นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้ำขิง
Ico64
ทรงลักษณ์ -*- กลับคง
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

(1) ดูยางพาราที่อินเดีย

เมื่อวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2552 ณ ห้องประชุม ทธ. 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มงานบริการวิชาการจัดบรรยายพิเศษในกิจกรรมขยายผลในหัวข้อ “ ไปดูยางพาราที่อินเดีย” โดยมีวิทยากรบรรยายคือ รองศาสตราจารย์ ดร. บัญชา สมบูรณ์สุข (อาจารย์ป... more »
By น้ำขิง   created: 16 October 2009 10:20 Modified: 16 October 2009 10:43 [ Report Abuse ]

(3) การจัดการความรู้ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ

มาชมบรรยากาศการบรรยายพิเศษ...การจัดการความรู้ในคณะทรัพย์ฯ...การจัดการความรู้ทำอย่างไร...การบรรยายครั้งนี้จะมีผู้คนหนาแน่นเพียงใด.....เชิญชมค่ะ... จุดเริ่มต้นของการบรรยายพิเศษในครั้งนี้วิทยากรอธิบายว่าเนื่องจากทางมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นการประสบความส... more »
By น้ำขิง   created: 09 October 2009 16:45 Modified: 12 October 2009 08:17 [ Report Abuse ]

(1) ผลจากการจัดทำสารนิพนธ์ หัวข้อ ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุคณะใน ม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่

เมื่อวันพูธที่ 5 สิงหาคม 2552 กลุ่มงานบริการวิชาการได้จัดกิจกรรมขยายผลของบุคลากรคณะฯ ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณวราภรณ์ สุภเกษมวงศ์ นักวิชาการพัสดุ 6 เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ผลจากการจัดทำสารนิพนธ์ หัวข้อ ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท... more »
By น้ำขิง   created: 08 August 2009 17:27 Modified: 11 August 2009 13:10 [ Report Abuse ]

(2) การปฏิบัติและจัดการงานให้มีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2552 กลุ่มงานบริการวิชาการ คณะทรัพย์ฯ ได้จัดบรรยายพิเศษเรื่อง การปฏิบัติและจัดการงานให้มีประสิทธิภาพ” โดยวิทยากรจากคณะเภสัชฯ คุณสมหมาย สุขแจ่มนักวิเคราะห์นโยบายและแผนซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 10 ปี ในวันนี้บุค... more »
By น้ำขิง   created: 08 August 2009 16:56 Modified: 08 August 2009 17:23 [ Report Abuse ]