นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้ำขิง
Ico64
ทรงลักษณ์ -*- กลับคง
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

(1) ธรรมชาติกับการดูนก

ท่านวิทยากร (รศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์) ได้อธิบายให้ฟังถึงวิธีการดูนกเพื่อการจำแนกประเภทและหรือชนิดของนกได้นั้น 1. ลำดับแรกต้องมีใจรัก 2. ศึกษาเรียนรู้จากหนังสือหรือนิตยสารต่างๆ 3.ต้องมีการศึกษาเรียนรู้ไปทีละขั้นตอนจนกว่าจะชำนาญสามารถดูและจำแนก ชนิด... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย น้ำขิง   สร้าง: 04 พฤษภาคม 2552 16:58 แก้ไข: 06 พฤษภาคม 2552 13:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ธรรมชาติและนก

มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย น้ำขิง   สร้าง: 19 เมษายน 2552 18:52 แก้ไข: 20 เมษายน 2552 08:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(6) กาแฟอราบิก้า

เสร็จสิ้นลงแล้วสำหรับการบรรยายพิเศษ.....บรรยากาศของกิจกรรมเต็มไปด้วยกลิ่นไอหอมกรุ่นของกาแฟสดที่ทางร้านกาแฟดอยช้างได้ยกร้านกาแฟเล็กๆมาจัดไว้ภายในห้อง วิทยากรได้เล่าถึงความเป็นมาของกาแฟดอยช้าง ซึ่งเป็นกาแฟที่ได้สมญานามว่า “ Cup of World”... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย น้ำขิง   สร้าง: 12 มีนาคม 2552 16:40 แก้ไข: 13 มีนาคม 2552 14:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ไม้ผลเมืองร้อน กับ อาหารปลาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษในกิจกรรมขยายผล และเสวนาวิจัย จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้เรื่องที่ 1เรื่องที่ 2*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย น้ำขิง   สร้าง: 06 มีนาคม 2552 14:25 แก้ไข: 06 มีนาคม 2552 14:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(6) เรียนรู้เรื่องกาแฟ...อราบิก้า

กลุ่มงานบริการวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษขยายผลของบุคลากร ดังนี้*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย น้ำขิง   สร้าง: 04 มีนาคม 2552 09:22 แก้ไข: 04 มีนาคม 2552 10:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) เพื่อสุขภาพที่ดี

“ ICCP 2008 9th INTERNATIONAL CONGRESS OF PLANT PATHOLOGY ” ซึ่งประเด็นสำคัญที่เป็นความคาดหวังของการประชุมครั้งนี้ คือ ความปลอดภัยของอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี (Healthy and Safe Food for Everybody) สืบเนื่องมาจากการเกิดการสูญเสียการผลิตพื... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย น้ำขิง   สร้าง: 23 กุมภาพันธ์ 2552 11:17 แก้ไข: 23 กุมภาพันธ์ 2552 11:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) ยางพารา

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ และเป็นพืชที่ให้ผลตอบแทนแก่เกษตรกรผู้ปลูกค่อนข้างสูง พื้นที่ปลูกยางพาราส่วนใหญ่อยู่ทางภาคใต้ และได้มีการขยายพื้นที่ปลูกไปยังภาคตะวันออก จนเมื่อไม่นานนี้ได้มีการริเริ่มปลูกยางพาราในภาคเหนือ เกษตรกรผู้ปลูกรายแ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย น้ำขิง   สร้าง: 18 กุมภาพันธ์ 2552 15:40 แก้ไข: 18 กุมภาพันธ์ 2552 16:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา และบรรยายพิเศษขยายผล

ด้วยหน่วยวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และกลุ่มงานบริการวิชาการคณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา และบรรยายพิเศษในกิจกรรมขยายผล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้1. วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 2. วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 25523. วัน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย น้ำขิง   สร้าง: 06 กุมภาพันธ์ 2552 10:38 แก้ไข: 06 กุมภาพันธ์ 2552 10:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายขยายผล

ด้วยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ขอเรียนเชิญเข้าฟังการบรรยายกิจกรรมขยายผลนักศึกษาประจำเดือน มกราคม 2552 จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้1. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมภาคฤดูร้อน ณ ประเทศญี่ปุ่น2. การเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการฯติดต่อสำรอ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย น้ำขิง   สร้าง: 13 มกราคม 2552 13:10 แก้ไข: 13 มกราคม 2552 13:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การใช้ตัวอย่างดินเป็นวัตถุทางนิติวิทยาศาสตร์

ติดต่อเสนอชื่อเข้าฟังการบรรยายได้ที่ กลุ่มงานบริการวิชาการ (นส.ทรงลักษณ์ กลับคง "ไก่") คณะทรัพยากรธรรมชาติ โทร.6060 มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย น้ำขิง   สร้าง: 25 ธันวาคม 2551 17:10 แก้ไข: 25 ธันวาคม 2551 17:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]