นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) สดุดีและไว้อาลัย......ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองใบ ปุญยานันต์ (ครูป้าใบของศิษย์)

ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ทองใบ ปุญยานันต์ เสาเอกรวมทั้งเป็นเสาหลักของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินร์ ผู้ซึ่งนำปณิธานสู่การปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้ได้ศึกษา ดังนี้" การศึกษาพยาบาลได้สร้างเจตนคติทีดีให้แก่ดิฉัน นอกจากความรู้ในวิชาชีพแล้วท... more »
Sections: ประวัติศาสตร์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ยาดม   created: 17 April 2017 20:54 Modified: 18 April 2017 18:23 [ Report Abuse ]

(0) ความจริงเดียวกัน

บ้านหลังหนึ่งกำลังก่อสร้างใกล้เสร็จ รอการตกแต่งภายในก็เข้าอยู่ได้ ในขณะกำลังก่อสร้างมีสุนัขตัวเมียไม่มีเจ้าของอาศัยอยู่และออกลูกผ่านไปแล้ว สองรุ่น ลูกครอกแยกย้ายกันไปหมด มีรุ่นนี้ออกใหม่ ๕ ตัว ทุกครั้งที่เจ้าของบ้านกลับไปดูบ้านที่กำลังปลูกสร้าง ... more »
Sections: มุมละไม ของใครบางคน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ยาดม   created: 16 December 2016 09:47 Modified: 16 December 2016 09:57 [ Report Abuse ]

(0) 50 ปี ม.อ ต้นไม้ของพ่อ

รำลึกค่าสงขลานครินทร์ ได้เปิดอ่าน ครบรอบ ๔๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เห็นภาพของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ สถานที่เคยใช้เป็นที่ทำงานชั่วคราวของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในช่วงเริ่มก่อตั้ง ซึ่งถ่ายเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๐ โดยในปี พ.ศ.๒... more »
Sections: ประวัติศาสตร์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ยาดม   created: 25 November 2016 18:04 Modified: 25 November 2016 18:04 [ Report Abuse ]

(0) ๓๐ ปีวันเพื่อนพี่น้อง

เมื่อ ปี ๒๕๒๕ พวกเราเหล่าบัณฑิตสงขลานครินทร์ ในคณะต่างๆ ต่างออกไปหางานทำ ไปสร้างงาน ไปร่วมเติมเต็มช่องว่างที่คิดว่าเป็นส่วนขาดของสังคมในยุคสมัยนั้น เพื่อนกลุ่มหนึ่งของเราไปสร้างงานโดยทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในนามขององค์กรนักพัฒนาเอกชนภาคใต้ (N... more »
Sections: มุมละไม ของใครบางคน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ยาดม   created: 15 Febuary 2016 11:57 Modified: 16 Febuary 2016 09:14 [ Report Abuse ]

(2) วันสถาปนา:คณะพยาบาลศาสตร์สงขลานครินทร์ (7 ต.ค)

จุดเริ่มต้น ขอกราบขอบพระคุณ ท่านอาจารย์ทองใบ ปุญยานันต์ เสาเอกรวมทั้งเสาหลักของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินร์ ผู้ซึ่งนำปณิธานสู่การปฏิบัติ จากผลที่ท่านได้รับมาดังนี้" การศึกษาพยาบาลได้สร้างเจตนคติทีดีให้แก่ดิฉัน นอกจากความรู้ในวิชาชีพ... more »
Sections: ประวัติศาสตร์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ยาดม   created: 07 October 2015 17:30 Modified: 25 July 2016 13:21 [ Report Abuse ]

(2) รอยต่อแห่งยุคในสงขลานครินทร์

21 ก.ค 58 เข้าร่วมรับฟังนโยบายการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยในกำกับโดยท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในขณะที่ มีการประชุมเพื่อการพิจารณา พรบ.มหาวิทยาลัยในกำกับ จนในที่สุดผ่านการพิจารณา ดำเนินการต่อตามเส้นทางที่กำหนด กลับมาดูปกเพลงเทิดทูนถิ่นที่รักเป็นหลักชัย... more »
Sections: ประวัติศาสตร์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ยาดม   created: 22 July 2015 14:43 Modified: 07 August 2015 09:37 [ Report Abuse ]

(0) ชีวิตและเวลาเป็นครูที่ดีที่สุดในโลก

ขอบคุณ "คุณโอ๋" ที่จุดประกายให้ได้มองมุมนี้แล้วเกิดความรู้สึก "แบ่งปัน" รวมทั้งภาพที่ชนะเลิศการประกวด "การเอาใจใส่" @PSU...Life Style = Life skill AAR : 29-30 มิ.ย 58 ได้เข้าร่วมสัมมนา สมรรถนะอาจารย์พยาบาลกับการพัฒนาบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 : ผลก... more »
Sections: มุมละไม ของใครบางคน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ยาดม   created: 02 July 2015 12:15 Modified: 02 July 2015 12:15 [ Report Abuse ]

(1) ค่ายเปิดตาน้อง เปิดโลกเรา

ขอบคุณ คุณสุนัทณี แสงแจ่ม จากบันทึก " ค่ายเกษตรกรตัวน้อย.....อยู่ดีมีสุข" ปีนี้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพมีความต้องการให้นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 จัดกิจกรรรมหรือพัฒนานวัตกรรมกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพตนเอง โดยปร... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ยาดม   created: 24 April 2015 10:36 Modified: 24 April 2015 10:36 [ Report Abuse ]

(0) เทศกาลเดือน 5- 6

ขอบคุณ คุณผลิดา บุญแก้ว จากบันทึกข้อดีการเขียนเรื่องตนเอง ด้วยความรู้สึกบกพร่องของความเป็นเจ้าถิ่น ที่ไม่ได้ช่วยให้คนจากต่างถิ่นโดยเฉพาะคนเมืองเข้าใจสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมต่างๆ การเข้าร่วมในกิจกรรมต่างตามเทศกาลโดยเฉพาะนักศึกษา ซึ่งปีการศึกษานี้มห... more »
Sections: มุมละไม ของใครบางคน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ยาดม   created: 22 April 2015 15:33 Modified: 22 April 2015 15:33 [ Report Abuse ]

(0) คุณความดีเป็นมรดกตกทอด

ขอขอบคุณบทบรรณาธิการข่าวคณะแพทย์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 236 ประจำเดือน ธันวาคม 2557 ที่จุดประเด็นไว้เป็นคำถามเกี่ยวกับอนาคตคณะแพทย์ รวมทั้งการได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมนิทรรศการและฟังการเสวนา ของหอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เมื่อวันที่ 2 เมษายน 58 "มิ... more »
Sections: มุมละไม ของใครบางคน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ยาดม   created: 03 April 2015 16:52 Modified: 03 April 2015 16:52 [ Report Abuse ]