นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้ำขิง
Ico64
ทรงลักษณ์ -*- กลับคง
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

(0) ผลจากการประชุม Asian Pacific Aquaculture 2009 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2552 เวลา 11.30-13.00น. ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มงานบริการวิชาการจัดบรรยายพิเศษในกิจกรรมขยายผลในหัวข้อเรื่อง “ผลจากการประชุม Asian Pacific Aquaculture 2009 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเ... more »
By น้ำขิง   created: 28 December 2009 14:17 Modified: 28 December 2009 14:22 [ Report Abuse ]

(0) "มุ่งตรงลงรากหญ้า มุ่งหน้าสู่สากล"

กลุ่มงานบริการวิชาการจัดบรรยายพิเศษในกิจกรรมขยายผลในหัวข้อเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการสหกรณ์ฯ และการร่วมถือหุ้น” โดยมีวิทยากรบรรยาย คือ คุณพรนภา อารยพิทักษ์ ประธานสหกรณ์น้ำยางไท (สนท.) และคุณณิชนันทน์ เจนจรัส ผู้จัดการสหกรณ์น... more »
By น้ำขิง   created: 25 December 2009 10:14 Modified: 25 December 2009 10:31 [ Report Abuse ]

(1) การบริหารจัดการพัสดุ

คณะทำงานการจัดการความรู้ร่วมกับกลุ่มงานบริการวิชาการ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมขยายผลในหัวข้อ “ การบริหารจัดการพัสดุ” โดยมีวิทยากรบรรยายคือ บุคลากรประจำหน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยพัสดุ คุณวราภรณ์ ส... more »
By น้ำขิง   created: 25 November 2009 17:13 Modified: 26 November 2009 11:30 [ Report Abuse ]

(2) เทคนิคการบริหารจัดการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

กลุ่มงานบริการวิชาการร่วมกับหน่วยบริการการศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดบรรยายพิเศษในกิจกรรมขยายผลในหัวข้อเรื่อง “ เทคนิคการบริหารจัดการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”โดยมีวิทยากรบรรยาย คือ รองศาสตราจารย์ ดร. สมปอง เตชะโต เมื่อวันพุธที่ 18 พ... more »
By น้ำขิง   created: 25 November 2009 16:58 Modified: 25 November 2009 17:08 [ Report Abuse ]

(1) ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และเกษตรที่สูง

ผลจากการที่กลุ่มงานบริการวิชาการจัดการบรรยายพิเศษในกิจกรรมขยายผล เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2552 เวลา 11.30-13.00น. ในหัวข้อเรื่อง “ ผลจากการดูงานยางพารา…ปาล์มน้ำมัน…และเกษตรที่สูง ณ ประเทศมาเลเซีย” โดยมีวิทยากรบรรยายคื... more »
By น้ำขิง   created: 12 November 2009 16:27 Modified: 12 November 2009 16:44 [ Report Abuse ]