นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 157650
ความเห็น: 89

การต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี ระบบคอมพิวเตอร์ (สมาร์ทการ์ด) Update ข้อมูล ณ ตุลาคม 2553

ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี ระบบคอมพิวเตอร์ (สมาร์ทการ์ด)

         

                         

                                                                          

                บันทึกนี้มาตามคำเรียกร้องจากน้องแฟนคลับทั้งหลาย ที่ขอร้องมาให้มีการบันทึกไว้ใน Share ค่ะ จากการไปต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี  ณ  สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา เมื่อวันก่อน เพราะในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าน้อง ๆ ก็จะครบกำหนดที่จะต้องต่ออายุใบอนุญาตฯ แล้ว  รวมทั้งพี่ ๆ ที่มีใบอนุญาตประเภทไม่ตลอดชีพด้วยค่ะ    ดังนั้นมอนลี่ขอบันทึกนี้เพื่อแบ่งปันให้กับท่านที่เข้ามาอ่าน และเป็นประโยชน์กับมอนลี่เองในอนาคตอีก 5 ปี ข้างหน้า  ที่จะต้องไปติดต่อขอใช้บริการอีกค่ะ
               ก่อนอื่นต้องแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตแบบตลอดชีพ ถือว่าเป็นผู้ที่โชคที่สุด เพราะไม่ต้องมาทดสอบทุก ๆ 5 ปี     แต่หากมองการได้รับประโยชน์จากการเข้าทดสอบ และอบรม  กลุ่มบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ 5 ปี  ก็โชคดีเช่นกัน  เพราะได้รับความรู้ และความปลอดภัยที่ได้จากการไปฟังอบรม ทุก ๆ 5 ปี เช่นกัน  เพราะข้อมูลที่ได้รับจากการอบรมนั้นเป็นเรื่องที่เราได้ปฏิบัติอยู่แล้ว ซึ่งบางครั้งคิดว่าเป็นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง  แต่เมื่อได้เข้าอบรม ทำให้ทราบว่า วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฏจราจรเป็นอย่างไร

          ดังนั้นมอนลี่ขอเล่าประสบการณ์จากการที่ได้ไปขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ 5 ปี ว่า มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไรกันบ้าง และควรจะไปติดต่อขอรับบริการในช่วงเวลาใดบ้าง? ค่ะ  สำหรับการต่อใบอนุญาตครั้งนี้ มอนลี่ได้ต่อการทำบัตรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (สมาร์ทการ์ด) ค่ะ   ซึ่งขั้นตอนการดำเนินการจะเหมือนกันกับการทำบัตรรูปแบบเดิมค่ะ


ขั้นตอนการดำเนินการในการทำบัตรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (สมาร์ทการ์ด)           
             1.  เอกสารที่ต้องเตรียม คือ  บัตรประชาชน  (พร้อมสำเนา)  และบัตรใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม (พร้อมสำเนา)  เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อยแล้ว
(หากทำรูปแบบเดิม ที่ไม่ใช่สมาร์ทการ์ด ต้องแนบรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ด้วย  จำนวน 2 รูป)
           
             2.  ขึ้นไปติดต่อที่ชั้น 2  ตรงพื้นที่สำหรับกรอกแบบคำขอ  โดยไปหยิบที่ตู้ใส่แบบฟอร์ม ในที่นี้ ให้หยิบ แบบคำขอดำเนินการใบอนุญาตขับรถ  โดยกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยแล้ว  (กรอกตามตัวอย่างที่ติดไว้ให้ค่ะ)  

             3.  ส่งแบบคำขอ พร้อมเอกสารตามข้อ 1.  ยื่นในช่อง 2 เพื่อขอใบอนุญาตระบบคอมพิวเตอร์ (สมาร์ทการ์ด)  หรือ (ยื่นในช่อง 1 กรณีขอใบอนุญาตรูปแบบเดิม)  สำหรับมอนลี่ ยื่นในช่องที่ 2 ค่ะ คือ ขอแบบสมาร์ทการ์ด    เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อย  หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ไปทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ที่ชั้น 3)  และเข้าอบรมตามลำดับ    
หมายเหตุ  ช่วงเวลาที่ยื่นคำขอ มีดังนี้           
                รอบ 1  เวลา 08.00 - 09.00 น.
        
                รอบ 2  เวลา 09.00 - 10.00 น.
       
                รอบ 3  เวลา 10.00 -11.00 น.
                       
                           
เวลา 11.00 - 12.00 น.
  
                           
และ 13.30-13.30 น. 
      
     
              
4.  ขึ้นไปชั้น 3 เพื่อขอเข้าทดสอบในห้องทดสอบสมรรถภาพร่างกาย โดยได้ยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่แผนกทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  หลังจากนั้นก็นั่งรอเพื่อเข้าห้องทดสอบ   
            

รายการที่ทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้ขอใบอนุญาตขับรถ            
     
              
สำหรับขั้นตอนทดสอบนี้ จะมีเจ้าหน้าที่อธิบายให้ฟัง เพื่อแจ้งกติกาการปฏิบัติ  หากไม่ปฏิบัติตาม ก็ถือว่าไม่ผ่าน  ซึ่งจะมี 3 ด่าน โดยให้ผู้ขอใบอนุญาตนั่งที่เก้าอี้ และมือวางบนโต๊ะ เพื่อทดสอบ 3 ด่าน ที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้  ห้ามลุกขึ้นจากเก้าอี้โดยเด็ดขาด  ให้ทำครบทั้ง 3 ด่าน  สิ่งที่จะต้องทำดังนี้
                ด่านที่ 1.    กติกา  คือ  ให้บอกสีตรงตำแหน่งที่ชี้ให้ถูกต้อง   โดยเจ้าหน้าที่จะชี้ตามตำแหน่งที่ต้องการ  (ระยะทางที่มองเห็นคาดว่าประมาณ 2.50 เมตร) แล้วบอกว่าเป็นสีอะไร  เช่น สีแดง  หรือ เหลือง  หรือ เขียว  สลับกันไป  (เป็นวงกลมที่มีขนาดไม่เท่ากัน วางสลับกัน)  เมื่อผ่าน ก็ถึงด่านที่ 2
 
               ด่านที่ 2.    กติกา  คือ ทดสอบในการการขับเคลื่อนสิ่งของที่อยู่ตรงหน้าได้ให้ตรงตำแหน่งที่กำหนด จะมีแท่งสีขาวเล็ก ๆ เท่ากับปากกา วางอยู่ในตู้สี่เหลี่ยมคู่กัน 2 อัน คือให้ผู้เข้าทดสอบนั่งที่เก้าและโต๊ะเดิม โดยกดปุ่มสีเขียว และสีแดงบนโต๊ะ (ปุ่มสีเขียวเดินไปข้างหน้า  ปุ่มสีแดงเดินถอยหลัง) ที่วางอยู่บนโต๊ะ  ขณะเดียวกันตาก็มองไปตรงที่ตู้สี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่วางอยู่ตรงข้างหน้า (ระยะทางคาดว่า ประมาณ 2.50 เมตร) โดยให้กดปุ่มสีเขียวเพื่อให้แท่งสีขาวเดินไปหน้าจนสิ้นสุดพื้นที่ที่กำหนด  จากนั้นก็กดปุ่มสีแดง เพื่อให้แท่งสีขาวเดินถอยหลังมาหยุดตรงแนวแท่งสีขาวอีกอันหนึ่งที่เจ้าหน้าที่วางกำหนดไว้ให้    หากกดปุ่มมาหยุดไม่ตรงกับที่ที่กำหนดไว้ ก็จะถือไม่ผ่าน   สำหรับแท่งสีขาวที่กำหนดให้นั้น เป็นแท่ง เล็ก  ๆ สีขาวเท่ากับปากกา (ด่านนี้มอนลี่ต้องเล็งสายตาเป็นพิเศษ และกะระยะทางประมาณ 2.50 เมตร ที่กำหนดให้ ห้ามคาดเคลื่อนเด็ดขาด)   เมื่อผ่านก็ถึงด่านที่ 3
                 ด่านที่ 3.    กติกา คือ ในเรื่องความว่องไว และความเร็วในการเหยีบเบรค    ทดสอบโดยการให้ผู้เข้าทดสอบนั่งที่เก้าอี้ (เหมือนกับนั่งขับรถยนต์)  เท้าข้างซ้าย วางอยู่ตรงตำแหน่งที่กำหนดให้  เท้าข้างขวาเหยียบคันเร่ง  (ผู้ที่ขับรถเกียร์ออร์โต้ น่าจะเข้าใจดีค่ะ) มือวางไว้บนโต๊ะ ตามกติกาที่กำหนดไว้  หากไม่วาง ก็จะถือว่าไม่ผ่าน   กติกากำหนดไว้ว่า ให้นั่งเหยีบบคันเร่งให้ไฟปรอทสีเขียวปรากฏขึ้นมา  พร้อมมองปุ่มไฟสีแดงที่ปรากฏอยู่ที่ตู้ข้างหน้า (ระยะทางที่เจ้าหน้าที่ติดไว้ที่ตู้คาดว่าประมาณ 2.50 เมตร)  หากไฟสีแดงปรากฏขึ้น ให้รีบเหยียบเบรคทันที   หากมีไฟปรอทสีแดงปรากฏขึ้นมาก็จะไม่ผ่าน  (ไฟปรอทจะมี 2 ส่วน  ส่วนด้านล่างปรอทจะเป็นไฟสีเขียว  ส่วนปลายปรอทด้านบนจะเป็นไฟสีแดง)  ดังนั้นในส่วนนี้เหงื่อตกเหมือนกัน  เพราะจำเป็นต้องถอดรองเท้าออก   ครั้งแรกไม่ถอดรองเท้าออก เพราะคิดว่า  หมู ๆ หรือกล้วย  ๆ (เพราะปัจจุบันมอนลี่ขับรถแบบเกียร์ออร์โต้อยู่แล้ว โดยไม่ถอดรองเท้าออก)  แต่ที่ไหนได้  จำเป็นต้องถอด เพราะปรอทไฟสีแดงขึ้นอย่างรวดเร็ว  และไฟปรอทก็สั้นไม่กี่แถวเอง  ดังนั้นรอบ 2 จำเป็นต้องถอดรองเท้าออกค่ะ  และในที่สุดก็ผ่าน  แฮ่ะ ๆ ไม่ใช่หมู ๆ แล้ว   เมื่อผ่านเจ้าหน้าที่ก็จะผู้เซ็นชื่อ และประเมินว่าผ่านค่ะ  (คิดในใจเมื่ออายุมากขึ้น  ทุก ๆ  5 ปี หากมีวิธีการและขั้นตอนแบบนี้ คงจะลำบากกันแล้ว ในเรื่องของความไว  เพราะยิ่งอายุมากขึ้น ความเฉื่อยชาก็จะมาเยี่ยมเยียน โอ๋ละหน่อ?   
หมายเหตุ  ช่วงเวลาที่ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย มีดังนี้           
                รอบ 1  เวลา 09.00 10.00 น.
           
                รอบ 2  เวลา 10.00 11.00 น.
           
                รอบ 3  เวลา 11.00 12.00 น.
                            เวลา 13.00 13.30 น.
 
           

                
5.   เมื่อผ่านทดสอบแล้ว ก็นำเอกสารที่เจ้าหน้าที่ประเมินว่าผ่านแล้ว ลงไปชั้น 2  โดยยื่นที่ช่อง 4  แผนก พ.ร.บ. การขนส่งออกใหม่, เปลี่ยนประเภท, ต่ออายุ, ใบแทน และอื่น ๆ  จากนั้นนั่งรอที่หน้าเคาน์เตอร์เพื่อรอเข้าอบรม ใช้เวลาอบรม  1 ชั่วโมงเต็ม   เมื่อเข้าห้อง อย่าลืมต้องเซ็นชื่อด้วยน่ะค่ะ ในสมุดที่เจ้าหน้าที่จัดให้ค่ะ                    จากนั้นก็นั่งเข้าอบรม  โดยเจ้าหน้าที่จะเปิด T.V. ให้ชมภาพ VCD  การขับรถอย่างปลอดภัย และมารยาทในการขับรถ  ใช้เวลาชม 1 ช.ม. ห้ามออกจากห้องโดยเด็ดขาด   หากออกมาจากนอกห้องถือว่าไม่ผ่านค่ะ
 
หมายเหตุ  ช่วงเวลาที่อบรม มีดังนี้            
              รอบ 1  เวลา 10.00 11.00 น.
            
              รอบ 2  เวลา 11.00 12.00 น.
           
              รอบ 3  เวลา 13.30 14.30 น.
 

                 6.  เมื่ออบรมเสร็จ ก็รับแบบใบคำขอจากเจ้าหน้าที่ นำไปยื่นพร้อมจ่ายเงินที่ช่อง 2 แผนก ขอรับใบอนุญาตระบบคอมพิวเตอร์ (อยู่ในชั้นเดียวกัน)  เพื่อทำเป็นแบบสมาร์ทการ์ด  (หากทำรูปแบบเดิม ก็ยื่นช่อง 1 )  พร้อมจ่ายเงิน จำนวน 605 บาท (หากทำรูปแบบเดิม ก็ 505 บาท)   โดยเจ้าหน้าที่จะมอบใบเสร็จรับเงิน และบัตรคิว   จากนั้นให้เข้าไปนั่งรอที่หน้าห้องเพื่อรอเรียกตามบัตรคิวในการเข้าถ่ายรูปค่ะ  (จะมีอยู่ห้องถ่ายรูป จำนวน 3 ห้อง)             
                สำหรับค่าบริการ 605 บาท นั้นเป็นค่าอะไรบ้าง  จำแนกดังนี้
           
                
- ใบคำขอ  5 บาท
                
               
- ค่าใบอนุญาตต่ออายุ 500 บาท
              
               
- ค่าบริการถ่ายรูป 100 บาท  (กรณีทำสมาร์ทการ์ด)  
           

               
7.  เข้าห้องเพื่อนั่งถ่ายรูป ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแต่งรูปให้ค่ะ เพื่อให้สวย และหล่อ ๆ  เพราะจะต้องอยู่คู่กับเราทุก ๆ 5 ปี  ดังนั้นต้องสวยหรือหล่อเป็นพิเศษ  ขณะนั่งรอ สามารถเข้าไปที่มุมเพื่อเสริมสวยกันได้ค่ะ  มีกระจกและหวีไว้บริการพร้อม  หน้ามัน ผมรุก รุงรัง แต่งสวย แต่งหล่อกันได้   จากนั้นก็นั่งรอเรียกชื่อตามคิวเพื่อถ่ายรูป   เมื่อถ่ายรูปเสร็จ  ก็มานั่งรอรับรูปหน้าห้องถ่ายรูป เพื่อรอให้เจ้าหน้าที่แต่งให้สวย ๆ หรือหล่อ ๆ  เมื่อแต่งเสร็จแล้ว ก็รับบัตรจากเจ้าหน้าที่  เป็นอันว่า เสร็จเรียบร้อย และต้องรอไปอีก 5 ปี จึงจะมาใช้บริการใหม่ค่ะ

             เป็นอย่างไรกันบ้าง ละเอียดหยิบหรือเปล่า   แต่ยังไม่จบน่ะค่ะ  มอนลี่มีขอแถมอีกค่ะ ข้อมูลสาระที่ดี ๆ และคิดว่าเป็นประโยชน์แก่เพื่อนพ้องน้องพี่ทั้งหลายค่ะ  หากจำเป็นต้องไปขอใบอนุญาตขับรถค่ะ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้จากที่ได้สอบถามกับเจ้าหน้าที่แผนกฝึกอบรม ซึ่งให้ข้อมูลที่ดีมาก ๆ และแถมน่ารักอีกต่างหาก ใจดีด้วย ตอบข้อมูลในสิ่งที่เราอยากรู้ได้หมดเลย  (คิดในใจ มาถูกทางแล้วมอนลี่  เจาะข้อมูลไปเลย ฮ่า ๆ ) มีดังนี้น่ะค่ะ


            1.  การต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ 5 ปี  สามารถต่อล่วงหน้าได้ 3 เดือน ไม่ต้องรอให้บัตรหมดอายุก่อนได้ค่ะ
            2.  หากอยู่ต่างจังหวัด ไม่ต้องกลับไปยังภูมิลำเนาเดิม  ท่านสามารถต่อได้ทุกพื้นที่ที่ท่านทำงานอยู่  เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์สามารถ Online กันทั่วประเทศ  
            3.  บุคคลที่จะได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ได้ ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์    สำหรับรถจักรยานยนต์ ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 15 ปีบริบูรณ์ จึงจะได้รับใบอนุญาตแบบชั่วคราว  ไปจนอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์
            4.  ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี  สามารถต่ออายุก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่เกิน 3 เดือน  สำหรับค่าธรรมเนียมที่จะต้องจ่ายดังนี้
 
                 - ค่าคำขอ    5 บาท
                  - ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี   500 บาท         
                  - ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี  250 บาท
                  - ค่าบริการถ่ายรูป  100 บาท (กรณีทำบัตรสมาร์ทการ์ด)
             5.  ใบอนุญาตขับรถแบบชั่วคราว จะต่ออายุใบอนุญาตได้ หลังจากใบอนุญาตสิ้นอายุพอดี  และต้องแนบใบรับรองแพทย์ทุกครั้งหากเป็นแบบชั่วคราว  การต่ออายุใบอนุญาตต้องไม่เกิน 1 ปี   หากเกิน 1 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่
              6.  สาระความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ รถยนต์ พ.ศ. 2522  ทั้งหมด โปรดอ่านได้ที่นี่ค่ะ 

http://www.thailocaladmin.go.th/upload/schemaID%5B8%5D/1419_23.pdf             หากท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ อีก ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่

             - สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา  หมายเลขโทรศัพท์  0-7433-3707 ต่อ แผนกใบอนุญาตขับรถ  หรือ 080-5405778   

               - สำนักงานขนส่งอำเภอหาดใหญ่  หมายเลขโทรศัพท์  0-7423-6100
   

 

  Update ข้อมูลเพิ่มเติม   ณ  กรกฎาคม 2552

                                     
          1.  กรณีที่ท่านต้องการต่อใบขับขี่ ท่านไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา แล้ว ท่านสามารถต่อได้ที่สำนักงานขนส่งอำเภอหาดใหญ่  หรือสถานที่ที่ใกล้ที่สุด
           2.  กรณีที่ใบขับขี่เกิดสูญหายที่ต่างจังหวัด  ท่านสามารถติดต่อขอใบขับขี่ฉบับใหม่ได้ที่ที่สำนักงานขนส่งที่ใกล้ที่สุด
           3.  กรณีที่ใบขับขี่เกิดสูญหาย กรณีที่ท่านอยู่ที่หาดใหญ่ ท่านจะต้องดำเนินการติดต่อขอใบขับขี่ที่อำเภอหาดใหญ่ (ไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัด  โดยต้องนำเอกสารต่อไปนี้
              3.1  ใบแจ้งความ
              3.2  สำเนาบัตรประชาชน  หรือสำเนาทะเบียนบ้าน
              3.3  ชำระค่าธรรมเนียม 200 บาท (ขึ้นอยู่กับอายุบัตรของท่าน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะคิดให้)
           4.  กรณีที่ใบขับขี่แบบเดิมเกิดสูญหาย ท่านจะได้ใบขับขี่แบบสมาร์ทการ์ด  โดยที่ท่านจะต้องไปยื่นเอกสารที่สำนักงานขนส่งที่ใกล้ที่สุด  โดยไม่ต้องสอบค่ะ
           5.  หากท่านไม่ชอบใบขับขี่แบบเดิมที่เป็นตลอดชีพ และต้องการเปลี่ยนเป็นสมาร์ทการ์ดตลอดชีพ ท่านก็สามารถเปลี่ยนได้ค่ะ   โดยติดต่อที่สำนักงานขนส่ง ที่ใกล้ที่สุดค่ะ

 

  Update ข้อมูลเพิ่มเติม   ณ  ตุลาคม  2553

                    กรณีที่เจ้าของใบขับขี่อยู่ต่างประเทศ  หากใบขับขี่หมดอายุ  จะต้องเดินทางกลับประเทศไทย แล้วมาต่ออายุใบขับขี่ในประเทศ   โดยให้ต่อ ณ สถานที่ที่ใกล้กับตัวท่านมากที่สุด           เนื่องจากระบบออนไลน์ทั่วประเทศค่ะ.
 

สร้าง: 26 กันยายน 2551 18:24 แก้ไข: 28 ตุลาคม 2553 15:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
pooky [IP: 125.24.58.150]
05 กรกฎาคม 2553 09:10
#58478

ใช่ค่ะ เห็นด้วยค่ะ แต่ไม่ต้องถึง 5 ถึง10 ครั้งหรอกค่ะ

กว่าต่อเปลี่ยนเป็นตลอดชีพก็แก่เหมือนกันค่ะ ครั้งที่ 2

ของแบบ 5 ปีก็พอแล้วค่ะ

Ico48
auto [IP: 124.122.89.179]
27 กรกฎาคม 2553 18:11
#59103

ดีมากๆๆเลย 

ได้ประโยชน์สุดๆๆ

 

Ico48
Aunza [IP: 114.128.117.218]
09 สิงหาคม 2553 19:10
#59447

  10ปี ก็พอแล้วครับ  5 ปี10ครั้งก็ 50 ปี + อายุปัจบันก็คง 75 ปี หรือ 80 ปี ไปแล้วละครับ

แต่อย่างไรก็ขอบคุณ มอลลี่ มากเลยนะครับที่เอาประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์มาให้สังคมได้รับรู้และปัญหาที่ยังคาใจของหลายๆคนครับ 

Ico48
อองฟอง [IP: 183.89.243.105]
31 สิงหาคม 2553 20:33
#59892
พุ่งนี้ไปต่อใบขับขี่5ปี
ไม่รู้เลยน้าเนี่ย ว่าต้องใช้ใบรับรองแพทย์ด้วย
ขอบคุณน้าคะ
  • ขอบคุณทุกท่านที่ได้อ่าน และนำไปใช้ประโยชน์ได้   หากท่านใดมีเพิ่มเติม สามารถบันทึกเพื่อแบ่งปันให้กับท่านอื่นด้วยค่ะ 
Ico48
KAI [IP: 124.121.72.201]
10 กันยายน 2553 07:36
#60151
ขอบคุณมากนะครับสำหลับข้อมูลดีๆแบบนี้
Ico48
อุ๋ม [IP: 125.24.178.221]
12 กันยายน 2553 01:51
#60184
ถ้าบัตรหมดตั้งแต่ 11 พฤศจิกายน 2552 ต้องสอบใหม่ไหม อ่ะคะ
Ico48
โจ [IP: 119.197.197.231]
24 กันยายน 2553 16:54
#60415
ถ้าอยู่เมืองนอกหล่ะครับช่วยแนะนำหน่อยครับหมดอายุไปหลายเดือนแล้ว
Ico48
cherry [IP: 115.67.18.145]
15 ตุลาคม 2553 13:18
#60922

แล้วสามารถต่อใบอนุญาตหลังจากหมดอายุได้ไม่เกินกี่วันคะ แล้วถูกปรับรึเปล่าคะ

Ico48
น้ำฝน [IP: 81.5.154.216]
27 ตุลาคม 2553 02:39
#61142

ดีคะคุณมอนลี่

ตอนนี้ฝนอยู่อังกฤษใบขับขึ่รถยนต์ห้าปีหมดอายุได้สี่เดือนแล้ว แต่ยังไม่ได้กลับเมืองไทย สามารถส่งไปให้คนที่เมืองไทยต่ออายุบัตรแทนได้มั้ยค่ะ แล้วถ้าไม่ได้ต้องทำยังไงค่ะมีความจำเป็นที่ยังกลับเมืองไทยไม่ได้ แล้วถ้าเกินหกเดือนจะเป็นอย่างไร เกินหนึ่งปีต้องสอบข้อเขียนแล้วปฎิบัติด้วยรึเปล่าค่ะ ร้อนใจมากค่ะเพราะไม่อยากสอบใหม่ให้เสียเวลาค่ะ

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณมอนลี่มากนะค่ะ  กังวลมากค่ะ

 

 

Ico48
เด็กนัด [IP: 202.183.235.3]
28 ตุลาคม 2553 13:51
#61180

ใบต่อใบอนุญาติขับขี่รถยนต์มา  27/10/10  เตรียมเอกสารไปดังนี้

1.ใบรับรองแพทย์  (50  บาท)

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรตัวจริง

3.สำเนาทะเบียนบ้านและตัวจริง

4.สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์5ปีและตัวจริง 

พอยื่นให้ จนท.ปชส.  คืนให้เราหมดเลยยกเว้นใบอนุญาติขับรถยนต์ที่หมดอายุเอาไปแนบกับแบบฟอร์มการทดสอบต่างๆ แล้วรับบัตรคิวเพื่อเรียกเข้าทำการทดสอบด่านที่ 1  ทดสอบสายตาบอดสี  ด่านที่2  ทดสอบความไวในการเบรค  ด่านที่3การทดสอบสายตาทางลึก

เสร็จแล้วก็มานั่งอบรม  ประมาณ  1  ชม.

ออกจากห้องอบรม  จนท.แจกเอกสารให้ไปถ่ายรูปทำบัตรเสียตัง 605.-บาท เป็นอันเสร็จขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ที่ขนส่งหมอชิต

 

Ico48
เด็กนัด [IP: 202.183.235.3]
28 ตุลาคม 2553 13:58
#61181

ชั้น 2  อาคาร 4  เป็นชั้นที่ทำบัตร(สมาร์ทการ์ด)มีช่ีองทำบัตรหลาบช่องมากกก

บริการให้ผู้ที่ไปทำใบอนุญาตได้เร็วมากไม่ต้องรอนานเลย

การบริการต่อภาษีรถยนต์ก็เร็วมากโดยใช้บริการเลื่อนล้งเสียภาษีไม่ต้่องวนหาที่จอดรถขับรถเข้าไปต่อได้เลยดีจริงนะกรมขนส่งทางบกหมอชิต 

  • ได้ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ขนส่ง เรื่อง การต่อใบอนุญาตขับขี่ กรณีที่อยู่ต่างประเทศ จะทำอย่างไร    ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ทราบว่า  จะต้องต่อภายในประเทศไทยเท่านั้น และเจ้าของใบขับขี่ต้องมาต่อเองค่ะ
Ico48
k [IP: 125.25.60.203]
07 ธันวาคม 2553 13:05
#62166

ได้เวลาไปต่อแล้วค่ะ ขอบคุณนะคะ

Ico48
บี [IP: 124.121.130.156]
11 ธันวาคม 2553 18:33
#62268
ถ้าใบขับขี่หมดอายุนานกี่เดือนถึงต้องสอบใหม่คะเพราะตัวอยู่ต่างประเทศ
Ico48
[IP: 182.52.191.50]
14 ธันวาคม 2553 11:23
#62313
กรณี่ต่อจาก1ปีเป็น5ปีเมื่อบัตรครบ1ปีแล้วต้องต่อภายในกี่วันค่ะ
Ico48
เข้าใจโลก [IP: 58.9.76.170]
12 เมษายน 2554 07:40
#64839

 ขอบใจข้อมูลจ้า

ผมเข้าใจขั้นตอนดี แต่ผมว่า ค่าต่อ 500 บาทนี่

และแยกชนชั้นตลอดชีพมันบอกไรกับสังคมที่เป็นอยู่ปัจจุบัน

ได้เยอะเลยคนเรา งกขึ้น จริงใจกันน้อยลง เพราะสังคมมัน ต้องการเงินจริงๆ  ขั้นตอนเยอะดีครับ เหตุผลรองรับก็ดีจากการทดสอบ แต่หลายครั้งที่อธิบาย 500 บาทไม่ได้เปรียบเหมือน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ตั้งขึ้นมา อะไรเป็นเงินมากขึ้นช่วง 10 ปีหลังนี้คนก็เริ่มแยกกัน งกขึ้น  

สรุป ทดสอบยาวๆแบบนี้ดีครับ มองเหมือนรับน้อง มีกิจกรรมสนุกๆ ให้ขนส่งได้ทำ เหตุผลดูดีแต่แก้ไขอุบัติเหตุลดลงไม่ได้ครับ 

(เวลาขับรถมันมีความเครียดลึกๆอยู่,ความเสี่ยงต้องได้ใช้บ้าง

เปิดไฟเลี้ยวตอนไหนดีหละ มีเป็น 10 คำตอบนะ พอก่อนดีกว่า ) 

อ่านขำๆนะผมแค่บอกความในใจ *-* 

 

Ico48
pamadalala [IP: 192.168.101.4]
18 เมษายน 2554 13:27
#64927

ขอบคุณพี่มอลลี่มากๆ เลยค่ะ
กำลังจะไปต่อพรุ่งนี้เลย

เลยกำหนดมาประมาณ 7 เดือน แต่ที่สำนักงานขนส่ง หาดใหญ่บอกว่า ไม่ต้องเสียค่าปรับ ขอแค่อย่าเลยครบรอบอีกปี ก็เพียงพอ ค่าต่อประมาณ 600 บาทค่ะ (เพิ่งโทรไปถามเมื่อกี้นี้เอง ^^) 

ขอบคุณอีกทีค้าบ ^^

...พาม 

Ico48
นุ้ย [IP: 99.231.154.168]
15 กันยายน 2554 23:05
#68709

ขอบคุณค่ะสำหรับข้อมุลดีมากค่ะ

Ico48
นุ้ย [IP: 99.231.154.168]
15 กันยายน 2554 23:09
#68710

ไม่ทราบว่าใบขับขี่หมดอายุไม่เกินหนึ่ง ต้องสอบไหม่ไมค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

Ico48
นัสตี้ [IP: 203.209.83.19]
19 มกราคม 2555 09:20
#73842

ขอบคุณมากๆค่ะ กำลังจะไปต่อเร็วๆนี้ค่ะ

Ico48
ปณิตา จันทร์กล่ำ [IP: 124.121.133.210]
25 กุมภาพันธ์ 2555 23:50
#75500

ใบอนุญาตขับขี่ไทยหมดอายุเจ้าตัวอยู่ต่างประเทศจะต่ออายุอย่างไร เพราะต้องใช้ใบอนุญาตไทยต่ออายุใบขับขี่สากลด้วย

และยังคงต้องอยู่ต่างประเทสอีก2-3ปี มีวิธีไหนบ้างค่ะ ใช้เอกสารพาสปอร์ต ใบลงทะเบียนเรียน ฯลฯ แสดงหลักฐานประกอบได้ไหมค่ะ เพราะถ้าไม่มีใบขับขี่สากลต้องแย่แน่ๆ เพราะกฏหมายต่างประเทศเข้มงวดมาก ขอรบกวนตอบคำถามด้วยนะคะ

Ico48
Monly (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
26 กุมภาพันธ์ 2555 13:48
#75506

ตอบคุณ ปณิตา จันทร์กล่ำ ได้สอบถามเจ้าหน้าที่เช่นกัน ทราบว่า ต้องกลับประเทศไทยก่อนค่ะ

Ico48
kickapu [IP: 49.49.66.1]
26 กุมภาพันธ์ 2555 22:53
#75511

รบกวนสอบถามผู้รู้ ว่า ต้องการต่อใบขับขี่ประเภท2 สามารถต่อที่สำนักงานขนส่ง หาดใหญ่ได้หรือป่าว แล้วตอนนี้ขับขี่ประเภท2สามารถทำใบขับขี่แบบสมาร์ทการ์ดได้หรือป่าวคับผม

Ico48
TENA [IP: 110.168.187.1]
10 มีนาคม 2555 05:17
#75840

เป็นคนสายตาส้นไม่เท่ากัน แต่ไม่บอดสี ตอนตรวจมันน่าอึดอัดมากเพราะให้มองทีละข้างจะทำไงดี

Ico48
น้ำญา [IP: 223.206.158.244]
22 กรกฎาคม 2555 16:02
#79013

มีเรื่องให้ช่วยนิดหน่อยน่ะค่ะ

พอดีว่ามีบุคคลหนึ่งน่ะค่ะมาติดเงินพ่อของหนู แล้วเขายังไม่ยอมให้คืน เวลามันก็ผ่านมาหลายวันแล้ว แต่เขายังไม่คืนเลย

ขอช่วยตามหาให้หน่อยน่ะค่ะ เงินนั้นสำคัญสำหรับการเรียนหนูมากๆๆ ขอช่วยหน่อยน้ะค่ะ เขาชื่อ นาย พัฒน์เดช ปานแก้ว เลขประจำตัวประชน 3 9009 00277 48 0

Ico48
ขวัญ [IP: 180.183.169.121]
28 ตุลาคม 2555 11:27
#81487

เป็นคนหาดใหญ่ตอนนี้ได้เปลี่ยนนามสกุลใหม่แล้วไปทำเรื่องเปลี่ยนใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งอำเภอหาดใหญ่ได้หรือเปล่าและต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง

 

Ico48
ลูกตาล [IP: 115.135.236.55]
27 กรกฎาคม 2558 19:02
#103497

สวัสดีค่ะคุณมอลลี่ พอดีดิฉันอยู่มาเลเชียนะค่ะ

จะไปต่อใบขับขี่ 5ปีเป็น5ปี ที่หาดใหญ่

ไม่ทราบว่าสำนักงานขนส่งหาดใหญ่ อยู่แถวใหนบริเวณใหนของหาดใหญ่ค่ะ

รบกวนหน่อยนะค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

ตอบคุณลูกตาล  

 - ถ้ามาจากมาเลเซีย ขับมาทางถนนกาญจนวนิช  ผ่านมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  แล้วตรงไปถึงสามแยกคอหงส์  แล้วเลี้ยวซ้าย ประมาณ 120 เมตร  สำนักงานขนส่งหาดใหญ่ อยู่ตรงข้ามกับวัดหงส์ประดิษฐาราม ค่ะ  

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 23.20.215.116
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ