นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 807
ความเห็น: 2

อะไรคือจุดหมายที่ต้องการ

ขอบคุณสงขลานครินทร์ที่สอนให้ฉันรักเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติ ด้วยความเมตตา กรุณา กล้าในการทำสิ่งที่ดี กล้าเผชิญสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความขอบคุณ

      ขอบคุณสงขลานครินทร์ที่สอนให้ฉันรักเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติ   เป็นสถานที่ที่ช่วยให้ได้ฝึกฝนตนเอง  เป็นสถานที่เอื้อให้ได้เรียนวิชามงคลชีวิต(Contemplative  Pratictices)  มาอยู่ในที่เป็นเหตุให้ชีวิตเป็นมงคล  อันต่อยอดจากฐานเดิมที่เรามีเราเป็น   จากครอบครัวที่แตกต่าง   ต่างถิ่น   ต่างที่   มาอยู่รวมกันได้ปฏิบัติฝึกฝนร่วมกัน  โดยมีบทบาทหน้าที่เป็นหนทางเดิน   ตามความต้องการขององค์กร  รวมทั้งจุดหมายและความต้องการของเราเอง   จากการที่เราได้เรียนรู้มาว่า  เป้าหมายของการศึกษาคือการพัฒนาคนให้สมบูรณ์   ซึ่งมีลักษณะของเป็นคนดี  

       ไม่เกเร  มีปัจจัยสนับสนุนในการสร้างความดี  เป็นคนมีประโยชน์  ครอบครัวดี   อบอุ่น  สามัคคี  ฐานะมั่นคง   มีน้ำใจไม่เอาแต่ประโยชน์ส่วนตน  สงขลานครินทร์ได้ร่วมกันทำหน้าที่ไปสู่มงคลสูตร   10  หมู่ 

       1.ฝึกให้เป็นคนดี

       2.สร้างความพร้อมในการฝึกทั้งที่เป็นคน   สภาพแวดล้อม

       3.การได้ทำประโยชน์เพื่อเป็นการดูแลชีวิตตนเองให้ไม่ทุกข์

       4.การได้ทำประโยชน์เพื่อดูแลครอบครัว

       5.การทำปรธโยชน์ในการดูแลสังคมสิ่งแวดล้อม

       6.การเตรียมสภาพการใจให้พร้อมสำหรับการทำหน้าที่และเผชิญกับความจริงที่เกิดขึ้น  มีภูมิคุ้มกันการใจสำหรับการใช้ชีวิต

       7.การได้แสวงหาวิชาและธรรมะเบื้องต้นในการปฏิบัติเพื่อดูแลกายใจตนเอง

       8.การได้แสวงหาวิชาและธรรมะเบื้องสูงในการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติแวดล้อม

       9. การได้ฝึกปฏิบัติในการไม่ได้ทำตามใจที่อยากมี  อยากได้   อยากเป็น  ลดความโกรธ   ความหลง

        10.  การได้รับผลของการปฏิบัติ  คือความพอใจ  ที่พอดี  เท่าที่ทำได้และพากเพียรต่อไป  ตามเหตุปัจจัยที่มี

         เรียนกันตั้งแต่ก้าวเข้ามาจนถึงทุกวันนี้  สำเร็จบ้าง  ล้มเหลว  ผิดพลาดบ้างแต่ก็เป็นบทเรียน  จึงได้หันกลับมาทบทวนว่าแต่ละก้าว  อะไรคือแรงจูงใจหลัก  ระหว่างเศรษฐกิจ   สังคม    คุณธรรม  จริยธรรม  ( อ้างอิงบันทึก อ.คนธรรมดา)

         ได้โอกาสทบทวนธรรม   "ธรรมเพื่อชีวิต    สู่    ความเป็นธรรมดา"

           สร้างที่เหตุ ทรงธรรมะแห่งอาชีพให้บริสุทธิ์  ผลเป็นอย่างไรก็ตามที่เห็นและรับรู้ด้วยความชื่นชมยินดี  เพียรพยายามกันต่อไป

 

          เจริญธรรม   เจริญสุข

             ยาดมเอง

หมวดหมู่บันทึก: มุมละไม ของใครบางคน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 03 มีนาคม 2557 16:59 แก้ไข: 03 มีนาคม 2557 17:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เจริญธรรม เจริญสุขครับ

สาธุ ด้วยความขอบคุณค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.29.190
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ