของลูก 1553 1
34 ปี ในสงขลานครินทร์ (2) 1532 0
34 ปี ในสงขลานครินทร์ 1596 0
วันแม่...2555 1294 2
ความสุขในงานที่ได้ทำ 1426 0
ความสุขในที่ทำงาน 1556 0
ความสุขจากงานที่ทำ 1525 1
ของรัก ของหวง (ไม่ได้) 1808 1
การศึกษาที่ได้เลือก 1468 1
ทำบุญวันว่างเดือนห้า 1989 0
บ้านเรียนสีเขียวครอบครัวพานทอง 2099 3
การศึกษาทางเลือก 1536 0
วันเกิด 1322 1
วิจัยที่อยู่ในใจ 2192 0
วันครู 1923 2
คุณค่าของความเสียสละ 1888 0
ศุกร์สุดท้ายแห่งปี 2554 1582 0
ปุ๋ยขยะ 1799 1
ศรัทธาในวิสัยทัศน์ 1780 2
ศรัทธา 1828 1
ดอกปีบช่อที่ 36 1747 0
21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ 1868 0
ชีวิตที่สมดุลลงตัว 1932 1
สัปดาห์วิชาการกับความร่วมมือของเครือข่ายสุขภาพพึ่งตนตามแนวเศษฐกิจพอเพียง 1954 2
ดอกปีบช่อที่ 35 1684 3
กิจกรรมนักศึกษา 1567 1
แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ 1454 0
ระบบสุขภาพพึ่งตน 2052 2
สวัสดี ปี ใหม่ ๒๕๕๔ 1369 3
30 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ 2373 3
เพลงในชีวิต 1291 0
เพลงในชีวิต 1483 1
วันถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 1390 3
วันศรีตรังคืนถิ่น 1535 3
AAR : กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1545 2
สุดยอดอยู่ที่ไหน???? 1406 4
คิดถึงกัน...... 1454 3
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1(ตอน2) 1450 3
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1803 4
รวมพล Blogger ครั้งที่ 1/2551 2145 18
เพลงในชีวิต(ต่อ) 1883 4
เพลงในชีวิต 1717 4
น้องใหม่ 1629 8
นักศึกษาใหม่ 1420 0