นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ยาดม
Ico64
นาง อุดม พานทอง
อาจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

สารบัญหน้า 1 : 90 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
มหกรรมจิตอาสาภาคใต้ครั้งที่ 1 851 0
100 ปี ธงไตรรงค์ 456 0
50 ปี ศิษย์ได้ดีเพราะมีครู 447 0
วันไหว้ครูปีการศึกษา 2560 608 0
สดุดีและไว้อาลัย......ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองใบ ปุญยานันต์ (ครูป้าใบของศิษย์) 929 0
ความจริงเดียวกัน 638 0
50 ปี ม.อ ต้นไม้ของพ่อ 716 0
๓๐ ปีวันเพื่อนพี่น้อง 813 0
วันสถาปนา:คณะพยาบาลศาสตร์สงขลานครินทร์ (7 ต.ค) 1056 2
รอยต่อแห่งยุคในสงขลานครินทร์ 1158 4
ชีวิตและเวลาเป็นครูที่ดีที่สุดในโลก 834 0
ค่ายเปิดตาน้อง เปิดโลกเรา 693 1
เทศกาลเดือน 5- 6 689 0
คุณความดีเป็นมรดกตกทอด 560 0
หอประวัติ ม.อ 711 1
สมาชิกชมรมคนไม่มีบัตร 762 0
40 ปี การศึกษาพยาบาลในสงขลานครินทร์ 714 0
เดือนกันยายนในสงขลานครินทร์ (2) 896 1
เดือนกันยายนที่สงขลานครินทร์ 680 0
ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตสงขลานครินทร์ (ม.อ.) 768 0
ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี 1480 3
เทศกาลเดือน ห้า ท้องถิ่นใต้ 948 3
วันจักรีปีนี้ 2557 885 1
จิตวิญญาณผู้เรียน 1183 0
วิถีแห่งสุขภาพ วิถีแห่งวัฒนธรรม 727 0
วิถีแห่งสุขภาพ วิถีแห่งวัฒนธรรม 750 1
13 มีนาคม 2557 900 3
อะไรคือจุดหมายที่ต้องการ 659 2
ย้อนรอยวันเด็ก 817 0
๙ มกราคม ๒๕๕๗ 767 0
สะท้อนตน 2556 805 2
สวัสดีปีใหม่จากใจ "ยาดม" 877 2
ฟื้นจิตวิญญาณจากแผ่นดิน 792 0
การพยาบาลคือการปฏิบัติธรรม 802 1
การสืบทอดจิตวิญญาณ 961 1
วิจัย....ที่อยู่ใน...ใจ 847 0
สาเหตุที่กลับเข้า Share 1043 6
วันไหว้ครู 2556 1180 1
วิกฤตคือโอกาสสำหรับการเรียนรู้ 949 5
ยินดีต้อนรับศรีตรังช่ิอที่ 46 1096 1
ไฟดับได้อะไร 864 2
ทางออกเมื่อจิตตก 982 3
ความภาคภูมิใจที่ร่วม Share .PSU. 951 1
เกิดมาเพื่อตอบแทนบุญคุณ(สวัสดีปีใหม่ 2556) 825 0
วันแสดงกตัญญูของคนท้องถิ่นใต้ 1107 0
วันกตัญญูของสงขลานครินทร์ 1143 0
รองเท้าเสื้อผ้าของลูก 1143 1
34 ปี ในสงขลานครินทร์ (2) 1137 0
34 ปี ในสงขลานครินทร์ 1175 0
วันแม่...2555 1021 2
ความสุขในงานที่ได้ทำ 1130 0
ความสุขในที่ทำงาน 1202 0
ความสุขจากงานที่ทำ 1249 1
ของรัก ของหวง (ไม่ได้) 1413 1
การศึกษาที่ได้เลือก 1186 1
ทำบุญวันว่างเดือนห้า 1568 0
บ้านเรียนสีเขียวครอบครัวพานทอง 1348 3
การศึกษาทางเลือก 1128 0
วันเกิด 1018 1
วิจัยที่อยู่ในใจ 1664 0
วันครู 1590 2
คุณค่าของความเสียสละ 1509 0
ศุกร์สุดท้ายแห่งปี 2554 1265 0
ปุ๋ยขยะ 1341 1
ศรัทธาในวิสัยทัศน์ 1389 2
ศรัทธา 1389 1
ดอกปีบช่อที่ 36 1335 0
21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ 1441 0
ชีวิตที่สมดุลลงตัว 1540 1
สัปดาห์วิชาการกับความร่วมมือของเครือข่ายสุขภาพพึ่งตนตามแนวเศษฐกิจพอเพียง 1466 2
ดอกปีบช่อที่ 35 1341 3
กิจกรรมนักศึกษา 1223 1
แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ 1195 0
ระบบสุขภาพพึ่งตน 1694 2
สวัสดี ปี ใหม่ ๒๕๕๔ 1053 3
30 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ 2014 3
เพลงในชีวิต 1127 0
เพลงในชีวิต 1283 1
วันถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 1146 3
วันศรีตรังคืนถิ่น 1336 3
AAR : กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1297 2
สุดยอดอยู่ที่ไหน???? 1193 4
คิดถึงกัน...... 1226 3
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1(ตอน2) 1250 3
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1492 4
รวมพล Blogger ครั้งที่ 1/2551 1855 18
เพลงในชีวิต(ต่อ) 1580 4
เพลงในชีวิต 1410 4
น้องใหม่ 1352 8
นักศึกษาใหม่ 1202 0