นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1250
ความเห็น: 0

เรียนรู้ตัวตน(1) : จุดเริ่ม [C]

โครงการอบรม เรื่อง "ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร" ระหว่าง 9-12 มิ.ย 2559 ณ โรงแรมราชมังคลา พาวิลเลี่ยน บีช รีสอร์ท อ.เมือง จ.สงขลา

 

 

 

 

       วันนี้ (9 มิ.ย 2559) เตรียมปรับตัวเองให้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง และสุขภาวะกำเนิด (self transformative learning & salutogenesis)  จุดเริ่มสตาร์ท ณ โรงแรมราชมังคลา พาวิลเลี่ยน บีช รีสอร์ท  สงขลา   โดยมีวิทยากรกระบวนการ ที่เชี่ยวชาญ  2 ท่านคือ  นายแพทย์วิธาน  ฐานะวุฑฒ์  และ  ดร.นายแพทย์สกล สิงหะ

       กิจกรรมครั้งนี้ มีผู้สนใจเกือบ 40 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นแนวทางการพัฒนาตนเอง โดยเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง ทั้งร่างกายและจิตใจ  เพิ่มพูนทัศนคติและมุมมองใหม่ ๆ ในการดำเนินชีวิต 

        บรรยากาศการอบรม ดำเนินไปอย่างสบาย ๆ ไม่เคร่งเครียด ปล่อยวาง  ไร้โต๊ะ และเก้าอี้   

 

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 09 June 2016 23:01 Modified: 13 June 2016 18:09 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 anni, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น