นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(4) SMS ส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔

“ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบด้วยจตุรพิธพรชัยตลอดปี ๒๕๕๔ ” สำหรับในปีนี้ มอนลี่จะขอเก็บความทรงจำดี ๆ ที่ท่านทั้งหลายได้ส่งคำอวยพรมาให้ทาง SMS ในวันส่งท้... more »
By Monly   created: 02 January 2011 16:25 Modified: 04 January 2011 09:39 [ Report Abuse ]

(1) คุณผู้หญิงพึงระวัง

ได้รับ mail จากเพื่อนผู้หวังดี และให้มอนลี่พึงระมัดระวังตัว และหากอ่านแล้วลบทิ้งไป คงจะไม่มีเกิดคุณค่า และไม่ได้แบ่งปันให้กับสมาชิกใน Share PSU โดยเฉพาะท่านที่เป็นผู้หญิงทั้งหลาย ที่ควรจะพึงระวังไว้ เพราะเรื่องต่อไปนี้ เป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้น... more »
By Monly   created: 09 December 2010 16:22 Modified: 09 December 2010 16:30 [ Report Abuse ]

(0) พระราชดำรัสในหลวง

ได้ฟังบทความบางตอน จากสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่ง เวลา 10.30 น. ในวันที่ 5 ธันวาคม 2553 ซึ่งเสียดายที่มิได้ฟังรายการตั้งแต่ต้นจนจบ เนื่องจากมีภารกิจส่งลูกไปเรียนพิเศษ โดยมีบทความดี ๆ บางตอนที่พิธีกรได้กล่าวในรายการ และขอเก็บไว้ในความทรงจำของข้าพเจ้าตลอ... more »
By Monly   created: 05 December 2010 22:50 Modified: 05 December 2010 23:05 [ Report Abuse ]

(1) โครงการแก้มลิงที่อำเภอหาดใหญ่

โครงการแก้มลิงที่อำเภอหาดใหญ่ เป็นโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการมีดังนี้ 1.ช่วยแบ่งน้ำจากคลอง... more »
By Monly   created: 11 November 2010 22:10 Modified: 11 November 2010 22:25 [ Report Abuse ]

(1) ช่วยเหลือเกษตรกรในชุมชน ต.บางเหรียง ที่ประสบภัยน้ำท่วมใหญ่ ปี 2553

เมื่อวันที่ 5 พ.ย 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 122 คณะฯ ได้มีการประชุมเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมใหญ่ ปี 2553 เป็นกรณีเร่งด่วน และที่ประชุมได้เห็นชอบให้จัดกำลังคนบางส่วนไปบริจาคสิ่งของที่จำเป็นเร่งด่วน เพื่อช่วย ม.อ. อีกทางหนึ่ง โดย... more »
By Monly   created: 07 November 2010 11:49 Modified: 07 November 2010 12:27 [ Report Abuse ]

(2) ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อพี่น้องชาวหาดใหญ่ที่ประสบภัยน้ำท่วม ปี 2553

ตามที่พวกเราชาวทรัพย์ฯ ประกอบด้วยทีมผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ได้ร่วมด้วยช่วยกันทำอาหารข้าวกล่อง โดยตั้งฐานทัพที่ โรงอาหารคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. มาตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย 2553 จนถึงวันที่ 5 พ.ย 2553 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของทำกิจกรรมนี้ เนื่องจากไ... more »
By Monly   created: 06 November 2010 20:40 Modified: 06 November 2010 21:29 [ Report Abuse ]

(10) ความช่วยเหลือน้ำท่วมหาดใหญ่ ปี 2553 ของชาว ม.อ.

1-3 พ.ย 2553 เป็นประวัติศาสตร์ที่ร้ายแรงที่สุดของชาวหาดใหญ่ ที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างหนัก และภัยครั้งนี้ใหญ่หลวงนัก ที่พวกเราคาดไม่ถึง ว่าจะมีน้ำมากมายขนาดนี้ ขณะเดียวกันศูนย์เตือนภัยได้ให้ระมัดระวัง แต่สิ่งที่ไม่อาจคาดคิดก็เกิดขึ้นได้ หลายพื้นที่... more »
By Monly   created: 03 November 2010 15:19 Modified: 07 November 2010 20:27 [ Report Abuse ]

(3) งานทำบุญเดือนสิบ

งานทำบุญเดือนสิบ ถือได้ว่าเป็นงานประเพณีสำคัญ และเป็นวัฒนธรรมทางภาคใต้ที่มีการปฏิบัติมายาวนาน ฝั่งลึกในจิตใจของคนในภาคใต้ทุกคนที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี ๆ ละ สองครั้งคือ - งานบุญแรก (รับเปรต) ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 (ปีนี้ตรงกับวันศ... more »
By Monly   created: 10 October 2010 21:50 Modified: 12 October 2010 10:03 [ Report Abuse ]

(6) ภาพบรรยากาศ การบริจาคโลหิต เนื่องในวันมหิดล ของบุคลากรและนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ

ตาม บันทึกนี้ บุคลากรและนักศึกษาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2553 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้วยการทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ที่ก... more »
By Monly   created: 27 September 2010 20:52 Modified: 28 September 2010 08:09 [ Report Abuse ]

(4) คณะทรัพยากรธรรมชาติช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2553

ปรัชญา/ปณิธานในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้น้อมนำพระราโชวาทของเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ มาเป็นศูนย์รวมจารีตที่พึงยึดมั่น ที่ฝั่งลึกในสำนึกของจิต และความนึกคิดของบุคลากรและนักศึกษา ทุก ๆ คน ที่ดำเนินรอยตามที่ว่า &ldq... more »
By Monly   created: 27 September 2010 20:33 Modified: 27 September 2010 22:00 [ Report Abuse ]