นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 21498
ความเห็น: 1

กว่าจะได้ "ซุ้ม" (1)

จัดทำโดยบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

           ตาม บันทึกนี้ ที่ได้ชมภาพ บรรยากาศพิธีแสดงความยินดีในวันพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ  ไปแล้วนั้น    สำหรับบันทึกนี้ขอนำภาพ "ซุ้มรับปริญญาที่จัดทำโดยบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ"  ซึ่งได้ประยุกต์ จัดทำ และตกแต่งกันเองภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด  ลดต้นทุน (ซื้อเท่าที่จำเป็น)   เพิ่มมูลค่า และยั่งยืนภายในระยะเวลา 5 วัน  ทุ่มเทกันสุด ๆ เพื่อน้อง ๆ บัณฑิตของคณะฯ ทุกท่าน  และได้ซุ้มรับปริญญา ตามแบบฉบับของชาวทรัพยฯ ค่ะ  

           
เป็นเพราะการที่ได้ ร่วมแรง ร่วมใจ ไว้ใจซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในส่วนที่สามารถจะทำได้ ใครถนัดด้านไหน ก็เร่เข้ามา ช่วยกันคนละนิด จนเกิดซุ้มดังที่เห็น   ส่วนไหนเกินความสามารถด้วยจำกัดในเรื่องเวลา เช่น ซุ้มดอกทานตะวัน ก็จ้างร้านจากภายนอกมาทำให้   ส่วนอื่น ๆ ด้วยฝีมือล้วน ๆ  ดอกไม้จริง ดอกไม้ปลอม ผสมคลุกเคล้ากันไป ให้สีสดใส เพื่อบัณฑิตทุกคนจะได้ภาพที่สวยงามค่ะ
          

            กรอบงานในการจัดทำซุ้ม

           - ประธานฝ่ายเตรียมสถานที่และตกแต่งซุ้ม นำโดยท่าน รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ผศ.วรวิทย์  วณิชาภิชาติ) 

           - แผนกการทำโครงไม้ในแต่ละซุ้มทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นไม้ระแนงที่กั้นเป็นฉาก  ไม้จำลองเป็นรถยนต์  ป้ายโฟมแสดงความยินดี ได้ทีมงานจากหน่วยอาคารฯ นำโดยคุณพิเชษฐ์  เพชรวงศ์  และทีมงานฝ่ายช่างและภาคสนาม ทั้งหมดในหน่วยอาคารฯ

            - แผนกออกแบบ และจัดทำต้นแบบโครงร่างให้แต่ละซุ้ม   ก็ต้องเป็น  คุณสิน  พรหมเทพ   นายช่างเทคนิคของคณะฯ  ที่มีความถนัดในการออกแบบเป็นอย่างยิ่ง   แบบว่า ออกแบบตามที่ผู้ดูแลแต่ละซุ้มเสนอ  ผลคือ ได้ดั่งที่ต้องการ  รวมทั้งจัดทำไวนิว

            - แผนกจีบผ้าโปร่ง ผ้าริ้ว ๆ และโบว์ใหญ่  ไม่ว่าจะทำด้วยผ้า หรือริบบิ้น  ก็ต้องเป็นคุณสุวภัทร วชิรอนันต์   คุณปัทมพร  อินสุวรรโณ  และคุณอรัญญา  ธรานุเวศน์  ที่มีความถนัดในเรื่องนี้เป็นอย่างดี  แบบว่า ส่วนไหนต้องการโบว์ผ้า หรือโบว์ใหญ่  ก็ต้องเรียกหาเจ้ใหญ่ในทีมค่ะ  

            - แผนกรดน้ำต้นไม้ดอกดาวเรือง ดอกแพงพวย และต้นไม้ที่ประดับไม่ให้เหี่ยวเฉา  ก็ต้องขอบคุณคนสวนของหน่วยอาคารฯ เช่นกันค่ะ

            - แผนกจัดซื้อจัดหาวัสดุ มอนลี่ และทีมงานจากน้อง ๆ ที่มีเวลาว่าง ผลัดเปลี่ยนกันไปเท่าที่จะไปกันได้ เพื่อให้ได้ซุ้มที่ต้องการ

            - แผนกประสานงานในการจัดรถ  ก็ต้องนึกถึงพี่ปิ๊ก (คุณธีรนิตย์  ฉั่วสุวรรณแก้ว) 

           - แผนกประสานงานทั่วไป และจัดหางบประมาณสนับสนุน จากหน่วยกิจการนักศึกษา

           - แผนกดูแลความเรียบร้อย ไม่ว่าเรื่องสถานที่ และการตกแต่งซุ้ม  ก็ต้องเป็นคุณอุทิศ  อินทศร  หัวหน้าหน่วยอาคารฯ  และคุณโสธร เดชนครินทร์  วิศวกรน้องใหม่   หากส่วนไหนไม่เรียบร้อย เรียกหาน้องใหม่ ทำได้  OK ทุกจุดค่ะ  (จัดหาคีมตัดเหล็ก และอุปกรณ์ติดยึดมิให้หลุดหาย)

          - แผนกทำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ ซุ้ม ไม่ให้มีขยะ และให้มีความสวยงาม  ได้ทีมจากกลุ่มแม่บ้านค่ะ นำโดย คุณอุษา  แก้วเพ็ชร  และทีมงาน

           - แผนกรักษาความปลอดภัย มิให้ดอกไม้ และวัสดุที่ยืมมามิให้สูญหาย  ได้ฝากฝั่งให้คุณสมชาย  รัตนะ ดูแลให้

   
        "ในแต่ละจุด จะมีผู้ดูแลซุ้มที่คอยดูแลความเรียบร้อย ออกแบบ และตกแต่งเพิ่มเติมดั่งใจนึก  วัสดุที่ซื้อไม่ได้ ก็ยืมกันมาจากเพื่อนบ้านใกล้เคียง   แบบว่า งานนี้ทำเพื่อบัณฑิตล้วน ๆ นะค่ะ     และการตกแต่งซุ้มในแต่ละจุดจะมีทีมงานเข้าไปช่วยกันคนละไม้คนละมือ"  

         

         และได้แบบซุ้ม ดังรูปค่ะ

จุดที่ 1.


ผู้ดูแลซุ้มจุดที่ 1.
      - คุณสุวภัทร วชิรอนันต์
      - คุณปัทมพร อินสุวรรโณ
      - และทีมงานจัดซุ้ม
      ซุ้มนี้วัสดุส่วนใหญ่ได้จากปีที่แล้ว  ตาข่ายซื้อใหม่  ผ้ายืมมาจ้า  จุดที่ 2.


ผู้ดูแลซุ้มจุดที่ 2.
        - คุณสุนัทณี แสงแจ่ม
        - คุณเบญจมาศ เฉลิมวงศ์
        - และทีมงานจัดซุ้ม
         ซุ้มนี้ได้ยืมกระบะใส่ต้นไม้จากคุณปฐมพงศ์ฯ ไม่ต้องซื้อใหม่   รถจักรยานคันเล็ก ๆ ยืมมาจากเพื่อนบ้านใกล้เคียง และวัสดุเหลือใช้จากงานเกษตรภาคใต้  ดอกไม้ปลอม ได้จากปีที่แล้ว  และบางส่วนจัดซื้อเพิ่มตามความเหมาะสม

จุดที่ 3.

ผู้ดูแลซุ้มจุดที่ 3.
       - คุณปราณี จันทรัตน์
       - คุณอรัญญา ธรานุเวศน์
       - และทีมงานจัดซุ้ม
       ใช้รั้วไม้จากปีที่แล้วนำมาทาสีใหม่ ใช้ดอกไม้และผ้าโปร่งจากปีที่แล้วมาตกแต่งใหม่เช่นกัน  สำหรับรถจักรยานคันเล็กยืมมาจ้า  ดอกลินลี่ เบ่งบานที่โคนต้นมะม่วง (สายพันธุ์ใหม่) ค่ะ 
จุดที่ 4.


ผู้ดูแลซุ้มจุดที่ 4.
        - คุณมะลิ นิลสุวรรณ
        - คุณณรงค์ศักดิ์ นกแก้ว
        - และทีมงานจัดซุ้ม
        ซุ้มนี้จัดทำเพิ่มใหม่ภายหลัง เนื่องจากมีพื้นที่ว่างเหลืออยู่  โดยใช้ไม้ระแนงยืมจากคุณปฐมพงศ์ นำมาทาสีใหม่   ระบายแขวนสีเขียวใช้จากปีที่แล้ว  ดอกไม้แห้งจัดซื้อใหม่  กระถาง 2 อันยืมจากเพื่อนบ้านใกล้เคียง  ผ้าระบายได้จัดซื้อใหม่ (ปีหน้าจะนำไปจัดที่วงเวียนผลไม้)จุดที่ 5.
ผู้ดูแลซุ้มจุดที่ 5.
       - คุณมะลิ นิลสุวรรณ
       - คุณโสภิดา ขี่ทอง
       - และทีมงานจัดซุ้ม
       ซุ้มนี้จัดทำเพิ่มใหม่เช่นกัน เนื่องจากมีพื้นที่เหลือว่างอยู่  และใช้ไม้ระแนงยืมจากคุณปฐมพงศ์ นำมาทาสีใหม่  ระบายแขวนสีแดงใช้วัสดุจากปีที่แล้ว   ร่มซื้อใหม่แต่ไม่ได้เบิกเงินนะค่ะ เพราะใช้เสร็จก็จำหน่ายแก่พี่ ๆ น้อง ๆ ไปค่ะ 

จุดที่ 6.


ผู้ดูแลซุ้มจุดที่ 6.
      - คุณจรรยา  เพชรหวน
      - คุณยุวภา  โฆสกิตติกุล
      - และทีมงานจัดซุ้ม
      ใช้วัสดุจากปีที่แล้วทั้งหมด  เพียงแต่ทาสีให้สดใสกว่าเดิม 
จุดที่ 7.ผู้ดูแลซุ้มจุดที่ 7. (ได้ซุ้มใหญ่ 2 ซุ้ม)
      - คุณเยาวลักษณ์  ชัยพลเดช
      - คุณทรงลักษณ์  กลับคง
      - คุณอรวรรณ  พรหมสังคหะ
      - คุณสุภาพร  อนันต์สถาพร
      - และทีมงานจัดซุ้ม
     ใช้วัสดุจากปีที่แล้วทั้งหมด ไม้ยืมจากพี่ปฐมพงศ์เช่นกัน   และเน้นต้นไม้สด ๆ  ไม้ทาสีใหม่ให้สีสดใสกว่าเดิม  เจ้ารถคันเก๋ คันนี้ฝ่ายช่างของเราเก่งจริง ๆ ค่ะ  (ม้านั่งด้านในยกมาจากหน้าห้องหน่วยสารบรรณนะค่ะ)
จุดที่ 8.


ผู้ดูแลซุ้มจุดที่ 8.
    - คุณพรพรรณ  วงศ์แหลมสิงห์
    - คุณวิริยา  วุฒิพฤกษ์
    - คุณศศิธร  ลิ่มจู้
    - และทีมงานจัดซุ้ม
     ซุ้มนี้จัดในร่ม  ไม้ระแนง (ยกมาจากหน้าห้องผู้บริหารค่ะ)   ผ้าสีเหลืองและขาว ยืมมาจากสโมสรนักศึกษา  ตุ๊กตา จักรยาน เก้าอี้ไม้สัก 2 ตัว (หนักมาก ๆ ขณะยกขึ้นรถกระบะ ทีมงานบอกว่า สบายมากค่ะ เพราะมีผู้หญิงบอบบางอยู่ด้วย ฮ่า ฮ่า ๆ)  ยืมมาจากเพื่อนบ้านใกล้เคียง     ดอกไม้ปลอมใช้จากปีที่แล้ว และซื้อเพิ่มใหม่   เพื่อให้พอดี   หญ้าเทียมซื้อใหม่  โดยนำมาเย็บติดเป็นพื้นเดียวกัน  (ปีหน้าใช้ได้อีก เพราะคิดไว้แล้วว่า จะนำไปจัดส่วนไหน) 
จุดที่ 9.


ผู้ดูแลซุ้มจุดที่ 9.
       - คุณจิราภรณ์  คงสุข
       - คุณอมรรัตน์  จันทนาอรพินท์
       - และทีมงานจัดซุ้ม

       ซุ้มนี้ใช้วัสดุจากปีที่แล้ว  ผ้าโปร่งยืมมา  และดอกไม้แห้งใช้จากปีที่แล้ว และซื้อเพิ่มบางส่วน


 

จุดที่ 10.     


ผู้ดูแลซุ้มจุดที่ 10.
      - คุณโสธร  เดชนครินทร์
      - คุณธีรนิตย์  ฉั่วสุวรรณแก้ว
      - คุณจิณภัฒน์  แก้วฉิมพลี
      - และทีมจัดซุ้ม    
      ซุ้มนี้ใช้วัสดุจากปีที่แล้ว ซื้อใหม่เฉพาะดอกไม้ค่ะ
จุดที่ 11.
ผู้ดูแลซุ้มจุดที่ 11.

      - คุณสิน  พรหมเทพ
      - คุณโสธร เดชนครินทร์
      - คุณธีรนิตย์ ฉั่วสุวรรณแก้ว
      - คุณจิณภัฒน์ แก้วฉิมพลี
      - และทีมจัดซุ้ม 
       ซุ้มจัดทำป้าย Congratulation ใหม่  ซื้อดอกไม้ปลอมแบบระย้า นำมาผูกมัดยึดกับต้นไม้   ส่วนอื่น ๆ ไม่ต้องซื้อค่ะ

        อ๋อ! ไปลืมไปเรื่อง ต้นดอกดาวเรือง และดอกแพงพวย  สั่งซื้อมาจากต่างจังหวัด ได้ในราคาที่เหมาะสม  เพราะได้เตรียมแผนแต่เนิ่น ๆ ค่ะ  ทำให้มีดอกไม้เบ่งบานไปทุกซุ้ม  ดอกจริง ดอกปลอมผสมกันไป  เพื่อให้มีบรรยากาศที่สดใส  ค่ะ.

 

      เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ  ซุ้มรับปริญญาของคณะฯ กว่าจะได้ซุ้ม และกว่าจะบันทึกเสร็จ ช่างเป็นบันทึกที่ยาวมาก ๆ  เพราะหากแยกไป เกรงว่าจะไม่ต่อเนื่องค่ะ.
             

           

Sections: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 15 November 2012 15:56 Modified: 16 November 2012 14:37 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, and 8 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

สวยมากค่ะ เห็นความตั้งใจของทุกคนแล้ว ดีใจกับบัณฑิตคณะทรัพย์ทุกท่านค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.254.197
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ