นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1834
ความเห็น: 3

ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี

จดจำไว้ว่าความดี คือศักดิ์ศรีของความเป็นคน

   ก่อนเปิดเครื่องทำงานแต่]ละวันในช่วงนี้   มีเพลงให้ฟังเพื่อได้ทบทวนตนเองถึงการดำรงอยู่ท่ามกลางกระแสของการแย่งชิงอำนาจ  เพื่อตน  เพื่อปวงชน  หรือเพื่อสันติสุขร่วม กัน อื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศว่าไปตามความจริงนั้นๆ  กระแส  พรบ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในกำกับเป็นอย่างไรก็ไม่ได้ข่าวคราว   แต่สิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจอย่างคนมีรากเหง้าในสถาบันแห่งนี้ได้รับการทบทวนอีกครั้ง  "45  ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" ซึ่งจะมีสาระให้ติดตามมากมาย  ในคำ่คืนวันที่  30  พฤษภาคมนี้  ส่วนเล็กๆที่ได้ตามติด  นั้นคือเพลง  "ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี"  ฟังเนื้อร้อง  ทำนองและถอดเนื้อร้องมาใคร่ครวญพิจารณายิ่งเกิดความจงรักภักดี  และซาบซึ้ง  ขอบคุณ  ถึงพระคุณ  ผู้ก่อกำเนิด  ผู้ร่วมสร้าง  ดูแล  บำรุง  รักษาสงขลานครินทร์แต่ละรุ่น  เป็นประวัติศาสตร์ที่เราได้เห็น  ได้รับรู้  ได้มีส่วนร่วมในบรรยากาศเหล่านี้มากกว่าครึ่งของอายุสถาบัน (มหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้)

   ดังเนื้อเพลงที่ถอดมา

      ร่มเย็นหัวใจ   ใต้นามมงคล  องค์พระภูมิพลพระราชทาน

  ไม่ว่าเราจะมาจากไหน  หัวใจเราต่างผูกพันธ์

  สถาบันที่เรารักและภักดี  เลือดเราสีบลูไม่มีวันจาง

  สบตาก็รู้เราต่างนั้นเป็นน้องพี่

  อยู่ใต้นามพระราชทาน  พวกเรานั้นมีศักดิ์ศรี

  ต้องทำความดีทดแทนคุณแผ่นดินไทย

  จะก้าวเดินไปด้วยใจองอาจ  ตามรอยพระบาทของพ่อ

  ไม่ย่อท้อไม่หวั่นไหว  จะขอเป็นคนดี  เป็นลูกที่ดีของพ่อ

   ศักดิ์ศรีของ  ม.อ. จะขอเทิดทูนตลอดไป

   ยึดมั่นคุณธรรม  ตราบที่ยังมีลมหายใจ

   จดจำไว้  ว่าความดี   คือศักดิ์ศรีของความเป็นคน.

       มิน่าพ่อย้ำนักย้ำหนา  เป็นคนดีนะลูก  ศักดิ์ศรีคนอยู่ที่ความดีนี้เอง

  และคุณค่าคนอยู่ที่การได้ทำความดี  สิ่งนี้คือเป้าหมายในการมีชีวิตของคนใช่

  หรือเปล่า  เมื่อเชื่อมโยงกับเพลงทางเดินของดาวที่ประทับอยู่ในใจสมัยเป็น

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่  3  กล่าวไว้ว่า

     "เป็นหมอ  เป็นครู  เป็นผู้รู้เรื่องเศรษฐการ  เป็นพยาบาล  เป็นผู้ชำนาญในเรื่องกลไก   สิ่งเหล่านี้หาใช่เป้าหมายชีวิตไม่  จงเร่งสร้างเสริมต่อไปหาความหมายให้กับชีวิตตน .... เป็นหมอมือดีมีฐานะรำ่รวยสูงเด่น  ท่ามกลางความทุกข์ลำเค็ญตกเป็นของมวลประชา  ก็คงไม่พ้นผู้คนติฉินนินทา   นี้หรือชีวิตมีค่าที่เกิดมาร่วมโลกเดียวกัน    มือหนึ่งถือเข็มฉีดยา  มือสองนั้นหนาต่อสู้เพื่อมวลประชายากไร้  นี้คือชีวิตยิ่งใหญ่  แห่งแพทย์และพยาบาล   เลือกเดินเถิดดาวแนวทางที่เธอต้องการฯลฯ....  "  

      ในที่สุดแต่ละคนก็เลือกไปตามแนวทางแห่งตน  45  ปีสงขลานครินทร์คงเป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้บทเรียนจากกันและกัน   14-15  สิงหาคม  นี้ศิษย์เก่าพยาบาลจะได้มีโอกาสมาพบแลกกัน  เพื่อเรียกขวัญและจิตวิญญาณเรากลับคืนมาร่วมพัฒนาระบบสุขภาพพอเพียง  เพื่อการพึ่งตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่แต่ละคนนำใช้  แล้วก้าวเดินไปเป็นพลังหนุนเสริมความเป็นสังคมสุขภาวะ  ตาม  พรบ สุขภาพแห่งชาติ  2550  โดยมีธรรมนูญสุขภาพเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสุขภาพสังคมร่วมกัน

       ทำเท่าที่กำลังและเหตุปัจจัยเอื้อ  เร่ิมต้นที่ตัวเราก่อน  

      "ผาสุขที่ตน  ทำงานร่วมกับคนที่ศรัทธา"  แล้วหากันให้เจอนะคะ

           ด้วยศรัทธาร่วมแห่งเรานำไปสู่พลังแห่งการขับเคลื่อนไปด้วยกัน

                    ศรัทธา   วิริยะ  สติ  สมาธิ   ปัญญา

             พยายามกันต่อไป  ยึดมั่นคุณธรรม  ตราบที่ยังมีลมหายใจ 

                จดจำไว้ว่าความดี    คือศักดิ์ศรีของความเป็นคน

        ฝึกกันไป  สงขลานครินทร์แหล่ง บ่มเพาะคนดีแหละนี้คือเป้าหมายของการ             อุดมศึกษา  สถานที่ให้คนได้ฝึกขยายและแบ่งปันความรักที่กว้างใหญ่ไพศาล  (Universal  Love)  ด้วยการเรียนรู้ความเป็นจริง  เรียนรู้ในชีวิตที่เป็น   Transformation  Learning  ด้วย  Partipatory  Learning  through  Action เพื่อ  Living  together อย่าง  Blissful  (อย่างนี้คงต้องไปเรียนภาษาเข้มแล้ว)

              ฝากไปเปิดฟังกันนะคะ เพื่อจะได้ร้องร่วมกับนักศึกษาใหม่  รหัส 57 

        เจริญธรรม   เจริญสุข

           ยาดมเอง

Sections: มุมละไม ของใครบางคน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 21 May 2014 12:04 Modified: 01 September 2014 15:22 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Transformation Leaning ด้วย Partipatory Learning though Action มีคำพิมพ์ผิดเล็กน้อยครับ Transformation Learning ด้วย Partipatory Learning through Action

Ico48
ยาดม (Recent Activities)
22 May 2014 09:20
#98357

ขอบคุณ อ.คนธรรมดา ค่ะ ที่ช่วยเติม ให้แก้ไขได้ถูกต้อง

เจริญสุข เจริญธรรม เจริญศรี

ยาดมเอง

ขอนำไปเป็นสื่อการสอน เรื่อง "การทำงานเพื่อดูแลสุขภาพชุมชน" สำหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 4

นำใช้ โดย อ.อุดม พานทอง

อนุโมทนา

เจริญธรรม สำนึกดี

ยาดมเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.11.9
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ