นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1789
ความเห็น: 4

รอยต่อแห่งยุคในสงขลานครินทร์

สิ่งที่เราทำวันนี้คืออนาคตสำหรับเราและยุวชน บำรุงราก ดูแลลำต้นให้แข็งแรง เพื่อรอรับน้ำ สำหรับการเติบโตผลิดอกออกผลต่อไป

  21  ก.ค  58  เข้าร่วมรับฟังนโยบายการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยในกำกับโดยท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัย  ในขณะที่  มีการประชุมเพื่อการพิจารณา  พรบ.มหาวิทยาลัยในกำกับ  จนในที่สุดผ่านการพิจารณา  ดำเนินการต่อตามเส้นทางที่กำหนด

    กลับมาดูปกเพลงเทิดทูนถิ่นที่รักเป็นหลักชัย  ซึ่งจัดทำขึ้นในวาระครบรอบ  45  ปี  แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยได้แบ่งเพลงออกเป็น  4  ยุคคือ

    ยุคที่  1  เพลงเขตรั้งสีบลู

    ยุคที่  2  ร่มศรีตรัง  แดนสรวง  ยังไม่ลืมศรีตรัง  พริ้วศรีตรัง  ทะเลสีบลู  ลาร่มศรีตรัง

    ยุคที่  3  ตามรอยพระยุคลบาท   อาณาจักรศรีตรัง  ถิ่นศร๊ตรัง  น้องมาลัย  อำลาอาลัย   ร่มศรีตรัง

    ยุคที่  4  ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี  และประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่หนึ่ง

    ยุคที่กำลังเคลื่อนเข้ามา  ยังคงเป็นยุคที่  4  หรือจะเป็นยุคที่ 5

     หากมองเป็นคลื่นลูกที่  5 ปราชญ์สังคม  :  สังคมไทยที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่  21   จากการเปิดโลกความคิดของ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศักดิ์  เมื่อปี  2541  ได้สรุปไว้ว่า  "สังคมใดที่ประชาชนใช้"ปัญญาวิถี " นำหน้าการดำเนินชีวิต  ประชาชนในสังคมนั้นจะค้นพบหนทางแห่งความสำเร็จในการดำเนินชีวิตได้เสมอ  และสังคมนั้นก็สามารถนำประเทศไปสู่การแสวงหาความเจริญก้าวหน้าที่แท้จริง....ภายใต้โลกที่เชือมต่อกันด้วยระบบข้อมูลข่าวสารของคลื่นลูกที่ 3  โดยประชาชนทั่วไปใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิต  ชนชั้นที่นำทิศทางสังคมด้วยปัญญา  เพื่อให้สามารถนำสังคมไทยก้าวสู่ศตวรรษแห่งการรังสรรค์ทางปัญญา  ภายใต้โลกที่เชื่อมต่อกันกับสังคมแห่งความรู้ของคลื่นลูกที่  4  จนพาสู่สังคมแห่งปัญญาของคลื่นลูกที่  5."

        มีคำทำนายไว้ด้วยว่า  "สังคมใดสามารถพาตนสู่การเป็นปราชญ์สังคมได้สำเร็จสังคมนั้นจะอยู่ต้นแถวของโลกในศตวรรษหน้า"

        จัดสมดุลใหม่ระหว่างวิทยาศาสตร์กับวัฒนธรรม  เพื่อให้มนุษย์ทุกคนมีเกียรติและศักดิ์ศรี  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกัน  นอกจากองค์ความรู้แล้ว  ความเป็นเอกลักษณ์  ที่เรียนรู้กันได้  เมื่อเราต้องการให้นักศึกษาไทยเก่งภาษาอังกฤษ  นักศึกษานานาชาติ  ก็น่าจะเก่งภาษาไทยด้วย  ทุกคนที่่อยู่ท้องถิ่นไหนก็น่าจะสื่อสารกับคนในท้องถิ่นนั้นเข้าใจ

        สมดุลใหม่ของเครือข่ายท้องถิ่น  ชาติและนานาชาติ

        เส้นทางใหม่ที่บูรณาการคน  ภูมิรู้  ภูมิธรรม  ภูมิปัญญา  

         ให้สมนามามหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจหนึ่งอันเป็นจิตวิญญาณเดิม  ของความเป็นสงขลานครินทร์

       ยุคที่  5  บรรเลงเพลงอะไรดี  

        การเรียนรู้ร่วมกันภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ทุกคนเป็นครู  ทุกคนเป็นผู้ร่วมเรียนรู้  อยู่ภายใต้บรรยากาศของการเคารพ  ให้เกียรติกันและกัน

        เราต้องการมีวิถีชีวิตในวัยสูงอายุอย่างไร   สิ่งที่เราทำวันนี้คืออนาคตสำหรับเราและยุวชน  บำรุงราก  ดูแลลำต้นให้แข็งแรง  เพื่อรอรับน้ำ สำหรับการเติบโตผลิดอกออกผลต่อไป

        เจริญธรรม  สำนึกดี 

          ยาดมเอง

Sections: ประวัติศาสตร์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 22 July 2015 14:43 Modified: 07 August 2015 09:37 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, and 7 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ผมมีเทปเพลงมหาวิทยาลัยในยุคแรก ๆ อยู่ครับ ตอนนั้นซื้อแถว ๆ ใต้ตึกฟักทอง (AUA) ส่วนแผ่นซีดีนั้น ซื้อมาเหมือนกัน น่าจะเป็นประชาสัมพันธ์นะครับ ซีดีนี้มีทั้งเพลงยุคแรก และเพลงที่นำมาคอรัส

บทเพลงชี้นำสังคม ยังไม่ถูกนำมาถ่ายทอดเท่าที่ควรจะเป็น ยุคที่ 5 จะบรรเลงเพลงนี้ได้ไพเราะเพียงใด

 

จิตวิญญาณแห่งสงขลานครินทร์จะยังเป็นเช่นเดิมอยู่หรือไม่

น่าติดตามยิ่ง

 

อิอิอิ

เราเอง

ข้อเขียน ข้อคิด คมๆ ให้ขบต่อ จากพี่ยาดม

สำหรับคนรุ่นต่อๆไป

Ico48
Udom Phanthong [IP: 192.168.33.142]
01 กุมภาพันธ์ 2561 18:11
#108016

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยียน ให้ข้อคิดเห็นและกำลังใจ เพลงยุคที่ 5 ของสงขลานครินทร์ เริ่มบรรเลงแล้วค่ะ

" 50 ปี ม.อ สืบต่อพระปณิธาน"

เจริญธรรม เจริญสุขภาวะค่ะ

ยาดมเอง

50 ปี ม.อ.

สานมือกันสื่อสัมพันธ์ รัก สามัคคี

รู้นำใช้ศาสตร์และศิลป์ สร้างสรรค์ชาติก้าวไกล

ม.อ.สานต่อพระราชปณิธาน...

ทรงธรรมะแห่งอาชีพให้บริสุทธิ์. เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันกับมหาชนชาวสยาม...

ภูมิใจในศักดิ์ศรี สงขลานครินทร์

เจริญธรรม สำนึกดี

ยาดมเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.236.245.255
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ