นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(4) SMS ส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔

“ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบด้วยจตุรพิธพรชัยตลอดปี ๒๕๕๔ ” สำหรับในปีนี้ มอนลี่จะขอเก็บความทรงจำดี ๆ ที่ท่านทั้งหลายได้ส่งคำอวยพรมาให้ทาง SMS ในวันส่งท้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Monly   สร้าง: 02 มกราคม 2554 16:25 แก้ไข: 04 มกราคม 2554 09:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) คุณผู้หญิงพึงระวัง

ได้รับ mail จากเพื่อนผู้หวังดี และให้มอนลี่พึงระมัดระวังตัว และหากอ่านแล้วลบทิ้งไป คงจะไม่มีเกิดคุณค่า และไม่ได้แบ่งปันให้กับสมาชิกใน Share PSU โดยเฉพาะท่านที่เป็นผู้หญิงทั้งหลาย ที่ควรจะพึงระวังไว้ เพราะเรื่องต่อไปนี้ เป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้น... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Monly   สร้าง: 09 ธันวาคม 2553 16:22 แก้ไข: 09 ธันวาคม 2553 16:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) พระราชดำรัสในหลวง

ได้ฟังบทความบางตอน จากสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่ง เวลา 10.30 น. ในวันที่ 5 ธันวาคม 2553 ซึ่งเสียดายที่มิได้ฟังรายการตั้งแต่ต้นจนจบ เนื่องจากมีภารกิจส่งลูกไปเรียนพิเศษ โดยมีบทความดี ๆ บางตอนที่พิธีกรได้กล่าวในรายการ และขอเก็บไว้ในความทรงจำของข้าพเจ้าตลอ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Monly   สร้าง: 05 ธันวาคม 2553 22:50 แก้ไข: 05 ธันวาคม 2553 23:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) โครงการแก้มลิงที่อำเภอหาดใหญ่

โครงการแก้มลิงที่อำเภอหาดใหญ่ เป็นโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการมีดังนี้ 1.ช่วยแบ่งน้ำจากคลอง... มีต่อ »
โดย Monly   สร้าง: 11 พฤศจิกายน 2553 22:10 แก้ไข: 11 พฤศจิกายน 2553 22:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ช่วยเหลือเกษตรกรในชุมชน ต.บางเหรียง ที่ประสบภัยน้ำท่วมใหญ่ ปี 2553

เมื่อวันที่ 5 พ.ย 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 122 คณะฯ ได้มีการประชุมเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมใหญ่ ปี 2553 เป็นกรณีเร่งด่วน และที่ประชุมได้เห็นชอบให้จัดกำลังคนบางส่วนไปบริจาคสิ่งของที่จำเป็นเร่งด่วน เพื่อช่วย ม.อ. อีกทางหนึ่ง โดย... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Monly   สร้าง: 07 พฤศจิกายน 2553 11:49 แก้ไข: 07 พฤศจิกายน 2553 12:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อพี่น้องชาวหาดใหญ่ที่ประสบภัยน้ำท่วม ปี 2553

ตามที่พวกเราชาวทรัพย์ฯ ประกอบด้วยทีมผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ได้ร่วมด้วยช่วยกันทำอาหารข้าวกล่อง โดยตั้งฐานทัพที่ โรงอาหารคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. มาตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย 2553 จนถึงวันที่ 5 พ.ย 2553 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของทำกิจกรรมนี้ เนื่องจากไ... มีต่อ »
โดย Monly   สร้าง: 06 พฤศจิกายน 2553 20:40 แก้ไข: 06 พฤศจิกายน 2553 21:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(10) ความช่วยเหลือน้ำท่วมหาดใหญ่ ปี 2553 ของชาว ม.อ.

1-3 พ.ย 2553 เป็นประวัติศาสตร์ที่ร้ายแรงที่สุดของชาวหาดใหญ่ ที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างหนัก และภัยครั้งนี้ใหญ่หลวงนัก ที่พวกเราคาดไม่ถึง ว่าจะมีน้ำมากมายขนาดนี้ ขณะเดียวกันศูนย์เตือนภัยได้ให้ระมัดระวัง แต่สิ่งที่ไม่อาจคาดคิดก็เกิดขึ้นได้ หลายพื้นที่... มีต่อ »
โดย Monly   สร้าง: 03 พฤศจิกายน 2553 15:19 แก้ไข: 07 พฤศจิกายน 2553 20:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) งานทำบุญเดือนสิบ

งานทำบุญเดือนสิบ ถือได้ว่าเป็นงานประเพณีสำคัญ และเป็นวัฒนธรรมทางภาคใต้ที่มีการปฏิบัติมายาวนาน ฝั่งลึกในจิตใจของคนในภาคใต้ทุกคนที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี ๆ ละ สองครั้งคือ - งานบุญแรก (รับเปรต) ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 (ปีนี้ตรงกับวันศ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Monly   สร้าง: 10 ตุลาคม 2553 21:50 แก้ไข: 12 ตุลาคม 2553 10:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(6) ภาพบรรยากาศ การบริจาคโลหิต เนื่องในวันมหิดล ของบุคลากรและนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ

ตาม บันทึกนี้ บุคลากรและนักศึกษาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2553 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้วยการทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ที่ก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Monly   สร้าง: 27 กันยายน 2553 20:52 แก้ไข: 28 กันยายน 2553 08:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) คณะทรัพยากรธรรมชาติช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2553

ปรัชญา/ปณิธานในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้น้อมนำพระราโชวาทของเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ มาเป็นศูนย์รวมจารีตที่พึงยึดมั่น ที่ฝั่งลึกในสำนึกของจิต และความนึกคิดของบุคลากรและนักศึกษา ทุก ๆ คน ที่ดำเนินรอยตามที่ว่า &ldq... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Monly   สร้าง: 27 กันยายน 2553 20:33 แก้ไข: 27 กันยายน 2553 22:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]