นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 90 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
มหกรรมจิตอาสาภาคใต้ครั้งที่ 1 1974 0
100 ปี ธงไตรรงค์ 1319 0
50 ปี ศิษย์ได้ดีเพราะมีครู 1333 0
วันไหว้ครูปีการศึกษา 2560 1544 0
สดุดีและไว้อาลัย......ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองใบ ปุญยานันต์ (ครูป้าใบของศิษย์) 1941 0
ความจริงเดียวกัน 1508 0
50 ปี ม.อ ต้นไม้ของพ่อ 1503 0
๓๐ ปีวันเพื่อนพี่น้อง 1602 0
วันสถาปนา:คณะพยาบาลศาสตร์สงขลานครินทร์ (7 ต.ค) 1783 2
รอยต่อแห่งยุคในสงขลานครินทร์ 1985 4
ชีวิตและเวลาเป็นครูที่ดีที่สุดในโลก 1393 0
ค่ายเปิดตาน้อง เปิดโลกเรา 1137 1
เทศกาลเดือน 5- 6 1128 0
คุณความดีเป็นมรดกตกทอด 1086 0
หอประวัติ ม.อ 1212 1
สมาชิกชมรมคนไม่มีบัตร 1229 0
40 ปี การศึกษาพยาบาลในสงขลานครินทร์ 1159 0
เดือนกันยายนในสงขลานครินทร์ (2) 1499 1
เดือนกันยายนที่สงขลานครินทร์ 1212 0
ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตสงขลานครินทร์ (ม.อ.) 1298 0
ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี 2071 3
เทศกาลเดือน ห้า ท้องถิ่นใต้ 1490 7
วันจักรีปีนี้ 2557 1489 1
จิตวิญญาณผู้เรียน 2130 0
วิถีแห่งสุขภาพ วิถีแห่งวัฒนธรรม 1237 0
วิถีแห่งสุขภาพ วิถีแห่งวัฒนธรรม 1144 1
13 มีนาคม 2557 1344 3
อะไรคือจุดหมายที่ต้องการ 1051 2
ย้อนรอยวันเด็ก 1606 0
๙ มกราคม ๒๕๕๗ 1258 0
สะท้อนตน 2556 1250 2
สวัสดีปีใหม่จากใจ "ยาดม" 1527 2
ฟื้นจิตวิญญาณจากแผ่นดิน 1199 0
การพยาบาลคือการปฏิบัติธรรม 1187 1
การสืบทอดจิตวิญญาณ 1405 1
วิจัย....ที่อยู่ใน...ใจ 1294 0
สาเหตุที่กลับเข้า Share 1556 6
วันไหว้ครู 2556 1717 1
วิกฤตคือโอกาสสำหรับการเรียนรู้ 1460 5
ยินดีต้อนรับศรีตรังช่ิอที่ 46 1625 1
ไฟดับได้อะไร 1300 2
ทางออกเมื่อจิตตก 1435 3
ความภาคภูมิใจที่ร่วม Share .PSU. 1368 1
เกิดมาเพื่อตอบแทนบุญคุณ(สวัสดีปีใหม่ 2556) 1235 0
วันแสดงกตัญญูของคนท้องถิ่นใต้ 1568 0
วันกตัญญูของสงขลานครินทร์ 1528 0
รองเท้าเสื้อผ้าของลูก 1674 1
34 ปี ในสงขลานครินทร์ (2) 1675 0
34 ปี ในสงขลานครินทร์ 1720 0
วันแม่...2555 1438 2
ความสุขในงานที่ได้ทำ 1567 0
ความสุขในที่ทำงาน 1677 0
ความสุขจากงานที่ทำ 1653 1
ของรัก ของหวง (ไม่ได้) 1944 1
การศึกษาที่ได้เลือก 1589 1
ทำบุญวันว่างเดือนห้า 2102 0
บ้านเรียนสีเขียวครอบครัวพานทอง 2243 3
การศึกษาทางเลือก 1666 0
วันเกิด 1414 1
วิจัยที่อยู่ในใจ 2351 0
วันครู 2054 2
คุณค่าของความเสียสละ 2036 0
ศุกร์สุดท้ายแห่งปี 2554 1701 0
ปุ๋ยขยะ 1935 1
ศรัทธาในวิสัยทัศน์ 1925 2
ศรัทธา 1938 1
ดอกปีบช่อที่ 36 1871 0
21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ 1985 0
ชีวิตที่สมดุลลงตัว 2072 1
สัปดาห์วิชาการกับความร่วมมือของเครือข่ายสุขภาพพึ่งตนตามแนวเศษฐกิจพอเพียง 2101 2
ดอกปีบช่อที่ 35 1785 3
กิจกรรมนักศึกษา 1675 1
แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ 1533 0
ระบบสุขภาพพึ่งตน 2141 2
สวัสดี ปี ใหม่ ๒๕๕๔ 1446 3
30 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ 2455 3
เพลงในชีวิต 1370 0
เพลงในชีวิต 1562 1
วันถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 1454 3
วันศรีตรังคืนถิ่น 1618 3
AAR : กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1626 2
สุดยอดอยู่ที่ไหน???? 1487 4
คิดถึงกัน...... 1506 3
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1(ตอน2) 1523 3
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1874 4
รวมพล Blogger ครั้งที่ 1/2551 2221 18
เพลงในชีวิต(ต่อ) 1989 4
เพลงในชีวิต 1812 4
น้องใหม่ 1712 8
นักศึกษาใหม่ 1510 0