นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1490
comment: 1

วันจักรีปีนี้ 2557

เป็นจังหวะของการสืบญาติ สาวย่าน

    การสืบญาติ  สาวย่านเป็นการรวมญาติเพื่อสืบค้นหาต้นตอของตระกูล   เป็นการสังสรรค์  พี่น้องร่วมตระกูลที่กระจัดการจายอยู่ในจังหวัดต่างๆให้ได้มาพบปะกัน  ปีนี้เป็นครั้งแรกที่ตนเองได้มีโอกาสเข้าร่วมเนื่องจากมาจัดที่สงขลา   หูแร่  ทุ่งตำเสาบ้านเกิด เป็นครั้งที่  14   ซึ่งเมื่อปีที่แล้วจัดที่ปลักคล้า  โคกม่วงคลองหอยโข่ง  จากบันทึกประวัติความเป็นมาของตระกูลในอดีตที่บันทึกไว้เมื่อการประชุมครั้งที่ 4/2547  ทราบว่าต้นตระกูลอยู่ที่บ้านพรุเตย  ต.เพหลา  อ.คลองท่อม  จ.กระบี่  ด้วยความปรารถนาของบรรพบุรุษที่ต้องการสืบทอดเจตนารมณ์  ของความเป็น"เกลือที่รักษาความเค็ม"  นั้นคือความเอื้ออาทร   ความรัก   ความห่วงใย  ความผูกพันธ์  ความซื่อสัตย์  บริสุทธิ์ใจและยุติธรรม  ที่มีให้กันตลอดมา

    จากบันทึกประวัติการรวมญาติทำให้ได้ทราบความเป็นอยู่ของบรรพบุรุษนับจากรุ่่นลูกเราขึ้นไป  6  ช่วงคน พ่อของทวดของพ่อของเรา  มีพี่น้องอยู่  4 คน  เป็นผู้ชายเพียงหนึ่งคนให้ได้สืบสกุล   มีบุตรธิดาอยู่  5  คน  ปลูกมะพร้าวไว้  5  ต้นเพื่อให้คนละต้น  ส่วนทุเรียน 1  ต้นและสะตอ 1  ต้น เก็บไว้เป็นของส่วนรวม  เมื่อลูกทุกคนเติบโตต่างก็แยกย้ายกันไปมีครอบครัว  ทุกคนมอบหมายให้บุตรสาวซึ่งเป็นน้องคนสุดท้องเป็นผู้ดูแลเก็บมะพร้าวจากต้นส่งให้พี่ๆ   น้องคนสุดท้องคนนี้ก็เป็นเจ้าของมะพร้าวหนึ่งต้น   ถ้าไม่ใช่ต้นของตนเองหล่นก็จะไม่เก็บมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว  เมื่อทุเรียนสุกจะนำไปให้พี่ชายคนโตเป็นลูกแรก  เรียงลำดับจนครบทุกคน  พอถึงฟดูที่เก็บเกี่ยวสะตอได้   จะส่งข่าวบอกทุกคนในวันที่ตัดสะตอแล้วนำมาแบ่งเป็น  5  กองเท่ากันตามจำนวนพี่น้อง  นับว่าเป็นแบบอย่างของการอยู่ร่วมกันของบรรพชน

      มาปีนี้การลงทุนจัดงานจะมีเงินจากกองทุนประเดิม  15,000  บาท  ผู้ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพจะช่วยกันลงขัน  งานเน้นเรียบ  ง่าย  ใช้ของที่มีในท้องถิ่น  งานเวทีบอกกล่าวประวัติ  แนะนำตัวญาติพี่น้องที่มาจากแต่ละถิ่น ทราบว่าเริ่มที่  400  คนและครอบครัวเจ้าภาพในพื้นที่ประมาณ 200  คน  รวม  600  คน  การแสดงบนเวทีตามธรรมเนียม   

      กิจกรรมอย่างนี้เรียกว่าเป็นการนับญาติ  เพื่อเป็นการสร้างความผูกพันธ์และกระตุ้นเตือนให้แต่ละคนรู้ว่า  กว่าจะเป็นเราได้ในวันนี้   คนรุ่นก่อนเราต้องเผชิญอะไรกันมาบ้าง   จนในที่สุดก็จะเห็นว่าการเกี่ยวดองเป็นเครือญาติมีการถักทอกันอย่างไร เมื่อก่อนเรามักจะคุ้นเคยกับคำว่าญาติพี่น้อง  ก่อนคำว่าเพื่อน   การจัดลำดับเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนจากรุ่นหนึ่ง  ไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง  จากพื้นที่หนึ่งสู่พื้นที่หนึ่ง  ก็ได้มาเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ในวันที่  6  เมษายน  57  ด้วยเป็นจังหวะโอกาสวันหยุดยาว   

       เราทั้งผองพี่น้องกัน   รักและสามัคคีกันเข้าไว้  เมื่อก่อนมรดกมีเพียงผืนดิน  มะพร้าว  สะตอ  ทุเรียนไม่กี่ต้นยังจัดสรรกันได้ลงตัว   มายุคนี้น่าจะมีมากกว่าเดิมคงจัดสรรค์แบ่งปันกันได้ด้วยดี   

        สืบญาติ  สาวโยด  สาวย่าน   กันดู  

       ยาดมเอง  

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 04 เมษายน 2557 16:43 แก้ไข: 04 เมษายน 2557 16:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ทดแทน, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

ว้าว ได้อ่านแล้วประหลาดใจมาก ว่าเรื่องราวแบบนี้มีอยู่จริง ไม่ใช่แค่เป็นเรื่องเล่าหรือนิทานสอนใจ ซึ่งคนโบราณได้ทำทุกอย่างไว้อย่างมีแบบแผน ท่ามกลางความพอเพียงพอดี และพยายามสรา้งมรดก ให้ไว้แก่ลูกหลาน

 

ประทับใจมากครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.230.143.40
Message:  
Load Editor
   
Cancel or