นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2124
ความเห็น: 0

ขอเชิญชมและร่วมกิจกรรมของคณะการแพทย์แผนไทย

กิจกรรมของคณะการแพทย์แผนไทย ในงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2554

ขอเชิญชมและร่วมกิจกรรมของคณะการแพทย์แผนไทย 

ในงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2554

ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2554     

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะการแพทย์แผนไทย ร่วมจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2554 มีโครงการ/กิจกรรมดังนี้ 

1.โครงการสมุนไพรและการใช้ประโยชน์

        การใช้สมุนไพรในการรักษาโรคเป็นวิธีการที่ใช้ในการดูแลสุขภาพและบำบัดรักษาโรคต่าง ๆ มาตั้งแต่อดีตกาล...ท่านจะได้ทราบถึงภูมิปัญญาของแพทย์แผนไทย ที่ใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพและบำบัดโรค และท่านสามารถนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันของท่าน

        กิจกรรมในโครงการมีดังนี้

       1.1  สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ

                 - อาหารสมุนไพร : การนำสมุนไพรชนิดต่าง ๆ มาประกอบอาหาร เช่น ยำต่างๆ          น้ำสมุนไพร เป็นต้น

                 - จัดบอร์ดนิทรรศการชนิดของสมุนไพร รสยา และการใช้ประโยชน์ : จัดแสดงตัวอย่างสมุนไพรสด และสมุนไพรแห้งชนิดที่น่าสนใจ  พร้อมข้อมูลต่าง ๆ เช่น ชื่อสมุนไพร  ส่วนที่ใช้ รสยา และสรรพคุณ

                 - เลือกคู่สมุนไพร ถูกใจสรรพคุณ : กิจกรรมสันทนาการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ชนิดของสมุนไพรและการนำไปใช้ประโยชน์

         1.2  สมุนไพรในพิกัดยา

                - จัดแสดงตัวอย่างสมุนไพรแห้งในพิกัดยาต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น ตรีผลา ตรีกฏุก ตรีสาร พิกัดเกสรต่างๆ พิกัดแก้ว 5 ดวง และพิกัดเบญจกูล เป็นต้น พร้อมจัดบอร์ดข้อมูลให้ความรู้ในการนำไปใช้ประโยชน์

                - กิจกรรมสันทนาการเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจโดยการให้ตอบคำถาม และแจกรางวัลสำหรับผู้ตอบถูก

         1.3  ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

               - สาธิตการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรอย่างง่ายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำไป ประยุกต์ใช้ได้ เช่น ยาดมสมุนไพร ลูกประคบ ยาหม่อง เป็นต้น พร้อมแผ่นพับข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจ

 

2. โครงการนิทรรศการส่งเสริมและดูแลสุขภาพตามแนวทางการแพทย์แผนไทย 

         ในปัจจุบันสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่ผสมผสานกันและมีความเป็นสังคมเมือง ทำให้ประชาชนมีความเร่งรีบมากขึ้น พฤติกรรมการดูแลสุขภาพแตกต่างไปจากเดิม ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นต้องพึ่งพิงโรงพยาบาล การดูแลสุขภาพแบบดั้งเดิมก็ลดลง การจัดนิทรรศการการส่งเสริมและดูแลสุขภาพตามแนวทางการแพทย์แผนไทย จะเป็นการให้ความรู้และประโยชน์ในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนตามแนวทางการแพทย์แผนไทย ที่ช่วยให้ท่านสามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตัวของท่านเองโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝน

      กิจกรรมในโครงการมีดังนี้

          -บริการตรวจธาตุเจ้าเรือน แนะนำอาหารและน้ำสมุนไพรประจำธาตุเจ้าเรือน

          - จัดบอร์ดความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและดูแลตนเองในช่วงหน้าฝน

          - ตอบปัญหาจากบอร์ดนิทรรศการพร้อมทั้งแจกของรางวัล

          - แจกแผ่นพับการดูแลสุขภาพตามแนวทางการแพทย์แผนไทย

3.โครงการนิทรรศการการแพทย์พื้นบ้านไทยและการแพทย์พื้นบ้านนานาชาติ 

          จัดนิทรรศการให้ความรู้และข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับการแพทย์พื้นบ้านไทยและการแพทย์พื้นบ้านนานาชาติ เพื่อให้ท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเองได้มากขึ้น

กิจกรรมในโครงการ : จัดแสดงนิทรรศการการแพทย์พื้นบ้านไทยและการแพทย์พื้นบ้านนานาชาติ 

 

4.โครงการแพทย์แผนไทยพบประชาชน

    จัดโดย : โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย 

          จัดกิจกรรมการเสวนา เรื่อง “การใช้สมุนไพรพื้นบ้าน” และเรื่อง “สุขภาพดีด้วยการกินอยู่อย่างไทย” และสาธิตการทำลูกประคบ

          มีกำหนดการในการจัดกิจกรรม ดังตาราง

วันที่ 15 สิงหาคม 2554

เวลา
กิจกรรม
10.00-11.30 น.                เสวนาเรื่อง “การใช้สมุนไพรพื้นบ้าน”          
13.30-15.00 น. สาธิตการทำลูกประคบ

วันที่ 16 สิงหาคม 2554

เวลา กิจกรรม
10.00-11.30 น.               เสวนาเรื่อง “สุขภาพดีด้วยการกินอยู่อย่างไทย”
13.30-15.00 น. สาธิตการทำลูกประคบ

* สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม ลำดับที่ 1-3 : ณ ห้องโถงนิทรรศการ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ

 

โครงการนิทรรศการหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  

          เป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะการแพทย์แผนไทย เพื่อให้นักเรียน ครู-อาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไป ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของคณะการแพทย์แผนไทย    เป็นข้อมูลในการตัดสินใจของนักเรียน/ผู้ปกครอง ในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

          สถานที่จัด : ณ Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ

กิจกรรมในโครงการ 

          - จัดแสดงนิทรรศการหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

          - แจกเอกสารประชาสัมพันธ์หน่วยงาน/หลักสูตร

          - ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับหน่วยงาน/หลักสูตร

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 08 สิงหาคม 2554 15:07 แก้ไข: 08 สิงหาคม 2554 15:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.236.62.49
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ