นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1080
comment: 0

บทความวิจัยสถาบันเรื่อง ความต้องการระบบสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิจัยสถาบัน

     หลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรม  workshop  กับ  RDO   เพื่อพัฒนางานวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนเป็นเวลานาน  งานวิจัยชิ้นแรกในบทบาทนักวิชาการอุดมศึกษาของฉันที่ร่วมทำกับคุณวิภาพรรณ  อินนุรักษ์  (พี่วิ)  จากวิทยาเขตตรัง          ก็ประสบความสำเร็จ  หลังจากที่เราทั้ง 2 คน  ต้องใช้ความอดทน  มานะพยายาม  ตั้งแต่การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย  การปรับปรุง/หาข้อมูลเพิ่มเติมตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.  วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร)  ซึ่งท่านก็มีความตั้งใจ  จริงจัง  และเข้มงวดกับคุณภาพของงานวิจัยสถาบันของเราเป็นอันมาก   เมื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว  ก็ส่งให้พี่วัลย์เพื่อขออนุมัติงบประมาณ  จำนวน  10,000  บาท  เพื่อเป็นน้ำเลี้ยงในการดำเนินการวิจัยดังกล่าว 

     หลังจากนั้นก็ถึงเวลาการเก็บแบบสอบถาม  ซึ่งปัญหาอุปสรรคอย่างหนึ่งของการเก็บแบบสอบถามก็คือ  กลุ่มตัวอย่างรับแบบสอบถามไปแล้ว  ทำหาย  หรือไม่ได้ส่งภายในเวลาที่กำหนดต้องติดตามกันหลาย ๆ  ครั้ง  บางคนก็ไม่ได้เลย  แต่การเก็บแบบสอบครั้งนี้  คณะผู้วิจัยก็มีของที่ระลึกสำหรับการตอบแบบสอบถามด้วย  (กระดาษ  fruit  note,  ปากกาหัวการ์ตูน)    

          เมื่อได้แบบสอบถามตามจำนวนที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการแล้ว  ก็ดำเนินการประมวลผล  ต้องขอขอบคุณ  คุณพี่หงษ์  ที่ช่วยแนะนำ  และเป็นที่ปรึกษาสำหรับการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว  เมื่อได้ข้อมูลแล้วก็จะเป็นเรื่องของการเรียบเรียง  เขียนบทที่  4 – 5  ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก  และต้องใช้เวลาในการเขียนอยู่นาน  เมื่อส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาแล้วก็ไม่สมบูรณ์  ครบถ้วน  ไม่สามารถตอบวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยดังกล่าวได้ครบถ้วน  จึงทำให้ต้องปรับทั้งวิธีการประมวลผล  และวิธีการเขียนรายงานใหม่  (ซึ่งก็เกือบทั้งหมด  ทำให้เกิดความท้อใจ  บรรยากาศประมาณทำ  IS  ตอนเรียน  ป. โท) 

          หลังจากที่ปรับปรุงการเขียนรายงานอยู่นาน  ก็ทำให้บทความงานวิจัยสถาบันของเราประสบความสำเร็จ  ได้ดำเนินการจัดส่งหัวหน้าโครงการ  (คุณวิภาพรรณ)  เพื่อจัดส่ง  RDO  พร้อมรายงานค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว 

          ถือเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งของบทบาทการทำงานวิจัยสถาบัน  และเป็นงานชิ้นแรกที่ประสบความสำเร็จ  แต่ใช้เวลาในการทำนานมาก  ทำให้ไม่ได้นำผลมาใช้ประโยชน์เท่าที่ควร  และหลาย ๆ  สถาการณ์จะเป็นบทเรียนสำหรับการพัฒนางานวิจัยสถาบันชิ้นต่อไป

            ขอให้กำลังใจตัวเองและขอให้กำลังใจท่านที่กำลังทำ คิดที่จะทำ  งานวิจัยสถาบันทุกท่านคะ    ช่วยเชียร์ด้วยนะจ๊ะ 

Happy  valentine  day  นะจ๊ะ

Little - pig

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
คำสำคัญ (keywords): วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 07 กุมภาพันธ์ 2557 14:23 แก้ไข: 07 กุมภาพันธ์ 2557 14:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.234.208.66
Message:  
Load Editor
   
Cancel or