นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1111
ความเห็น: 3

13 มีนาคม 2557

วันสถาปนามหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์

    วันแห่งประวัติศาสตร์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นในภาคใต้  เริ่มมาตั้งแต่  พ.ศ.2505  ตรงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่  1  (คงจำเพลงผู้ใหญ่ลีได้  พ.ศ. 2504  ผู้ใหญ่ลีตีกลองประชุม...)  ครม.อนุมัติ  เมื่อ พ.ศ.2508    มีการก่อสร้างอาคารที่ปัตตานี  เมื่อพ.ศ 2509  โดยมีสำนักงานชั่วคราวอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโปรดเกล้าชื่อมหาวิทยาลัยว่า "มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"  เมื่อวันที่  22  กันยายน  2510  โดยมีอักษรย่อ "ม.อ."  ซึ่งย่อมาจากพระนาม "มหิตลาธิเบต  อดุลยเดชวิกรม"  มักเป็นหนึ่งคำถามที่ได้รับในการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเข้ามหาวิทยาลัยแห่งนี้  ดังนั้น  22  กันยายนของทุกปีจึงกำหนดเป็น "วันสงขลานครินทร์" ซึ่งไม่มีปรากฎในปฏิทินของคณะฯในปีนี้  (2557)  แต่จะมีระบบ  วันที่  24  กันยายน เป็น"วันมหิดล/วันประโยชน์เพื่อนมนุษย์ฯ"

     วันที่  13  มีนาคม   เป็น"วันสถาปนามหาวิทยาลัย"เนื่องจาก  วันที่  12  มีนาคม  2511  เป็นวันที่มีพระบรมราชโองการประกาศใช้  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในราชกิจจานุเบกษา  รวมเวลาการสถาปนา  ณ ปีนี้(2557)  46  ปี  เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกของมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาคณะวิศกรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ 2510  รวมมีนักศึกษาคณะวิศวฯถึงปัจจุบันเป็นรุ่นที่  46  ต่อมาก็เป็นคณะวิทยาศาสตร์  และคณะศึกษาศาสตร์  ปี พ.ศ. 2514  มาอยู่ที่หาดใหญ่  

    ในวันนี้สงขลานครินทร์  เติบใหญ่มีหลายวิทยาเขตในภูมิภาค  มีหลากหลายสาขาวิชา  สำหรับพยาบาลเปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 1 ใน ปี 2517  กว่าจะเติบโตเป็นคณะ ก็  2524  ผลิตพยาบาลสู่สังคมเป็น "ดอกปีบศรีตรังช่อที่  38 " นับนักศึกษาปัจจุบัน  รุ่นที่  40

    หากเทียบอายุมหาวิทยาลัยเสมือนคนหนึ่งคน  ช่วงนี้กำลังเป็นวัยกลางตอนปลาย  การได้สรุปผลงานและบทเรียนไว้สำหรับเป็นมรดกทางปัญญาให้แก่สังคมและคนรุ่นต่อไป  ก็ตรงกับ  45 ปี  มหาวิทยาลัยเพื่อเพื่อนมนุษย์     ถ่ายทอดสดในวันที่  30  พฤษภาคม  2557  โมเดิร์นไนน์  ทีวีพระรามเก้า (ระดับท้องถิ่นจะมีส่วนร่วมอย่างไร)  เป็นปีแห่งการเหลียวหลังแลหน้าสงขลานคริทร์ ตอบโจทย์เชิดชูพระปณิธาน การเป็นวิชชาลัยแห่งธรรมราชา   การเป็นสังคมอุดมปัญญาในการร่วมแก้ไข ปัญหา/พัฒนาท้องถิ่น/สังคมโลก  อันจะนำไปสู่ บทบาทของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ   กับการปฏิรูปการศึกษาไทยท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมในบริบทสังคมเศรษฐกิจปัจจุบัน  ชวนติดตามเตรียมตัวก้าวย่างสู่ปัจฉิมวัยของคนทำงาน  ด้วยความเป็นสถาบันไม่ได้ร่วงโรยไปตามอายุขัยเช่นคน  แต่จะก้าวไปเพื่อร่วมสร้างสังคมที่สมดุล  ร่มเย็นต่อไป...จะไปตามกระแสทุนอันเชี่ยวกราด หรือตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ก็ค่อยว่ากันไปตามเหตุปัจจัยที่เกื้อกูลในการรักษาสมดุล...ลงตัวในชีวิตและสังคม  

        ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธฺ์ิ  โดยถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง  ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง  ลาภ  ทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง

        ทำหน้าที่ตามบทบาทของสมาชิกในเขตรั้วสีบลูกันต่อไป 

     ขอขอบคุณอาจารย์มนัส  กันตวิรุญ  บรรณาธิการ "ครบรอบ40ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ " 2550               

        เจริญธรรม   เจริญสุข

         ยาดมเอง

ที่มาครอบครัวสงขลานครินทร์

 

 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 13 มีนาคม 2557 17:42 แก้ไข: 13 มีนาคม 2557 17:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

น่าเสียดาย ที่นักศึกษาไม่มีกิจกรรมในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ทำให้ไม่ทราบถึงคุณค่า รวมทั้งบุคลากร ยกเว้นผู้ร่วมพิธีรับเหรียญเชิดชูเกียรติ

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
13 March 2014 18:08
#96650

วันนี้เดินไปโรงช้าง พบแต่ความเงียบจริง ๆ ครับ

ทั้ง ๆ ที่ก่อนไป เจอข้อความจากท้าวแชร์ว่วันนี้เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย แต่บรรยากาศดูเงียบเชียบ

อิอิอิ

เราเอง

ม.อ.คือที่ทำงานและที่เรียน สำหรับบ้านอยู่ที่ฐานรากคือชุมชนหรือเปล่า?

แล้วความหมายของชุมชนสงขลานครินทร์คืออะไร?ความเงียบจะอยู่ไปอีกนานสำหรับปีนี้หลัง summer กว่าจะเปิดเทอมก็สิงหาคม

เป็นปรากฎการณ์ที่รอคำอธิบายเพื่อดำเนินการให้ทราบถึงคุณค่านั้นร่วมกันอย่างไร ใครรู้ก่อนทำก่อนค่ะจนกว่าจะถึงจังหวะธรรมและทำของแต่ละคน

ด้วยความขอบคุณ

เจริญธรรมเจริญสุขค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.233.229.90
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ