นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1690
ความเห็น: 0

กำหนดการ "รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

 

 

           ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2557  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เชิญเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ดังรายละเอียดที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ที่นี่   

            "รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จฯ มาทอดพระเนตร พื้นที่ปกปักพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตเขาคอหงส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมทั้งทรงเปิด”อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ สิรินธร” และ “โรงงานสาธิตการผลิตไบโอดีเซล (เอทิลเอสเตอร์) ด้วยกระบวนการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ติดตามโครงการความร่วมมือในการพัฒนาเสริมทักษะทางวิชาการให้แก่นักเรียน โรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคใต้ระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา ม.อ. และโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ พระราชทานพระราโชวาทผ่านระบบการสอนทางไกลแก่นักเรียน 4 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 16 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"

 

             โดยในแต่ละส่วนมีคณะ/หน่วยงานได้เตรียมการรับเสด็จ   รวมถึงการเตรียมความพร้อมใน "ถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ ณ ห้อง Convention Hall  ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกส่วน รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องก็ต้องเตรียมการ  โดยเฉพาะในเรื่องเส้นทาง และช่วงเวลาที่เสด็จ ที่จำเป็นต้องมีการปิดเส้นทางเดินรถชั่วคราว   ดังนั้นเพื่อเตรียมความพร้อม และเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางไปเตรียมงานในแต่ละส่วน และเตรียมรับเสด็จ  จึงขอสรุปกำหนดการเสด็จจากเว็บไซต์ ม.อ. ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2557  ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในแต่ละส่วนเพื่อจะได้เตรียมความพร้อมในเรื่องเส้นทาง และเตรียมอาหารถวายพระกระยาหารค่ำ ดังนี้

 

เวลา 13.30 น.  

             - ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม สมเด็จพระบรมราชชนก  

             - ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา

             - ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังไปยังโรงงานสาธิตการผลิตไบโอดีเซล (เอทิลเอสเตอร์) 

 

 

เวลา 15.30 น. เสด็จไปยังอาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์สิรินธร คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 

เวลา 16.00 น. ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์  

 

 

เวลา 16.50 น. ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯ ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ทอดพระเนตรนิทรรศการและทรงเยี่ยมชมโครงการพัฒนาเกาะบุโหลน ภายใต้มูลนิธิชัยพัฒนา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

เวลา 17.30 น. เสด็จเข้าห้องรับรองประทับพักพระราชอิริยาบถ และทรงร่วมงานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดถวาย

 

 

ที่มา : เว็บไซต์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

         

สร้าง: 15 มกราคม 2557 08:47 แก้ไข: 15 มกราคม 2557 09:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 pompom, และ 8 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.232.171.18
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ