นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้ำขิง
Ico64
ทรงลักษณ์ -*- กลับคง
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

(4) ทำเอง......ใช้เอง

เมื่อวานนี้ (6 พ.ย.57) บุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การทำน้ำหมักชีวภาพ ด้วยผลส้ม" ซึ่งได้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 45 คน ซึ่งแต่ละคนได้ปฏิบัติจริง เสร็จแล้วก็นำกลับบ้านไปใช้จริง กิจกรรมแรก คือ การทำน้ำยาเอนกประสงค... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By น้ำขิง   created: 07 November 2014 16:39 Modified: 07 November 2014 16:45 [ Report Abuse ]

(0) ดูเขา แลเรา

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 กลุ่มงานบริการวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติได้จัดบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แลดูภูมิทัศน์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากของเหลือใช้ที่มหาวิทยาลัยมหิดล โดยวิทยากรผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้คือ คุณมะลิ นิล... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By น้ำขิง   created: 28 October 2014 16:43 Modified: 29 October 2014 14:31 [ Report Abuse ]

(0) Share.psu ของภาควิชาธรณีศาสตร์

more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By น้ำขิง   created: 08 Febuary 2013 10:24 Modified: 08 Febuary 2013 10:27 [ Report Abuse ]

(0) ขั้นการเตรียมการก่อนการฝึกอบรม ตอน 3

ขั้นการเตรียมการก่อนการฝึกอบรม (ต่อ) เตรียมการบันทึกการอบรม บางครั้งการฝึกอบรมที่ต้องการบันทึกข้อมูลการบรรยายของวิทยากร ในปัจจุบันสามารถบันทึกเสียงในขณะที่วิทยากรบรรยายด้วยการบันทึกเสียงเครื่อง MP3 MP4 หรือ บันทึกเสียงผ่าน Mixer ในระบบดิจิตอ... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By น้ำขิง   created: 23 March 2012 14:11 Modified: 23 March 2012 14:47 [ Report Abuse ]

(0) ผลจากการร่วมชมงานนิทรรศการบีโอไอแฟร์ 2011

กลุ่มงานบริการวิชาการ จัดบรรยายพิเศษในกิจกรรมขยายผลในหัวข้อเรื่อง"ผลจากการร่วมชมงานนิทรรศการบีโอไอแฟร์ 2011"โดยมีวิทยากรบรรยายคือคุณวรภัทร ไผ่แก้ว, คุณศรีนรา แมเร๊าะ, คุณเยาวลักษณ์ ชัยพลเดช,คุณปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง, คุณอุทิศ อินทศร,คุณส... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By น้ำขิง   created: 21 March 2012 15:40 Modified: 22 March 2012 14:03 [ Report Abuse ]

(0) ผลจากการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์การผลิตและการตลาด ณ ประเทศเวียดนามและจีน

กลุ่มงานบริการวิชาการ จัดบรรยายพิเศษในกิจกรรมขยายผลเรื่อง"ผลจากการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์การผลิตและการตลาด ณ ประเทศเวียดนามและจีน " โดยมีวิทยากรบรรยายคือรองศาสตราจารย์ดร.ขวัญจิตร สันติประชา และนักศึกษาปริญญาเอกภาควิชาพืชศาสตร์ ... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By น้ำขิง   created: 21 March 2012 15:05 Modified: 22 March 2012 14:04 [ Report Abuse ]