นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1726
comment: 0

ดอกปีบช่อที่ 36

ใจสู้หรือเปล่า ไหวไหมบอกมา โอกาสของผู้กล้า ศรัทธาไม่มีท้อ

   14 ธันวาคมที่ผ่านมา  เป็นวันสุดท้ายของการฝึกปฏิบัติงานและสอบลงกองของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่  4  รหัส 51  รุ่นแรกของการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตรในหลักสูตร  ซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุงปี  51  เป็นโอกาสให้ได้พบปะกับระหว่างนักศึกษา-อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ประจำชั้นปี  กรรมการวิชาการ  เป็นการพบปะเพื่อให้กำลังใจสำหรับนักศึกษาในการเตรียมรับการสอบประมวลความรอบรู้และสอบใบประกอบวิชาชีพของสภาการพยาบาลพร้อมก้าวสู่การเป็นพยาบาลอย่างสมบูรณ์

    เพลงที่ได้มีโอกาสร้องร่วมกันคือ"ศรัทธา"  เนื้อหาที่ทุกคนร้องได้คือ"ใจสู้หรือเปล่า  ไหวไหมบอกมา  โอกาสของผู้กล้า  ศรัทธาไม่มีท้อ"  ในขณะที่ร้องเพลงสิ่งที่สะดุดคือ  ศรัทธาของแต่ละคนคืออะไร (วิชาชีพ  คุณค่าคน  การที่พึ่งตนเองได้  การที่จะได้ทำประโยชน์เพื่อคนอื่นต่อไป  การที่ได้มีสัมมาชีพ ได้สำเร็จการศึกษาอย่างมีศักดิ์ศรี ฯลฯ)

    เมื่อมีศรัทธาก็พยายามกันต่อไป  ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จได้ทำหน้าที่ตามที่ตนเองชอบอย่างมีความสุขตลอดไป

      ด้วยความยินดี

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
คำสำคัญ (keywords): ความยินดี ศรัทธา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 22 ธันวาคม 2554 15:06 แก้ไข: 22 ธันวาคม 2554 15:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.237.61.235
Message:  
Load Editor
   
Cancel or