นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ยาดม
Ico64
นาง อุดม พานทอง
อาจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

สารบัญหน้า 1 : 89 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
100 ปี ธงไตรรงค์ 122 0
50 ปี ศิษย์ได้ดีเพราะมีครู 145 0
วันไหว้ครูปีการศึกษา 2560 203 0
สดุดีและไว้อาลัย......ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองใบ ปุญยานันต์ (ครูป้าใบของศิษย์) 537 0
ความจริงเดียวกัน 373 0
50 ปี ม.อ ต้นไม้ของพ่อ 437 0
๓๐ ปีวันเพื่อนพี่น้อง 472 0
วันสถาปนา:คณะพยาบาลศาสตร์สงขลานครินทร์ (7 ต.ค) 784 2
รอยต่อแห่งยุคในสงขลานครินทร์ 779 2
ชีวิตและเวลาเป็นครูที่ดีที่สุดในโลก 595 0
ค่ายเปิดตาน้อง เปิดโลกเรา 573 1
เทศกาลเดือน 5- 6 477 0
คุณความดีเป็นมรดกตกทอด 406 0
หอประวัติ ม.อ 587 1
สมาชิกชมรมคนไม่มีบัตร 587 0
40 ปี การศึกษาพยาบาลในสงขลานครินทร์ 610 0
เดือนกันยายนในสงขลานครินทร์ (2) 639 1
เดือนกันยายนที่สงขลานครินทร์ 534 0
ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตสงขลานครินทร์ (ม.อ.) 596 0
ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี 1241 3
เทศกาลเดือน ห้า ท้องถิ่นใต้ 798 3
วันจักรีปีนี้ 2557 652 1
จิตวิญญาณผู้เรียน 874 0
วิถีแห่งสุขภาพ วิถีแห่งวัฒนธรรม 630 0
วิถีแห่งสุขภาพ วิถีแห่งวัฒนธรรม 617 1
13 มีนาคม 2557 716 3
อะไรคือจุดหมายที่ต้องการ 564 2
ย้อนรอยวันเด็ก 677 0
๙ มกราคม ๒๕๕๗ 639 0
สะท้อนตน 2556 690 2
สวัสดีปีใหม่จากใจ "ยาดม" 636 2
ฟื้นจิตวิญญาณจากแผ่นดิน 697 0
การพยาบาลคือการปฏิบัติธรรม 685 1
การสืบทอดจิตวิญญาณ 764 1
วิจัย....ที่อยู่ใน...ใจ 731 0
สาเหตุที่กลับเข้า Share 827 6
วันไหว้ครู 2556 1027 1
วิกฤตคือโอกาสสำหรับการเรียนรู้ 835 5
ยินดีต้อนรับศรีตรังช่ิอที่ 46 920 1
ไฟดับได้อะไร 693 2
ทางออกเมื่อจิตตก 790 3
ความภาคภูมิใจที่ร่วม Share .PSU. 845 1
เกิดมาเพื่อตอบแทนบุญคุณ(สวัสดีปีใหม่ 2556) 684 0
วันแสดงกตัญญูของคนท้องถิ่นใต้ 922 0
วันกตัญญูของสงขลานครินทร์ 935 0
รองเท้าเสื้อผ้าของลูก 918 1
34 ปี ในสงขลานครินทร์ (2) 970 0
34 ปี ในสงขลานครินทร์ 1007 0
วันแม่...2555 867 2
ความสุขในงานที่ได้ทำ 977 0
ความสุขในที่ทำงาน 1058 0
ความสุขจากงานที่ทำ 1140 1
ของรัก ของหวง (ไม่ได้) 1244 1
การศึกษาที่ได้เลือก 1056 1
ทำบุญวันว่างเดือนห้า 1341 0
บ้านเรียนสีเขียวครอบครัวพานทอง 1200 3
การศึกษาทางเลือก 986 0
วันเกิด 918 1
วิจัยที่อยู่ในใจ 1423 0
วันครู 1451 2
คุณค่าของความเสียสละ 1335 0
ศุกร์สุดท้ายแห่งปี 2554 1163 0
ปุ๋ยขยะ 1161 1
ศรัทธาในวิสัยทัศน์ 1272 2
ศรัทธา 1211 1
ดอกปีบช่อที่ 36 1178 0
21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ 1296 0
ชีวิตที่สมดุลลงตัว 1362 1
สัปดาห์วิชาการกับความร่วมมือของเครือข่ายสุขภาพพึ่งตนตามแนวเศษฐกิจพอเพียง 1257 2
ดอกปีบช่อที่ 35 1198 3
กิจกรรมนักศึกษา 1017 1
แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ 1035 0
ระบบสุขภาพพึ่งตน 1472 2
สวัสดี ปี ใหม่ ๒๕๕๔ 841 3
30 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ 1736 3
เพลงในชีวิต 1045 0
เพลงในชีวิต 1130 1
วันถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 1053 3
วันศรีตรังคืนถิ่น 1243 3
AAR : กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1130 2
สุดยอดอยู่ที่ไหน???? 1102 4
คิดถึงกัน...... 1101 3
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1(ตอน2) 1193 3
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1264 4
รวมพล Blogger ครั้งที่ 1/2551 1671 18
เพลงในชีวิต(ต่อ) 1476 4
เพลงในชีวิต 1234 4
น้องใหม่ 1246 8
นักศึกษาใหม่ 1115 0