นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้ำขิง
Ico64
ทรงลักษณ์ -*- กลับคง
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

(0) ผลจากโครงการทัศนศึกษาประเทศมาเลเซีย : ภาควิชาพัฒนาการเกษตร

กลุ่มงานบริการวิชาการ จัดบรรยายพิเศษในกิจกรรมขยายผลในหัวข้อเรื่อง"ผลจากโครงการทัศนศึกษาประเทศมาเลเซีย :ภาควิชาพัฒนาการเกษตร"มีวิทยากรบรรยายคือ :ดร.กอบชัย วรพิมพงษ์ พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาภาควิชาพัฒนาการเกษตร นายวุฒิพงษ์ บุญฤทธิ์นางสาวกาญจนา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย น้ำขิง   สร้าง: 21 มีนาคม 2555 14:15 แก้ไข: 22 มีนาคม 2555 14:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่

ผู้สนใจแจ้งชื่อได้ที่ : กลุ่มงานบริการวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่ โทร.074-286059-60 (ภายใน 6059, 6060) มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย น้ำขิง   สร้าง: 28 พฤศจิกายน 2554 13:25 แก้ไข: 28 พฤศจิกายน 2554 13:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ฟังการบรรยายขยายผล จากโครงการทัศนศึกษาประเทศมาเลเซีย : ภาควิชาวาริชศาสตร์

*-*-*-*-*-*-*-*-*-* มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย น้ำขิง   สร้าง: 22 พฤศจิกายน 2554 09:04 แก้ไข: 22 พฤศจิกายน 2554 09:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การยืมเงินทดรองจ่ายและปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่ายเงิน

*** *** *** *** *** *** *** *** มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย น้ำขิง   สร้าง: 14 พฤศจิกายน 2554 15:57 แก้ไข: 14 พฤศจิกายน 2554 15:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(6) รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2

มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย น้ำขิง   สร้าง: 02 พฤศจิกายน 2554 08:58 แก้ไข: 02 พฤศจิกายน 2554 09:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ผลจากการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเมเลเซีย ของภาควิชาธรณีศาสตร์

มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย น้ำขิง   สร้าง: 15 กันยายน 2554 15:26 แก้ไข: 15 กันยายน 2554 15:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) คุยเฟื่องเรื่องหน่วยอาคารฯ ตอน 2

มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย น้ำขิง   สร้าง: 21 มีนาคม 2554 14:55 แก้ไข: 25 พฤษภาคม 2554 16:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ผลจากการไปดูงานการปลูกพืชผักและเมล็ดพันธุ์ที่กาญจนบุรี

สำหรับกิจกรรมขยายผลในหัวข้อเรื่อง “ไปดูงานการปลูกพืชผักและเมล็ดพันธุ์ที่กาญจนบุรี”เมื่ออังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิตรสันติประชา และคุณพรทิพย์ สุวรรณคีรี เป็นวิทยากรบรรยายวิทยากรเริ่มต้นการบรรยายด้วยการชี้แ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย น้ำขิง   สร้าง: 25 กุมภาพันธ์ 2554 14:30 แก้ไข: 25 กุมภาพันธ์ 2554 14:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ขอเชิญฟังการบรรยายขยายผล

มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย น้ำขิง   สร้าง: 15 กุมภาพันธ์ 2554 14:07 แก้ไข: 15 กุมภาพันธ์ 2554 14:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ผลจากการจัดบรรยายขยายผล ณ ประเทศมาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์-ปีนัง)

เมื่อศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 ที่ผ่านมากลุ่มงานบริการวิชาการจัดบรรยายพิเศษในกิจกรรมขยายผลเรื่อง “ผลจากการศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์-ปีนัง)” โดยมี อ.ดร. ยุทธพงษ์ สังข์น้อย อาจารย์ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย น้ำขิง   สร้าง: 10 กุมภาพันธ์ 2554 16:30 แก้ไข: 10 กุมภาพันธ์ 2554 16:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]