นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้ำขิง
Ico64
ทรงลักษณ์ -*- กลับคง
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

(0) บรรยายพิเศษ...บอกเล่าประสบการณ์บริหารจัดการภาควิชา

มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย น้ำขิง   สร้าง: 08 พฤศจิกายน 2553 14:55 แก้ไข: 08 พฤศจิกายน 2553 15:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) บรรยายพิเศษ...คุยเฟื่องเรื่องหน่วยอาคารฯ...

มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย น้ำขิง   สร้าง: 08 พฤศจิกายน 2553 14:53 แก้ไข: 08 พฤศจิกายน 2553 15:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) dropdownlist

ตามที่คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ (รศ.ดร.วัลลภ สันติประชา) ให้ความสำคัญกับกระบวนการทำงานของบุคลากรคณะฯ ซึ่งการทำงานดังกล่าวจะต้องลดขั้นตอน ลดเวลา ลดความผิดพลาดในการทำงาน และได้พัฒนาตนเอง จึงเรียนเชิญคุณสวลี บัวศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภาควิชาว... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย น้ำขิง   สร้าง: 15 กุมภาพันธ์ 2553 09:20 แก้ไข: 15 กุมภาพันธ์ 2553 09:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยสารบรรณ และหน่วยการเจ้าหน้าที่คณะทรัพย์ฯ...

กลุ่มงานบริการวิชาการร่วมกับคณะทำงานจัดการความรู้คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดบรรยายพิเศษในกิจกรรมขยายผลเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนระหว่างบุคลากรของแต่ละหน่วยงานในหัวข้อ “ ทบทวนการส่งเอกสารทางระบบ E-document เกี่ยวกับคำสั่ง และประกาศให้เป็... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย น้ำขิง   สร้าง: 05 กุมภาพันธ์ 2553 09:07 แก้ไข: 08 กุมภาพันธ์ 2553 08:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) สถานวิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ

เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2553 เวลา 11.30-13.00 น.กลุ่มงานบริการวิชาการจัดบรรยายพิเศษในกิจกรรมขยายผลในหัวข้อเรื่อง“สถานวิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ” โดยมีวิทยากรบรรยาย คือ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศน์สั... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย น้ำขิง   สร้าง: 02 กุมภาพันธ์ 2553 14:25 แก้ไข: 02 กุมภาพันธ์ 2553 15:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) เคล็ดลับการออมเงิน

กลุ่มงานบริการวิชาการจัดบรรยายพิเศษในกิจกรรมขยายผลในหัวข้อเรื่อง “ เคล็ดลับการออมเงิน” โดยมีวิทยากรบรรยายคือ รองคณบดีฝ่ายพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2553 เวลา 11.30-13.00 น. ณ ห้องประชุม 122 อา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย น้ำขิง   สร้าง: 26 มกราคม 2553 14:16 แก้ไข: 26 มกราคม 2553 14:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เทคนิคการนำ Dropdownlist มาประยุกต์ใช้กับแบบฟอร์มสำนักงาน

มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย น้ำขิง   สร้าง: 22 มกราคม 2553 15:04 แก้ไข: 22 มกราคม 2553 15:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย น้ำขิง   สร้าง: 22 มกราคม 2553 10:03 แก้ไข: 22 มกราคม 2553 10:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]