นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1877
ความเห็น: 4

จัดบรรยายพิเศษ “การพัฒนาทักษะภาษาจีนให้แก่นักศึกษาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ”

"ฝึกทักษะภาษาจีนให้แก่นักศึกษา"

          ในวันศุกร์ที่ 21 มี.ค 2551  นี้   ทางคณะทรัพยากรธรรมชาติ จะจัดบรรยายพิเศษ การพัฒนาทักษะภาษาจีนให้แก่นักศึกษาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บัณฑิตที่จะเข้าสู่การทำงานต้องมีทักษะภาษาที่สาม  และเมื่อจบหลักสูตรนักศึกษาสามารถพูดภาษาจีนได้  และนำไปประกอบอาชีพได้  
      
ดังนั้นคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้เห็นความสำคัญในจุดนี้  จึงได้เรียนเชิญวิทยากรจากสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 2 ท่าน คือ 

รองศาสตราจารย์หม่าจื๊อ   ผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อฝ่ายจีน
อาจารย์ธีริศรา  ผลเกิด  หัวหน้าสาขาภาษาจีน 

 ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษให้แก่คณะกรรมการประจำคณะฯ คณะกรรมการวิชาการ
หัวหน้าภาควิชา  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และผู้ที่สนใจทั่วไป
 เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ
ดังกล่าว  เพื่อจะได้เป็นแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาจีนให้แก่นักศึกษาของ
คณะทรัพยากรธรรมชาติได้


สำหรับการบรรยายพิเศษในวันนี้ จัด  ณ ห้องประชุม 122  อาคาร 1  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ในช่วงเวลา 13.00-15.00 น.  ค่ะ 

created: 21 March 2008 10:50 Modified: 27 March 2008 12:08 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
เปตอง (Recent Activities)
21 March 2008 11:15
#25359

ต่อไปคณะฯ ก็เป็นสากลมากขึ้น ได้ใช้ทั้งภาษาไทย อังกฤษ จีน  ส่วนเปตองพูดได้แต่ หว่อ อ้าย นี่ ค่ะ ^ _ ^

Ico48
แมงปอ (Recent Activities)
23 March 2008 08:21
#25442

ดีจังค่ะ ต่อไปจะได้พูดจีนกันทั้งคณะฯ

Ico48
อัมพร (Recent Activities)
09 April 2008 16:39
#26661
  • สวัสดีค่ะ
  • พี่จัดโครงการเรียนสนทนาภาษาจีนกลางที่หอพักเปิดมา 3 ปี รวมแล้ว 6 รุ่น มีนักศึกษาคณะทรัพย์เรียนด้วยหลายคนค่ะ
Ico48
Monly (Recent Activities)
10 April 2008 09:30
#26693
  • ดีค่ะ พี่ อัมพร 
  • นอกจากที่นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษแล้ว  คณะฯ ยังมีนโยบายที่จะให้นักศึกษาได้มีทักษะภาษาที่สามด้วย  และยังสนับสนุนให้บุคลากรของคณะฯ ได้เข้าร่วมฝึกทักษะภาษาจีนด้วย

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.214.184.250
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ