นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้ำขิง
Ico64
ทรงลักษณ์ -*- กลับคง
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

(1) ควันหลง

มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย น้ำขิง   สร้าง: 25 สิงหาคม 2551 13:23 แก้ไข: 25 สิงหาคม 2551 13:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) ภาพบรรยากาศเมื่อวัน....

ได้เสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับการบรรยายพิเศษฯ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2551เรื่อง"PSU vs TDH : ความรู้สู่ชุมชน" โดย ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสันหากท่านใดพลาดการเข้าฟัง หรือติดภารกิจในช่วงวันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2551 เวลา 12.00 -13.00 น. สามารถดูรายละเอียด... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย น้ำขิง   สร้าง: 08 สิงหาคม 2551 14:30 แก้ไข: 08 สิงหาคม 2551 16:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(7) บรรยายพิเศษ

ด้วยคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยงานฝึกอบรม กลุ่มงานบริการวิชาการจัดบรรยายพิเศษในกิจกรรมขยายผลเรื่อง “PSU vs TDH : ความรู้สู่ชุมชน”โดย ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสันในวันอังคารที่5 สิงหาคม 2551เวลา 12.00-13.00 น.ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย น้ำขิง   สร้าง: 25 กรกฎาคม 2551 14:55 แก้ไข: 29 กรกฎาคม 2551 16:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(6) บรรยายพิเศษ

บรรยากาศการบรรยายพิเศษโดย รศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์ เมื่อวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2551 รับของที่ระลึกจากวิทยากร มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย น้ำขิง   สร้าง: 22 กรกฎาคม 2551 15:03 แก้ไข: 22 กรกฎาคม 2551 16:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) บรรยายพิเศษ

ด้วยคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยงานฝึกอบรม กลุ่มงานบริการวิชาการจัดบรรยายพิเศษในกิจกรรมขยายผลเรื่อง ธรรมชาติ การเกษตร และวัฒนธรรม “ชบา-บาหลี”โดย รศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์ในวันอังคารที่ 15 กรกฏาคม 2551เวลา 12.00-13.00 น.ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย น้ำขิง   สร้าง: 08 กรกฎาคม 2551 15:00 แก้ไข: 22 กรกฎาคม 2551 10:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) บรรยายพิเศษ

ด้วยคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยงานฝึกอบรม กลุ่มงานบริการวิชาการจัดบรรยายพิเศษในกิจกรรมขยายผลเรื่อง ธรรมชาติ การเกษตร และวัฒนธรรม “ชบา-บาหลี”โดย รศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์ในวันอังคารที่ 15 กรกฏาคม 2551เวลา 12.00-13.00 น.ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย น้ำขิง   สร้าง: 02 กรกฎาคม 2551 15:34 แก้ไข: 08 กรกฎาคม 2551 14:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) กิจกรรมขยายผลทางวิชาการ

ด้วยงานฝึกอบรม กลุ่มงานบริการวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดบรรยายพิเศษในกิจกรรมขยายผล ประจำเดือนพฤษภาคม 2551 จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 1. “เยี่ยมฝรั่งเศส...สู่ความร่วมมืองานวิจัยด้านยางพารา” โดย รศ.ดร.สมยศ ทุ่งหว้า และ รศ.ดร.บัญชา สมบู... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย น้ำขิง   สร้าง: 12 พฤษภาคม 2551 12:02 แก้ไข: 20 พฤษภาคม 2551 11:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) บรรยายพิเศษทางวิชาการ

ด้วยงานฝึกอบรม กลุ่มงานบริการวิชาการ จัดบรรยายพิเศษ ในกิจกรรมขยายผล เรื่อง "ประสบการณ์วิจัยโปรไบโอติคในสัตว์น้ำที่มหาวิทยาลัย Bodo ประเทศนอร์เวย์" โดย รศ.ดร.วุฒิพร พรหมขุนทองและนายบุญกอบ วิริยพงศ์สุธี ในวันพุธที่ 9 เมษายน 2551 ณ ห้องประช... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย น้ำขิง   สร้าง: 27 มีนาคม 2551 09:55 แก้ไข: 27 มีนาคม 2551 10:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) บรรยายพิเศษ

ด้วยงานฝึกอบรม กลุ่มงานบริการวิชาการ จัดบรรยายพิเศษในกิจกรรมขยายผล "ประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องWellbeing in International Development" โดย ผศ.อาแว มะแส ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2551 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย น้ำขิง   สร้าง: 17 มีนาคม 2551 15:50 แก้ไข: 17 มีนาคม 2551 16:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]