นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 161241
ความเห็น: 91

การต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี ระบบคอมพิวเตอร์ (สมาร์ทการ์ด) Update ข้อมูล ณ ตุลาคม 2553

ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี ระบบคอมพิวเตอร์ (สมาร์ทการ์ด)

         

                         

                                                                          

                บันทึกนี้มาตามคำเรียกร้องจากน้องแฟนคลับทั้งหลาย ที่ขอร้องมาให้มีการบันทึกไว้ใน Share ค่ะ จากการไปต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี  ณ  สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา เมื่อวันก่อน เพราะในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าน้อง ๆ ก็จะครบกำหนดที่จะต้องต่ออายุใบอนุญาตฯ แล้ว  รวมทั้งพี่ ๆ ที่มีใบอนุญาตประเภทไม่ตลอดชีพด้วยค่ะ    ดังนั้นมอนลี่ขอบันทึกนี้เพื่อแบ่งปันให้กับท่านที่เข้ามาอ่าน และเป็นประโยชน์กับมอนลี่เองในอนาคตอีก 5 ปี ข้างหน้า  ที่จะต้องไปติดต่อขอใช้บริการอีกค่ะ
               ก่อนอื่นต้องแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตแบบตลอดชีพ ถือว่าเป็นผู้ที่โชคที่สุด เพราะไม่ต้องมาทดสอบทุก ๆ 5 ปี     แต่หากมองการได้รับประโยชน์จากการเข้าทดสอบ และอบรม  กลุ่มบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ 5 ปี  ก็โชคดีเช่นกัน  เพราะได้รับความรู้ และความปลอดภัยที่ได้จากการไปฟังอบรม ทุก ๆ 5 ปี เช่นกัน  เพราะข้อมูลที่ได้รับจากการอบรมนั้นเป็นเรื่องที่เราได้ปฏิบัติอยู่แล้ว ซึ่งบางครั้งคิดว่าเป็นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง  แต่เมื่อได้เข้าอบรม ทำให้ทราบว่า วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฏจราจรเป็นอย่างไร

          ดังนั้นมอนลี่ขอเล่าประสบการณ์จากการที่ได้ไปขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ 5 ปี ว่า มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไรกันบ้าง และควรจะไปติดต่อขอรับบริการในช่วงเวลาใดบ้าง? ค่ะ  สำหรับการต่อใบอนุญาตครั้งนี้ มอนลี่ได้ต่อการทำบัตรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (สมาร์ทการ์ด) ค่ะ   ซึ่งขั้นตอนการดำเนินการจะเหมือนกันกับการทำบัตรรูปแบบเดิมค่ะ


ขั้นตอนการดำเนินการในการทำบัตรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (สมาร์ทการ์ด)           
             1.  เอกสารที่ต้องเตรียม คือ  บัตรประชาชน  (พร้อมสำเนา)  และบัตรใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม (พร้อมสำเนา)  เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อยแล้ว
(หากทำรูปแบบเดิม ที่ไม่ใช่สมาร์ทการ์ด ต้องแนบรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ด้วย  จำนวน 2 รูป)
           
             2.  ขึ้นไปติดต่อที่ชั้น 2  ตรงพื้นที่สำหรับกรอกแบบคำขอ  โดยไปหยิบที่ตู้ใส่แบบฟอร์ม ในที่นี้ ให้หยิบ แบบคำขอดำเนินการใบอนุญาตขับรถ  โดยกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยแล้ว  (กรอกตามตัวอย่างที่ติดไว้ให้ค่ะ)  

             3.  ส่งแบบคำขอ พร้อมเอกสารตามข้อ 1.  ยื่นในช่อง 2 เพื่อขอใบอนุญาตระบบคอมพิวเตอร์ (สมาร์ทการ์ด)  หรือ (ยื่นในช่อง 1 กรณีขอใบอนุญาตรูปแบบเดิม)  สำหรับมอนลี่ ยื่นในช่องที่ 2 ค่ะ คือ ขอแบบสมาร์ทการ์ด    เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อย  หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ไปทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ที่ชั้น 3)  และเข้าอบรมตามลำดับ    
หมายเหตุ  ช่วงเวลาที่ยื่นคำขอ มีดังนี้           
                รอบ 1  เวลา 08.00 - 09.00 น.
        
                รอบ 2  เวลา 09.00 - 10.00 น.
       
                รอบ 3  เวลา 10.00 -11.00 น.
                       
                           
เวลา 11.00 - 12.00 น.
  
                           
และ 13.30-13.30 น. 
      
     
              
4.  ขึ้นไปชั้น 3 เพื่อขอเข้าทดสอบในห้องทดสอบสมรรถภาพร่างกาย โดยได้ยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่แผนกทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  หลังจากนั้นก็นั่งรอเพื่อเข้าห้องทดสอบ   
            

รายการที่ทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้ขอใบอนุญาตขับรถ            
     
              
สำหรับขั้นตอนทดสอบนี้ จะมีเจ้าหน้าที่อธิบายให้ฟัง เพื่อแจ้งกติกาการปฏิบัติ  หากไม่ปฏิบัติตาม ก็ถือว่าไม่ผ่าน  ซึ่งจะมี 3 ด่าน โดยให้ผู้ขอใบอนุญาตนั่งที่เก้าอี้ และมือวางบนโต๊ะ เพื่อทดสอบ 3 ด่าน ที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้  ห้ามลุกขึ้นจากเก้าอี้โดยเด็ดขาด  ให้ทำครบทั้ง 3 ด่าน  สิ่งที่จะต้องทำดังนี้
                ด่านที่ 1.    กติกา  คือ  ให้บอกสีตรงตำแหน่งที่ชี้ให้ถูกต้อง   โดยเจ้าหน้าที่จะชี้ตามตำแหน่งที่ต้องการ  (ระยะทางที่มองเห็นคาดว่าประมาณ 2.50 เมตร) แล้วบอกว่าเป็นสีอะไร  เช่น สีแดง  หรือ เหลือง  หรือ เขียว  สลับกันไป  (เป็นวงกลมที่มีขนาดไม่เท่ากัน วางสลับกัน)  เมื่อผ่าน ก็ถึงด่านที่ 2
 
               ด่านที่ 2.    กติกา  คือ ทดสอบในการการขับเคลื่อนสิ่งของที่อยู่ตรงหน้าได้ให้ตรงตำแหน่งที่กำหนด จะมีแท่งสีขาวเล็ก ๆ เท่ากับปากกา วางอยู่ในตู้สี่เหลี่ยมคู่กัน 2 อัน คือให้ผู้เข้าทดสอบนั่งที่เก้าและโต๊ะเดิม โดยกดปุ่มสีเขียว และสีแดงบนโต๊ะ (ปุ่มสีเขียวเดินไปข้างหน้า  ปุ่มสีแดงเดินถอยหลัง) ที่วางอยู่บนโต๊ะ  ขณะเดียวกันตาก็มองไปตรงที่ตู้สี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่วางอยู่ตรงข้างหน้า (ระยะทางคาดว่า ประมาณ 2.50 เมตร) โดยให้กดปุ่มสีเขียวเพื่อให้แท่งสีขาวเดินไปหน้าจนสิ้นสุดพื้นที่ที่กำหนด  จากนั้นก็กดปุ่มสีแดง เพื่อให้แท่งสีขาวเดินถอยหลังมาหยุดตรงแนวแท่งสีขาวอีกอันหนึ่งที่เจ้าหน้าที่วางกำหนดไว้ให้    หากกดปุ่มมาหยุดไม่ตรงกับที่ที่กำหนดไว้ ก็จะถือไม่ผ่าน   สำหรับแท่งสีขาวที่กำหนดให้นั้น เป็นแท่ง เล็ก  ๆ สีขาวเท่ากับปากกา (ด่านนี้มอนลี่ต้องเล็งสายตาเป็นพิเศษ และกะระยะทางประมาณ 2.50 เมตร ที่กำหนดให้ ห้ามคาดเคลื่อนเด็ดขาด)   เมื่อผ่านก็ถึงด่านที่ 3
                 ด่านที่ 3.    กติกา คือ ในเรื่องความว่องไว และความเร็วในการเหยีบเบรค    ทดสอบโดยการให้ผู้เข้าทดสอบนั่งที่เก้าอี้ (เหมือนกับนั่งขับรถยนต์)  เท้าข้างซ้าย วางอยู่ตรงตำแหน่งที่กำหนดให้  เท้าข้างขวาเหยียบคันเร่ง  (ผู้ที่ขับรถเกียร์ออร์โต้ น่าจะเข้าใจดีค่ะ) มือวางไว้บนโต๊ะ ตามกติกาที่กำหนดไว้  หากไม่วาง ก็จะถือว่าไม่ผ่าน   กติกากำหนดไว้ว่า ให้นั่งเหยีบบคันเร่งให้ไฟปรอทสีเขียวปรากฏขึ้นมา  พร้อมมองปุ่มไฟสีแดงที่ปรากฏอยู่ที่ตู้ข้างหน้า (ระยะทางที่เจ้าหน้าที่ติดไว้ที่ตู้คาดว่าประมาณ 2.50 เมตร)  หากไฟสีแดงปรากฏขึ้น ให้รีบเหยียบเบรคทันที   หากมีไฟปรอทสีแดงปรากฏขึ้นมาก็จะไม่ผ่าน  (ไฟปรอทจะมี 2 ส่วน  ส่วนด้านล่างปรอทจะเป็นไฟสีเขียว  ส่วนปลายปรอทด้านบนจะเป็นไฟสีแดง)  ดังนั้นในส่วนนี้เหงื่อตกเหมือนกัน  เพราะจำเป็นต้องถอดรองเท้าออก   ครั้งแรกไม่ถอดรองเท้าออก เพราะคิดว่า  หมู ๆ หรือกล้วย  ๆ (เพราะปัจจุบันมอนลี่ขับรถแบบเกียร์ออร์โต้อยู่แล้ว โดยไม่ถอดรองเท้าออก)  แต่ที่ไหนได้  จำเป็นต้องถอด เพราะปรอทไฟสีแดงขึ้นอย่างรวดเร็ว  และไฟปรอทก็สั้นไม่กี่แถวเอง  ดังนั้นรอบ 2 จำเป็นต้องถอดรองเท้าออกค่ะ  และในที่สุดก็ผ่าน  แฮ่ะ ๆ ไม่ใช่หมู ๆ แล้ว   เมื่อผ่านเจ้าหน้าที่ก็จะผู้เซ็นชื่อ และประเมินว่าผ่านค่ะ  (คิดในใจเมื่ออายุมากขึ้น  ทุก ๆ  5 ปี หากมีวิธีการและขั้นตอนแบบนี้ คงจะลำบากกันแล้ว ในเรื่องของความไว  เพราะยิ่งอายุมากขึ้น ความเฉื่อยชาก็จะมาเยี่ยมเยียน โอ๋ละหน่อ?   
หมายเหตุ  ช่วงเวลาที่ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย มีดังนี้           
                รอบ 1  เวลา 09.00 10.00 น.
           
                รอบ 2  เวลา 10.00 11.00 น.
           
                รอบ 3  เวลา 11.00 12.00 น.
                            เวลา 13.00 13.30 น.
 
           

                
5.   เมื่อผ่านทดสอบแล้ว ก็นำเอกสารที่เจ้าหน้าที่ประเมินว่าผ่านแล้ว ลงไปชั้น 2  โดยยื่นที่ช่อง 4  แผนก พ.ร.บ. การขนส่งออกใหม่, เปลี่ยนประเภท, ต่ออายุ, ใบแทน และอื่น ๆ  จากนั้นนั่งรอที่หน้าเคาน์เตอร์เพื่อรอเข้าอบรม ใช้เวลาอบรม  1 ชั่วโมงเต็ม   เมื่อเข้าห้อง อย่าลืมต้องเซ็นชื่อด้วยน่ะค่ะ ในสมุดที่เจ้าหน้าที่จัดให้ค่ะ                    จากนั้นก็นั่งเข้าอบรม  โดยเจ้าหน้าที่จะเปิด T.V. ให้ชมภาพ VCD  การขับรถอย่างปลอดภัย และมารยาทในการขับรถ  ใช้เวลาชม 1 ช.ม. ห้ามออกจากห้องโดยเด็ดขาด   หากออกมาจากนอกห้องถือว่าไม่ผ่านค่ะ
 
หมายเหตุ  ช่วงเวลาที่อบรม มีดังนี้            
              รอบ 1  เวลา 10.00 11.00 น.
            
              รอบ 2  เวลา 11.00 12.00 น.
           
              รอบ 3  เวลา 13.30 14.30 น.
 

                 6.  เมื่ออบรมเสร็จ ก็รับแบบใบคำขอจากเจ้าหน้าที่ นำไปยื่นพร้อมจ่ายเงินที่ช่อง 2 แผนก ขอรับใบอนุญาตระบบคอมพิวเตอร์ (อยู่ในชั้นเดียวกัน)  เพื่อทำเป็นแบบสมาร์ทการ์ด  (หากทำรูปแบบเดิม ก็ยื่นช่อง 1 )  พร้อมจ่ายเงิน จำนวน 605 บาท (หากทำรูปแบบเดิม ก็ 505 บาท)   โดยเจ้าหน้าที่จะมอบใบเสร็จรับเงิน และบัตรคิว   จากนั้นให้เข้าไปนั่งรอที่หน้าห้องเพื่อรอเรียกตามบัตรคิวในการเข้าถ่ายรูปค่ะ  (จะมีอยู่ห้องถ่ายรูป จำนวน 3 ห้อง)             
                สำหรับค่าบริการ 605 บาท นั้นเป็นค่าอะไรบ้าง  จำแนกดังนี้
           
                
- ใบคำขอ  5 บาท
                
               
- ค่าใบอนุญาตต่ออายุ 500 บาท
              
               
- ค่าบริการถ่ายรูป 100 บาท  (กรณีทำสมาร์ทการ์ด)  
           

               
7.  เข้าห้องเพื่อนั่งถ่ายรูป ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแต่งรูปให้ค่ะ เพื่อให้สวย และหล่อ ๆ  เพราะจะต้องอยู่คู่กับเราทุก ๆ 5 ปี  ดังนั้นต้องสวยหรือหล่อเป็นพิเศษ  ขณะนั่งรอ สามารถเข้าไปที่มุมเพื่อเสริมสวยกันได้ค่ะ  มีกระจกและหวีไว้บริการพร้อม  หน้ามัน ผมรุก รุงรัง แต่งสวย แต่งหล่อกันได้   จากนั้นก็นั่งรอเรียกชื่อตามคิวเพื่อถ่ายรูป   เมื่อถ่ายรูปเสร็จ  ก็มานั่งรอรับรูปหน้าห้องถ่ายรูป เพื่อรอให้เจ้าหน้าที่แต่งให้สวย ๆ หรือหล่อ ๆ  เมื่อแต่งเสร็จแล้ว ก็รับบัตรจากเจ้าหน้าที่  เป็นอันว่า เสร็จเรียบร้อย และต้องรอไปอีก 5 ปี จึงจะมาใช้บริการใหม่ค่ะ

             เป็นอย่างไรกันบ้าง ละเอียดหยิบหรือเปล่า   แต่ยังไม่จบน่ะค่ะ  มอนลี่มีขอแถมอีกค่ะ ข้อมูลสาระที่ดี ๆ และคิดว่าเป็นประโยชน์แก่เพื่อนพ้องน้องพี่ทั้งหลายค่ะ  หากจำเป็นต้องไปขอใบอนุญาตขับรถค่ะ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้จากที่ได้สอบถามกับเจ้าหน้าที่แผนกฝึกอบรม ซึ่งให้ข้อมูลที่ดีมาก ๆ และแถมน่ารักอีกต่างหาก ใจดีด้วย ตอบข้อมูลในสิ่งที่เราอยากรู้ได้หมดเลย  (คิดในใจ มาถูกทางแล้วมอนลี่  เจาะข้อมูลไปเลย ฮ่า ๆ ) มีดังนี้น่ะค่ะ


            1.  การต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ 5 ปี  สามารถต่อล่วงหน้าได้ 3 เดือน ไม่ต้องรอให้บัตรหมดอายุก่อนได้ค่ะ
            2.  หากอยู่ต่างจังหวัด ไม่ต้องกลับไปยังภูมิลำเนาเดิม  ท่านสามารถต่อได้ทุกพื้นที่ที่ท่านทำงานอยู่  เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์สามารถ Online กันทั่วประเทศ  
            3.  บุคคลที่จะได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ได้ ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์    สำหรับรถจักรยานยนต์ ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 15 ปีบริบูรณ์ จึงจะได้รับใบอนุญาตแบบชั่วคราว  ไปจนอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์
            4.  ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี  สามารถต่ออายุก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่เกิน 3 เดือน  สำหรับค่าธรรมเนียมที่จะต้องจ่ายดังนี้
 
                 - ค่าคำขอ    5 บาท
                  - ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี   500 บาท         
                  - ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี  250 บาท
                  - ค่าบริการถ่ายรูป  100 บาท (กรณีทำบัตรสมาร์ทการ์ด)
             5.  ใบอนุญาตขับรถแบบชั่วคราว จะต่ออายุใบอนุญาตได้ หลังจากใบอนุญาตสิ้นอายุพอดี  และต้องแนบใบรับรองแพทย์ทุกครั้งหากเป็นแบบชั่วคราว  การต่ออายุใบอนุญาตต้องไม่เกิน 1 ปี   หากเกิน 1 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่
              6.  สาระความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ รถยนต์ พ.ศ. 2522  ทั้งหมด โปรดอ่านได้ที่นี่ค่ะ 

http://www.thailocaladmin.go.th/upload/schemaID%5B8%5D/1419_23.pdf             หากท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ อีก ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่

             - สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา  หมายเลขโทรศัพท์  0-7433-3707 ต่อ แผนกใบอนุญาตขับรถ  หรือ 080-5405778   

               - สำนักงานขนส่งอำเภอหาดใหญ่  หมายเลขโทรศัพท์  0-7423-6100
   

 

  Update ข้อมูลเพิ่มเติม   ณ  กรกฎาคม 2552

                                     
          1.  กรณีที่ท่านต้องการต่อใบขับขี่ ท่านไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา แล้ว ท่านสามารถต่อได้ที่สำนักงานขนส่งอำเภอหาดใหญ่  หรือสถานที่ที่ใกล้ที่สุด
           2.  กรณีที่ใบขับขี่เกิดสูญหายที่ต่างจังหวัด  ท่านสามารถติดต่อขอใบขับขี่ฉบับใหม่ได้ที่ที่สำนักงานขนส่งที่ใกล้ที่สุด
           3.  กรณีที่ใบขับขี่เกิดสูญหาย กรณีที่ท่านอยู่ที่หาดใหญ่ ท่านจะต้องดำเนินการติดต่อขอใบขับขี่ที่อำเภอหาดใหญ่ (ไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัด  โดยต้องนำเอกสารต่อไปนี้
              3.1  ใบแจ้งความ
              3.2  สำเนาบัตรประชาชน  หรือสำเนาทะเบียนบ้าน
              3.3  ชำระค่าธรรมเนียม 200 บาท (ขึ้นอยู่กับอายุบัตรของท่าน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะคิดให้)
           4.  กรณีที่ใบขับขี่แบบเดิมเกิดสูญหาย ท่านจะได้ใบขับขี่แบบสมาร์ทการ์ด  โดยที่ท่านจะต้องไปยื่นเอกสารที่สำนักงานขนส่งที่ใกล้ที่สุด  โดยไม่ต้องสอบค่ะ
           5.  หากท่านไม่ชอบใบขับขี่แบบเดิมที่เป็นตลอดชีพ และต้องการเปลี่ยนเป็นสมาร์ทการ์ดตลอดชีพ ท่านก็สามารถเปลี่ยนได้ค่ะ   โดยติดต่อที่สำนักงานขนส่ง ที่ใกล้ที่สุดค่ะ

 

  Update ข้อมูลเพิ่มเติม   ณ  ตุลาคม  2553

                    กรณีที่เจ้าของใบขับขี่อยู่ต่างประเทศ  หากใบขับขี่หมดอายุ  จะต้องเดินทางกลับประเทศไทย แล้วมาต่ออายุใบขับขี่ในประเทศ   โดยให้ต่อ ณ สถานที่ที่ใกล้กับตัวท่านมากที่สุด           เนื่องจากระบบออนไลน์ทั่วประเทศค่ะ.
 

ดอกไม้
People who like this: Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
นก คิมุระ [IP: 126.121.81.97]
03 กันยายน 2559 15:41
#105522

สวัสดีค่ะอยากทราบเกี่ยวกับการต่อใบขับขี่ซึ่งหมดอายุมา10ปีแล้วเพราะอยุ่ต่างประเทศแล้วก้อไม่ได้ช้นามสกุลอันเก่าเพราะแต่งงานใหม่แล้วแต่ที่อยุ่ยังเหมือนเดิมถ้าต่อใหม่และสอบใหม่จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะแล้วไปสอบและต่อใบขับขี่ที่โรงเรียนเอกชนได้ไหมค่ะ

รบกวนตอบมาน่อยนะค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.162.184.214
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ