นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1009
ความเห็น: 0

วิจัย....ที่อยู่ใน...ใจ

ความสมดุลคือความยั่งยืน(ประโยชน์สุขร่วมกัน.........)

    วันนี้มีภาระกิจหลายอย่างที่ต้องทำในบทบาท แม่บ้านสำหรับความเป็นครอบครัว  แม่ของลูก   พี่สาวที่ต้องดูแลน้องชายซึ่งกำลังนอนรับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล   ลูกของแม่ซึ่งเป็นห่วงลูกชายคนเล็กที่ป่วยและเกรงในลูกสาวคนโตที่ต้องดูแลน้องชายกลัวลูกจะทุกข์จากงานที่ทำหลายหน้าที่  บทบาทการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่ต่อ  การเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการ  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  งานพัฒนาตนเอง สรุปโครงการต่างๆส่งเพราะการเงินรอสรุปงบประมาณ...บอกแค่นี้พอนะคะ

       แต่ในที่สุดงานไม่ได้ถูกจัดอันดับแต่คิดว่าเป็นวาระสำคัญ แห่งชาติ  ใหญ่จัง  ก็ชาติสงขลานครินทร์ไงคะ  (ถิ่นพักใจใดจะปานเหมือนบ้านเกิด....เพลงในเริมกระหึ่ม )  เป็นงานที่จัดโดย  RDO   หากจำไม่ผิิดในวันที่  17  กันยายน  2556  ซึ่งดูจากกำหนดการแล้วเป็นงานที่น่าจะช่วยให้ประชาคมคน  ม.อ. ได้มีโอกาสได้ระดมความคิด  ความรู้ รวมทั้งเสนอความจริงของการทำงานร่วมกัน  ทั้งที่เป็นผลงานด้านวิจัยที่สำเร็จและการนำผลการวิจัยมาขับเคลื่อนความสุขสาธารณะร่วมกัน เพราะส่งถึงคณะบดีและบุคคลกรในหน่วยงานและคณบดี ให้ทุกคนรับทราบในการตัดสินใจเข้าร่วม หวังว่าจะมานั้งอ่านพิจารณา  หนังสืออีกครั้งแต่ไม่มีกุญแจห้องสำนักงานภาคฯแต่ก็หาใช่ปัญหาไม่  เพราะจะนำงานวิจัยในใจมาเขียน แต่ไม่ได้นับภาระงานผลการดำเนินงานในรอบที่ผ่านมา  เนื่องด้วยไม่มีผลงานวิจัย  ไร้งบประมาณในการขับเคลื่อน LU  จึงเท่ากับ  0 ยอมรับกติกา ได้เท่าที่เป็นไปแต่ภาพรวมเกิน  30/  ปี  ด้วยทำงานตามความขาดแคลนหาได้ทำตามเป้าหมายตัวเลขที่กำหนดไม่  (ผ่านค่ะ....ไม่มีผลงานแต่มีผลบุญ........อาจารย์บอกไว้ ศิษย์มีครูก็อุ่นใจเยี่ยงนี้แหละ )

      วิจัยที่อยู่ในใจ   ชื่อเรื่อง  " 35  ปี ในสงขลานครินทร์ "

      บทคัดย่อ   5  ปีแรก   "พยาบาลคือกัลยามิตรของสังคม"

           30   ปีผ่านมา  "สิ่งที่ได้คือความหมายคุณค่าคน  พึ่งตนและแบ่งปัน"

     เป็นการเรียนรู้ที่สรุปผ่านอักษรซึ่งมีความหมายแห่งตนอย่างน้อย 3  ตัว คือ

     U    K    M   s   ด้วยกระบวนการเรียนรู้อย่าง   PLA 

           หากเหตุปัจจัยเอื้อคงสามารถจัดจังหวะเข้าร่วมเวที่สาธารณะครั้งนี้ของสงขลานครินทร์   หนึ่งของตัวโน๊ตเล็กๆๆ  ในการร่วมขับเคลื่อนการทำหน้าที่ของสถาบันอันเป็นที่รักและที่พักพิงแห่งนี้  ให้ได้ทำหน้าที่อันดีงามและถูกต้องต่อไปร่วมกัน   "บ่มเพาะคนดี  ชี้นำสังคม  สั่งสมความรู้   เชิดชูพระนาม"  โดยน้อมนำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้  ด้วยความภูมิใจความเป็นท้องถิ่น  ความเป็นไทยอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีในสังคมโลกร่วมกัน

        อนาคตยั่งยืนด้วยปัญญาที่เสริมสร้างความดี  ความงามโดยมีประโยชน์สุขร่วมกันเป็นเป้าหมาย  ทั้งคนและธรรมชาติอย่างสมดุล (ไม่ก่อให้เกิดความทุกข์แก่กัน) ใช่หรือไม่  

       ขอร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไว้ ณ  เวที่แห่งนี้

               ด้วยความขอบคุณ

                  ยาดมเอง 

 

 

 

 

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 01 September 2013 14:48 Modified: 02 September 2013 16:42 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 ServiceMan, Ico24 คนธรรมดา, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.130.162
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ