นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ยาดม
Ico64
นาง อุดม พานทอง
อาจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

(0) สดุดีและไว้อาลัย......ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองใบ ปุญยานันต์ (ครูป้าใบของศิษย์)

ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ทองใบ ปุญยานันต์ เสาเอกรวมทั้งเป็นเสาหลักของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินร์ ผู้ซึ่งนำปณิธานสู่การปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้ได้ศึกษา ดังนี้" การศึกษาพยาบาลได้สร้างเจตนคติทีดีให้แก่ดิฉัน นอกจากความรู้ในวิชาชีพแล้วท... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ยาดม   สร้าง: 17 เมษายน 2560 20:54 แก้ไข: 18 เมษายน 2560 18:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ความจริงเดียวกัน

บ้านหลังหนึ่งกำลังก่อสร้างใกล้เสร็จ รอการตกแต่งภายในก็เข้าอยู่ได้ ในขณะกำลังก่อสร้างมีสุนัขตัวเมียไม่มีเจ้าของอาศัยอยู่และออกลูกผ่านไปแล้ว สองรุ่น ลูกครอกแยกย้ายกันไปหมด มีรุ่นนี้ออกใหม่ ๕ ตัว ทุกครั้งที่เจ้าของบ้านกลับไปดูบ้านที่กำลังปลูกสร้าง ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: มุมละไม ของใครบางคน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ยาดม   สร้าง: 16 ธันวาคม 2559 09:47 แก้ไข: 16 ธันวาคม 2559 09:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) 50 ปี ม.อ ต้นไม้ของพ่อ

รำลึกค่าสงขลานครินทร์ ได้เปิดอ่าน ครบรอบ ๔๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เห็นภาพของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ สถานที่เคยใช้เป็นที่ทำงานชั่วคราวของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในช่วงเริ่มก่อตั้ง ซึ่งถ่ายเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๐ โดยในปี พ.ศ.๒... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ยาดม   สร้าง: 25 พฤศจิกายน 2559 18:04 แก้ไข: 25 พฤศจิกายน 2559 18:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ๓๐ ปีวันเพื่อนพี่น้อง

เมื่อ ปี ๒๕๒๕ พวกเราเหล่าบัณฑิตสงขลานครินทร์ ในคณะต่างๆ ต่างออกไปหางานทำ ไปสร้างงาน ไปร่วมเติมเต็มช่องว่างที่คิดว่าเป็นส่วนขาดของสังคมในยุคสมัยนั้น เพื่อนกลุ่มหนึ่งของเราไปสร้างงานโดยทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในนามขององค์กรนักพัฒนาเอกชนภาคใต้ (N... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: มุมละไม ของใครบางคน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ยาดม   สร้าง: 15 กุมภาพันธ์ 2559 11:57 แก้ไข: 16 กุมภาพันธ์ 2559 09:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) วันสถาปนา:คณะพยาบาลศาสตร์สงขลานครินทร์ (7 ต.ค)

จุดเริ่มต้น ขอกราบขอบพระคุณ ท่านอาจารย์ทองใบ ปุญยานันต์ เสาเอกรวมทั้งเสาหลักของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินร์ ผู้ซึ่งนำปณิธานสู่การปฏิบัติ จากผลที่ท่านได้รับมาดังนี้" การศึกษาพยาบาลได้สร้างเจตนคติทีดีให้แก่ดิฉัน นอกจากความรู้ในวิชาชีพ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
คำสำคัญ (keywords): PSU. QWL  พยาบาล ม.อ.  CARE &SHARE
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ยาดม   สร้าง: 07 ตุลาคม 2558 17:30 แก้ไข: 25 กรกฎาคม 2559 13:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) รอยต่อแห่งยุคในสงขลานครินทร์

21 ก.ค 58 เข้าร่วมรับฟังนโยบายการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยในกำกับโดยท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในขณะที่ มีการประชุมเพื่อการพิจารณา พรบ.มหาวิทยาลัยในกำกับ จนในที่สุดผ่านการพิจารณา ดำเนินการต่อตามเส้นทางที่กำหนด กลับมาดูปกเพลงเทิดทูนถิ่นที่รักเป็นหลักชัย... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ยาดม   สร้าง: 22 กรกฎาคม 2558 14:43 แก้ไข: 07 สิงหาคม 2558 09:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ชีวิตและเวลาเป็นครูที่ดีที่สุดในโลก

ขอบคุณ "คุณโอ๋" ที่จุดประกายให้ได้มองมุมนี้แล้วเกิดความรู้สึก "แบ่งปัน" รวมทั้งภาพที่ชนะเลิศการประกวด "การเอาใจใส่" @PSU...Life Style = Life skill AAR : 29-30 มิ.ย 58 ได้เข้าร่วมสัมมนา สมรรถนะอาจารย์พยาบาลกับการพัฒนาบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 : ผลก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: มุมละไม ของใครบางคน
คำสำคัญ (keywords): ภูมิปัญญา พยาบาล ม.อ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ยาดม   สร้าง: 02 กรกฎาคม 2558 12:15 แก้ไข: 02 กรกฎาคม 2558 12:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ค่ายเปิดตาน้อง เปิดโลกเรา

ขอบคุณ คุณสุนัทณี แสงแจ่ม จากบันทึก " ค่ายเกษตรกรตัวน้อย.....อยู่ดีมีสุข" ปีนี้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพมีความต้องการให้นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 จัดกิจกรรรมหรือพัฒนานวัตกรรมกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพตนเอง โดยปร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ยาดม   สร้าง: 24 เมษายน 2558 10:36 แก้ไข: 24 เมษายน 2558 10:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เทศกาลเดือน 5- 6

ขอบคุณ คุณผลิดา บุญแก้ว จากบันทึกข้อดีการเขียนเรื่องตนเอง ด้วยความรู้สึกบกพร่องของความเป็นเจ้าถิ่น ที่ไม่ได้ช่วยให้คนจากต่างถิ่นโดยเฉพาะคนเมืองเข้าใจสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมต่างๆ การเข้าร่วมในกิจกรรมต่างตามเทศกาลโดยเฉพาะนักศึกษา ซึ่งปีการศึกษานี้มห... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: มุมละไม ของใครบางคน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ยาดม   สร้าง: 22 เมษายน 2558 15:33 แก้ไข: 22 เมษายน 2558 15:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) คุณความดีเป็นมรดกตกทอด

ขอขอบคุณบทบรรณาธิการข่าวคณะแพทย์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 236 ประจำเดือน ธันวาคม 2557 ที่จุดประเด็นไว้เป็นคำถามเกี่ยวกับอนาคตคณะแพทย์ รวมทั้งการได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมนิทรรศการและฟังการเสวนา ของหอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เมื่อวันที่ 2 เมษายน 58 "มิ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: มุมละไม ของใครบางคน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ยาดม   สร้าง: 03 เมษายน 2558 16:52 แก้ไข: 03 เมษายน 2558 16:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]